Anda di halaman 1dari 5

CHUNG AI SHIN

810415135084 HBAE 1403


Pengenalan

Menggambar merupakan salah satu bidang dalam Seni Visual di peringkat


Sekolah Rendah. Bidang menggambar menegaskan perkembangan persepsi dan
kemahiran serta kemampu an murid terhadap aspek melukis serta kegiatan membuat
gambar dengan pelbagai media dan teknik yang menekankan aspek ruang, struktur,
imbangan dan komposisi.
Antara kegiatan dalam bidang ini ialah:
1. Lukisan
2. Catan
3. Kolaj
4. Montaj
5. Cetakan
6. Resis
7. Gosokan
8. Stensilan
9. Percikan
10. Gurisan
11. Capan
12. Mozek
13. Poster

Bidang ini menekankan perkembangan imaginasi, kreativiti dan ekspresi diri.


Kegiatan menggambar merangkumi penerokaan kesan seni serta mengenali pelbagai alat,
bahan dan kegunaannya. Kegiatan menggambar akan memperkenalkan pelbagai
kemahiran asas dan teknik dalam proses rekaan. Kesedaran melalui pemerhatian alam
persekitaran menjadi focus kegiatan menggambar. Kegiatan ini dapat
memperkembangkan persepsi visual murid dan kesedaran terhadap asas seni reka seperti
warna, garisan, susunan dan kesannya. Ini akan membolehkan murid menyelaras apa
yang dilihat dan dialami dengan apa yang dilakukan melalui gubahan. Aspek apresiasi
hasil kerja diadakan sebagai satu proses pembelajaran.

1
CHUNG AI SHIN
810415135084 HBAE 1403
1.0 EMPAT teknik resis mudah.
Setelah membuat penerokaan tentang resis saya telah menghasilkan empat jenis
teknik resis mudah seperti berikut:
i) Resis dari warna air dan lilin biasa
ii) Resis dengan kain
iii) Krayon resis dengan warna air
iv) Krayon resis dengan warna poster

1.1 Resis dari warna air dan lilin biasa

Bidang : Menggambar
Taknik : Resis dari warna air dan lilin biasa
Alat / Media / Bahan : lilin biasa, warna air, berus, kertas lukisan, bekas air, pensel
Tema / Tajuk : Organik / Bunga kegemaran saya

2
CHUNG AI SHIN
810415135084 HBAE 1403
1.2 Resis dengan kain

Bidang : Kraf Tradisional


Taknik : Resis dengan kain
Alat / Media / Bahan : guta, warna batik, berus, kain, bekas air, pensel
Tema / Tajuk : Organik / Bunga Mawar

3
CHUNG AI SHIN
810415135084 HBAE 1403
1.3 Krayon resis dengan warna air

Bidang : Menggambar
Taknik : Krayon resis dengan warna air
Alat / Media / Bahan : krayon, warna air, berus, kertas lukisan, bekas air, pensel
Tema / Tajuk : Organik / Hidupan laut

4
CHUNG AI SHIN
810415135084 HBAE 1403
1.4 Krayon resis dengan warna poster

Bidang : Menggambar
Taknik : Krayon resis dengan warna poster
Alat / Media / Bahan : krayon, warna poster, berus, kertas lukisan, bekas air, pensel
Tema / Tajuk : Organik / Pemandangan di tepi laut

Anda mungkin juga menyukai