Anda di halaman 1dari 2

PInTaS

PANITIA BAHASA INGGERIS SMK TELANG USAN MARUDI BARAM


1 2 3 4 5 6 7

BIDANG KEBERHASILAN/ KRITERIA KEJAYAAN(ETR/


DATA DIKUMPUL BIDANG FOKUS TOV/BASELINE INISIATIF KAEDAH PEMANTAUAN
ASPIRASI INDIKATOR
PENCAPAIAN SPM: a)Peningkatan Pencapaian mp Bahasa GPS (2019) - 5.77 GPS (2020) - 5.77 PLC (TSS) : Pelaksanaan 1) LW- iThink,Teknik
GPS Inggeris SPM Pembelajaran Penyoalan,
GPMP Bahasa Inggeris GPMP (2019) Penguncupan GPMP 2020: Kooperatif Pelibatan Murid &
-PdPc berkesan Guru Bahasa Inggeris - 6.53 Bahasa Inggeris-6.17 Semakan Buku Kerja
PLC (LS): Murid.
DATA PENCERAPAN GURU (Standard 4 - -Penggunaan BBM, Tahap PdPc Guru:- Lesson Study
SKPMg2) Penglibatan murid yang aktif, 6/6 orang guru Tahap Cemerlang
PENINGKATAN AKADEMIK PELAJAR & KUALITI GURU
6/6 orang guru Bahasa Inggeris pada Berpusatkan murid Tahap PdPc Guru :
prestasi BAIK (>80%) 6/6 orang guru
tahap BAIK

a)Kemenjadian murid
Murid kurang berminat untuk a) Aktiviti Bulan Bahasa
MURID KURANG MENGAPLIKASI BAHASA -Aktiviti Bulan Bulan Bahasa Murid berupaya menunjukkan
menyertai aktiviti Bahasa Inggeris (Minggu Panitia Bahasa
INGGERIS DALAM PERTUTURAN SEHARIAN keyakinan serta minat untuk
dan bertutur dalam Bahasa Inggeris)
MENINGKATKAN KUALITI JATI DIRI MURID DAN MALU UNTUK MELAKUKAN -Program Highly Immersive Programme bertutur menggunakan Bahasa Kaedah pemerhatian
Inggeris di luar kelas/ waktu PdPc b) Program In-Class, Out-
KESILAPAN APABILA BERBAHASA INGGERIS (HIP) - In-Class, Out-of-Class, Extraclass Inggeris dalam kehidupan
of Class, Extra Class,
& Outreach seharian.
Outreach HIP
8 9 10 11 12 13

DAPATAN
PIHAK BERTANGGUNGJAWAB TEMPOH MASA KEPERLUAN SUMBER EVIDENS KOS SEBENAR
PENILAIAN
SLT 6 bulan LCD Kertas Kerja
(PENGETUA, PK1, PK HEM,PKKK) Kertas Modul (Ya/Tidak)
Penceramah
MLT Instrumen LW Laporan
(Ketua Panitia, SuLDP , SuTs25, B&K) Data SAPS SKPMg2 S4
(6/6 GURU) CAPAI >=90
Guru, AKP,Komuniti & PIBG.

SLT
(PENGETUA, PK1, PK HEM,PKKK)
Peruntukkan kewangan dari
MLT TS25, PCG Panitia Bahasa a) Kertas kerja
(Ketua Panitia, Penyelaras& SU HIP, SuLDP , sepanjang tahun Inggeris, sumbangan PIBG b)Laporan/Dokumentasi
SuTs25, B&K) Program
Anggaran: RM2525.20
Guru, AKP,Komuniti & PIBG.