Anda di halaman 1dari 5

SK (1) PETALING JAYA

PERANCANGAN AKTIVITI TAHUNAN


UNIT BIMBINGAN DAN KAUNSELING 2011

VISI
Unit Bimbingan dan Kaunseling menjadi pemangkin kepada kejayaan dan
kecemerlangan kepada warga SK (1) Petaling Jaya.

MISI
 Memastikan warga SK(1) Petaling Jaya sentiasa terbaik dalam kurikulum
 Membantu memperkembangkan nilai-nilai murni dikalangan warga sekolah.
 Mewujudkan situasi pembelajaran yang kondusif.
 Mewujudkan pengurusan perkhidmatan yang berkualiti
 Membina keyakinan diri melalui aktiviti yang dirancang.

OBJEKTIF

• Memperkenalkan Unit Bimbingan dan Kaunseling dan Motivasi sebagai unit


sokongan dalam perlaksanaan program-program sekolah.
• Memperkembangkan dan mempertingkatkan perkhidmatan bimbingan melalui
program untuk keperluan murid.
• Mensasarkan semua murid telah bersedia dan mempunyai jatidiri yang mantap
di akhir November 2011.

PELAN TINDAKAN

 Mewujudkan Pembimbing Rakan Sebaya agar murid-murid dapat


membantu rakan-rakan mereka dan juga diri sendiri.
 Mengadakan bimbingan kelompok yang berterusan agar dapat
meningkatkan kesedaran murid-murid tentang tanggungjawab mereka.
 Mengadakan aktiviti-aktiviti bagi meningkatkan disiplin dan motivasi murid.
 Mendapatkan kerjasama dari guru-guru dan agensi-agensi luar untuk
membentuk murid-murid yang cemerlang dan bersahsiah tinggi.

ANALISA KEMUDAHAN
 Pihak sekolah menyediakan sebuah bilik bimbingan dan kaunseling bagi
menjalankan perkhidmatan dan aktiviti bimbingan dan kaunseling

SEKOLAH KEBANGSAAN (1) PETALING JAYA


PERANCANGAN AKTIVITI TAHUNAN UNIT BIMBINGAN DAN
KAUNSELING

PELAN PELAN PELAN OPERASI PELAN


STRATEGIK TAKTIKAL TINDAKA
N

A. Menimbulkan 1. Memotivasikan 1.1 Mengadakan motivasi Mac dan


persekitaran murid untuk UPSR Julai
sekolah yang menimbulkan
positif dan keyakinan dalam 1.2 Memberi rangsangan Sepanjang
membina diri mereka positif setiap pagi Tahun
semangat
keyakinan. 1.3 Mengadakan orientasi Januari
bagi murid tahun 1
B. Memastikan
tahap sahsiah 1.4 Mengadakan Program Januari
murid berada Maju Diri
pada tahap
yang 1.5 Mengadakan Kem Mac
memuaskan. Kepimpinan

C. Memastikan
murid yang
memerlukan
mendapat
khidmat
bimbingan dan
kaunseling.

D. Memberi
bimbingan dan
motivasi agar
murid-murid
sentiasa
bersemangat
dan
bermotivasi
untuk
cemerlang
dalam segenap
aspek.
2. Melahirkan 2.1 Pemilihan PRS Januari
Pembimbing
Rakan Sebaya 2.2 Perlantikan PRS Januari
(PRS)
2.3 Perjumpaan PRS Februari-
November

3.Keceriaan bilik 3.1 Menceriakan bilik Januari


UBK UBK bersama ahli PRS.

4. Murid 4.1 Mengenal pasti Sepanjang


bermasalah dan masalah murid melalui tahun
dirujuk kaunseling individu dan
kelompok.

4.2 Menganalisis Setiap


kedatangan murid. hujung
bulan

5. Murid 5.1 Menganalisis Setiap ujian


bermasalah dalam keputusan peperiksaan
akademik murid.

5.2 Program Kaunseling Februari-


Berfokus Murid Hampir Oktober
Lulus (HALUS).

6. Kesedaran 6.1 Membimbing murid Sepanjang


Anti- berkenaan dengan tahun
Dadah/Salahlaku pencegahan dadah dalam
Jenayah bimbingan kelompok

6.2 Menjemput Agensi Februari dan


Anti Dadah Kebangsaan Jun
(AADK) mengadakan
ceramah dan pameran

7. Program 7.1 Melibatkan diri dalam Ogos


Menyayangi minggu patriotisme
Negara

8. Pengumpulan 8.1 Mencetak data murid Setiap bulan


data murid dan dari guru data
melengkapkan
rekod kaunseling 8.2 Mengumpul data sesi Sepanjang
bimbingan dan kaunseling tahun

9. Program Awal 9.1 Ceramah Awal Remaja Julai


Remaja

10. Program 10.1 Program Mentor April-


UPSR Mentee September

10.2 Teknik Menjawab Mei


UPSR
10.2 Di ambang UPSR Ogos
(Solat Hajat Perdana)

11. Pengurusan 11.1 Membuat Laporan November


rekod dan fail Kaunseling 2011

11.2 Membuat November


Perancangan Tahunan Unit
Bimbingan dan Kaunseling
2012

11.3 Mengemaskini fail November

Disediakan oleh,

…………………….
(Pn. Norzila Binti Husin)
Guru Bimbingan dan Kaunseling
SK (1) Petaling Jaya
SEKOLAH KEBANGSAAN (1)
PETALING JAYA

PERANCANGAN AKTIVITI
TAHUNAN
UNIT BIMBINGAN DAN
KAUNSELING
2011