Anda di halaman 1dari 51

Pengurusan Displin Bilik Darjah

Minggu 8

Ahli kumpulan :

Chang Wui Ling


Ngie Ming Fong
Seh Nee Anak Francis Jentera
3.4 Model Pengurusan Kelompok
oleh Jacob S.Kounin
3.4.1 Model Pengurusan Kelompok
oleh Jacob S.Kounin

Diasaskan oleh Jacob Kounin ( 1971 )

Berkaitan dengan pengurusan efektif dan
pengajaran efektif

Asas keberkesanan pengurusan displin bilik
darjah : pengawasan dan penyeliaan yang
teliti guru terhadap aktiviti dalam bilik darjah

Terkenal dengan konsep “ Kesan riak”
Situasi : Kesan Riak
Seorang pelajar yang duduk di belakang membaca
surat khabar semasa Kounin sedang mengajar di
depan kelas. Surat khabar itu telah dibentangkan
sepenuhnya sehingga dia tidak dapat melihat muka
beliau. Tindakan yang telah diambil oleh Kounin ialah
untuk meminta pelajar tersebut untuk berhenti
membaca surat khabar dan tumpukan perhatian
dalam kelas. Apabila pelajar tersebut akur dengan
arahan beliau secara automatiknya segelintir pelajar
lain yang turut tidak menumpukan perhatian dakam
kelas mula mengikuti pelajaran hari tersebut. Sebelum
itu, mereka sedang bercakap dengan rakan,
mengedar nota dan sebagainya.
3.4.2 “ Kesan Riak”

Apabila seseorang murid akur


kepada arahan, murid lain
juga akan ikut bersama

Bukan cara guru bertindak sebagai reaksi


terhadap tingkah laku murid, tetapu cara
bagaimana guru menangani salah laku yang
timbul dalam bilik darjah yang berkenaan
Pertindahan
“Withitness”
( Overlapping )

Kesan Gelombang
3.4.3 Teknik-teknik yang ( Ripple Effect )
disyorkan oleh Kounin

Kepekaan Kelicinan
Kelompok

Momentum
Teknik Huraian Tindakan Guru
“ Withitness” Kesedaran dan ●
Memerhatikan sikap murid dalam kelas
kepekaan guru
dalam ●
Mengetahui perkara asas berkenaan
mengawasi murid ( nama, hobi, kekuatan dan
pergerakan kelemahan )
dalam bilik
darjah ●
Menggunakan teknik non-verbal
( bahasa badan )

Peka kepada bunyi

Susun kerusi dan meja murid supaya
tiada yang terselindung

Semasa memberi bimbingan peribadi,
pastikan tidak mebelakangkan murid
yang lain

Mengawal salah laku yag timbuk supaya
tidak bertambah buruk
Situasi / Contoh
Cikgu membahagikan murid kepada beberapa
kumpulan. Aktiviti bagi setiap kumpulan
adalah berbeza.
Tindakan

Guru mengawasi dan berinteraksi dengan
semua kumpulan kecil walaupun pada ketika
itu dia sedang mengajar satu kumpulan
tertentu

Mengenalpasti dan bertindak segera terhadap
salah laku berlaku agar dapat mengawal
sebelum bertambah buruk

– Dapat menjangka masalah yang timbul


– Menghalang masalah menjadi lebih serius
Teknik Huraian Tindakan Guru
Pertindanan Menangani lebih ●
Sambil
( Overlappi daripada satu menumpukan
ng ) situasi dengan perhatian kepada
serentak satu kumpulan, guru
perlu juga prihatin
terhadap apa yang
berlaku di sekeliling.

Cth : gerak-geri
murid yang duduk di
baris belakang
Situasi / Contoh

“ Razif teruskan dengan pembentangan awak.


Zari beri perhatian dan jangan bercakap”.


Guru boleh mengawal kelas dalam 2 situasi
yang berbeza dalam satu masa
Teknik Huraian Tindakan Guru
Kesan Teguran dan tindakan ●
Mengawasi
Gelombang ( guru terhadap persekitaran bilik
Ripple seseorang murid darjah pada setiap
Effect ) yang melakukan masa
salah laku dan turut
memberikan kesan ●
Pilin masa yang sesuai
kepada murid-murid memberi teguran
dalam bilik darjah ( salah laku )

Guru harus berciri
jelas, tegas dan serius
Contoh : Kesan Gelombang

Jelas : menyatakan dengan spesifik tingkah laku
yang hendak dibetulkan
Cth :

“ Kamil, buat kerja awak”.

“Kamil berhenti bercakap dengan John, buka
buku muka surat 28 dan buat latihan A”.


Tegas dan bernada serius : semasa memberi arahan
Cth :
“saya mahu awak lakukan sekarang!”
“Saya tidak main-main, saya akan lakukannya”.
Situasi

Abu, Ali dan Amin sedang asyik berbual


kosong dan bergelak ketawa. Manakala murid
lain membuat latihan yang diberikan oleh
cikgu.
Tindakan

“ Bagus! Saya perhatikan ramai murid dalam


kelas ini telah menyiapkan sebahagian
daripada latihan yang saya berikan. Teruskan
kerja kamu.”

sambil memandang ke arah ketiga-tiga murid


tersebut, “ Malangnya, mungkin ada beberapa
orang yang mungkin tidak dibenarkan pulang
kerana perlu menyiapkan latihan mereka.”
Teknik Huraian Tindakan Guru
Kelicinan / Kebolehan guru Membuat perancangan awal agar
kelancaran membuat dapat mengawal berlakunya
dan peralihan licin perkara-perkara yang tidak
pelaksanaan antara 2 aktiviti berkaitan
aktiviti pembelajaran

Menggelakkan penerangan yang
meleret dan fragmentasi

Memastikan semua murid terlibat
dalam aktiviti

Berpusatkan murid

Memanggil murid memberi
maklum balas, menjawab soalan,
membuat demonstrasi /
memberikan penerangan
Situasi / Contoh

Cikgu perlu menghabiskan sukatan mata


pelajaran sebelum berlangsungnya
peperiksaan akhir tahu, namun masa yang
telah diperuntukkan untuk sesi pengajaran san
pembelajaran ( p&p ) agak singkat
Tindakan


Membuat perancangan awal sebelum p&p

Cth : membuat RPH agar penyampaian tidak
meleret-leret dan fokus kepada objektif
pembelajaran
Teknik Huraian Tindakan Guru
Momentum Kebolehan guru memastikan ●
Memastikan murid tidak bosan
pembelajaran berlaku pada
kadar yang stabil ●
Mengambil kira aspek minat,
kebolehan dan perkembangan
Menekankan kelicinan murid
perlaksanaan p&p dengan
perkembangan pengajaran ●
Aktiviti perlu menyeronokkan
yang lancar daripada satu murid dan mencabar
bahagian kepada bahagian
yang lain ●
Tidak mengulang konsep kecil
yang telah difahami
Cth : memulakan pelajaran
dengan menarik perhatian ●
Betulkan kesilapan murid tanpa
murid, meneruskan membibir, kemudian teruskan
pengajaran dengan lancar, dengan pengajaran lanjut
melakukan peralihan antara
aktiviti p&p dengan cekap ●
Benarkan murid bergerak dari
dan membuat penutup satu aktiviti lain tanpa dipaksa
dengan menyimpulkan untuk menunggu murid yang
pengajaran pada hari ini agak lambat
dengan berkesan.
Contoh / Stuasi

Cikgu mengenal pasti bahawa objektif sesi


p&p yang dirancangnya sering tidak tercapai
sepenuhnya kerana kesuntukan masa
Tindakan


Membetulkan kesilapan murid dengan kadar
segera, kemudian teruskan pengajaran


Tidak perlu kerap mengulangi konsep kecil
yang telah difahami murid
Teknik Huraian Tindakan Guru
Kepekaan Kebolehan guru untuk ●
Kemukakan soalan setelah
Kelompok mengekalkan penglibatan pastikan tumpuan semua murid
aktif murid dan mewujudkan
minat mereka ●
Wujudkan minat murid melalui
soalan yang bercorak suspens


Minta seluruh kelas menjawab
bersama-sama

Mengelilingi kelas sambil minta
murid tunjukkan hasil kerja
masing-masing

Minta seorang murid enjawab
sambil memandang ke arah
murid yang lain
Situasi / Contoh

Murid-murid kelihatan bosan dan tidak dapat


memfokuskan terhadap penerangan cikgu
Francis selama setengah jam mengenai topik
tatabahasa Bahasa Malaysia
Tindakan


Mengemukakan soalan untuk uji kefahaman
dan kepekaan murid


Wujudkan minat murid melalui soalan yang
bercorak suspen


Minta seorang murid menjawab sambiil
memandang ke arah murid yang lain
Kekuatan dan kelemahan Model Pengurusan
Kelompok Kounin
KEKUATAN KELEMAHAN
Fokus terhadap pengurusan kelompok Sukar bagi guru yang perlu mengambil
mewujukan suasana bilik darjah dan tindakan terhadap dua atau lebih
persekitaran yang kondusif kelompak pada waktu yang sama

Tidak berunsur hukuman yang hanya Agak mencabar bagi guru yang perlu
berkesan dalam jangka masa yang megambil tindakan terhadap dua / lebih
singkat kelomok pada satu masa yang sama

Menitikberatkan variasi dari segi strategi Agak sukar untuk guru permulaan
san teknik pengajaran yang dapat mengawal gerak-geri murid dengan rapi
mengekalkan minat dan semangat murid agar mengambil tindakan serta merta
untuk belajar terhadap sebarang tingkah laku yang
timbul
3.5 Model Terapi Realiti
oleh William Glasser
3.5.1 Model Terapi Realiti
oleh William Glasser

William Glasser

Mengemukakan pandangan terhadap isu-isu
pendidikan dan disiplin

Guru boleh mebantu murid memilih tingkah laku
yang sesuai di dalam bilik darjah

Memperkenalkan Teori Kawalan ( Control Theory )

Teori Kawalan : membincangkan proses-proses
tingkah laku dalaman secara psikologi dan fisiologi
yang berkaitan keperluan manusia
Teori Kawalan tukar Teori Pilihan
( Control Theory ) ( Choice Theory )

Asas utama :
Memasukkan elemen- setiap tingkah laku
elemen yang dibuat oleh individu
keperluan asas, berdasarkan pilihan
kualiti dan kreativiti yang dibuat

Individu membuat Mengutamakan


pilihan berasakan pilihan-pilihan
keperluan asas mereka yang dibuat oleh individu &
dan mempunyai pilihan Menerangkan tingkah
aplikasi yang luas laku seseorang
3.5.2 Keperluan Fisiologi Asas
Pupuk dalam persekitaran bilik darjah
yang demokratik dengan guru
Kasih Sayang mengambil berat dan memberi
prihatin kepada murid
Mempunyai Murid memerlukan kuasa dan kawalan
kendiri untuk membuat pilihan terhadap
kuasa aktiviti-aktiviti bilik darjah mengikut
dan kawalan Kecenderungan dan kebolehan mereka
Kebebasan perlu diberikan kepada murid
bersepadan dengan keupayaan murid.
Kebebasan Kebebasan membangkitkan pilihan
akan membangkitkan rasa
tanggungjawab murid

Guru perlu mempelbagaikan


Keseronokan strategi dan kaedah p&p yang
melibatkan dan berpusatkan murid
Model Terapi Realiti


Satu teknik kaunseling untuk membantu
individu meneroka kemahuan diri, membuat
refleksi tentang apa yang sedang dilakukan
dan membuat perancangan tentang kehendak
sebenar mereka pada masa akan datang

Melalui Terapi Realiti,
guru :

Bantu murid kenal pasti
akibat tingkah laku
yang ditunjukkan

Pastikan akibat realiti
akan dipiilih oleh murid

Kemukakan pelan
perancangan untuk
membantu murid
mengurus tingkah laku

Bertindak sebagai
pembimbing murid
3.5.3 Kurikulum yang berkualiti

Menurut Glasser, kurikulum yang berkualiti :

Meningkatkan mutu pendidikan

Belajar dengan seronok

Aplikasikan ilmu dalam kehidupan

Menurut Glasser, cara mencapai kurikulum
yang berkualiti

Perancangan yang berkesan ( menarik
minat )

Permulaan pengajaran yang bermotivasikan
murid

Perbincangan yang berpusatkan murid

Beri peluang kepada murid untuk memahami
dan meneroka topik yang diajar

Memberi masa yang mencukupi kepada
murid untuk memahami dan meneroka topik
yang diajar
3.5.4 Kualiti Pengajaran

Menurut Glasser, cara guru meningkatkan
kualiti pengajaran

Persekitaran bilik darjah yang tenang dan
kondusif

kenali murid dan bantu murid kenali guru

Luangkan satu masa santai untuk
berkomunikasi dengan murid tentang
siapakah anda

Bincangkan hasrat anda serta perkara-perkara
yang anda tidak sukai

Tunjukkan kepada murid dan sentiasa ingin
membantu merekaGuru bersifat pembimbing

Bukan pengarah

Berika galakkan kepada murid untuk mencuba
dan memikul tanggungjawab

Elakkan paksaan dan hanya memberi arahan


p&p berkaitan kehidupan seharian murid

Kaitan topik-topik pengajaran dengan
pengalaman murid dan kegunaannya kepada
murid

Murid akan lebih berminat untuk belajar
sekiranya mereka dapat melihat kegunaan
ilmu untuk mereka

Beri galakan kepada murid untuk memberikan
yang terbaik

Bimbing dan bantu murid supaya mereka
dapaat memberikan usaha dan hasil yang
terbaik

Akan mengambil masa

Tetapi guru perlu berusaha untuk mendapat
yang terbaik daripada murid-muridnya
– Beri peluang kepada murid untuk menilai kerja
masing-masing dan memperbaikinya

Satu ciri pembelajaran yang berkualiti murid sentiasa
membaiki kelemahan diri dari masa ke masa

Apabila murid sudah menyiapkan sesuatu kerja,
minta murid menilai kerja mereka dan tanya murid
menilai kerja mereka dan tanya murid sama ada
mereka sudah berpuas hati dengan hasil kerja
mereka

Suruh mereka untuk meningkatkan lagi hasil kerja
tersebut

Murid yang sentiasa berfikir dan berusaha untuk
meningkatkan hasil kerja secara tidak langsung
akan menghasilkan kerja yang lebih berkualiti

Proses menilai sendiri, memperbaiki dan
menghalang semula, boleh menghasilkan
pembelajaran yang berkualiti

Menurut Glasser, guru yang
membimbing akan

Memahami murid

Menyediakan aktiviti p&p
yang menyeronokkan

Berbincang dengan murid

Menggalakkan murid
meneroka p&p

Menyediakan BBM yang
berkesan

Menunjukkan kaedah yang
terbaik untuk mendapat
hasil pembelajaran
Guru sedang membimbing pelajar
3.5.5 Membina bilik yang berkualiti

Menurut Glasser, ciri-ciri bilik darjah yang
berkualiti

Tabiat guru yang baik

Elakkan daripada mengamalkan tabiat-tabiat
buruk

Ganti dengan tabiat yang baik boleh
mengekalkan hubungan yang baik

Mesaj guru yang jelas dan realistik

Sampai mesej kepada murid tentang hasrat
dan pendirian mereka

Hubungan guru-murid yang mesra

Peraturan kelas yang ditetapkan dibincang
bersama

Hubungan guru-murid yang mesra

Bina hubungan dengan murid

Elakkan daripada mengarah dan memeritah
murid melakukan sesuatu


Peraturan kelas yang ditetapkan dibincang
bersama

Tetapkan satu set peraturan yang utama yang
menjadi asas kepada bilik darjah

Dari masa ke masa, guru boleh membuat
tambahan peraturan tetapi asanya adalah
pada peraturan asas tadi


Elakkan denda

Elakkan meggunakan kawalan luaran

Spt mendenda, mengarah atau mengancam
murid apabila timbul masalah

Beritahu murid kegunaan ilmu yang dipelajari

Apabila ada murid-murid yang kelihatan ragu-
ragu, terangkan dengan jelas kepentingan
ilmu baharu tersebut

Elakkan daripada meyuruh murid menghafal
dan mengingat fakta

Kompetensi murid

Beritahu murid cara pengajaran anda

Iaitu keutamaan anda ialah supaya murid
dapat memberikan yang terbaik untuk
mendapat gred yang terbaik

Terangkan kepada murid, anda akan
memberikan tugasan dan latihan ssehingga
murid dapt mencapai tahap yang sepatutnya

Tiada siapa yang akan gagal sekiranya semua
pihak bekerja dengan bersungguh-sungguh

Kualiti p&p

Sentiasa memberi galakan kepada murid
untuk meningkatkan kualiti kerja/ tugasan

Bermakna mereka perlu mengulang dan
menilai tugasan dan hasil kerja mereka
sehingga mereka mendapatkan hasil yang
memuaskan

Penilaian secara berterusan

Uji murid-murid secara berterusan

Ajar dan bimbing murid untuk
mwngaplikasikan teknik yang baik semasa
belajar dan uji mereka dari masa ke masa

Terangkan kepada mereka, ujian hanya untuk
melihat tahap pembelajaran mereka

Elakkan daripada menguji yang memerlukan
mereka menghafal

Selesai ujian, galakan mereka mencari sebab
kesalahan mereka

Beri masa kepada murid dan bantu mereka
untuk mendapat jawapan yang sepatutnya

Kefahaman murid dan penggunaan ilmu

Beri peluang kepad murid untuk menunjukkan
kefahaman mereka terhadap topik yang
telah diajar dengan aplikasikan ilmu pada
situasi yang sesuai

Beri mereka peluang untuk berkongsi dan
bicang pengetahuan baharu yang mereka
dapat dengan ibu bapa mereka di rumah

Bekerjasam dan galakn murid-murid yang
sudah memahami dan menyiapkan kerja
untuk membantu rakan / galakkan mereka
untuk meningkatkan kefahaman dengan
mengkaji topik dengan lebi mendalam
supaya dapat memperbaiki hasil
pembelajaran mereka

Tabiat buruk guru

Suka mengkritik

Suka mencari masalah murid

Suka mendenda dan kerap memberi ganjaran

Kuat merungut

Mengugut

kuat berleter

Tabiat baik guru :

Mengambil berat

Mendengar

Menyokong

Membantu

Menggalakkan

Saling percaya dan mesra
4.0 Kesimpulan


Kelima-lima teknik yang terdapat dalam teori
realiti ini juga sesuai untuk diaplikasikan dalam
membantu klien mengubah tingkah laku
mereka ke arah menuju identiti berjaya .
Rujukan

Choong Lean Keow (2009). Pengurusan Bilik
Darjah dan Tingkah Laku. Kuala Lumpur :
Kumpulan Budiman Sdn. Bhd

Kenneth d. Moore (1989). Classroom
Teaching Skills. New York : Random House
Publisher.

Myint Swee Kim & A. Lourdusamy (2005).
Classroom Management Facilitating Teaching
and Learning. Singapore : Pearson Prentice
Hall.

Carolyn M. Evertson (2006). Classroom
Management For Elementary Teachers,
United States of America: Pearson Prentice
Hall.