Anda di halaman 1dari 13

RANCANGAN TAHUNAN PENDIDIKAN SIVIK DAN KEWARGANEGARAAN TAHUN 5

MINGGU TEMA/TAJUK HASIL PEMBELAJARAN AKTIVITI


TEMA 1 Pada akhir pelajaran ini, murid dapat: Rujuk
SAYANG DIRI - menjelaskan kepentingan cara mendisplikan diri. (P) aktiviti m/s
UNIT 1: - menguruskan diri secara bertanggungjawab. ( K) 1,2
Hidup Berdisiplin - berdisiplin dan mempunyai integriti diri. (N)
1 TEMA 1 Pada akhir pelajaran ini, murid dapat: Aktiviti 1A
4-8 Jan SAYANG DIRI - menyenaraikan ciri budi pekerti yang terpuji. (P) Aktiviti 1B
Tajuk: - mengamalkan budi pekerti yang terpuji. (K)
Berbudi Pekerti - berbudi pekerti terhadap diri sendiri dan orang lain. (N)
Disiplin diri terbina - menyatakan adab yang sesuai dalam pelbagai
situasi. (P)
Beradab amalan - menggunakan kata-kata sopan dalam pertuturan. (K)
tepuji - beradab semasa berinteraksi. (N)
2 TEMA 1 Pada akhir pelajaran ini, murid dapat: Aktiviti 1C
11-15 Jan SAYANG DIRI - menyenaraikan cara mendisiplin diri. (P) Aktiviti 1D
Tajuk: - mengamalkan hidup yang berdisiplin. (K)
Hidup berdisiplin diri - berbangga dengan disiplin diri. (N)
dihargai - menyatakan peraturan di bilik khas di sekolah. (P)
Patuhi Peraturan - mengumpulkan peraturan di bilik khas. (K)
- menghormati peraturan di bilik khas. (N)
3 TEMA 1 Pada akhir pelajaran ini, murid dapat: Aktiviti 1E
18-22 Jan SAYANG DIRI - menyenaraikan peraturan di tempat ibadat. (P)
Tajuk: - berinteraksi secara sopan semasa berada di tempat
Beradab di tempat ibadat. (K)
Ibadat - menghormati tempat ibadat. (N)
TEMA 1 Pada akhir pelajaran ini, murid dapat: Rujuk
SAYANG DIRI - menghuraikan kepentingan dan cara menguruskan aktiviti m/s
UNIT 2: masa. (P) 10
Masa amat berharga - menguruskan diri secara bertanggungjawab. (K)
- menghargai masa. (N)

TEMA 1 Pada akhir pelajaran ini, murid dapat: Aktiviti 2A


4 SAYANG DIRI - menyatakan kepentingan menyediakan jadual waktu Aktiviti 2B
25-29 Jan Tajuk: belajar. (P)
Urus Masa Kerja - menyediakan jadual waktu belajar sendiri. (K)
Sempurna - menghargai cara menguruskan masa secara sistematik.
Hargai Masa (N)
- menjelaskan kepentingan menghargai masa. (P)
- menguruskan masa dengan cara yang bijaksana. (K)
- menghargai masa. (N)

TEMA 1 Pada akhir pelajaran ini, murid dapat: Aktiviti 2C


5 SAYANG DIRI - menyenaraikan perkara yang boleh dilakukan pada
1-5 Feb Tajuk: waktu senggang. (P)
Bijak menggunakan - menggunakan masa senggang dengan melakukan Aktiviti 2D
masa aktiviti yang berfaedah. (K)
Manfaat masa - menghargai masa senggang.(N)
- mengenal pasti aktiviti yang boleh dijalankan
berdasarkan kesesuaian waktu. (P)
- menguruskan masa secara bertanggungjawab. (K)
- mensyukuri masa yang ada. (N)
6 PKSR 1
8-12 Feb

7 CUTI TAHUN BARU CINA


14-19 Feb

8 TEMA 1 Pada akhir pelajaran ini, murid dapat: Aktiviti 2E


22-26 Feb SAYANG DIRI - menyatakan cara menggunakan masa dengan betul. (P)
Tajuk: - menguruskan masa secara berhemat. (K)
Gunakan masa - menghargai masa. (N)
secara berhemat
TEMA : 2 Pada akhir pelajaran ini, murid dapat:
SAYANGI 1. Menjelaskan peranan dan tanggungjawab anggota Rujuk
KELUARGA keluarga asas (P) Aktiviti m/s
UNIT 3: 2. Mengamalkan tatasusila dalam hubungan dengan anggota 20
Tanggungjawabku keluarga asas (K)
Terhadap Keluarga 3. Menghormati dan menghargai ibu bapa dan anggota
keluarga asas (N)
9 TEMA 2 Pada akhir pelajaran ini, murid dapat: Rujuk ms.22
1-5 Mac SAYANGI 1. Menerangkan peranan dan tanggungjawab anggota Rujuk
KELUARGA keluarga asas. Aktiviti m/s
Tajuk: 2. Memainkan peranan sebagai anggota keluarga asas. 24
Tanggungjawab 3. Bertanggungjawab terhadap anggota keluarga asas.
Keluarga dikongsi
Bersama 4. Menjelaskan peranan dan tanggungjawab seorang anak
Tanggungjawabku terhadap ibu bapanya (P)
terhadap Ibu bapa 5. Menjalankan tangungjawab sebagai seorang anak (K)
6. Menghargai ibu bapa (N)
10 TEMA : 2 Pada akhir pelajaran ini, murid dapat: Rujuk
8-12 Mac SAYANGI 1. Menyatakan kepentingan menghormati dan menghargai Aktiviti m/s
KELUARGA anggota keluarga (P) 27
Tajuk: 2. Menunjukkan cara menghormati dan menghargai anggota Rujuk
C) Hormat dan hargai keluarga (K) Aktiviti m/s
Anggota keluarga 3. Menghormati dan menghargai anggota keluarga (N) 29
D) Kesopanan asas
kesejahteraan 4. Menyenaraikan kepentingan menggunakan bahasa yang
keluarga sopan dengan keluarga asas (P)
5. Menggunakan kata-kata yang bertatasusila dengan
anggota keluarga asas. (K)
6. Bersopan terhadap anggota keluarga asas (N)
TEMA 2 Pada akhir pelajaran ini, murid dapat: Buku Teks
SAYANGI 1. Menhuraikan kepentingan menjalinkan hubungan baik m.s 31
KELUARGA dengan anggota keluarga kembangan
UNIT 4: 2. Menjalinkan hubungan yang erat dengan anggota
Hubungan Keluarga keluarga kembangan
Kembangan 3. Bertanggungjawaab terhadap anggota keluarga
kembangan
11 TEMA 2 Pada akhir pelajaran, murid dapat: m.s 34
15-19 SAYANGI 1. Menjelaskan cara menjalinkan hubungan yang baik m.s 36
Mac KELUARGA dengan anggota keluarga kembangan
Tajuk: 2. Menjalinkan hubungan yang baik dengan anggota
Keluarga keluarga kembangan
Kembanganku 3. Menghargai hubungan yang erat di kalangan anggota
Tajuk: keluarga kembangan.
Pesanan Untuk Ayah 4. Menjelaskan kepentingan meninggalkan pesanan
5. Menulis pesanan kepada anggota keluarga
6. bertanggungjawab terhadap anggota keluarga

12 CUTI PERTENGAHAN PENGGAL


13-21
Mac

TEMA 2 Pada akhir pelajaran, murid dapat: m.s 37


SAYANGI 1. Menceritakan keseronokan meluangkan masa bersama- m.s 39
KELUARGA sama anggota keluarga kembangan
13 Tajuk: 2. Merancang satu aktiiti yang menyeronokkan bersama-
22-26 Mesra Bersama-sama sama anggota keluarga kembangan
Mac Keluarga Kembangan 3. Menghargai masa yang diluangkan bersama-sama
Tajuk: anggota keluarga kembangan
Masalah Selesai Hati 4. Menjelaskan cara menyelesaikan masalah dengan
Gembira anggota keluarga kembangan
5. Membina hubungan yang erat dengan anggota keluarga
kembangan
6. Menghargai anggota keluarga kembangan.
14 TEMA 2 Pada akhir pelajaran murid dapat: m.s 40
29 Mac-2 SAYANGI 1. Menyatakan hubungan dengan anggota keluarga
April KELUARGA kembangan.
Tajuk: 2. Mengamalkan hubungan yang erat dengan anggota
Keluarga Kembangan keluarga kembangan
Kebanggaanku 3. Berbangga dengan keluarga kembangan
TEMA 3 Pada akhir pelajaran ini murid dapat: Rujuk
HIDUP BERSAMA i. Menjelaskan kepentingan semangat kejiranan. aktiviti:
DI SEKOLAH DAN ii. Mengamalkan sikap yang baik untuk menjaga imej
MASYARAKAT. masyarakat. m/s 41- 42
UNIT 5: iii. Menghormati jiran tetangga.
Kenali jiran tetangga.
15 TEMA 3 Pada akhir pelajaran ini murid dapat: Rujuk
5-9 April HIDUP BERSAMA i. Menyenaraikan nama jiran tetangga. aktiviti 5A:
DI SEKOLAH DAN ii. Menemu ramah jiran tetangga.
MASYARAKAT. iii. Menghormati jiran tetangga. m/s 43-44
Tajuk:
A- Beramah mesra Rujuk
bersama-sama jiran. iv. Menyatakan cara hidup jiran. aktiviti 5B:
Tajuk: v. Berintegrasi dengan jiran tetangga secara sopan.
B- Jiran dikenali vi. Menghormati cara hidup jiran. m/s 45
hidup harmoni

16 PKSR 2
12-16
April

17 TEMA 3 Pada akhir pelajaran ini murid dapat: Rujuk


19-23 HIDUP BERSAMA i. menyenaraikan aktiviti kemasyarakatan yang boleh aktiviti 5C
April DI SEKOLAH DAN dijalankan di kawasan kediaman. dan 5D:
MASYARAKAT. ii. Melibatkan diri dalam aktiviti yang dianjurkan di
Tajuk: kawasan kediaman. m/s 46-47
C- Sepakat iii. Berbangga dengan penglibatan dalam aktiviti
menjayakan aktiviti kemasyarakatan. Rujuk
masyarakat. iv. Menyatakan masalah keselamatan yang terdapat di aktiviti 5E:
D- Jiran sepakat tempat kediaman.
membawa berkat v. Membantu jiran tetangga. m/s 48
Tajuk: vi. Menghargai semangat kejiranan.
E- Jiran tetanggaku.. vii. Menyatakan faedah mengenali jiran tetangga.
viii. Melakarkan pelan kawasan tempat tinggal.
ix. Menghormati jiran tetangga.

TEMA 3 Pada akhir pelajaran ini murid dapat: Rujuk


HIDUP BERSAMA i. Menghuraikan faedah aktiviti kejiranan aktiviti:
DI SEKOLAH DAN kepada masyarakat dan Negara.
MASYARAKAT. ii. Menyertai aktiviti masyarakat setempat. m/s 49-50
UNIT 6: iii. Peka terhadap isu dan masalah yang
Hidup boleh menjejaskan kesejahteraan
bermuafakat masyarakat.

18 TEMA 3 Pada akhir pelajaran ini murid dapat: Rujuk


26-30 HIDUP BERSAMA i. Menjelaskan kepentingan menyertai aktiviti gotong aktiviti 6A:
April DI SEKOLAH DAN royong.
MASYARAKAT. ii. Melibatkan diri dalam aktiviti gotong royong. m/s 51
Tajuk: iii. Bertanggungjawab terhadap tugas yang
A- Bergotong royong diamanahkan.
amalan terpuji

19 TEMA 3 Pada akhir pelajaran ini murid dapat: Rujuk


3-7 Mei HIDUP BERSAMA i. Menyatakan kepentingan kunjung-mengunjung. aktiviti 6B:
DI SEKOLAH DAN ii. Melayan tetamu dengan cara yang sopan.
MASYARAKAT. iii. Menghormati tetamu. m/s 52
Tajuk:
B- Kunjung
mengunjung amalan
kita.
20 TEMA 3 Pada akhir pelajaran ini murid dapat: Rujuk
10-14 Mei HIDUP BERSAMA i. Menyenaraikan aktiviti yang sesuai untuk program aktiviti 6C
DI SEKOLAH DAN sukaneka. dan 6D:
MASYARAKAT. ii. Melibatkan diri dalam aktiviti kesukanan.
Tajuk: iii. Menghargai semangat kekitaan. m/s 53-54
C- Aktiviti iv. Menerangkan kepentingan beriadah bersama-sama
kesukanan memupuk jiran.
perpaduan. v. Melakukan aktiviti riadah bersama-sama jiran.
D- Beriadah vi. Berbangga dengan jalinan hubungan baik sesama
bersama-sama jiran. jiran.
21 TEMA 3 Pada akhir pelajaran ini murid dapat: Rujuk
17-21 Mei HIDUP BERSAMA i. Menjelaskan kepentingan aktiviti kemasyarakatan. aktiviti 6E:
DI SEKOLAH DAN ii. Melibatkan diri dalam persediaan aktiviti
MASYARAKAT. kemasyarakatan. m/s 55
Tajuk: iii. Berbangga terhadap tugas yang
Bersama-sama dipertanggungjawabkan.
Menjayakan Aktiviti
Kemasyarakatan
22 PEPERIKSAAN PERTENGAHAN SEMESTER
24-28 Mei

23 CUTI PERTENGAHAN SEMESTER


29 Mei –
13 Jun
TEMA 4 Pada akhir pelajaran, murid dapat: m.s 56
KENALI BUDAYA 1. Mengenalpasti pelbagai warisan budaya masyarakat
MALAYSIA kita.
UNIT 7: 2. Hidup bersama-sama dalam masyarakat pelbagai kaum
Hargai Warisan 3. Mengapresiasi dan berbangga dengan kekayaan
Budaya Kita warisan budaya Malaysia.

24 TEMA 4 Pada akhir pelajaran murid dapat: m.s 58


14-18 Jun KENALI BUDAYA 1. Menyenaraikan jenis tarian yang terdapat di negara kita
MALAYSIA 2. Mencari maklumat jenis tarian di negara kita
Tajuk: 3. Menghargai keunikan tarian pelbagai kaum di Malaysia
Keunikan Tarian Di
Negaraku

25 TEMA 4 Pada akhir pelajaran murid dapat: Rujuk


21-25 Jun KENALI BUDAYA - Menyenaraikan alat muzik yang terdapat dalam Aktiviti m/s
MALAYSIA masyarakat kita m.s 59 & 61
Tajuk: - Menunjukkan cara bermain sejenis alat muzik yang
Alat Muzik terdapat di negara kita.
Kebanggaan Kita - Berbangga dengan keunikan pelbagai alat muzik yang
Tajuk: terapat di negara kita
Seni Tari dan Muzik - menyatakan tarian dan alat muzik yang terdapat di
Negara kita.
- Melibatkan diri dalam aktiviti kesenian di Negara kita.
- Mengapresiasi kesenian dalam tarian dan alat muzik di
Negara kita.

26 TEMA 4
28 Jun -2 KENALI BUDAYA Pada akhir pengajaran ini, murid dapat :
Julai MALAYSIA - menyenaraikan dialek yang terdapat dalam sesuatu
Tajuk bahasa. Rujuk
Bahasa dan Dialek - Menggunakan bahasa dan dialek mengikut keadaan dan Aktiviti m/s
keutamaan. 62 & 63
- Berbangga dengan keunikan pelbagai bahasa dan dialek
yang terdapat di Negara kita.
27 TEMA 4
5-9 Julai KENALI BUDAYA Pada akhir pengajaran ini, murid dapat :
MALAYSIA - menyenaraikan maklumat mengenai seni tari, alat Rujuk
Tajuk muzik, bahasa dan dialek yang terdapat di Negara kita. Aktiviti m/s
Warisan Budaya - Menghasilkan brosur tentang seni tari, alat muzik 64
Malaysia bahasa dan dialek.
- Menghargai warisan budaya Malaysia.
TEMA 4
KENALI BUDAYA Pada akhir pengajaran ini, murid dapat : Rujuk
MALAYSIA - Menjelaskan adab social warisan budaya dan Aktiviti m/s
UNIT 8: kepentingannya 67 & 68
Adab Sosial Budaya - Mengamalkan adab social warisan budaya
Malaysia - Menghormati amalan budaya kaum lain
28 TEMA 4 Pada akhir pelajaran ini, murid dapat:
12-16 KENALI BUDAYA - menyatakan cara berpakaian untuk upacara dan majlis Rujuk
Julai MALAYSIA yang berbeza. Aktiviti m/s
Tajuk: - Mengamalkan cara berpakaian yang sesuai. 69 & 70
Cara Berpakaian Menghormati cara berpakaian yang diamalkan dalam
Masyarakat Kita masyarakat kita.
Tajuk:
Berpakaian Mengikut - menyatakan cara berpakaian masyarakat kita.
Situasi - Mengamalkan cara berpakaian yang sesuai dengan
situasi.
- Berbangga dengan cara berpakaian di Negara kita.

29 TEMA 4
19-23 KENALI BUDAYA Pada akhir pengajaran ini, murid dapat : Rujuk
Julai MALAYSIA - menyatakan adab berziarah dalam masyarakat Aktiviti m/s
Tajuk Malaysia. 71 & 72
Berziarah Amalan - Mengamalkan adab berziarah dalam kehidupan harian. Rujuk
Mulia - Menghormati adab menziarahi pelbagai masyarakat di Aktiviti m/s
Tajuk: Negara kita. 73 , 74 & 75
Adab Berziarah - menceritakan adab menziarahi pelbagai kaum di
Pelbagai Kaum Negara kita.
- Mengamalkan adab berziarah dalam situasi budaya
kaum lain.
- Menghormati adab menziarahi pelbagai kaum

30 PKSR 3
26-30
Julai
31 TEMA 4
2-6 Ogos KENALI BUDAYA Pada akhir pengajaran ini, murid dapat : Rujuk
MALAYSIA - menyatakan cara berpakaian untuk upacara dan majlis Aktiviti m/s
Tajuk yang berbeza. 67 & 68
Cara Berpakaian dan - Mengamalkan cara berpakaian yang sesuai.
Adab Berziarah - Menghormati cara berpakaian yang diamalkan dalam
masyarakat kita.

TEMA 5 Pada akhir pengajaran ini, murid dapat : m.s77


MALAYSIA - Menjelaskan sistem pemerintahan kerajaan Malaysia
NEGARAKU - Menjalankan tanggungjawab sebagai warganegara
UNIT 9 Malaysia
Sistem Pemerintahan - Mennghargai peranan kerajaan dalam pembangunan
Negara Kita Negara

32 TEMA 5 Pada akhir pengajaran ini, murid dapat :


9-13 Ogos MALAYSIA - Menyatakan struktur pentadbiran Kerajaan Persekutuan Rujuk M/S
NEGARAKU - Menjalankan tanggungjawab sebagai waganegara 79dan
Tajuk - Menghargai sistem pentadbiran Kerajaan Persekutuan aktiviti 9a
- Kerajaan Adil - Menerangkan peranan rakyat sebagai warganegara Aktiviti 9b
Negara Stabil - Memberikan sumbangan terhadap pembangunan m.s 81
Tajuk: Negara
-Pentadbiran Cekap Berbangga dengan pembangunan negara
Negara Maju
33 TEMA 5
16-20 MALAYSIA Pada akhir pengajaran ini, murid dapat : Aktiviti 9c
Ogos NEGARAKU - Menyenaraikan usaha kerajaan untuk memajukan m.s 84
Tajuk: ekonomi rakyat
-Ekonomi Maju - Memberikan sumbangan dalam bidang ekonomi
Negara Makmr - Menghargai peranan kerajaan dalam bidang ekonomi
34 TEMA 5
30 Ogos– MALAYSIA Pada akhir pengajaran ini, murid dapat : Aktiviti 9d
3 Sept NEGARAKU - Menjelaskan proses pilihanraya 86
Tajuk: - Menjalankan tanggungjawab sebagai warga Negara
-Bijak Memilih - Menghargai dan menghormati pemimpin negara
Pemimpin
35 CUTI PENGGAL PERTAMA
4-12 Sept

36 CUTI HARI RAYA AIDIL FITRI


13-17 CUTI HARI MALAYSIA
Sept

37 TEMA 5 Aktiviti 9e
20-24 MALAYSIA Pada akhir pengajaran ini, murid dapat :
Sept NEGARAKU - Menyenaraikan usaha kerajaan untuk memajukan
Tajuk: masyarakat
-Kerajaan Prihatin - Menghasilkan model bangunan yang menjadi mercu
Rakyat Terjamin kejayaan kerajaan
- Menghargai peranan kerajaan dalam memajukan
masyarakat

TEMA 5
MALAYSIA Rujuk M/S
NEGARAKU Pada akhir pengajaran ini, murid dapat : 89
UNIT 10: - Menjelaskan system pemerintahan kerajaan Malaysia
Kenali Dan Hormati - Memberikan sumbangan kepada pembangunan Negara
Pemimpin Negara - Berbangga dan taat setia kepada raja dan negara
Kita
38 TEMA 5
27 Sept – MALAYSIA Pada akhir pengajaran ini, murid dapat : Aktivim.s
NEGARAKU - Meyenaraikan peranan Yang di-Pertuan Agung 91ti 10a
Tajuk: - Mengumpulkan maklumat mengenai Yang di-Pertuan Aktiviti 10b
-Raja Agung m.s 93
Berperlembagaan - Menghormati dan berbangga dengan system Raja
Kebanggaan Kita- perlembagaan
Raja Dijunjung - Menyatakan acara sambutan hari keputeraan sultan
Pemimpin Disanjung - Mengambil bahagian dalam aktiviti sambutan hari
keputeraan sultan
- Menghormati sultan
39 TEMA 5 Pada akhir pengajaran ini, murid dapat :
4-8 Okt MALAYSIA - Menyatakan sumbangan Perdana Menteri Aktiviti 10c
NEGARAKU - Menyokong usaha Perdana Menteri dalam m.s
Tajuk: membangunkan Negara 94
Pemimpin - Menghargai sumbangan Perdana Menteri Aktiviti 10d
Cemerlang, Negara Meyenaraikan gelaran pemimpin negeri m.s 96
Terbilang - Menyokong usaha yang dilakukan oleh pemimpin
Pemimpin Mesra negeri
Rakyat Ceria - Menghormati pemimpin negeri
40 TEMA 5
11-15 Okt MALAYSIA Pada akhir pengajaran ini, murid dapat : Aktiviti 10e
NEGARAKU - Menjelaskan tugas wakil rakyat dan penghulu m.s 97
Kenali Dan Hormati - Memberikan kerjasama dalam aktiviti kebajikan yang Aktiviti 10f
Pemimpin Negara dijalankan oleh wakil rakyat dan penghulu m.s 99
Kita - Menghargai jasa pemimpin
-Wakil Rakyat - Menyatakan penghargaan kepada pemimpin
Berjasa Masyarakat - Membuat kad ucapan kepada pemimpin
Sejahtera- - Menghargai jasa pemimpin
Pemimpin Dihargai
Jasa Diingati
41 PEPERIKSAAN AKHIR TAHUN
18-22
Okt
TEMA 6 Pada akhir pelajaran murid dapat:
SEDIA HADAPI 1. Mengenalpasti ciri peribadi terpuji
CABARAN 2. Mengamalkan ciri peribadi terpuji untuk kejayaan diri
UNIT 10 3. Menghargai ciri peribadi terpuji
Peribadi Terpuji Di
Sanjung Tinggi
42 TEMA 6 Pada akhir pelajaran ini, murid dapat : Rujuk
25-30 Okt SEDIA HADAPI - Menyatakan kepentingan beragama Aktiviti 11A
CABARAN - Mengamalkan sifat mulia seperti yang dituntut oleh m/s 102
Tajuk: agama Rujuk
Agama Membentuk - Bersyukur dengan anugerah Tuhan Aktiviti 11B
Peribadi Mulia - Menjelaskan cara berhemah ketika berkomunikasi m/s 104
Tajuk: - Mengamalkan perlakuan berhemah
Berhemah Tinggi - Berbangga mempunyai ciri-ciri peribadi terpuji
Amalan Kita

43 TEMA 6 Pada akhir pelajaran ini, murid dapat : Rujuk


1-5 Nov SEDIA HADAPI - Menerangkan kepentingan sikap rasional dalam Aktiviti 11C
CABARAN kehidupan m/s 106
Bersikap Rasional - Mengambil tindakan wajar dalam membuat keputusan Rujuk
Diri Terbina - Bersikap rasional ketika menghadapi konflik Aktiviti 11D
Usaha Berterusan ke - Menyenaraikan langkah untuk mencapai m/s 108
Arah Kecemerlangan kecemerlangan
- Mengamalkan budaya cemerlang dalam kehidupan
- Berbangga dengan kejayaan yang diperoleh

44 TEMA 6 Pada akhir pelajaran ini, murid dapat : Rujuk


SEDIA HADAPI - Menyenaraikan pesanan bestari berkaitan dengan Aktiviti 11E
CABARAN peribadi terpuji m/s 110
Pesan Bestari - Mengamalkan pengajaran yang terkandung dalam
Sumber Inspirasi pesan bestari
- Berbangga memiliki peribadi terpuji