Anda di halaman 1dari 2

RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN (PAK21)

PENDIDIKAN KESIHATAN TAHUN 3


26 JUN 2018
Tarikh Kemahiran Abad ke-21
TAHUN 3
Kelas / Berdaya tahan
9.20AM-9.50AM Mahir berkomunikasi
Masa
Hidup Positif Pemikir
Aspek
Tajuk 23. Saya dan keluarga / Kerja sepasukan
2.2
Standard Kandungan Bersifat ingin tahu
2.2.3
Standard Pembelajaran Berperinsip
Fokus Bermaklumat
Pada akhir pengajaran, murid dapat: Penyayang / Prihatin
Objektif Pembelajaran 1. Menyatakan peranan keluarga dalam memberi sokongan kepada
ahli keluarga yang mengalami masalah kesihatan. Patriotik

1. Murid mendengar penerangan guru tentang isi pelajaran dan


kaitannya dengan tajuk pelajaran. Strategi Pengajaran dan
2. Sesi soal jawab: Pembelajaran
i) Menyatakan peranan keluarga dalam memberi sokongan
Ringkasan Aktiviti 5P
kepada ahli keluarga yang mengalami masalah kesihatan.
3. Murid mendengar guru membuat kesimpulan tentang isi
Penyelesaian masalah
pelajaran.
4. Murid melengkapkan latihan yang diberi oleh guru. Pembelajaran berasaskan
projek

Pembelajaran kooperatif
BBM Buku teks, buku latihan/buku aktiviti
Pembelajaran kecergasan
pelbagai
Lembaran kerja
/ Hasil kerja Pembelajaran Kontekstual
Pentaksiran dan
Penilaian: Pemerhatian Pembelajaran
Kuiz Konstruktivisme
Lisan
Tugasan Kemahiran Belajar Cara
Projek Belajar

Pada akhir pengajaran; Kajian Masa Depan

Pembelajaran Akses
______ murid dapat mencapai objektif yang ditetapkan dan ______ Kendiri
Refleksi
murid yang tidak mencapai objektif akan diberi bimbingan khas dalam
sesi akan datang. / Pembelajaran Luar Bilik
Darjah
Catatan Aktiviti pengajaran dan pembelajaran ditangguhkan kerana:-
Pembelajaran Masteri
Mesyuarat / Kursus
Program Sekolah Pendekatan Modular
Mengiringi murid keluar
Aktiviti luar / Pendekatan Berpusatkan
Cuti Bencana / Cuti Khas Murid
Cuti Peristiwa / Cuti Umum
Cuti Rehat / Cuti Sakit

Ulasan Pentadbir
Strategi Pengajaran dan
Pembelajaran Abad Ke-21

Round Table
Think, Pair, Share
Hot seat
/ Permainan

3 stray and 1 stay


Pembentangan

Main Peranan

Gallery Walk
Peta I-Think

Nyanyian

Kemahiran Berfikir Aras Tinggi


(KBAT)

/ Mengaplikasi