Anda di halaman 1dari 2

Matapelajaran Pendidikan Jasmani dan Kesihatan Tarikh 11 Februari 2019 (Isnin)

3 Alpha & 3 Beta Masa 7.20 – 8.20 pagi


Kelas
3 Delta & 3 Gamma Masa 8.20 – 9.20 pagi
Kemahiran Olahraga Asas
1.8 Melakukan kemahiran olahraga asas dengan lakuan yang betul.
Aplikasi Pengetahuan dalam Kemahiran Olahraga Asas
Standard 2.8 Mengaplikasikan pengetahuan konsep pergerakan dan prinsip mekanik semasa
Kandungan melakukan kemahiran olahraga asas.
Tanggungjawab Kendiri
5.2 Menunjukkan keyakinan dan tanggungjawab kendiri semasa melakukan aktiviti
fizikal.
Standard 1.8.3 Melakukan kemahiran lempar cakera.
Pembelajaran / 2.8.3 Menjelaskan perkaitan antara faktor ketinggian lepasan, sudut lepasan dan
Objektif halaju lepasan dengan jarak lemparan dalam lempar cakera.
Pembelajaran 5.2.4 Menerima cabaran dan seronok semasa melakukan aktiviti fizikal.
Gerak kerja Guru dan Murid:
1. Perbincangan:
 Keselamatan aktiviti dan peralatan cakera
 Peraturan lempar cakera
Gerak kerja Murid:
1. Warm-up and stretching
 Membaling bola tenis bersama dengan rakan
 Cara balingan atau pun lontaran bebas
2. Ansu rmaju setiap kemahiran lempar cakera:
 Pegangan cakera ( golekkan cakera kepada rakan)
 Lempar berdiri hala ke hadapan
Aktiviti  Lempar berdiri dari posisi kuasa
 Lempar satu pusingan ( pusingankan badan dan hala ke hadapan)
3. Latih tubi dan tunjuk cara:
 Grip
 Swing
 Pusingan
 Power position
 Lemparan
4. Cooling down
5. Refleksi:
 Sudut lemparan
6. Mencatat nota

EMK Nilai Murni- disiplin dan kerjasama


BBB Cakera, frisbee, kun dan wisel
Penilaian Boleh melakukan lemparan dengan teknik yang betul dan selamat
Refleksi
Matapelajaran Pendidikan Jasmani dan Kesihatan Tarikh 11 Februari 2019 (Isnin)
3 Alpha & 3 Beta Masa 7.20 – 8.20 pagi
Kelas
3 Delta & 3 Gamma Masa 8.20 – 9.20 pagi
Kemahiran Olahraga Asas
1.9 Melakukan kemahiran olahraga asas dengan lakuan yang betul.
Aplikasi Pengetahuan dalam Kemahiran Olahraga Asas
2.8 Mengaplikasikan pengetahuan konsep pergerakan dan prinsip mekanik semasa
melakukan kemahiran olahraga asas.
Standard
Pengurusan dan Keselamatan
Kandungan
5.1 Mematuhi dan mengamalkan elemen pengurusan dan keselamatan
Tanggungjawab Kendiri
5.2 Menunjukkan keyakinan dan tanggungjawab kendiri semasa melakukan aktiviti
fizikal.

1.8.3 Melakukan kemahiran lempar cakera.


2.8.3 Menjelaskan perkaitan antara faktor ketinggian lepasan, sudut lepasan dan
Standard
halaju lepasan dengan jarak lemparan dalam lempar cakera.
Pembelajaran /
5.1.3 Melakukan aktiviti fizikal di ruang atau tempat yang sesuai dan selamat.
Objektif
5.1.4 Mematuhi peraturan keselamatan di tempat aktiviti semasa melakukan aktiviti
Pembelajaran
fizikal.
5.2.4 Menerima cabaran dan seronok semasa melakukan aktiviti fizikal.
Gerak kerja Guru dan Murid:
2. Perbincangan:
 Keselamatan aktiviti dan peralatan cakera
 Peraturan lempar cakera
Gerak kerja Murid:
1. Warm-up and stretching
2. Latih tubi dan tunjuk cara:
Aktiviti  Teknik pegangan /Teknik putaran
 Teknik Lemparan /Teknik Pelepasan
 Teknik Kedudukan Badan /Teknik Ikut Lajak
3. Cooling down
4. Refleksi:
 Biomekanik lemparan
5. Mencatat nota

EMK Nilai Murni- disiplin dan kerjasama


BBB Cakera, frisbee, kun dan wisel
Penilaian Pemerhatian: Boleh melakukan lemparan dengan teknik yang betul dan selamat
Refleksi