Anda di halaman 1dari 8

Laporan Hasil Assigment I

...............................................................................
...............................................................................
...............................................................................

Mata Kuliah :
NURSING EDUCATION (NEDU)

Disusun Oleh :
..................................................................
NIM. ...................................

PROGRAM STUDI SARJANA KEPERAWATAN


STIKES BHAKTI MULIA KEDIRI
TAHUN 2020
BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang
........................................................................................................................................
.................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................
........................................................................................................................................
.................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................
........................................................................................................................................
.................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................
........................................................................................................................................
B. Tujuan
1. ............................................................................................................................................
............................................................................................................................................
2. ............................................................................................................................................
............................................................................................................................................
3. ............................................................................................................................................
............................................................................................................................................
4. ............................................................................................................................................
............................................................................................................................................
BAB II
ISI SNPT DAN TATA KELOLA PENDIDIKAN TINGGI

A. Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SNPT)


........................................................................................................................................
.................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................
........................................................................................................................................
.................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................
........................................................................................................................................
.................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................
........................................................................................................................................
B. Tata Kelola Perguruan Tinggi
........................................................................................................................................
.................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................
........................................................................................................................................
.................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................
........................................................................................................................................
.................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................
........................................................................................................................................
BAB III
PEMBAHASAN ANALISA PENGALAMAN BELAJAR
(Berupa Narasi)

............................................................................................................................................
......................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................
............................................................................................................................................
......................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................
............................................................................................................................................
......................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................
BAB IV
KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan
........................................................................................................................................
.................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................
........................................................................................................................................
.................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................

B. Saran
1. ............................................................................................................................................
............................................................................................................................................
............................................................................................................................................
2. ............................................................................................................................................
............................................................................................................................................
............................................................................................................................................
3. ............................................................................................................................................
............................................................................................................................................
............................................................................................................................................
4. ............................................................................................................................................
............................................................................................................................................
............................................................................................................................................
DAFTAR PUSTAKA

......................................................................................................................................................
............................................................................................................................................
............................................................................................................................................

......................................................................................................................................................
............................................................................................................................................
............................................................................................................................................

......................................................................................................................................................
............................................................................................................................................
............................................................................................................................................