Anda di halaman 1dari 3

8/6/2018 Model Reka Bentuk Pengajaran Integral ASIE Versi 5.

Nama: NUR ZARATUL ULA BINTI RAZUAN SEKOLAH KEBANGSAAN PENDIDIKAN KHAS KG
Aras Kelas: Tahun 4 BAHARU
Kelas: 4 Orkid
Subjek: Matematik
Minggu : 32
Tarikh: 07-08-2018
Masa: 12:30 PM Hingga 1:30 PM

PROFIL PEMBELAJARAN
Tajuk Pembelajaran
7. Pecahan
Standard Kandungan
7.1 Mengetahui pecahan tak wajar dan nombor bercampur
Standard Pembelajaran
(i) Mengenal, menamakan dan menulis pecahan tak wajar dan nombor bercampur yang penyebutnya hingga 10 dengan
menggunakan: (a) objek, (b) gambar rajah.
Standard Prestasi
Menyatakan pecahan tak wajar dan nombor bercampur penyebutnya hingga 10
Objektif Pembelajaran
i) Murid dapat membezakan pecahan wajar dan pecahan tidak wajar dengan bimbingan guru.
Objektif
i) Murid dapat membezakan pecahan wajar dan pecahan tidak wajar dengan bimbingan guru.
ii) Murid dapat menamakan sekurang-kurangnya 3 daripada 5 pecahan dengan mengisyrat.

KEMAHIRAN PAK21

Tema Kemahiran Belajar Kemahiran Hidup Kemahiran Maklumat,


dan Inovasi (4C) dan Kerjaya Media dan Teknologi
Literasi Kewangan, Ekonomi,
Perniagaan dan Keusahawanan

STRATEGI PENGAJARAN
Media Kaedah, teknik, Alat Berfikir Kemahiran Berfikir Nilai
Pengajaran pendekatan Aras Tinggi
Bahan grafik Peta Bulatan (Mendefinisikan mengikut Pemikiran kreatif Kepekaan
Bahan konteks – KBAR) Tolong
bercetak menolong
Perkongsian
Bekerjasama

AKTIVITI PEMBELAJARAN & PEMUDAHCARAAN


Adegan Prosedur Pemudahcaraan Penglibatan Murid Catatan
Pengajaran
Set Induksi 1. Guru menggunakan paparan video untuk 1. Murid diminta untuk memahami dan melihat
menunjukkan konsep pecahan kepada murid. video yang ditunjukkan guru. 2.

2. Murid akan disoal samaada pernah melihat


bentuk pecahan atau tidak.

https://asiemodel.net/model/printRPH.php 1/3
Langkah 1
8/6/2018 1. Guru akan menerangkan pecahan wajar
Model Reka dan Pengajaran
Bentuk 1. Murid diminta untukVersi
Integral ASIE menyalin
5.0 nota di dalam
pecahan yang tidak wajar kepada murid. buku nota.
2. Guru akan memberi nota kepada murid Murid diminta untuk menanyakan soalan
untuk muird memahami konsep pecahan setelah penerangan guru tamat.
3. Guru akan menerangkan dan memberi 3. Sekiranya tiada soalan, murid akan ditanya
contoh mengenai pengangka dan penyebut. soalan untuk mengetahui sejauh mana
kefahaman murid terhadap penerangan guru.

Langkah 2 1. Guru membawa tanah liat 1. Murid diminta membentuk satu bulatan
penuh dengan menggunakan 'kinestetik sand".
2. Guru akan membentuk "kinestetik sand"
dalam bentuk bulat dan membahagikan 2. Murid akan membentuk berdasarkan soalan
kepada 4 bahagian. kad imbahan yang ditunjukkan guru.
3. Guru akan menggunakan kad imbasan
untuk menunjukkan contoh pecahan
berdasarkan "kinestetik sand" yang telah
dibahagikan.

Langkah 3 1. Guru memberi lembaran kerja yang terdiri 1. Murid diminta untuk menjawab lembaran
daripada 5 soalan. kerja berdasarkan pengetahuan yang pelajari
sebentar tadi.
2. Murid diminta menyelesaikan lembaran
kerja dengan bimbingan guru. 2. Murid boleh menanyakan soalan kepada
guru sekiranya tidak memahami.
3. Guru akan membincangkan jawapan di
dalam kelas. 3. Murid akan berbincang jawapan setelah
semua selesai menjawab.
4. Murid yang betul akan direkod dan akan
mendapat ganjaran untuk setiap minggu.

Langkah 4 1. Guru akan mengisratkan soalan pecahan. 1. Setiap murid diminta untuk
menceritakan/refleksi kembali pembelajaran
2. Guru akan menanyakan kembali pengajaran yang telah dipelajari.
dan pembelajaran pada hari berserta tajuk
yang telah dipelajari. 2. Murid juga untuk mengingat kembali tajuk
yang dipelajari pada hari ini.

Langkah 5

Penutup

Refleksi Selepas Pengajaran


https://asiemodel.net/model/printRPH.php 2/3
8/6/2018 Model Reka Bentuk Pengajaran Integral ASIE Versi 5.0

https://asiemodel.net/model/printRPH.php 3/3