Anda di halaman 1dari 1

Nitrogen merupakan unsur yang penting dalam kehidupan tumbuhan.

Selain itu,
unsur yang sama pentingnya adalah karbon, hidrogen, dan oksigen sebagai
penyusun protein, asam nukleat, hormon-hormon pertumbuhan, vitamin dan lain-lain.
Nitrogen di dalam tumbuhan berada dalam bentuk asam amino, protein, amida,
klorofil, alkaloid, dan basa nitrogen. Daun terdiri dari 1-25 % nitrogen dari berat
keringnya, tetapi persentase nitrogen lebih sedikit kehadirannya dalam organ
vegetatif lainnya (Fauziyah Harahap, 2012).  
    Meski dimasukkan ke dalam salah satu nutrisi elemen esensial, nitrogen bukan
termasuk dalam mineral. Nitrogen terdapat di atmosfer bumi kurang lebih 80%
sedangkan di tanah hanya mengandung sedikit nitrogen. Namun, tumbuhan tidak
dapat mengambil nitrogen secara langsung dari atmosfer dan tumbuhan bergantung
pada suplai nitrogen di tanah untuk pertumbuhannya. Hanya sedikit organisme yang
mampu mengambil nitrogen secara tidak langsung dari atmosfer.
Bentuk-bentuk  nitrogen yang dimanfaatkan oleh tumbuhan ialah:
(i)    Molekul nitrogen yang tersedia hanya untuk beberapa organisme hidup.
(ii)    Nitrat (NO3−) yang telah diubah ke dalam amonia sebelum masuk ke dalam
metabolisme.
(iii)    Komponen amonium (NH4+)., dimana ion amonium di absorbsi secara langsung
oleh akar tanaman bersama ion nitrat dan,
(iv)    Nitrogen organik yang hadir ditanah berbentuk protein yang dirombak, dan
dapat diserap oleh tanaman sebagai asam amino, amonia (NH3) atau nitrat secara
langsung.
    Nitrogen merupakan unsur yang penting penyusun tumbuhan. Kebutuhan nitrogen
oleh tumbuhan dapat diperoleh dari tanah dalam bentuk tersedia bagi tanaman.
Dalam perolehannya, nitrogen mengalami siklus dan perubahan bentuk. Siklus
nitrogen ini dapat kita telaah lebih lanjut dalam makalah ini.
Tujuan penulusan ini ialah untuk mengetahui metabolisme nitrogen yang tercakup di
dalam siklus nitrogen.