Anda di halaman 1dari 6

Do'a Pembuka Seminar

Hadirin sekalian, Marilah kita tundukkan kepala, hati, dan jiwa kita kepada
Allah SWT. untuk memohon keridhoanNYA atas apa yang akan kita lakukan di
sini. ***
A’udzubillahi
minasysyaithannirrajim
Bismillahirrahmaanirrahiim
Alhamdulillahirabbil’alamin, hamdan yuwafi ni’amahu Wayukafi maziidah, Ya
rabbana walakal hamdu, walakasy syukru kamaa yambaghi lijalali wajhikal
kariim wa'adziima sulthoonik.
Allahumma shalli wa salim ala Muhammadin wa ‘ala alihi wa shahbihi ajmain.

Hadirin sekalian, Marilah kita tundukkan kepala, hati, dan jiwa kita kepada
Allah SWT. untuk memohon keridhoanNYA atas apa yang akan kita lakukan di
sini. ***

A’udzubillahi
minasysyaithannirrajim
Bismillahirrahmaanirrahiim
Alhamdulillahirabbil’alamin, hamdan yuwafi ni’amahu Wayukafi maziidah, Ya
rabbana walakal hamdu, walakasy syukru kamaa yambaghi lijalali wajhikal
kariim wa'adziima sulthoonik.
Allahumma shalli wa salim ala Muhammadin wa ‘ala alihi wa shahbihi ajmain.

Allahumma Ya Allah Ya Tuhan kami...


Dengan mengucapkan puji dan syukur kehadirat-MU, atas segala rahmat dan
karunia-MU yang telah ENGKAU limpahkan kepada kami, kepada para
pemimpin kami, kepada masyarakat dan negara kami ini.
Allahumma Ya Allah Ya Rabbana Ya Karim..
Jadikanlah acara seminar ini sebagai majelis ilmu yang bermanfaat,
yang membuahkan hasil bermanfaat bagi kesehatan dan keselamatan
masyarakat dan negara kami. Ya Allah Ya Rabbana..
Acara ini ditujukan tidaklain hanya untuk memmperoleh ridho-MU semata,
untuk itu berilah petunjuk dan bimbingan kepada kami agar kami dapat
menjalankannya dengan baik,
demi kesehatan dan keselamatan
masyarakat kami di masa yang
akan datang. Ya Allah ya tuhan…
Berikanlah
memahaminyakami banyak ilmu dan berikanlah kemudahan kepada kami untuk

Anugrakanlah kepada kami apa-apa yang telah engkau anugrahkan kepada


hamba-hambaMu yang sholeh.

Allahumma Yaa Allah, Yang Maha Pengampun...


Dalam kekhusu’an dan ketundukan hati, kami memohon Ampunan pada Mu atas
segala dosa dan kesalahan kami, dosa pemimpin kami, guru-guru kami, serta dosa
dan kesalahan kedua orang tua kami. Perkenankanlah doa dan pinta kami ini.

Ya Allah Ya Rabbana...
Acara yang kami laksanakan ini sebagai ungkapan rasa syukur kami, untuk
memperoleh ridho- MU semata, kami mohonkan petunjuk dan bimbinganMU
kepada kami agar kami dapat menjalankannya dengan baik. Sehingga kami dapat
senantiasa memetik hikmah dalam semnar ini
Allahumma Ya Allah Ya Karim,...
Jadikanlah kami semua yang hadir di sini, Mahasiswa yang memiliki sifat amanah
dan jujur dalam hidup dan kehidupan kami. Ya Allah, hanya kepada-MU kami
melakukan pengabdian dan hanya kepada-MU kami memohon pertolongan.
Anugrahkanlah kepada kami tekad, kekuatan, keikhlasan, lindungan, dan
bimbingan untuk menjalankan amanah.

Rabbana taqabbalminna innaka antassami’ul alim, watub ‘alaina innaka


antattauwaburrahim. Amin Ya Allah Ya Rabbal ‘alamin.
DOA PENUTUP SEMINAR

DOA PENUTUP
Assalamualaikum Wr. Wb.
Mari sejenak kita tundukan dan renungkan waktu kita untuk berdoa dan
meminta kepada Allah SWt agar apa yang kita lakukan dalam kegiatan hari
ini, di ridhoi Allah SWT
Audzubillahiminasy syaithannirrajim
Bismillahirrahmaanirrahiim
Alhamdulillahirabbil’alamin, hamdan yuwafi ni a’mahu wa yukafi u mazidah ,
ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karimi wa’adzimi
sulthanika
Ya rabbana walakal hamdu, walaka syukru
Allahumma shalli ala Muhammadin fil awwalina wal akhirin
Allahumma Ya Allah, Ya Tuhan kami..
Dengan mengucapkan puji serta syukur kehadirat-MU hingga Tiada henti-
hentinya kami memuji kebesaran dan keagunganMu atas segala rahmat karunia-
MU yang telah ENGKAU limpahkan kepada kami, pada hari ini dengan penuh
keakraban dan bahagia ini kami hadir di sini kiranya ENGKAU memberikan
barokah dan ridho-MU dalam acara yang kami laksanakan ini.
.

Ya Allah, Ya Muhaimin ya salam Ya Tuhan kami..


Seminar dan Talkshow kali ini sangat besar sekali arti dan maknanya bagi kami,
terutama menjalin hubungan selaturahim antar sesama manusia, makhluk
terbaik yang telah engkau ciptakan dari semua makhluk ciptaanMu Ya Rabb..
Engkau Hadirkan kami disini tidak lain hanyalah untuk sekaligus
meningkatkan kompetensi kami di bidang ekonomi syariah, untuk itu ya Allah,
tanamkan sifat rahman dan rahim-MU kepada kami agar kami mendapatkan
ilmu yang bermanfaat pada hari ini..
Allahumma Ya Quddus Ya Salam Ya Allah, penentu masa depan.
masa depan adalah milik generasi penerus kami, jadikan kami sebagai
generasi yang beriman dan bertakwa, hormat kepada orang tua dan para
pendahulu, generasi yang berkualitas agar dapat membawa bangsa dan negara
ini ke tingkat kemajuan yang kami cita-citakan. tiada harapan dan dambaan
kami melainkan mengharap borokah dan rIdho-mu selalu menyertai kami
Allahumma Ya Allah, Ya Arsyil Azhim Ya Tuhan kami..
Dengan telah berakhirnya kegiatan ini kiranya Ya Allah, ENGKAU dapat
melimpahkan pengetahuan dan kekuatan kepada kami semua dan ENGKAU
tumbuhkan rasa persaudaraan, persatuan yang kokoh di antara kami terjalin
dengan baik dan utuh.
Ya Allah Tuhan kami, ENGKAUlah Sang Maha Pengampun..
Ampunilah dosa dan kesalahan kami, dosa pemimpin kami serta dosa dan
kesalahan kedua orang tua kami. Perkenankanlah doa dan pinta kami ini.
ya allah, hanya kepada-mu kami menyembah dan memohon pertolongan,
kabulkanlah doa kami
Ya allah, hanya kepada-mu kami melakukan pebgabdian dan hanya kepada-mu
kami mohon pertolongan.
Iyyaka na`budu waiyyaka nasta`in.
Rabbana taqabbalminna innaka antassamiul alim, watub`alaina innaka
antattauwaburrahim
Allahummaj'alna fi ta'allumina wamtihanina minannajihina.
Allahumma Thahhir qulubana wa afkarana wa ahsin akhlaqana wa ahsin
bishsholihati a'malana
Allahumma Inna Nas alukal Huda wat tuqa wal 'afafa wal ghina
Rabbana Laa Tuzig Qulubana Ba'da Idz Hadaitana min ladunka rahmatan
Innaka Antal Wahhabu
Rabbana atina fiddunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina ‘adzaban naar
Washallallahu 'ala sayyidina muhammadin wa'ala alihi washahbihi wabaraka
wasallam
Subhana Rabbika rabbil 'izzati 'amma yasifuna, Wasalamun 'alal mursalin
walhamdulillahirabbil 'alamin,
Alhamdulillahrabbil alamin
Wassalamualaikum Wr. Wb.