Anda di halaman 1dari 12

LOGO

SEKOLAH

JAA 0000
SK/SJKT/SJKC
BATU PAHAT JOHOR

SISTEM PENTAKSIRAN PENDIDIKAN KEBANGSAAN


( SPPK )

PORTFOLIO
PERKEMBANGAN MURID
Tahun 1

NAMA :

TAHUN :

BUTIR MURID
NAMA

KELAS

NO.DAFTAR

NO.SIJIL LAHIR

TEMPAT LAHIR

JANTINA

BANGSA / AGAMA

NAMA IBU/BAPA IBU BAPA

PEKERJAAN IBU BAPA


IBU/BAPA

ALAMAT RUMAH

NO.TELEFON

HOBI

CITA-CITA

MATLAMAT DAN OBJEKTIF KURIKULUM TAHUN 1

*IKUT SEKOLAH MASING-MASING


MATLAMAT

Kurikulum Bahasa Malaysia sekolah rendah adalah untuk


melengkapkan murid dengan keterampilan berbahasa dan
berkomunikasi untuk memenuhi keperluan diri memperolehi ilmu
perhubungan social dan urusan harian.

OBJEKTIF

Bertujuan kearah penggunaan bahasa yang teratur, jelas dan


berintonasi semasa berkomunikasi dengan masyarakat dan
mendengar serta memahami segala input yang diberikan dan dapat
digunakan dalam hidupan harian.
STANDARD PRESTASI
BAHASA MALAYSIA
STANDARD PRESTASI
BAHASA INGGERIS
STANDARD PRESTASI
MATEMATIK
STANDARD PRESTASI
DUNIA SAINS DAN TEKNOLOGI
STANDARD PRESTASI
PENDIDIKAN JASMANI DAN KESIHATAN

PENCAPAIAN STANDARD PRESTASI BULANAN

KOMPONEN :
KEMAHIRAN :

NAMA MURID : …………………………………………..

KELAS :

STANDA
BULAN RD CATATAN GURU
PRESTA
SI
DICAPAI
Januari

Februari

Mac

April

Mei

Jun

Julai

Ogos

Septembe
r

Oktober

November

*SEDIAKAN UNTUK SETIAP


MATAPELAJARAN
BM (3 KEMAHIRAN)/BI/MM/SN/PJK*
CARTA PERKEMBANGAN MURID

CARTA PERKEMBANGAN MURID

MATAPELAJARAN:

NAMA : ………………………………………………………………………………………

BAND

0 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11

BULAN

*SEDIAKAN UNTUK SETIAP


MATAPELAJARAN
BM (3 KEMAHIRAN)/BI/MM/SN/PJK*
REFLEKSI PERKEMBANGAN MURID
MATAPELAJARAN
(SETENGAH/AKHIR TAHUN)

NAMA : …………………………………………..
KELAS :

AKADEMIK

BM

BI

MM

SN

PJK