Anda di halaman 1dari 1

PERISYTIHARAN JUALAN

DALAM MAHKAMAH TINGGI MALAYA DI SHAH ALAM


PERMOHONAN UNTUK PELAKSANAAN NO. BA 38-54-01/2018
Dalam Perkara Seksyen-Seksyen 256 dan 257 Kanun Tanah Negara 1965 dan Peruntukan-peruntukan
lain yang berkenaan.
Dan
Dalam perkara mengenai Gadaian Perserahan No. 284/2000 Jilid No. 71 Folio No. 19 atas tanah yang
dikenali sebagai GM 3177, LOT 17119 & GM 3206, LOT 17132 MUKIM DENGKIL, DAERAH SEPANG,
NEGERI SELANGOR.
Dan
Dalam Perkara Aturan 83, Kaedah 2 dan 3, Kaedah-Kaedah Mahkamah 2012 dan lain-lain yang
berkenaan
ANTARA
BANK KERJASAMA RAKYAT MALAYSIA BERHAD PLAINTIF
DAN
TUMUT BIN KUSSAIN
(NO. K/P: 511218-10-6065/4223947) DEFENDAN
Menurut perintah Mahkamah Tinggi Malaya di Shah Alam mengenai Perintah Jualan bertarikh
10/10/2017 dan Perintah Notis Permohonan bertarikh pada 08/02/2018 dan 05/06/2018 masing-
masing, adalah dengan ini diisytiharkan bahawa Timbalan Pendaftar/Penolong Kanan Pendaftar
Mahkamah Tinggi Malaya di Shah Alam dengan dibantu oleh Pelelong berdaftar yang dilantik oleh
Mahkamah
AKAN MENJUAL SECARA
LELONGAN AWAM
PADA HARI JUMAAT 20HB JULAI 2018 JAM 10.30 PAGI
DI BILIK LELONG, MAHKAMAH TINGGI MALAYA SHAH ALAM,
BANGUNAN MAHKAMAH SULTAN SALAHUDDIN ABDUL AZIZ SHAH,
ARAS 2, BANGUNAN ANNEX, PERSIARAN PEGAWAI, SEKSYEN 5,
40000 SHAH ALAM, SELANGOR DARUL EHSAN
BUTIR-BUTIR HAKMILIK:- NO. HAKMILIK: GM 3206 (dikenali sebagai HSM 5947) NO. LOT: 17132
(dikenali sebagai PT 11714) MUKIM/ DAERAH/ NEGERI: Dengkil/ Sepang/ Selangor Darul Ehsan
PEGANGAN: Selama-lamanya KELUASAN TANAH: 831 meter persegi (8,945 kaki persegi) CUKAI
TAHUNAN: RM 53.00 KATEGORI KEGUNAAN TANAH: Bangunan SYARAT-SYARAT NYATA: Bangunan
kediaman SEKATAN KEPENTINGAN: Tiada PEMILIK PENDAFTAR: TUMUT BIN KUSSAIN BEBANAN:
Digadaikan kepada BANK KERJASAMA RAKYAT MALAYSIA BERHAD melalui No. Perserahan No.
284/2000, didaftarkan pada 13 April 2000. KAWASAN RIZAB: TANAH SIMPANAN MELAYU
NOTA: Bakal pembeli adalah dinasihatkan agar membuat carian Hakmilik secara rasmi di Pejabat Tanah
dan memeriksa semua tanggungan, bebanan serta mengenal pasti dengan tepat hartanah tersebut
sebelum jualan lelongan dijalankan.
LOKASI DAN PERIHAL HARTANAH:- Hartanah tersebut adalah sebidang tanah kediaman kosong
yang beralamat di LOT NO. 17132, KAMPUNG SUNGAI BUAH, KAWASAN RIZAB TANAH MELAYU,
43800 DENGKIL, SELANGOR DARUL EHSAN
HARGA RIZAB:- Hartanah tersebut akan dijual tertakluk kepada satu harga sebanyak RM 136,000.00
(RINGGIT MALAYSIA: SATU RATUS TIGA PULUH ENAM RIBU SAHAJA) dan kepada Syarat-Syarat
Jualan yang dilampirkan. Penawar yang berminat hendaklah mendeposit 10% daripada harga rizab
dalam bentuk Bank Draf di atas nama BANK KERJASAMA RAKYAT MALAYSIA BERHAD sebelum
jam 9.30 pagi pada hari lelongan. Baki wang belian hendaklah dibayar oleh penawar yang berjaya
kepada Plaintif dalam tempoh seratus dua puluh (120) hari dari tarikh jualan.
Untuk butir-butir selanjutnya, sila berhubung dengan :-
NAMA PELELONG: MOHAMAD NASIR BIN MOHD
SYARIKAT PELELONG: KILAUAN MAJUJAYA SDN. BHD.
ALAMAT: SUITE 2-5-5, ARAS 5, NO. 2 WISMA MENJALARA, JALAN 7A/62A,
BANDAR MANJALARA, 52200 KUALA LUMPUR.
NO. TELEFON: 03- 62758708
NO. FAKS: 03- 62759708
NO. RUJUKAN: BKRM/5067/MTSA 200718
FIRMA GUAMAN: TETUAN HAZLI & IHAB
ALAMAT: 35-3-1 & 35-3-2, TINGKAT 3, JALAN SEMARAK API 2 (JLN 3/50),
DIAMOND SQUARE COMMERCIAL CENTRE, OFF JALAN GOMBAK, 53000 KUALA LUMPUR.
NO. TELEFON: 03- 40211157
NO. FAKS: 03- 40212158
NO. RUJUKAN: HI/2411(367)/BKRMDP/14