Anda di halaman 1dari 11

Saturday, March 21, 2009

Lontar YADNYA PRAKERTI

OM AWIGNHAM ASTU NAMA SIDEM.

Iti Widisastra Tapini, warah Bhatari Umadewi, sira hyang ing pura dalem maka lingga
gama kreti, ulahing wang kamanusan, ndya ta lwirnya: Dewakreti, Budakreti,
manusakreti, jagatkreti.

Samangkana kwehikang parakreti palaning anadi wang, arep pun siraaamarayajna,


nimita kweh wetunikang yajna, sapta yajna makadin ika, l;wirnya: Aswameda-yajna,
Siwa-yajna, Resi-yajna, Pitra-yajna, Bhuta-yajna, Manusa-yajna, samodaya
linuwihaken , pada luwih ika tinemunya, palaning yajna samangkana, apan makalewih
ikang prakerti kamanusan, apan ring manusa ika papulanya kabeh, manusa juga
makawak ikang samangkana, paraning jagat, ala-ayu, amreta, wisia, papa-swarga,
sukha duka, ika pada nuksma ring manusa nimita manusa juga wenang aulah
parakerti, apan kabeh ikang Dewa, Bhatrara, Kala, Bhuta Raksasa, Detya, Danawa,
Pisaca, Danuja, Atma, apitra, Pitara, Jin, Setan, Leyak, Tuju, Teluh Taranjana, Desti,
Wat, Tiwang Prakasa, Moro, Pulung, Pamala-pamali Anta Preta Kala, Dengen mwang
sarwa marana, gering gerubug sasab.

Mwang ikang sarwa jadma lwirnya: sato, mina, paksi, taru, buku, trena, lata gulma,
stawara janggama, srepa, sarpa prani, kumalap kumilip, kremi tetega, pipilika mwang
sakutu-kutuning walantaga ika kabeh awaking papa, pada amrih swarga, amerih
amreta, sama amrih linukata ring manusa, apanya sama mrih kamanusan; ya
marmaning manusa juga wenang anyupat sira kabeh ri alanya, papanya kabeh.

Kunang yan ring manusa, sang Brahmana pandita Siwa-Buda juga yogya
ngentasakena ika kabeh. Ingentasa sakeng mala papa naraka, pancagati sangsara sira
juga sayoga sinembah dening loka, anggeh Bhataraning jagat apan sang Brahmana
Pandita juga maka lingganing tribhuwana sira makawak sanghyang Guru tunggal,
apan yan hana hyang Bhatara mwah Dewa masarira angawatara, aunggwana ring
jagat mandala, sakala niskala Sang Pandita juga wruh ring dadalan, pati lawan urip,
mwang ri wetuning ala ayuning ulah nikang jagat, sang Pandita juga magawe rahayu
landuh prawertining jagatraya, samangkana paribawa sang Brahmana pandita teguh
ananda ka Brahmacarya, nimita ayuning jagatraya.

Kunang waneh hana ling Bhatara Guru ring Bhatari :”Sajna Bhatari, pakena teguha
denira, sang Brahmana pandita wruh ring ka brahmacarya, sira juga umawak manira
ring jana loka, nimitaning sira juga wenang makalingganing Igama Tirta, sira wenang
wehaken gama ri samanya janma, niyata sang guru puruhita maka sajnyananing sang
pandita an mangkana de mami, manggeh sira Bhatara ring jagatraya, wenang sira sang
pandita magawe papa swarga lawan waneh sira juga wenang papa swarganing mati,
yawat lagi ahurip, ri ikang sarwa jadma, winuwus wuwusan, mijil saka riwastu sidi
wakbajra lawan sandi jnyanan nira sang yoga maka dalana sanghyang weda, apan
sang brahmana pandita maka awak ira sanghyang Linggabawa, pangastaning
prawatek Dewata, Rsinggana, sida sanggacarana, luhur tan hana luhuran, apan sira
wekasing luhur, sor tan hana soran apan sira wekasing sor. Agung tan hana agungan,
apan sira wekasing ganal; lit tan hana litan apan sira wekasing ademit,”

“Samangkana kalinganika sira sang Brahmana pandita wruh ring ka brahmacarya nira,
pagehing dharma susila, anandanga, kaswetambara nira, amolahaken kasteswaryanira,
agegwana sanghyang Paramarta, twi tutwa ya, sang panita minakawit, ya sangkaning
sangkan, ya paraning paran, apan sang Brahmana pandita, makawak ikang sinangguh
utpeti, stiti praline, an mangkana sadnya bhatari yan ring manusa twi nika, marmaning
sang brahmana pandita juga wenang mutusaken ikang sarwa yajna-yajna ring
paraloka,ngaran angayoni, ngaran angajengi swaraja karya, yajna-yajna, kirti-kirti,
punya-punya, dana-dana, tapa-tapa, yasa-yasa, brata-brata, ri salwiring ulah
parakreti.”

“Iki kabeh wenang diniksan de sang brahmana pandita, apan sira sang brahmana
pandita maka putusing ulah parakreti, nimita sang brahmana pandita sinanggeh sang
putus. Putusa nga. Subal. Kunang yan durung diniksan de sang brahmana putus, ri
salwiring yajna-yajna swaraja karya, kirti-kirti nikang wang ring para loka tan sida
putus, nga. Puput, tan wenanang watek Dewa Bhatara ananggapi ikang yajna
mangkana, kalinganya ikang sarwa kala buta juga wibuh karepnira amukti bebanten,
pareng lawan sawunduk warganya prasama lilingse ring manusa, kapiragan, angaku-
aku Dewa, angaku Bhatara, angaku sakti wisesa, ambodo ikang angaling-alingi ulat
nikang wang bakti ring Bhatara mwang ring sarwa Dewa, apan abirama polah nikang
kala alilingse ring janma, angaku Dewa luwih, moha murka karepa amangan
anginum, awiwidian, umolah angigel awija-wijah, saha dulur ri imia-imia, angucap-
ucap lan waneh atatangisan, kweh paripolahnya, amruguli wang bodo, twi tan wruh
ing kalingan.”

“Sajna bhatari, ah duran samangkana ikang yogya ginegwan dening wang ring
paraloka, ya ujar sang brahma sida pandita juga wenang tuten, saksat sabdaning Widi
wetun ikang ujar saka ri brahmana pandita, apan lumud ikang ujar inujaraken sang
kaya ri sastra aji, tutur tatwadika, wuwus pinastika ring ala ayuning pamuwus-wuwus,
ika sabda utamaji, mijil saka ri widisastra tinutnira de sang brahmana pandita”

“Kunang yan hana wruh mangrengakena, ndan rumesepa ri ati sumimpena, ri


karungwaning ujar, sang brahmana pandita atutur ring rahayu, ikang wang mangkana,
saksat mulih nugrahaning Hyang Widhi, lawan kaya olih sarwa mulya rajabrana
kasukan sagunung, apan mapala ilang sarwa papa patakaning sariranira. Mangkana
yogya kinemit de sang mahyun umungguhaken kasujananira.”

Ling Bhatara: “ Uduh sira sang umara yajna, sang parama kerti, sang akinkin akirti-
yasa nguniweh ta kita sang anggaduh gaman-gaman, rengo lingku mangke, dak sun
warah I kita parikramaning bakti, astiti ring gama tirta, aja sira tan mituhu ri lingin
sastra, tan tinuta ring ujar sang brahmana pandita, apan sira wenang tinut, wenang
pituhu denta, apan sira mawak titah

Syarat yajna

Banten patut polih tirta Brahmana

Melewati kewenangan = anyiwa-raga /anyumuka sira wenang. Kumwa lingku nguni,


bakti astiti pwa kita ring batara, aja tan pasamodana, tan pajamuga, tan pasloka-sruti
mwang sasmrrti, ikang widi widana juga yogya pasamodanakenanta, widi widana
ngaran ikang sarwa babanten, aja sira ababanten tan diniksan de sang brahmana
pandita, aja tan sinirati tirta saka ri sang brahmana pandita, apan sira sang brahmana
pandita kewalya putusing sarwa yajna, sarwa puja”.

Yapwan samangkana, kang kaya apa polahe yan samangkana, dadi acengga langkah
langgana kumalancang, ambisaaken tan bisa, ya ngawenangaken ikang tan wenang,
angulumbung ngaran, anyiwa-nyiwa raga krepa, ika pwa anyumuka ngaran,
anungsang gama. Kalingani kadi araning sungsang sumbel, apa nimita nihan
samangkana, apan salah ulah, salah laku, ikang parakerti yadnya yan mangkana dadi
salah rupa, dudu sira maka sirahnya, kalinganya ana asirah suku, ana asirah silit, aulu
lawean, ulu tangan, mwang salwiring salah rupa, tan pasirah tan pasilit, tan pasuku,
tan patangan, tan pacangkem, tan panetra, tan pakarna, tan parupa, apan wus
kasurupan bhuta saryah. Ika mangdadyaken durmanggalaning jagat, rug rubuh ikang
jagat karuganing kali teka tan pantara, ring sasab marana magalak, atemahan baur
ikang Negara, maling makweh, apan ikang wang sama sinurupan den ikang bhuta kala
saryah, mapanes akiris ikang rat.”

“Samangkana pawetunya ring loka, apan sinipatan dera Hyang Wwidhi, apan ri
ulahing wang ring marcapada, tapwan anut ring ulah karma tata igama, tan
mangugwani warah sastra gama, ri denya tan paka ulu sang brahmacarya, apan sira
sang brahmana pandita ikang sayogya pinarasrayan dening paraloka sapta, apan ri
ulahing wang ring marcapada, twi tatwaya sang brahmana ulu sanghyang igama, sang
ksatriya sira bau sanghyang igama, sang wesya sira garba sanghyang igama, sudra sira
suku sanghyang igama, ika ta sang catur warna maka pikukuh sanghyang igama, apan
minaka angga pratangga sanghyang igama, samana pada sumurup umulihi sanghyang
prajapati, umadeg sira sanghyang tunggal, ya sanghyang widhi pasadnyanira.

“Nahan ta pasurup nikang wangsa kabeh ri sanghyang igama, yogya kapratyaksan,


apan pada pinalar-palar, pawangganya sama sowang-sowang.”

Ana sira sang brahmana rwa yan padulur wijilnira nguni saka ri yoga batara brahma,
atemahan sira brahmarsi, ri arini brahmana siwa buda, ya ta maka caksu sanghyang
igama ring jagat, sang brahmana siwa sira caksu tengen, sang brahmana buda sira
caksu kiwa.

Kunang sang ksatriya saroro wijilnya nguni saking yoga sanghyang brahma, kang
panuha di arani ksatira suryawangsa, metu saka ri bau tengen; kang ari satriya soma
wangsa, metu saka ri bau kiwa sanghyang brahma, ya ta sira makawirburja sanghyang
igama. Katrini nira waneh mijil satriya saka mulakanta sanghyang di arani
Manuwangsa, nimita sang kesatriya wangsa sira.

Wesya trini juga wijilnira nguni, saka ri nabi sanghyang brahma, maka awan ri
weteng anerus ring pupu kalih, kang panuhane si Tan Kawur, pamadianira si Tan
Kondur, si Tan Kober wurujunira, ya ta sira katrini pinaka utamangga sanghyang
igama aduwe pada makadi nika.

Nikang sudrayoni sapta kwehnira, para ametu saka ri suku sanghyang brahma nguni,
lwir aranira: Ki Bandesa, Ki Pasek, Ki Gaduh, Ki Dangka, Ki Kubayan, Ki Ngukuhin
lawan Ki Salain. Ika sudra yoni inaranan, mijil saking sandi yoga Batara Brahma,
nimita saptapatala di arena, ya ta sira nggeh suku sanghyang igama, apan sukarti
sanghyang Prajapati sira, yakta kabeh ikang wang wenang makaulu ri sang brahmana
pandita Siwa-Buda.

Ulu nga. sirah, sirah maka unggwaning amreta ring buwana sarira, nimitan sang
brahmana pandita juga wenang sunga tirta. Tirta nga. Amreta, amreta nga. Urip, sira
mawak uripnya sang hyang igama, sira juga wenang umucarana sanghyang weda nga.
Tirta, da nga. agni. Tirta nga. urip. Urip nga. wiwa. Da nga. agni, agni nga. Brahma.
Brahma nga. Buda. Samangkana sira sang brahmana pandita umawak toya, umawak
agni, umawak urip, umawak pati.
Toya nga. Wisnu, agni nga. Brahma, nyata suci nirmala, nga. Apan tanana camahnya
sanghyang weda mijil saka ri waktra sang brahmana pandita. Waktra nga. tutuk, tutuk
nga. suki, suki nga. Iswara, ya mawak angin ikang Iswara, sanghyang Parama Siwa
pasanggahanira, ika ta sira mayanira sanghyang weda, ika nimita sang brahmana
pandita juga makanggeh Sanghyang Siwatiga, lwirnya: Siwa, Sadasiwa, Paramasiwa,
yan ring puja, sira Gurwiswara pwa ya sajnanira, sira wenang amratista sahalaning
jaghat-raya ri sakala niskala, ring urip tekaning pati.

Kunang yan ana swayadnya, salwiring warajakarya, suka suhka, yan tan siniratan tirta
saka ri sang brahmasidarsi tan ilang letuhing upakaraning yadnya, dadi camah campur
ikang karya, tan arsa ikang Dewa Batara anodyani, anakseni, amukti ikang babanten.

Ika mewastu duhka sira Bhatara Surya Sewana, apan sira maka saksin ikang jagat
raya, dadi ingatagira Bhatara Kala, lawan sawadokalanira kabeh, kinon de Bhatara
Surya amukti ikang babanten, wastu kumarasah ikang sarwa kala bhuta marana kabeh,
anusup-nusup pada ameta dahan.

Mur ikang sarwa Dewa, kasapa sira sang adreweya karya, mwang sanganyontengi,
wastu rusak pada cendek tuwuhniya, apan kadi angruwakakena ucap-ucaping wong
edan, pati jlamut, patisambat sambatin, samangkana marmaning kawastu de bhatara
wang mangkana, tan sah anemu papa sangsara,keneng pamidi ri ulahnyan mangkana.

Kunang yan sampun olih siniratan tirta sang brahmana pandita, makadi yan sampun
diniksan denira pinujakrama, lewih-alit nikang yadnya inaturaken, ya maha pawitra
juga, katanggapa dening prawatek dewata mwang ri padaning Bhatara, ikang banten
pinujakreti ika, anerus sida rahayu tinemunya sang adrewe yadnya ika mwang sang
anukangi, karma Tapeni yadnya, maka nguni ring jadma manusa ikang inupakara,
lewih sang pitara ingentas, sama amnggihaken patut, anatar galang apadang,
samangkana pawarah Bhatrara Hyang Pramesti ri ikang para, yogya tinuta ri ikang
wang loka parasrama, ayuwa sira apilih igama, apan tan ana akweh ikang igama
inanggehaken denira Hyang Widhi, tunggal juga ikang igama maka lingganing
buwana, ya Igama Tita, ikang suci nirmala juga suka tinanggapa dera Hyang Widhi,
ya ika elingakena denateguh

Kunang arep pwa sira amangunang swarajakarya, ayadnya-yadnya, puja parakerti,


salwir nikang pinujakarma, ayuwa tan pangambek suci, dinuluri idepta rahayu, sabda
menak, ika juga maka dasaring swayadnya, aja angangen prabeya, den lilawarana
ikang manah, ayuwa pepeka, ayuwa tan suksara ring sang Brahmana Pandita, kumwa
kadi lingkwa nguni, den prayatna pwa sira, apan kweh mahabhaya pamancananya,
agung pakwehnira, ri pangaduning buta-kala karepnira amignani, angulati tadahanya.
Ika ta kayatnakna, apan sira yan sampun apageh polahira, kukuh ring kasusilan, ring
kapatutan, makadi ring kadharman, tinuta ring warah sastragama, mawastu trak ikang
sarwa bhuta-kala sasab marana, tan wani ya lumincak mara maring manusapada, pada
sinempen kinurung de Bhatara Dharma. Tan wineh sira kumarasah anusup-nusup, pati
baksa-baksan. Ika Widi Sastra Tapeni Yadnya maka dasar sang ayadnya
Pangraksaning karya Buta Pila-pilu ring Purwa mangraksa Jiwaning wang adrewe
karya Bhuta Rudita ring prantenan mangraksa sarwa reratengan. Bhuta Kakawah ring
pascima, ring genah metanding, mangraksatetandingan. Ring Utara Bhuta Ari-ari,
mangraksa saraja Drewe,
marmaning suksekel ikang buta-kala pada akiris apan tan olih sakama-kama
angguraga amet tadah anginum, apan ya wus kreti ikang desa-desa pakraman, tan
hanang wyadi wyawahara, baya pakewuh, doh ikang agering sasab marana, dadi
landuh ikang bumi, landuh tuwuhing sarwa janma. Mangkana lingkwa mami Bhatari ,
warahenangku mungwing aji, nga. Widi Sastra Tapeni Yadnya, tlas.

Iki pangraksakaning karyasuka mwang duhka kunang, ana sang panca maha bhuta,
ngaran, lima sanakira, sira sang atunggu wekasing bumi, lor, wetan, kidul, kulwan
mwang ring madya, pada anyeneng Bupati, pada akweh wadokalanira.

Ikang ana ring purwa sang Bhuta Pila-pilu nga. Aputih rupanira. Sam namah
swaranya, ring kulit pasusupan ika wenang kon mangraksa jiwaning wang ang
adrtewe gawe, wenang gaweakena palinggih pangastitinya ring natar sanggah wates
ring wetan, banten daksina gede, suci pras ajuman, rayunan pajegan putih warnanya,
iwak olah-olahan, segehan agung 1. Sambat sang Bhuta Pila-pilu. Kon mangraksa
jiwa karaksakena denira.

Iti aneng kidul sira bhuta Rudira, abang warnanira, Bam namah swaranya, sira
wenang astitiakena ring perantenan, kon mangraksa sarwa reratengan, olah-olahan
makadinya, palanya inih, tan ana wani wang anjajaburi, bancuri, anulak sarwa
papasangan pakarya ala ring pangan kinum, saluwir srana ring pangan kinum pada
geseng pugpug punah, tan dadi denya wang wedi, angrisebi gigining apuy. Bantenya:
rayunan pajegan bang, iwak olah-olahan suci, peras ajuman, daksina gede sarwa 4,
segehan agung 1, sang sinambat Sang Bhuta Rudira, kon mangraksa pebat, karaksa
denya.

Ikang maring kulwan, sira sang Bhuta Kakawah, kuning warnanira, Tam namah
swaranya, wenang astityakena ri unggwaning atanding banten, sira juga kon
mangraksa tatandingan, denya nora-nora kaceb-ceban mwang kariseban akarya
banten, tan kabijadinan kinaduk dening buta-kala, mwang kagamangan, kaejinan,
mamedinan, salwir nikang mangaduk magawe salah pakarya, ya sira sang Buta
Kakawah kon mangraksanana irika. Bebantenya: rayunan pajegan kuning, iwak olah-
olahan, suci peras, ajuman, daksina gede sarwa 4, segehan agung 1, sang sinambat
Sang Buta Kakawah, kon manghraksa irika ring babanten karaksa denira.

Ikang maring lor, sira sang Buta Ari-ari, maireng warnanira, Am namah swaranya,
sira wenang kon mangraksa sarajadruwe nira sang adrewe karya, lwirnya: beras, arta,
kanaka, rajata makadinya, tekaning salwirnya upasubaning karya, iwak-iwak. Palanya
sida rahaytu mwang inih, tan ana dusta durjana wani anglengiti.
Yan tan ana samangkana, wastu kena gering rahat kapati-pati kadenda de
wadokalanira sang buta Ari-ari, yan maneher tan winangsulaken meh awan ikang
pejah, mangkana pangraksanira Sang Buta Ari-ari, ika sira wenang astitiyakena ri
genahing anegdegaken beras, ring umah meten wenang. Bantenya rayunan pajegan
ireng, iwak olah-olahan suci, peras ajuman, daksina gede, sarwa 4, segehan agung 1,
sang sinambat sang Buta Ari-ari, mangraksa rajadrewe kasuka karaksa denira.

Ikang ana ring madya, nga. Sang Buta Kamajaya, amanca warna rupanira, Im namah
swaranya, sira wenang kon mangraksa satekan ikang tamuy, wenang atitiakenaring
bale sanggraha, mwang ring natar wenang palanya suka rahayu satekan ikang tamuy
ambek suka. Banten: Daksina gede, rayunan mawarna, iwak olah-olahan, suci, peras,
ajuman, segehan agung; palanya rahayu, wenang karaksa katekaning saunian-unian
karamyan, igel-igel, tan ana panyangkalanya, apan sang manca sanak ika tuhu sakti
dahat pada wisesa mangreh wadokalanira maketi-keti, ika wenang atityakena.

de sang angamong karya, saka ri tembening nyambut gawe wenang jejerakena kang
daksina aturi banten sari-sari, nga. panyahian, jotan mwang pasegehan. Ri sampun
masaning karya atatampahan elingakena wehan bebakaran mentah. Ri karyane wehan
rayunan linggih, karangan, sega sokan pada sowang-sowang yan alit kang gawe, alit
juga pangacinya, wenang pras daksina mwang ajuman anut warnasegehan sasah anut
warna, sasapanya rawos Bali juga wenang , kwala sambat namanya sowang-sowang,
mwang sastra swaranya sakarepe angaksama wenang.

Ana mwah yogya kengetakena de sang ngraksa karya maka pamurnaning sarwa kala
buta amigna ring sarwa karya, lwirnya: laban asu, denya tan wani ararusuh: carunya
sega winadahantangkulak anyar kari kelapanya, iwak jajatah, susuni canang uras
atanding, sambat sang Buta Ulusinga, kon angunbduraken wadokalanira watek
brehala kabeh, ma. Om indah ta kita kamung Sang Buta Singapati, iki tadah ganjarana
sira, amukti sira, ajaken wadokalan kita, wus sira amukti sari, sun kon angunduraken
wadokalanira kabeh watek srigala, mangsa kabeh, aja wehi kari nger ing kenep sira
wus inaweh ganjaran, den enak amundura sira, kabeh, ayuwa tan idep sabdaning
hulun kita, apan padanira Bhatara ingaturaken yadnya, tuhu tan wenang kita
anangalapan, amigna ya ta yadnya, Om Kala Srigala byo boktra byoh namah swaha.

Iki laban paksi gagak bantenakena ring luhuring atepca. Sega sapunjung , iwak taluh
1, mwah sega sasah, be celeng matah wenang rah atakir. Sang sinambat Sang Buta
Gagak sona kon angunduraken wadokalanira. Mantra: Ih sira sang paksiraja, Sang
Buta gagaksona, iki tadah ganjaranku ri kita, wehakena wadokalanta amukti
kabelanira, wus sira amukti sari, mundur ta sirakabeh ring kadohan, adan amantuka
sira ring alas, aja sira jumeneking kene, anggarugada, amangana babantenku, kedep
sidi sabdanku, Om Buta Kaba byoh boktra byoh namah swaha.

Iki laban semut sepuh, tetani, salwiring krimi, yanya salah angde, carunya: sega
mewadah tangkulak, iwak urab barak, urab putih, klapa asigar, mantra: Kita buh,
sakwehmu sarwa krimi kita kabeh, iki bukti tadahankwi ri kita, aja sira sumarab,
kumarasah, papupulta kita kabeh pada amangsana segeh; wus sira amangana segeh,
pamulihta kita ri buhloka desan kita apunpun ta kita ing kana, antosakena sengker-
tahanmu papa anunggu kita pamastu Dang Gurwiswara, Om krimi buh byoh loka
namu namah swaha.
Ana malih yan ring karya ayu, ri padewa aran, ring pura ring sanggah parhyangan,
makadi ring payadnyan; ana sira Sanghyang Panca Resi rumakseng kana, Sanghyang
pancasiwa pasanggahanira sira wenang maka pamurnaning sarwa cuntaka ri sang
adrewe karya, lwirnya karma magelakena wenang astitiakena ananceb sanggah tutuan
alit 5 kwehnya, amanca desa unggwanya, ring panyamuhan dewasanya. Ikang ring
prwa ring wates papageran ring purwa unggwanya bebantenya daksina, suci, sodan,
peras ajuman, katipat kelanan, iwaknya ayam putih pinanggang, canang sagenep,
tadah sukla . Sang aturi, sira Bhagawan Kosika, Mam Namah wswaha swaranya.

Ikang ring daksina, genah pangastitiyanya ring dapur panyucian, bantenya sama kadi
arep kupatnya iwak ayam wiring pinanggang, katur ring Bhagawan Garga, Am
Namah swaranya.

Ikang Pascima genahnya ring lebuh, ring sanding pangubengan, bantenya pateh,
kupatnya iwak ayam putih siyungan pinanggang. Katur ring Bhagawan Metri, Om
Namah swaranya.

Ikang utara, genahnya ring sumur, yan tan hana sumur wenang ring gohaning angamet
toya nggwanya, bantenya sama kadi arep, kupatnya iwak ayam ireng pinanggang,
katur ring Bhagawan Pursya (?), Um namah swaranya.

Ikang ring madya genahnya ring tengahing natar bantenya sama, kupatnya iwak ayam
brumbun pinanggang, katur ring Bhagawan Wrehatnala, Yam namah swaranya.

Iki panglukatanya Sanghyang Panca Siwa pangilang sarwa cuntaka mwang letuhing
dina, sadana toya anyar samsam beras kuning, sekar warna lima, lalang lembaran 5
katih, padang lepas 11 katih sagi-sagi: peras daksina, sodan, ajuman panyeneng,
sorohan, lis, artanya 527 . Iki pujanya: Ma. Om siwa puja karyem seni, sarwa papa
klesa punyam, sarwa wignam winasyanti, pataka cuntaka nasanam. Tungtungana
sarwa blikam. Maka pamurnaning pemarisudanya, ma.Om sarwa blikan pritiwi,
Brahma, Wisnu, Iswara, anaking Dewaputra, sarwa wastu, sang prauyeng, sarwa doh,
suda mala, suda papa suda pataka, suda sawiraning dasamala, suda roga, suda danda
upadrawa, bayu-putrastu namah swaha. Om Siwa sampurna ya namah swaha. Ri
wusing pinuja, siniratakena ring saiderin pakaranganya mwang ring upasubaning
karyanya.

Iki pangalang-alang dewasa sang amangun karya, kayatnakena denta, alanya anerus
tekeng putu buyut, ameda-meda amignanya mwang alpayusa palanya, lwirnya anut
sasih, maka pamarisudanya juga gelarakena rumuhun, kala dewasaning anyambut
gawe pangruhunya, wenang yeki maka pamrayascitanya, lwirnya: carukena rumuhun
ikang sarwa mentah, tadah pawitra, bubuh pirata mwang prayascitta. Teher ri
karyanya, ika carukena ikang sarwa rateng duluranya kadi arep , tan sah peras
daksina, sodan, lis sorohan sehetan; lwirnya yan ring sasih 1, tan ana ngalangana,
terus rahayunya.

Ri sasih 2, kaalangan dening Bhatara Gana genahing acaru ring sanggah, sinambat
Bhatara Gana, Bhatara Guru Dadi.

Ring sasih 3, kaalangan ring Hyang, genahing acaru ring pemunjungan, kang
sinambat Bhatara Hyang.
Yan ring sasih 4, kaalangan ring Hyang Guru Pitara, genahing acaru ring perantenan,
sinambat Hyang Guru pitara.

Yan ring sasih 5, tuhu tan ana kaalangan, rahayu terus karya ika.

Yan ring sasih ke 6 kaalangan deni sang Bhuta Dengen genahing acaru ring lebuh
sinambat Sang Bhuta dengen.

Yan ring sasih ke 7, kaalangan dening Dewata, genahing acaru ring sanggar.

Yan ring sasih 8, kaalangan dening Kala, genahing acaru ring marga agung nyambat
sang Kala ngadang.

Yan ring sasih ke 9 mwang ke 10, kaalangan dening Hyanag sinuhun kidul, genahing
acaru ring sanggar rongan ring tengah , sang sinambat Bhatara Sinuhun Kidul.

Yan ring sasih Jyesta mwang Sada, kaalangan dening Ibu Pretitiwi, genahing acaru
ring natar, sang sinambat Ibu Pritiwi. Telas.

Nihan kayatnakena kalaning swarajakarya, katekan durmita, udan riyut mwang


papeteng, duluri kilat anduru, sira Sang Buta Yaksaraja, tatiga sanaknya sakti wisesa
ngaran sang Buta Pritiwi, Sang Buta Tapah, Sang Buta Akasa, ika ta wenang
astitiakena pinintasrayan, ri karaksan ikang swarajakarya, anrangana kang sindung
riyut, den adi paripurna, sira ta wenang adegakena ring sanggah tutuan tumpang 3.

Bantenya ri tumpang pinih sor: daksina, suci, peras, ajuman bang, iwak ayam wiring
pinanggang, rayunan pajegan iwak olah pajegan, canang kembang payas, pasuciyan,
sekar pucuk bang, sambat sang Buta Pritiwi.

Bantenya ring tumpangnya ring madya, daksina, suci, peras, ajuman, rayunan dadu
warnanya, iwaknya ayam suda mala pinanggang, rayunanya iwak olah pajegan, saha
duluranya pateh sang sinambat Sang Buta Apah Sunya.

Ikang ring luhur bantenya: pateh rupaning ajuman mwang rayunan kudrang, iwaknya
ayam wiring kuning pinanggang, sang sinambat Buta Yaksa Akasa, irika sakawruhta
ngaksama wenang basa Bali juga wenang.

Yan arangaken udan, yan angundang udan, ngundang angin, riyut papeteng, wenang
irika aksamakena, kewalya gantyakena warnaning ajuman, mwang rayunanya dening
segehan warna pelung ring luhur, iwaknya ayam bulu telu, kelawu, biru wenang.
Ireng ring madya, iwaknya ayam ireng. Dadu ring sor iwak ayam wiring kuning.

Iti mantra gagelaran Sang angraksa karya , angramangaken pustaka yeki krama minta
nugraha rumuhun ring bhatara Siwa Dharma, Siwa Nirmala, makadi ring Bhatari
Saraswati, dena wenang kita rumaksa karya, tan keneng sapa tulah pamidi, twin
matatengeran, angelaraken saluwirin gaman-gaman iki mantra stutyakena rumuhun,
saha ngarepaken sesantun, peras, ajuman, soda, punjung, rayunan, canang lenga
wangi burat wangi, panyeneng, sorohan, lis, arta 700. Ma. Om Siwa anugraha
nirmala, sarwa karya guna suda nirmala namah, Om Saraswati paramasidya ya namah
swaha.

Wus mangkana, tumuli aturakena ikang banten ika kadi lagi, tepung tawar, lis
rumuhun, sirati tirta pabersihan, ayabakena ring Bhatara Siwa nirmala, ma: Om hyang
angadakaken sari, hyang angaturaken sari, hyang amukyaken sari, teka asari, tinggal
asari pawitraya namah swaha, Om Dewa boktra sri Jagat guruya namah swaha.

Iki kramanya sang atapeni, nga. Sira sang anukangin banten, ayuwa wong sudra
jadma angawaki tukang banten , tan wenang, baya kena soda dera Bhatara, makadi
dera Bhatari, balik sang Maha Patni juga wenang umadegaken tukang, agelar
kramanya Sanghyang Tapeni . Kang durung wang sudiksa, tan wenang apanya wang
kari rumaketing camahning panca wimala, palanya kroda sira Bhatara kasude tirta
sang Pandita, maka pamlaspas banten.

Ngadegang Widining Tukang

Guruning Tukang Hun kadenda wang adruwe, apan tan manut kramanya, sarwa papa
laraning bebantenya ika, kawastu de Bhatara anadi Buta Kala, ika angregani setata,
kena gering kepati-pati sira, mwang sasar temahanya, ri wekasan, mangkana ala
tinemunya.

Yan yaw us abener kramanya, tekeng jejahitanya anadi dewa, apupul dadi widi
rahayu, karananing widi widana ngaranya ikang babanten.

Kunang yan tan Sang Wiku patni agawe banten, sapuputnya banten ika, wenang
pinrastista rumuhun de sang Pandita sira juga sunga tirta maka palaspas banten ika.
Samangkana yogya gelarakena rumuhun, tinuta warahing aji. Ayuwa langgana sira
amarugu, ila estu palanya. Nahan ta karuhunakena krama tapeni, duk angengkab
karya bebanten, ring penyamuhanya akarya sesanganan adegakena widining tukang
rumuhun, Bhatari Uma sira maka widening tukang, maka sajna sanghyang Tapeni ana
pariwaranira watek apsari, maaran Dewa Pradnya, Dewa Kedep, Dewa Wastu. Ika
maka guruning tukang atanding banten ika astitiakena rumuhun dening sopakaraning
daksina panuntun mwang peras, canang wangi-wangi, soda ajuman katipat kelanan,
canang raka, rayunan muncuk kuskusan, iwak sarwa suci, sari arta sakotama, iti
mantra pangastutinya uncarakena,
Ma. Parwatitwam nama swami, Rudra patni tapa sidi, dewa wayatam suda swanam,
setanugraha karanam. Gori Umanata syami. Rudra deha Dewa sidi, yasaswanam
gunawati, bakta nugraha karanam Aum hrang, hring sah Bhatari Uma Dewaya namah
swaha. Pukulun
paduka Bhatari Tapeni, sira Dewa Pradnya, Dewa Kedep, Dewi Wastu, ingsun aminta
sih kretanugraha sira bhatari, amangun widi widana ulun asing kirang sampun tan
agung sampun sira ripinakengulun makadi ri sira sang amangun yadnya swarajakarya,
apan ana Sanghyang Tribuwana maka pangantyaning sarwa upasabaning babanten,
Sanghyang Weda wruh aminta tadah ikang sarwa pinuja, Sang Sida resi anrapatana
pukulun. Tumuli aturi babanten soda rayunan, Ma. Om Pukulun paduka Bhatari
Sudewi, ingsun angaturaken panjiwa mwang sari, yogakena ta pakulun amuktya sari
amreta, Om Am, Ah, amreta sanjiwani namah. Ayabakena.

Mwang ana pariwaranira watek buta, ngaran Ni Buta Kencak, Ni Buta Swadnya, Ni
Buta Pancad, ika kang juru karya gupuh, wehana labanya, sega telung pangkonan
iwak sakawenang, ikang nampi karangan, mwang bebakaran, iki sesapanya : Ih dewa
Sang Buta Pancad, Sang Bhuta Kencak, Sang Buta Swadnya, iki bukti sajinira, wus
sira amukya sari, atulung sira ring ulun anyambut Bebanten maka rupa reka anggan
Bhatara gawe, tuduhan ta ulun, warahan karya bener, sakawruhanta, poma-3.

Wus mangkana angawiti sira akarya, den ambek suci juga, ayuwa sabda gangsul, wak
prakasa, mwang cemer, tinemah kita de Bhatari, balik sabda rahayu juga ucap menak
maka ucapanta, apan ri sedengta akarya babanten ya ika kalanta angajum rupa warna
mwang pawangganing sarwa Dewata_Dewati, Bhatara mwang Bhatari. Ika
nimitaning widi widana aranya, ikang sarwa bebanten, apanya dadi lingga, dadi saksi,
dadi caya, dadi cihnaning wang astiti bakti ring widi panunggalnya ya ring raga sarira
juga stananing widi anuksma, ring bumi unggwaning astute, unggwaning stungkara,
unggwaning Umastawa sira.

Karananing widi widana nga. Widi, nga. Batara; wi, nga suksma; dana, nga sakala
nyalantara; kalinganya ikang bebanten juga pinakareka rupa warnanira Batara,
rinekani rupa kadi tingkahing kawongan, pada sowang-sowang. Ayuwa sira sang
tukang angangapus-apusi tatandingan, amunjuk lungsur, angurang-ngurangi,
angalebih-lebihi, tan manuta ri warah mami Bhatari Tapeni, umungguh ing Empu
Lutuk apan saksat anguwah-uwuhi raga sarira, ala dahat pala tinemunya, ri kapatyani,
lewih papa narakanta kadenda de Yama Bala, dumadi sira wekasan, wetu salah rupa,
wetu mala katuna lebih ring sarira, mangkana temahanya.

Iti mantra amlaspasi sarwa bebanten sapuputnya tinanding sedana toya winadahan
payuk anyar, Ma. Om Brahma tirta ya namah, Om Wisnu tirta ya namah, Om Mam
Iswara tirta ya namah, Om Siwa tirta ya namah, Om Sadasiwa tirta ya namah, Om
Paramasiwa tirta ya namah, sahitya sarwa Butanam, sarwa wisya sarwa boja, sarwa
papa pinasaya, apawitra pawitrayam, Om Am Brahmaya namah, Om, Um Wisnuya
namah, Om Mam Iswaraya namah, Om Amkaro Bhagawan Brahma, tatwa jnyanam
mahotamam andeham paraham paraham guhyam, swasti-swasti mahatmanam, Om
Um karo Bhagawan Wisnu , Dewanam sarwa busanam tanurawegaratwate, hari
dewam nama stute. Om Mam karo Bhagawan Isa, Iswara, Parameswaram, dadami
amretatmakam, grhniswaya namah, swaha.

Mwah iti pangurip bebanten: OM SAM, BAM, TAM IM, SRI Gurubyo namah, nama
Siwaya, Sri adiguru byo namah, AM, UM MAM, OM sri paramadiguru byo namah;
Tlas.

Idep umawak sanghyang Tribuana kang banten , denta puja mwah ri pangadeganira
ma. OM KAM KAM GAM GAM GAM namah swaha, CAM-CAM JAM, RAM,
L;AM, WAM namah, OM UM namah, OM REM naman OM LEM namah, OM UM
namah, OM UM namah. Telas.

Mwah iki prmalinan banten, ma. Om Tripurusa byo namah, Om sapta kabukti byo
namah om nawagraha kabukti byo namah, om, Suksma wali Hyang namah, om Taya
namah swaha, Om pritiwi apah, teja, bayu, akasa, om windu om sunya Taya swaha.-
Iti pujan panggungan, mwang pras-prasan, tlas.

Iki mantran sorohan alit-alit, ma. Om pukulun sanghyang siwapi-caturmuka,


dewabyuha, sira ta bhagawan Ra Tangkup, sira ta pukulun , angeseng lara roga,
makadi ipen ala, sot sata, gempung muksah ilang tan pasesa, denira sanghyang Siwapi
caturmuka dewa byuha Om sidir astu ya namah swaha.

Malih panutup pujan banten ring lahapan, nga. Ring panggungan, ma. Pukulun sira
Sanghyang Dharma den elinga sira ri palungguhanira sowang-sowang amuktya sari,
atinggala sari, jumeneng pukulun, sira tan keneng sari.-Telas.