Anda di halaman 1dari 1

FERPUSTAKAAN FTSP UII j|

NO. JUDUL JK&^£


ei-ia".
MO. !MV.

TUGASAKHIR CI xooooitoSool

E\ AIT ASI TINGKAT KERISAKAN PERKERASAN LEMUR

Rl AS JALAN MI HARYONO DAN MAY.IEN SUTOYO PADA

TAIll.'N 2002 DAN PEMEC AHANNYA

n\K PfcRPLKTAKAAN
rmm I'tKiiiK CFL DAN

Disususun oleh :

Nama : Donnv Andreas


No iMhs : 975111156
Nirm : 970051013114120129

Nama : Heffv Gunawan


No lYIhs : 97511257
Nirm : 970051013114120208

.IUIU SAN TEKNIK SIPIE


KAKl ETAS TEKMK SIPIE DAN PERENCANAAN
UNIVERSn AS ISLAM INDONESIA
2003

J A V_