Anda di halaman 1dari 4

4.

2       CARA MENGATASI BULI  MENGIKUT PANDANGAN ISLAM


Pelajar sekolah masakini seolah-olah kehilangan identiti sebagai seorang pelajar sekolah yang
sepatutnya dari sudut pembelajaran dan perlakuan. Jika kita lihat dewasa ini perilaku pelajar
sekolah seakan-akan sudah hilang kawalan dengan perlakuan seperti gejala buli ini yang boleh
dikategorikan sebagai masalah kehilangan identiti dan jatidiri.
Masalah yang timbul berkenaan buli ini adalah disebabkan beberapa faktor yang menjadi
sebab musabab pelajar sekolah melakukan perlakuan sedemikian. Antara faktor utama yang
menjadi punca masalah ini adalah pengaruh rakan-rakan sebaya yang boleh memusnahkan masa
depan pelajar sekolah ini. Buli ini boleh dikatakan sebagai ketagihan yang merantai diri pelajar
masa kini kerana jika sekali pelajar melakukan perbuatan ini, pasti fenomena buli akan berulang
dan terus berulang.
Ada juga di antara pelajar yang buli disebabkan suasana segelintir pelajar sekolah
bersikap gengsterisme yang mana menyebabkan pelajar-pelajar lain dibuli dan dijadikan tempat
melepaskan geram.
Seharusnya bagi mengatasi masalah bahana buli ini dari terus berleluasa dan semakin
menjadi-jadi, semua pihak harus berganding bahu merangka dan melaksanakan beberapa beban
tanggungjawab agar masalah ini dapat diatasi. Sememangnya memakan masa yang lama untuk
menghapuskan masalah ini, tetapi sekurang-kurangnya beberapa rangka kerja perancangan teliti
dibuat agar masalah ini tidak terus menjadi barah dalam masyarakat.
Menurut Izzat Amin Mohd Nasir selaku YDP Persatuan Mahasiswa Akademi Pengajian
Islam Universiti Malaya menyatakan bahawa peranan yang terpenting dan individu yang
terpenting dalam menyelesaikan masalah bersangkutan anak-anak adalah ibu bapa. Menukilkan
beberapa panduan dalam Buku karya Abdullah Nasih Ulwan bertajuk “Tarbiyatul
Aulad” menyedarkan kepada ibu bapa betapa beratnya beban tugas ibu dan bapa ini. Peranan
yang dimainkan adalah bermula daripada hari pertama kelahiran anak ke dunia dengan
mengajarkan dia tentang tanggungjawabnya mengenal Tuhan agar kehidupan dewasanya lebih
memahami erti ketuhanan yang menyebabkan anak yang didik menjadi sempurna.
Dalam Surah Lukman ayat ke 13, Allah menukilkan perihal tanggungjawab seorang bapa
dalam mendidik anak yang yang mana bermaksud:
“Dan ingatlah ketika Luqman berkata kepada anaknya, di waktu ia memberi pelajaran
kepadanya, “Hai anakku, janganlah kamu mempersekutukan Allah, Sesungguhnya
mempersekutukan Allah adalah benar-benar kezaliman yang besar”.
Daripada ayat ini Saudara Izzat Amin Mohd Nasir menyatakan bahawa peranan mendidik
anak adalah peranan yang sangat besar. Bagi buli, ibu bapa perlulah memantau aktiviti anak-
anak dengan perlakuan mereka. Ibu bapa pastinya sedia maklum perubahan demi perubahan
yang dialami oleh anak yang dikandung untuk memastikan perlakuan anak tersebut benar-benar
bersikap mahmudah dan bukannya mazmumah. Sekiranya perilaku sang anak mencurigakan,
pihak ibu bapa harus terus berbicara dan berkongsi masalah yang dihadapi dengan pelajar yang
bergelar anak itu. Sekiranya tidak mendapat sebarang maklumat maka peranan ibu bapa adalah
berjumpa dengan guru yang berautoriti sama ada guru kelas atau guru disiplin untuk memastikan
tingkah laku anak.
Selain peranan ibu bapa, Persatuan Ibu Bapa dan Guru (PIBG) dan sekolah hendaklah
lebih peka dalam menangani masalah ini. Hubungan yang erat di antara kesatuan guru dan PIBG
membolehkan masalah ini dapat dirangka pelan tindakan diperingkat sekolah agar pelajar yang
terlibat ini sedar betapa beberapa pentingnya nilai keilmuan di dalam waktu persekolahan.
Institusi persekolahan adalah institusi yang amat berperanan dalam menyelesaikan
masalah buli ini. Tertarik dengan disiplin yang ditunjukkan oleh Sekolah Menengah Kebangsaan
(SMK) Lepar Hilir Kuantan Pahang yang mana sebelum sesi kelas dimulakan setiap jumaat
semua pelajar akan membaca yasin. Pengetuanya Ibrahim Mat Akil menyatakan kesan paling
ketara yang dapat dilihat menerusi program bacaan Yasin itu, pelajar yang dipanggil selepas
melakukan kesalahan akan mudah menerima nasihat sekali gus tidak lagi mengulangi kesalahan
yang dilakukan. Abdul Qayyum Bin M. Suhaimi pelajar Sejarah dan Tamadun Islam Universiti
Malaya merasakan bahawa tindakan sekolah tersebut amat tepat dalam menyelesaikan masalah
buli ini. Ini berikutan Al-Quran sememangnya mampu untuk melembutkan hati manusia yang
keras.
Beliau juga menyatakan fakta ini telah terbukti apabila sejarah membuktikan Saidina
Umar Al-Khattab yang berjiwa keras sebelum Islam boleh lembut hanya dengan mendengar
alunan ayat-ayat suci Al-Quran sehingga beliau mengucap kalimat Shahadah tanda Allah
melembutkan hatinya dengan sebab musabah Al-Quran. Abdul Qayyum menambah bahawa
setiap sekolah di Malaysia yang mempunyai pelajar yang beragama Islam, kaedah ini dianggap
sangat berkesan dengan cara ayat-ayat suci ini akan dibaca bersama-sama dengan guru, dan guru
akan mentafsirkan maksud ayat tersebut. Kaedah ini tidak memakan masa yang begitu lama dan
hanya sekitar 5 minit hingga ke 10 minit.
Masyarakat juga perlulah berganding bahu dalam menyelesaikan masalah buli ini dengan
bekerjasama dengan pihak yang bertanggungjawab seperti pihak sekolah, pihak polis dan
keluarga pelajar tersebut. Ini kerana dengan peranan masyarakatlah sesuatu masalah yang timbul
dapat diatasi dengan cara yang cepat.
semua pihak haruslah berperanan dalam menjuarai isu ini agar anak bangsa yang bakal
memimpin negara Malaysia masa hadapan tidak akan sesekali melakukan masalah buli. Harus
kita hayati bahawa cara nasihat kepada pelajar ini dengan cara yang berhikmah pasti pelajar
tersebut kembali ke landasan tanggungjawb sebagai pelajar yang harus dipikul. Harus kita
renungkan firman Allah s.w.t dalam surah A-‘Ashr ayat 1 hingga 3 yang bermaksud “Demi
masa. Sesungguhnya manusia itu benar-benar dalam kerugian. Kecuali orang-orang yang
beriman dan mengerjakan amal saleh dan nasihat menasihati supaya mentaati kebenaran dan
nasihat menasihati dengan kesabaran”.
LANGKAH-LANGKAH MENGATASI MASALAH
Cadangan idea 
 Remaja perlu mengenal pasti dan menetapkan hala tuju sebenar mereka supaya mereka
tidak mengalami krisis identiti
 Ibu bapa perlu menggunakan pendekatan baru untuk mendidik anak-anak remaja masa
kini yang terdedah kepada banyak perkara
 Pihak sekolah memberikan kaunseling kepada remaja yang bermasalah untuk mengenal
pasti punca dan mencari langkah-langkah untuk menangani masalah yang dihadapi
 Kerajaan menguatkuasakan undang-undang yang berkaitan dengan remaja dengan lebih
tegas untuk memberikan keinsafan kepada mereka
 Persatuan Ibu Bapa dan Guru (PIBG) memainkan peranan yang proaktif dengan
merancang pelbagai program bersama-sama dengan pihak sekolah
 Guru-guru perlu menerapkan nilai-nilai baik berasaskan pendidikan moral dan agama
supaya remaja kukuh dari segi jati diri dan keagamaan
 Ibu bapa perlu sentiasa berhubung dengan pihak sekolah untuk mengetahui hal anak-anak
mereka
 Ibu bapa perlu memberikan perhatian dan kasih sayang kepada anak-anak dengan
memperuntukkan masa kepada anak-anak supaya mereka dapat meluahkan masalah yang
dihadapi
 Pihak sekolah tidak hanya mementingkan keputusan akademik pelajar semata-mata
dalam pengurusan pelajar sebaliknya banyak memberikan penekanan dalam membentuk sahsiah
pelajar
 Media massa perlu melaporkan dengan lebih kerap kepincangan yang dilakukan oleh
remaja untuk meberi kesedaran kepada mereka
 Kerajaan perlu memberi peluang kepada remaja meluahkan perasaan mereka dengan
menyediakan tempat-tempat untuk remaja melakukan aktiviti berfaedah
 Kerajaan perlu membuat penambahbaikan dalam sistem pendidikan supaya pembinaan
jati diri remaja yang kukuh dapat dibina di peringkat sekolah.

5        RUMUSAN        
Konklusinya, semua pihak perlu bekerjasama dalam menangani masalah ini ‘ sebelum nasi
menjadi bubur’. Demi mewujudkan generasi dan modal insan yang lebih berguna pada masa
hadapan, maka satu langkah drastik daripa semua pihak patut dilaksanakan. Tindakan daripada
satu pihak tidak akan membuahkan hasil. Jadi, sama-samalah kita berganding bahu untuk
menangani masalah buli ini.
            Meskipun terdapat pelbagai cadangan mengenai cara bagaimana mengatasi masalah buli
ini, namun ia hanya akan berakhir di meja perbincangan, forum atau seminar. Sememangnya
terdapat pelbagai program yang dirangka untuk remaja dan pelajar tetapi hanya memberi manfaat
kepada segelintir mereka sahaja dan lebih bersifat komersial. Ibu bapa, guru-guru dan
masyarakat perlulah berganding bahu dan bekerjasama dalam memikul tanggungjawab mendidik
anak-anak dan para pelajar. Adalah wajar supaya pelajar didedahkan akan kesan buruk dalam
masyarakat melalui interaksi mereka di sekolah. Golongan ini juga perlu didedahkan dengan
pengetahuan undang-undang agar mereka gementar dengan hukuman.
            Pelajar dan remaja adalah kumpulan masyarakat yang bakal mencorakkan masa depan
negara. Mereka adalah asset kekayaan semulajadi yang bakal memegang peranan penting dalam
politik, ekonomi dan kemasyarakatan di negara ini. Namun demikian, masalah disiplin di
kalangan remaja adalah salah satu daripada ancaman kepada sumber tenaga manusia yang akan
merugikan negara dalam jangka masa panjang. Oleh itu, segala masalah sosial yang dihadapi
oleh para remaja harus dibendung dan di atasi supaya ia tidak terus mewujudkan ancaman besar
terhadap asset utama yang merupakan sumber modal insan yang selaras dengan falsafah
pendidikan negara yang akan mempastikan kelangsungan kemajuan dan keharmonian negara.      

Anda mungkin juga menyukai