Anda di halaman 1dari 3

Bahagian B; Panduan Membuat Ulasan

 Tidak perlu tulis terlampau panjang kerana ulasan di hadkan antara 80 – 100 patah perkataan
sahaja.
 Jika perlu tulis contoh, pilih dua @ tiga contoh sahaja.

Penanda Wacana Kata Bantu Idea Tersurat Idea Tersirat


(guna jika sesuai) (isi yang diberi)  mengapakah tujuan
 kesan
(supaya/agar/kerana/
untuk)
 contoh
Antaranya, Kita hendaklah
Selain itu, Kita haruslah
Seterusnya, Kita mestiah
Akhir sekali, Kita perlulah
Kesimpulannya/ idea Kita patutlah
lain yang berkaitan

Gambar rajah di atas menunjukkan tentang _______________________________________


______________________________________________________. (Pendahuluan)

Antaranya, _____________________________________________________
____________________. ______________________________. (Isi 1)

Selain itu, ______________________________________________________


____________________. ________________________________________. (Isi 2)

Seterusnya, _____________________________________________________
______________. _______________________________________________. (Isi 3)

Akhir sekali, ____________________________________________________


____________________. __________________________________. (Isi 4)

Kesimpulannya, ___________________________________________________
________________. (Penutup)
Latihan Membuat Ulasan (Perbincangan Soalan Ujian Mac Penulisan Bahagian B)

Gambar menunjukkan
tentang Panduan Piramid Makanan. Piramid makanan ialah panduan tentang jumlah sajian yang perlu
diambil pada setiap hari mengikut kumpulan makanan.

Antaranya ialah karbohidrat. Contohnya seperti nasi dan bijirin. Kita hendaklah mengambil
makanan berkabohidrat antara empat hingga lapan sajian setiap hari kerana makanan ini memberi tenaga
utama kepada kita.

Selain itu, ada juga buah-buahan dan sayur-sayuran seperti pisang dan lobak. Kita haruslah
mengambil makanan ini antara dua hingga tiga sajian setiap hari untuk memastikan sistem pencernaan
dapat berfungsi dengan baik.

Seterusnya, __________________________________________________________

______________. ________________________________________________________.

Akhir sekali, _________________________________________________________

____________________. _______________________________________________.
Kesimpulannya, _____________________________________________________.