Anda di halaman 1dari 2

RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN

Matapelajaran : Kokurikulum – Kelab dan Persatuan ( Kelab Rukun Negara )

Kelas : Tahun 4, 5 dan 6

Bilangan Murid : 45 orang

Tarikh :

Masa : 1.40 petang hingga 2.40 petang

Tajuk : Pengenalan kepada Rukun Negara

Pengetahuan Sedia Ada : Pada akhir pengajaran dan pembelajaran murid dapat :

Psikomotor : Menyenaraikan 3 daripada 5 prinsip-prinsip Rukun


Negara dengan betul.
Kognitif : Memahami dan menghayati setiap prinsip Rukun
Negara.
Afektif : Bertanggungjawab, Patriotik, Cinta akan negara
Bahan Bantu Mengajar :

Penilaian PdP : Lembaran Kerja


Langkah / Masa Isi Pelajaran Aktiviti Pengajaran dan Pembelajaran Catatan
Permulaan  Nyanyian Lagu 1. Guru mengambil kehadiran murid dan Nilai :
(10 minit )  Mengambil memastikan semua murid sihat untuk Patriotisme, cinta akan
kehadiran melakukan aktiviti. negara
2. Selepas selesainya itu, murid diarahkan
oleh guru untuk menuju ke tapak BBM :
perhimpunan. Bendera
3. Murid akan menyanyikan lagu Kelab
Rukun Negara dan salah seorang wakil
murid akan menaikkan bendera kelab.
4. Murid-murid dibawa ke kelas untuk
meneruskan aktiviti yang ingin diadakan.
Langkah 1 Pengenalan kepada 1. Guru menunjukkan sekuntum bunga raya
Imaginasi Rukun Negara dalam slaid sebagai rangsangan minda
murid-murid.
2. Guru menanyakan beberapa soalan
seperti berikut agar murid-murid dapat
mengaitkan bunga raya dengan topik
yang ingin dipelajari pada hari tersebut.
i. Apakah yang dilihat dalam slaid yang
ditunjukkan?
ii. Dimanakah biasanya anda akan
melihat gambar ini?
iii. Selain daripada taman bunga dengan
apakah anda boleh mengaitkan
gambar ini?
3. Guru menerangkan tentang definisi
Rukun Negara dan asal-usul ia ditulis.