Latihan Tatabahasa : Kata Terbitan Tambahkan imbuhan yang betul pada perkataan bergaris bagi ayat-ayat yang

berikut. 1. Penduduk-penduduk kawasan dalam ( ) itu masih tidak mendapat mudah ( ) asas yang cukup. 2. Pindaaan Akta Perkataan Negara dibahaskan tanpa banyak soal ( ) yang dibangkitkan. 3. Walaupun hamper lima tahun mereka berkahwin, Salmah masih sangsi akan jujur ( ) suaminya. 4. Sakit ( ) barah yang dihidapi oleh ibunya sukar diubati. 5. Bapa Kevin bertugas sebagai syarah ( ) di Universiti Kebangsaan Malaysia. 6. Sudah lebih dua belas tahun Jamil berada di rantau ( ). 7. Tumbuh ( ) ekonomi Negara semakin berkembang sejak tahun lalu. 8. Kapten Razim bertugas sebagai terbang( ), manakala isterinya ) di sebuah syarikat swasta. sebagai arah ( 9. Seorang nyanyi ( ) wanita yang padan ( ) dicari untuk mendengdangkan lagu asli bersama dengan Abdullah Chik. ) kerana hujan ( ) sebentar tadi. 10. Kami menggigil sejuk (

Latihan Tatabahasa : Kata Terbitan Tambahkan imbuhan yang betul pada perkataan bergaris bagi ayat-ayat yang berikut. 1. Penduduk-penduduk kawasan dalam ( ) itu masih tidak mendapat mudah ( ) asas yang cukup. 2. Pindaaan Akta Perkataan Negara dibahaskan tanpa banyak soal ( ) yang dibangkitkan. 3. Walaupun hamper lima tahun mereka berkahwin, Salmah masih sangsi akan jujur ( ) suaminya. 4. Sakit ( ) barah yang dihidapi oleh ibunya sukar diubati. 5. Bapa Kevin bertugas sebagai syarah ( ) di Universiti Kebangsaan Malaysia. ). 6. Sudah lebih dua belas tahun Jamil berada di rantau ( 7. Tumbuh ( ) ekonomi Negara semakin berkembang sejak tahun lalu. 8. Kapten Razim bertugas sebagai terbang( ), manakala isterinya ) di sebuah syarikat swasta. sebagai arah ( 9. Seorang nyanyi ( ) wanita yang padan ( ) dicari untuk mendengdangkan lagu asli bersama dengan Abdullah Chik. 10. Kami menggigil sejuk ( ) kerana hujan ( ) sebentar tadi.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful