Anda di halaman 1dari 8

1.

Warna yang dihasilkan dari perpaduan merah dan kuning dengan rasio 50:50
adalah warna …
a. hijau
b. ungu
c. jeruk
d. abu-abu
e. coklat
2. Proses menggambar dengan pewarnaan manual atau dengan komputer dengan
hasil akhir yang halus, sehingga gambar tampak seperti aslinya, yang disebut
gambar …
a. render
b. tembus cahaya
c. potongan-potongan
d. dekorasi
e. Arsitek
3. Batik, yang motifnya dibuat hanya dengan tangan, disebut …
a. Batik tulis
b. batik cap
c. Batik Pekalongan
d. batik Tie
e. Batik Malaysia
4. Yang termasuk karya seni visual adalah …
a. piala
b. rumah
c. kursi
d. Baju itu
e. patung
5. Seni yang memiliki panjang dan luas berarti …
a. Seni 2 dimensi
b. Seni 3 dimensi
c. Seni murni
d. Seni rupa terapan
e. a dan b benar
6. Seni yang memiliki panjang, lebar dan tinggi berarti …
a. Seni 2 dimensi
b. Seni 3 dimensi
c. Seni murni
d. Seni rupa terapan
e. Semua jawaban salah
7. Berikut ini adalah elemen dasar dari seni rupa, kecuali …
a. dot
b. cat
c. Garis
d. bidang
e. ruang
8. Manakah yang merupakan karya seni dua deminsi visual yang bergerak, yaitu …
a. bantuan
b. cat
c. Film
d. Foto itu
e. patung
9. Unsur fisik seni visual, yang merupakan kombinasi dari titik-titik kontinu, yaitu …
a. warna
b. Garis
c. volume
d. bertekstur
e. bidang
10. Salah satu jenis seni terapan adalah pengerjaan, yang juga disebut ….
a. Desain
b. grafis
c. kerajinan
d. arsitektur
e. Keterampilan
11. Patung “Kuda Berlari” di gerbang kompleks Taman Citra-Padang Bulan Medan
adalah seni visual …
a. Setengah dimensi
b. Satu dimensi
c. Dua dimensi
d. Tiga dimensi
e. Lima dimensi
12. Patung yang dibuat untuk mengenang kebaikan seseorang, kelompok, atau
peristiwa sejarah disebut patung.
a. keagamaan
b. dekorasi
c. arsitektur
d. Monumen
e. Toy patung
13. Contoh seni sebagai kebutuhan akan benda bekas adalah …
a. cat
b. angka
c. kaligrafi
d. kursi
e. Foto itu
14. Gaya yang meniru bentuk alami disebut …
a. wakil
b. Deformativ
c. abstrak
d. geometris
e. Bukan geometris
15. Pola yang mengubah bentuk alam, tergantung pada imajinasi, ide, dan
kreativitas …
a. wakil
b. Deformativ
c. abstrak
d. Motif tak bernyawa
e. geometris
16. Gambar yang berarti membesar-besarkan atau mengubah bentuk disebut …
a. gambar kartun
b. dekoratif
c. gambar kartun
d. komik
e. cat
17. Gambar kartun biasanya berisi …
a. Kiasan atau kritik
b. pujian
c. pura-pura
d. tuduhan
e) Proposal
18. Gambar yang dibuat sesuai dengan keadaan anatomi dan proporsi saat ini
adalah …
a. ekspresi
b. abstrak
c. komposisi
d. realis
e. wakil
19. Kesan gelap suatu objek dapat digambar dengan teknik berikut, kecuali …
a. teknologi Dussel
b. teknologi Pointilis
c. Teknologi linier
d. teknik shading
e. teknologi blok
20. Proses menggunakan dua batu batu, yang dapat digunakan berulang kali sesuai
kebutuhan, disebut teknik.
a. Pergi berkeliling
b. berliku-liku
c. A cire perdue
d. kerang
e. Gulir ke bawah
21. Ukiran yang mengandung simbol-simbol tertentu dan berhubungan dengan
kepercayaan untuk tujuan spiritual berada dalam fungsi …
a. hiasan
b. struktur
c. gaib
d. simbolis
e. ekonomis
22. Patung lunak biasanya menggunakan bahan …
a. Tanah liat dan lilin
b. Kayu dan lilin
c. Plastisin dan batu
d. Kayu dan batu
e. Plastisin dan kayu
23. Aliran / gaya seni, yang deskripsinya sesuai dengan kondisi mental seniman,
yang melihat objek secara spontan, disebut …
a. kubisme
b. impresionisme
c. surrealisme
d. Relismus
e. ekspresionisme
24. Garis miring dapat meninggalkan kesan …
a. pelan-pelan
b. Tenanglah
c. statis
d. tajam
e. stabil
25. Ide-ide yang disajikan dalam bentuk gambar untuk pengembangan lebih lanjut
disebut …
a. Sketsa
b. penelitian
c. kerajinan
d. buku harian
e. karya besar
26. Gambar yang menyajikan hiburan karena mengandung humor disebut …
a. gambar kartun
b. gambar kartun
c. animasi
d. poster
e. pengiklanan
27. Materi iklan / informasi yang melekat pada dinding atau di tempat tertentu untuk
menarik perhatian, dianggap sebagai …
a. gambar kartun
b. iklan
c. poster
d. ilustrasi
e. animasi
28. Setiap hiasan geometris atau lainnya yang dibuat dalam bentuk dasar
pengerjaan dan arsitektur berarti …
a. dekorasi
b. buku Sampul
c. ilustrasi
d. iklan
e. perwakilan
29. Warna yang dihasilkan dari campuran merah dan biru dengan rasio 50:50 adalah
warna …
a. ungu
b. hijau
c. coklat
d. abu-abu
e. putih
30. Warna yang dihasilkan dari kombinasi kuning dan biru pada rasio 50:50 adalah
warna …
a. ungu
b. coklat
c. hijau
d. putih
e. perak
31. Para pecinta seni rupa adalah …
a. pendengaran
b. penglihatan
c. berkenaan dgn peraba
d. Lihat dan dengar
e. Lihat dan sentuh
32. Seni yang dibuat dengan teknik ukiran adalah ….
a. Seni patung
b. cat
c. grafis
d. lega Art
e. Seni fotografi
33. Cabang seni visual, yang menggunakan teknik pencetakan dalam proses
produksi, adalah seni …
a. cat
b. patung
c. grafis
d. instalasi
e. bantuan
34. Elemen-elemen seni rupa yang digunakan dalam teknik linier adalah …
a. dot
b. Garis
c. bentuk
d. bidang
e. ruang
35. Flat / single belt juga disebut sebagai anyaman.
a. Bintang
b. kepang
c. sasak
d. figuran
e. cengkok
36. Proses menggunakan dua batu batu, yang dapat digunakan berulang kali sesuai
kebutuhan, disebut teknik.
a. Pergi berkeliling
b. berliku-liku
c. A cire perdue
d. kerang
e. Gulir ke bawah
37. Teknik membuat batik, kecuali …
a. mencetak
b. bola
c. mencetak
d. cap
e. Tulis itu
38. Papan iklan yang disiarkan melalui media elektronik disebut …
a. Kedutaan perdagangan
b. berita bisnis
c. pesan Commerce
d. pengiklanan
e. Media Kaya
39. Berikut ini, yang mencakup sepasang benda silindris-silindris, adalah …………
a) Botol – gelas
Kotak sepatu – kotak
c.Bola – telur
Layar sentuh – botol
e) Layar kotak sepatu TV
40. Gambar yang berasal dari ekspresi / perasaan juru gambar disebut gambar …
a. imajinasi
b. ekspresi
c. Menarik secara estetika
d. model
e. Semua jawaban salah
41. Munculnya patung yang hanya memperlihatkan tubuh, dada, pinggang dan
pinggul disebut …
a. Dekorasi patung
b. Patung lengkap
c. torso patung
d. Patung bust
e. wajah patung
42. Peralatan lukisan yang tercantum di bawah ini meliputi:
a. cat minyak
b. Dinding
c. kertas
d. kaca
e. Semua jawaban benar
43. Teknik menutup gambar objek dengan warna sampai terlihat global adalah teknik

a. Akuarel
b. kebetulan
c. poster
d. blok
e.al-fresco
44. Teknik seni menggunakan cat air dengan goresan tipis, transparan dan
transparan disebut teknik …
a. komposisi
b. Akuarel
c. ukuran
d. posisi
e.al-secco
45. Proses menggambar paling awal atau konsep menggambar disebut …
a. angka
b. menyulam
c. batik
d. Sketsa
e) pewarnaan
46. Penggunaan gambar pensil dengan menentukan titik-titik dalam penentuan
cahaya gelap disebut ….
a. Pointilis
b. kebetulan
c. blok
d. Akuarel
e.arsir
47. Warna, yang memiliki kekuatan warna bening, sangat cemerlang …
a. Warna air transparan
b. cat air
c. krayon
d. poster warna
e.cat pastel
48. Posisi struktur tulang dan otot-otot yang menentukan ukuran tubuh manusia
yang kecil dan cekung dalam bentuk seluruh tubuh dianggap …
a. pictorially
b. anatomi
c. ukuran
d. posisi
e) Semua jawaban benar
49. Seni murni, yaitu …
a. Karya seni lebih banyak tentang keindahan daripada fungsi pakaian mereka
b. Karya seni yang lebih tentang keindahan daripada nilai komersial
c. Karya seni yang lebih banyak tentang penggunaan daripada keindahan.
d. Keindahan seni dan fungsi penggunaannya seimbang
e. Karya seni yang lebih banyak berurusan dengan teknik pembuatan
50. Seni terapan memiliki pemahaman …
a. Karya seni yang lebih tentang keindahan daripada penggunaannya
b. Karya seni yang lebih tentang keindahan daripada nilai komersial
c. Karya seni yang lebih banyak tentang penggunaan daripada keindahan
d. sebuah karya seni yang lebih mementingkan fungsi penggunaan daripada nilai
komersial
e. Karya seni yang lebih menonjolkan nilai keindahannya

Kunci Jawaban
1. C 11. D 21. C 31. E 41. C
2. A 12. D 22. A 32. D 42. A

3. A 13. D 23. E 33. C 43. D


4. E 14. A 24. D 34. B 44. B
5. A 15. B 25. A 35. C 45. D
6. B 16. A 26. B 36. D 46. A
7. B 17. A 27. C 37. B 47. A
8. C 18. D 28. A 38. D 48. A
9. B 19. C 29. A 39. D 49. B
10. C 20. D 30. C 40. B 50. C