Borang Soal Selidik : Amalan Kitar Semula Arahan : Sila tandakan √ dalam kotak yang di sediakan. 1. 2. 3.

Nama : Jantina : Umur : Lelaki 20-29 Tahun 50-59 Tahun 4. Pekerjaan : Perempuan 30-39 Tahun 60 Tahun dan Ke atas Kakitangan Swasta Lain-lain. Nyatakan: Kaca Plastik Tekstil (cth. pakaian) 40-49 Tahun

Kakitangan Awam Badan Berkanun

5.

Jenis bahan kitar semula :

Kertas

Mineral (cth. besi/aluminium) 6. Amalan kitar semula : Menjual/ membeli Menderma 7. Masalah / halangan amalan kitar semula : Sikap Kurang Pengetahuan

Mengguna semula Menghasilkan bahan baru Nyatakan:

Kurang galakan / kemudahan

Harga terlalu rendah Kurang kerjasama Lain-lain. Nyatakan: 8.

Kurang pusat pengumpulan / tong kitar semula Masalah pengurusan

Cadangan / langkah untuk mengatasi masalah di atas : Kempen kesedaran Pendidikan Menyediakan lebih banyak kemudahan pusat pengumpulan / tong kitar semula Kerjasama dari pihak komuniti Memberi insentif wang tunai / ganjaran Gotong royong Lain-lain. Nyatakan: TERIMA KASIH KERANA KERJASAMA ANDA.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful