Anda di halaman 1dari 1

Himne Seminari San Dominggo Hokeng

( Himne Sesado)
Aransemen untuk Virtual Choir - Kor Sejenis
Alumni Angkatan 1996-2000
[ Pembagian Suara: I - Suara Pokok, II - Suara Tenor, III - Suara Bass, Lagu & Lirik : Ferdy Levi
Do = D 4/4 atau dengan Komposisi Tenor satu, Tenor dua dan Bass ] Tata Suara Sejenis oleh Yulius Maran
Maestoso = 75 [ Alumni Sesado 1996- 2000]

____ ____
I. 5< 1 3 5 4 2 3 1. 1
7< 6< 7< 1 3 2 . 0 5<
____ _____
II. 5 3 5 4 5 6 5 4 3 3 5 4 4 4/ 6 5 . 5 5
____ _____
III. 5< 1 7< 5< 5< 5</ 1 3 6< 5< 2 1 1/ 2 1 1 . 7< 1
1. Di kau Ta man i - da man, Pen - dam ba i ma mat. - Wa
2. Di lem bah Ho keng- per - mai kau - ber sak si me gah - ba

____ _____
I. 6< 6< 7< 6< 7< 1 . 5< 5< 1 1 2 5 3 . 0 5 6
____ _____
II. 1> 1> 2> 1> 2> 5 . 5 4 3 5 7 1> 1> . 0 7 1>
____ ___ __ _____
III. 4 4 5 4 5 3 1 5< 7< 1 7< 12 5< 5< 1 . 0 5< 5<
1. ri san a ba - di - Sang Kris tus I mam A gung ja sa
2. gai kan kan dil - mu - ngil kau ber- si - nar ker lap me man

______ _____ _____ ____


I. 5 3 4 4 3 1 2 1 . 1 2 3 4 5 3 2 1 . 0
_____ _____ _____ ____
II. 1> 5 7 1> 6 5 4 5 . 5 6 5 1> 6 5 4 3 . 0
_____ _____ _____ ____
III. 1 1 5< 5</ 1 2 1 1 . 1 1 1 3 2 1 5< 1 . 0
1. mu ber lak sa ba gi du nia pen cip ta gem ba la u lung.
2. car kan ji wa Do mi ni kus cin ta kas sih ren dah ha ti

____ ___ ____ ____ _____


I. 1 3 5 6 5 .6 5 4 5 3 3 2 1 2 3 1 2
____ ___ ____ ____ _____
II. 3 5 1> 1> 1>/ . 2> 7 7 1> 6 6 5 4/ 4/ 5 6 4/
____ ___ ____ ____
III. 5< 1 3 4 4 .4 3 5 4 1 1 7< 2 1 1 2 6<
Da - lam ha ti dan bu di - ku meng- ha ngat ci - ta

___ ___ ____ ___


I. 5< . 0 5< 6< 7< 1 . 2 . 3 . 4 6 5 5 4 3 1 2 1 . 0
___ ___ ____ ____
II. 5 . 0 3 4 5 3 . 5 . 1> . 6 1> 3 3 5 5 4 4 3 . 0
___ ___ ___ ____
III. 2 1 7< 5< 6< 2 1 . 7< 6< 5< . 1 4 1 1 2 1 7< 5< 1 . 0
ku - - cit ra mu Se sa - do ku ja di kan - su - luh ku.

Arrangements Copyright c 2020 Oleh Yulius Maran


Dikau Taman idaman pendamba imamat. Warisan abadi Sang Kristus Imam Agung. Jasamu berlaksa bagi dunia.
pencipta gembala Ulung ulung. Dalam hati dan budiku menghangat citaku. Citramu Sesado, kujadikan suluhku
Di Lembah Hokeng permai, kau bersaksi megah. Bagaikan kandil mungkil, kau bersinar kerlap, memancarkan
jiwa Dominikus. Cinta kasih rendah hati. Dalam hati dan budiku menghangat citaku. Citramu Sesado, kujadikan suluhku