Anda di halaman 1dari 5

NOTA SERAH TUGAS

[1] SURAT PENYERAHAN DAN AKUAN TERIMA NOTA SERAH TUGAS

[a] Adalah saya MOHAMMAD FAIZER BIN BAHRON yang memegang jawatan PEGAWAI
PERKHIDMATAN PENDIDIKAN SISWAZAH (DG44) di Sekolah Kebangsaan Temenggong,
Padawan dari tarikh 08 Julai 2009 hingga 13 MAC 2020.

Bersama-sama ini disertakan Nota Serah Tugas dan juga Fail Meja/Manual Prosedur Kerja.*

Diserahkan oleh Disemak oleh :

Tandatangan : ……………………………………… Tandatangan : ………….…………………


Nama : MOHAMMAD FAIZER BIN BAHRON Nama Guru : SUHAIMI BIN HJ HEEP
[ Pegawai Yang Akan Menyerah Tugas ] Guru Besar SK Temenggong

[b] Adalah saya DYG HALIMAH BINTI AWG SIDI yang mengambil tugas jawatan Penyelaras KAFA,
mulai dari tarikh _______________________ mengaku telah menerima [ 1 ] salinan Nota
Serah Tugas dan Fail Meja / Manual Prosedur Kerja.*

Diterima oleh Disaksikan oleh

Tandatangan : ……………………………………….. Tandatangan : ………………………………


Nama : DYG HALIMAH BINTI AWG SIDI Nama Guru : SUHAIMI BIN HJ HEEP
[ Pegawai Yang Akan Mengambil alih Tugas] Guru Besar SK Temenggong

Catatan : * Potong Mana Yang Tidak Berkaitan


[2] SENARAI TUGAS JAWATAN

2.1 Guru mata pelajaran Pendidikan Islam Tahun 2a, 5a


2.2 Guru mata pelajaran Bahasa Arab Tahun 5a dan 5b
2.3 Ketua Rumah Sukan Rumah Biru
2.4 Guru Penasihat Unit Beruniform TKRS
2.5 Guru ICT Sekolah
2.6 Setiausaha Kelab Rekreasi dan Pengurusan Sekolah

[3] KEDUDUKAN TERAKHIR TUGAS-TUGAS YANG BELUM SELESAI

Tugas-tugas Kedudukan Tindakan Rujukan Fail Catatan


yang belum Sekarang Susulan Pegawai
selesai Yang Jabatan Yang
Diperlukan Berkaitan

Pengajaran Semua tajuk Mengambil -


Pendidikan dan topik alih mata Rujuk RPT
Islam Tahun pelajaran
2a & 5a yang di ajar

Pengajaran
Bahasa Arab Semua tajuk Mengambil - Rujuk RPT
Tahun 5a & dan topik alih mata
5b pelajaran
yang di ajar

Guru ICT Mengambil alih pengurusan Rujuk Guru Tindakan Guru Pengganti
ICT Besar/Pentadbir
ID FB SEKOLAH :
Sk_temenggong@yahoo.com
Password : SKTYBA1333

Email sekolah :
Sktemenggongyba1333@gmail.com
Password : SKTYBA1333

Penyelaras Mengambil alih tugas-tugas Rujuk Guru Tindakan Guru Pengganti


KAFA penyelaras Besar/Pentadbir
- Mengadakan
mesyuarat panitia Rujuk Fail KAFA
- Merancang aktiviti
KAFA sepanjang
tahun 2020
- Menyediakan jadual
bertugas Guru KAFA
- Merancang
perjalanan KAFA di
sekolah
- Mengemaskini Fail
KAFA

Ketua Guru
Guru Menguruskan laporan dan Penasihat TKRS Tindakan Guru Pengganti
Penasihat aktiviti TKRS (Mohamad Ali
Unit Bin Derahman)
Beruniform
TKRS

Guru Rujuk Guru Tindakan Guru Pengganti


Penasihat - Rumah Sukan
Rumah Sukan
Biru (UiTM)

Setiausaha - Mencatat dan Rujuk Guru Tindakan Guru Pengganti


Kelab menyediakan minit Besar/Pentadbir
Rekreasi dan mesyuarat
Pengurusan
- Menyediakan Kertas
Sekolah
kerja penubuhan
kelab

[4] SENARAI HARTA BENDA/PERALATAN

- -Tiada-

[5] MINIT MESYUARAT DAN LAIN-LAIN


- MINIT MESYUARAT DAN KERTAS KERJA PENUBUHAN KELAB REKREASI DAN PENGURUSAN
2019

[6] FAIL MEJA

6.1 Fail Penyelaras KAFA


6.2 Fail Setiasusaha Kelab Rekreasi dan Pengurusan Sekolah

[7] MANUAL/PROSEDUR KERJA

2.1 Menyediakan RPH untuk setiap waktu pengajaran


2.2 Menyediakan BBM untuk sesi pengajaran
2.3 Mencatat refleksi setiap waktu pengajaran
2.4 Mengemaskini fail-fail meja yang berkaitan
[8] [SEPERTI TAKLIMAT YANG TELAH DIBERIKAN, ALAMAT SERTA NOMBOR TELEFON PAGAWAI
YANG AKAN BERTUGAS, RUJUKAN SURAT ARAHAN PERTUKARAN DAN LAIN-LAIN MAKLUMAT
PENTING ]

PEMBERITAHUAN PERTUKARAN PEGAWAI PERKHIDMATAN PENDIDIKAN DG 44


Jawatan sebelum : Pegawai Perkhidmatan Pendidikan DG44 KUP, Guru Akademik Biasa
Jawatan terkini : Penolong Pegawai Pendidikan, Unit Pendidikan Islam DG 44 Hakiki
Nama PPD/PPG : PEJABAT PENDIDIKAN DAERAH PADAWAN
No.Telefon : 082-240755
No. Rujukan Surat : JPNSW.SKPP.UNP.S-500-3/8/22/Jld.

Tarikh : 13 MAC 2020


NOTA SERAH TUGAS

[1] SURAT PENYERAHAN DAN AKUAN TERIMA NOTA SERAH TUGAS

[a] Adalah saya MOHAMMAD FAIZER BIN BAHRON yang memegang jawatan PEGAWAI
PERKHIDMATAN PENDIDIKAN SISWAZAH (DG44) di Sekolah Kebangsaan Temenggong,
Padawan dari tarikh 08 Julai 2009 hingga 13 MAC 2020.

Bersama-sama ini disertakan Nota Serah Tugas dan juga Fail Meja/Manual Prosedur Kerja.*

Diserahkan oleh Disemak oleh :

Tandatangan : ……………………………………… Tandatangan : ………….…………………


Nama : MOHAMMAD FAIZER BIN BAHRON Nama Guru : SUHAIMI BIN HJ HEEP
[ Pegawai Yang Akan Menyerah Tugas ] Guru Besar SK Temenggong

[b] Adalah saya __________________________yang mengambil tugas jawatan Guru ICT, mulai
dari tarikh__________________________ mengaku telah menerima [ 1 ] salinan Nota Serah
Tugas dan Fail Meja / Manual Prosedur Kerja.*

Diterima oleh Disaksikan oleh

Tandatangan : ……………………………………….. Tandatangan : ………………………………


Nama :____________________________ Nama Guru : SUHAIMI BIN HJ HEEP
[ Pegawai Yang Akan Mengambil alih Tugas] Guru Besar SK Temenggong

Catatan : * Potong Mana Yang Tidak Berkaitan