Anda di halaman 1dari 2

RINGKASAN PERMULAAN WAHYU HINGGA HIJRAH KE HABSYAH

- Wahyu diturunkan kepada Rasulullah saw pada usianya 40 tahun pada hari isnin 17
Ramadhan

Para ulama menyatakan penurunan al-Quran berlaku dalam dua bentuk iaitu secara
sekaligus, dan berperingkat. Walau bagaimanapun mereka berselisih pendapat tentang
berapa kali berlakunya penurunan al-Quran secara sekaligus. Terdapat tiga pandangan
mengenai hal ini, iaitu :

 Penurunan al-Quran dari Allah SWT ke al-Lauh al-Mahfuz;


 Kali kedua, dari al-Lauh al-Mahfuz ke Bait al-‘Izzah di langit dunia; dan
 Kali ketiga, penurunan kepada Jibril a.s. dalam tempoh 20 malam

Al-Quran diturunkan sedikit demi sedikit supaya mudah dihafal, difahami dan dilaksanakan. Ia
sebagai satu rahmat dan kurniaan yang sangat berkesan kepada hamba-hambaNya. Sekiranya
al-Quran diturunkan sekaligus, sudah tentu ia akan menyusahi dan memberatkan, baik daripada
segi hafalan, pemahaman dan pelaksanaannya dalam kehidupan. Al-Khudhari mengatakan
tempoh al-Quran diturunkan ialah 22 tahun 2 bulan dan 22 hari, bermula daripada 17hb.
Ramadhan tahun 41 kelahiran Rasulullah s.a.w. hinggalah 9hb. Zulhijjah, tahun ke 10 Hijrah.
Dalam tempoh tersebut al-Quran dihafal oleh Rasulullah dan para sahabat serta dicatat oleh
panitia penulis al-Quran kemudian dikumpulkan pada zaman Sayidina Abu Bakr r.a. 

- Pada awalnya RSAW bermimpi yang baik semasa tidur. Yakni bermimpi melihat
cahaya yang datang seperti cahaya subuh.
- RSAW berkhulwah di gua hira dan beribadat di dalamnya untuk beberapa malam.
- Pada suatu ketika Malaikat Jibril alaihi salam menemui RSAW. Malaikat Jibril
meminta RSAW utk membaca pada apa yang dibawa oleh Malaikat Jibril namun
RSAW memberitahu ianya tidak dapat membaca. Maka malaikat jibril mengajarkan
RSAW membaca surah Al-Alaq ayat 1-5 dan setelah itu RSAW keluar dari gua hira
dan meminta isterinya Khadijah menyelimutinya sehingga hilang rasa takut dan
gementar lalu RSAW menceritakan apa yang terjadi.
- Setelah itu RSAW di bawa oleh khadijah berjumpa dengan bapa saudaranya
seorang pendeta Nasrani yakni Waraqah bin Naufal untuk bertanya dan berlakulah
dialoq antara RSAW dengan Waraqah dengan RSAW menceritakan apa yang
berlaku dan apa yang dilihatnya. Maka Waraqah mengatakan yg dilihat RSAW
adalah Namus ( Jibril ). Waraqah mengatakan bahawa andai ia nya masih muda dan
kuat, ketika RSAW akan di usir kaumnya, pasti ianya orang yang akan mempertahan
RSAW.
- Waraqah tidak sempat mengikuti Islam sebab tidak lama selepas peristiwa
perjumpaan itu, Waraqah meninggal dunia.
- Individu pertama yang memeluk islam adalah Khadijah isteri kepada RSAW
PENYEBARAN ISLAM DI PERINGKAT AWAL

- Selama tiga tahun pertama, Nabi Muhammad SAW hanya menyebarkan agama terbatas


kepada teman-teman dekat dan kerabatnya, pendapat ini dikemukakan oleh Ibnu ishaq
dan Al-Waqidi. Kebanyakan dari mereka yang percaya dan meyakini ajaran Muhammad
adalah para anggota keluarganya, tetapi tidak semua orang terdekatnya mahu menerima
dakwah ini. Sebagai contoh Abu Thalib yang tidak meyakini ajaran yang dibawa oleh
Nabi Muhammad SAW namun beliau banyak melindungi RSAW . Begitu pula dengan
salah satu bapa saudaranya yang bernama Abu Lahab, bahkan menjadi penentang
keras dakwah Muhammad.

- Setelah Khadijah adalah Ali bin Abi Thalib, saudara sepupunya yang kala itu baru
berumur 10 tahun, sehingga Ali menjadi lelaki pertama yang masuk Islam.

- Kemudian Abu Bakar, sahabat karibnya sejak masa kanak-kanak. Baru kemudian diikuti
oleh Zaid bin Haritsah, bekas budak yang telah menjadi anak angkatnya, dan Ummu
Aiman, pengasuh Nabi Muhammad SAW sejak ibunya masih hidup. Setelah mereka, lalu
masuk yang lainnya. Abu Bakar sendiri kemudian berhasil mengislamkan beberapa
orang teman dekatnya, seperti, Utsman bin Affan, Zubair bin Awwam, Abdurrahman bin
Auf, Sa'ad bin Abi Waqqas, dan Thalhah bin Ubaidillah. Dari dakwah yang masih rahasia
ini, belasan orang telah masuk Islam. Sedangkan menurut sejarah Islam, putri Abu Bakar
yaitu Aisyah adalah orang ke 21 atau 22 yang masuk Islam.

- Syaikh Al-Albani mengatakan: "Lelaki dewasa dan merdeka yang pertama kali beriman
adalah Abu Bakar, dari kalangan anak-anak adalah Ali bin Abi Thalib, dari kalangan
budak Zaid bin Haritsah.

SETELAH WAHYU TURUN SECARA BERTERUSAN

- Dakwah RSAW berlaku secara terang-terangan

- Selepas secara terang-terangan ketika itulag RSAW dan orang mukmin yang baru Islam
di sakiti oleh kaum musyrik.

- Setelah peristiwa RSAW menyeru kaum keluarganya terdekat untuk beriman di bukit
Sofa, Rsaw dan kaum muslimin semakin hebat disakiti oleh kaum musyrik.

- Melihat semakin hebatnya penyiksaan dari kaum kafir Quraisy, RSAW bersetuju untuk
meminta 12 para sahabat lelaki dan 4 berhijrah ke habsyah. Setelah mendapat tahu
bahawa umar masuk Islam mereka kembali ke mekkah dan tidak lama dari itu mereka
kembali ke habsyah bersama-sama orang mukmin yang lain dengan bilangan 83 orang
lelaki dan 11 orang wanita.

- Melihat perkara yang sedemikian, kafir quraisy terus menekan ummat islam serta bani
hasyim dan bani muthalib dengan memboikot dari segala hal berlanjutan 2 hingga ke 3
tahun.