LAPORAN MENGHADIRI MESYUARAT / BENGKEL / KURSUS / TAKLIMAT 1. Nama Pegawai 2.

Tajuk Kursus : : Rosidah binti Said

Kursus Pendedahan Kurikulum Standard Sekolah Rendah Pend. Islam Tahun 1 2010

3. Tarikh 4. Tempat 5. Penganjur 6. Pengisian

: :

3 -4 / 10 / 2010 Sek. Keb. Jempol : : JPNS, PPDJJ 1. Taklimat Umum KSSR

2. Taklimat KSSR Pendidikan Islam - matlamat - objektif - status - ciri utama - Agihan waktu Semester 1 : 4 Iqra’ – 2 jawi Semester 2 : 2 Iqra’ – 1 hafazan – 2 ulum – 1 jawi - penggunaan tulisan jawi - organisasi kandungan - Pafa - pentaksiran 3. Elemen Merentas Kurikulum dalam KSSR 3.1 Elemen Kreativiti dan Inovatif 3.2 Elemen Keusahawanan 3.3 Elemen Teknologi Maklumat dan Komunikasi (TMK) 4. Pendekatan Kaedah Teknik (Pedagogi dalam Pend. Islam) 5. Penyediaan modul Pengajaran dan Pembelajaran Pendidikan Islam 7. Bahan yang dibekalkan softcopy : Fail bersama bahan-bahan rujukan /Bahan

(Telah diserahkan kepada GPK 1) 8. Tindakan susulan yang perlu diambil : GB/GPK 1 Pemberitahuan Kepada

..................................... ( ROSIDAH BT SAID ) ..................................... Latihan Dalaman Tarikh Jangka masa Kumpulan sasaran 10......9.. 28/12 / 2010 _______________________ semua guru dan guru Pai ....... Ulasan Guru Besar Tandatangan Guru Besar : : : : : Tandatangan Guru .....

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful