Anda di halaman 1dari 2

Tahun 4

Tema Kesihatan.

SP 3.2.2

Menghasilkan jawapan pemahaman berdasarkan soalan bertumpu dan bercapah secara


kritis dan kreatif.

Objektif: Pada akhir pembelajaran murid-murid dapat menjawab soalalan pemahaman


berdasarkan bahan grafik yang diberikan secara kreatif dan kreatif.

Covid 19

1. Apakah nama penyakit yang ditunjukkan di atas?


2. Apakah nama bahan yang digunakan untuk mencuci tangan?
3. Mengapakah kita perlu berada 1 meter daripada orang lain?
(Bincang jawapan kamu bersama-sama ibu bapa atau adik beradik kamu)
4. Mengapakah kita digalakkan membuat pembelian dan pembayaran dalam talian?
(Bincang jawapan kamu bersama-sama ibu bapa atau adik beradik kamu)
5. Bagaimanakah kita boleh membantu pihak berkuasa mengawal penyakit ini
daripada merebak?
(Minta setiap ahli keluarga kamu memberi satu jawapan dan alasannya.
Catatkan jawapan kamu dalam buku rampaian.)
Aktiviti Permainan Bahasa

1 T A N G A N
A
S
2 E L S E 3 M A
I I U
B A L
U N U
K T

Melintang

1. Kita harus membasuh _______ sebelum dan selepas makan.


2. Kita perlu berehat di rumah jika mengalamai demam

Ke bawah

1. Kita digalakkan membuat pembelian dalam __________


2. Kita harus mengelakkan diri daripada mengunjungi tempat-
tempat yang__________
3. Kita harus menutup ________menggunakan tisu apabila batuk.