Anda di halaman 1dari 13

1 KSSR TAHUN 1 JPN MELAKA

RANCANGAN TAHUNAN
DUNIA MUZIK
TAHUN 1

Topik/Bidang Catatan/
Minggu Standard Kandungan Standard Pembelajaran
Pembelajaran EMK/ TMK

UNIT 1 Pengalaman Muzikal 1.1.4 Menyanyi mengikut tempo.


Aku dan Muzik  Menyanyi pelbagai repertoir secara  cepat - lambat
solo atau berkumpulan.
FOKUS
1
Tempo
cepat dan lambat

UNIT 1 Pengalaman Muzikal 1.3.1 Membuat pergerakan berdasarkan


Aku dan Muzik  Membuat pergerakan mengikut muzik dinamik,
pic, tempo dan bunyi.
2 FOKUS
Tempo
cepat dan lambat

3
UNIT 2 Pengalaman Muzikal
Aku dan Muzik  Menyanyi pelbagai repertoir secara 1.1.1 Mendemonstrasi warna ton suara

DUNIA MUZIK TAHUN 1 KSSR


2 KSSR TAHUN 1 JPN MELAKA

Topik/Bidang Catatan/
Minggu Standard Kandungan Standard Pembelajaran
Pembelajaran EMK/ TMK
solo dan berkumpulan. manusia dengan betul.
FOKUS
Warna Ton
Penerokaan suara
manusia :
 suara bercakap,
 suara menyanyi,
 suara
memanggil dan
suara berbisik

UNIT 2 Pengalaman Muzikal


Aku dan Muzik  Menyanyi pelbagai repertoir secara 1.1.3 Mengajuk pic dengan tepat.
solo dan berkumpulan
4 FOKUS
Warna Ton
Intonasi - pic tinggi
dan rendah

UNIT 3 Pengalaman Muzikal


Aku dan Muzik  Memainkan perkusi secara solo atau 1.2.2 Memainkan perkusi mengikut tempo.
berkumpulan daripada pelbagai
5
FOKUS repertoir.
Irama - detik lagu

UNIT 3
6 Aku dan Muzik Pengalaman Muzikal
 Membuat pergerakan mengikut muzik. 1.3.1 Membuat pergerakan berdasarkan

DUNIA MUZIK TAHUN 1 KSSR


3 KSSR TAHUN 1 JPN MELAKA

Topik/Bidang Catatan/
Minggu Standard Kandungan Standard Pembelajaran
Pembelajaran EMK/ TMK
dinamik,
pic, tempo dan bunyi.
FOKUS
 tempo cepat / lambat
Tempo
cepat dan lambat

UNIT 4 Penghasilan Muzikal


Aku dan Muzik  Menghasilkan idea muzikal kreatif. 2.1.1 Menghasilkan pelbagai bunyi menerusi
penerokaan suara dan perkusi badan dan
FOKUS perkusi mulut.
7
Tempo
cepat dan lambat

UNIT 4 Aspresiasi Muzik


Aku dan Muzik  Menghayati muzik daripada pelbagai 3.1.1 Mengenal pasti warna ton suara
repertoir. manusia yang didengar
FOKUS
Warna ton suara
8
manusia
- suara lelaki dan
perempuan

9 UNIT 5 Pengalaman Muzikal


Aku dan Muzik  Memainkan perkusi secara solo atau 1.2.1 Memainkan perkusi mengikut detik.

DUNIA MUZIK TAHUN 1 KSSR


4 KSSR TAHUN 1 JPN MELAKA

Topik/Bidang Catatan/
Minggu Standard Kandungan Standard Pembelajaran
Pembelajaran EMK/ TMK
berkumpulan daripada pelbagai  Postur
FOKUS repertoire  cara memainkan
Kemahiran asas
dalam permainan
perkusi tanpa pic.
Contoh:
Kastanet / loceng

UNIT 5 Pengalaman Muzikal


Aku dan Muzik  Membuat pergerakan mengikut muzik. 1.3.1 Membuat pergerakan berdasarkan
dinamik,
FOKUS pic, tempo dan bunyi.
10
Ekspresi  dinamik kuat / lembut.
-dinamik kuat dan
lembut

UNIT 6 Pengalaman Muzikal


Aku dan Muzik Menyanyi pelbagai repertoir secara solo atau 1.1.6 Menyanyi dengan sebutan huruf vokal
berkumpulan. a,e,i,o,u yang betul.
11
FOKUS
Sebutan lirik -
pergerakan mengikut
lirik
12

UNIT 6 Pengalaman Muzikal 1. Membuat pergerakan berdasarkan lirik dan


Aku dan Muzik Membuat pergerakan mengikut muzik. mud muzik.

DUNIA MUZIK TAHUN 1 KSSR


5 KSSR TAHUN 1 JPN MELAKA

Topik/Bidang Catatan/
Minggu Standard Kandungan Standard Pembelajaran
Pembelajaran EMK/ TMK
 lagu aksi ( action song)
FOKUS
Sebutan lirik -
pergerakan mengikut
lirik

UNIT 7 Pengalaman Muzikal 1.3.2 Membuat pergerakan berdasarkan lirik


Aku dan Muzik Membuat pergerakan mengikut muzik. dan mud muzik
13  lagu aksi ( action song )
FOKUS
Mud - riang dan sedih

UNIT 7 Apresiasi Muzik 3.1.2 Mengenal pasti mud, tempo, tekstur


Aku dan Muzik Menghayati muzik daripada pelbagai repertoir. dan dinamik daripada muzik yang didengar.
 mud (mud riang, sedih, marah dan
14
FOKUS takut)
Tempo - cepat dan
lambat

15
UNIT 8 Apresiasi Muzik
Aku dan Muzik Menghayati muzik daripada pelbagai 3.1.1 Mengenal pasti mud, tempo, tekstur
repertoir. dan dinamik daripada muzik yang didengar.

DUNIA MUZIK TAHUN 1 KSSR


6 KSSR TAHUN 1 JPN MELAKA

Topik/Bidang Catatan/
Minggu Standard Kandungan Standard Pembelajaran
Pembelajaran EMK/ TMK
FOKUS  mud ( riang, sedih, marah dan takut )
Mud
- marah dan takut

UNIT 8 Pengalaman Muzikal


Aku dan Muzik Menyanyi pelbagai repertoir secara solo atau 1.2.3 Menyanyi dengan dinamik.
16 berkumpulan.  lembut (p)
FOKUS  kuat (f)
Mud
- marah dan takut

UNIT 9 Pengalaman Muzikal


Aku Dan Muzik Menyanyi pelbagai repertoir secara solo atau 1.1.1 Mendemonstrasi warna ton suara
berkumpulan. manusia dengan betul.
FOKUS
Warna ton suara
17 manusia
 suara lelaki dan
perempuan
 suara berbisik
 suara bercakap
 suara menyanyi

18
UNIT 9 Apresiasi Muzik
Aku dan Muzik Menghayati muzik daripada pelbagai 3.1.1 . Mengenal pasti warna ton suara
repertoir. manusia yang didengar.
FOKUS
Warna ton suara

DUNIA MUZIK TAHUN 1 KSSR


7 KSSR TAHUN 1 JPN MELAKA

Topik/Bidang Catatan/
Minggu Standard Kandungan Standard Pembelajaran
Pembelajaran EMK/ TMK
manusia
 suara lelaki
dan
perempuan
 suara berbisik
 suara
bercakap
 suara
menyanyi

UNIT 10 Pengalaman Muzikal


Aku dan Muzik Membuat pergerakan mengikut muzik 1.3.1 Membuat pergerakan berdasarkan
dinamik, pic, tempo dan bunyi.
FOKUS  dinamik kuat / lembut
19
Ekspresi - dinamik 2. Membuat pergerakan berdasarkan lirik dan
kuat dan lembut mud muzik.
Muzik dan Gerakan  lagu aksi ( action song )
berdasarkan lagu
Gajah Menari
20
UNIT 10 Apresiasi Muzik
Aku dan Muzik Menghayati muzik daripada pelbagai repertoir. 3.1.2 Mengenal pasti mud, tempo, tekstur
dan dinamik daripada muzik yang didengar.
FOKUS  dinamik (kuat-lembut)
Ekspresi - dinamik
kuat dan lembut
Muzik dan Gerakan
berdasarkan lagu

DUNIA MUZIK TAHUN 1 KSSR


8 KSSR TAHUN 1 JPN MELAKA

Topik/Bidang Catatan/
Minggu Standard Kandungan Standard Pembelajaran
Pembelajaran EMK/ TMK
Gajah Menari

21 UNIT 11 Pengalaman Muzikal


Aku dan Muzik Memainkan perkusi secara solo atau 1.2.1 Memainkan perkusi mengikut detik.
berkumpulan daripada pelbagai repertoir.  postur
FOKUS  cara memainkan
Tempo
- Tempo konsisten
( steady beat)

UNIT 11 Pengalaman Muzikal


Aku dan Muzik Memainkan perkusi secara solo atau 1.2.2 Memainkan perkusi mengikut tempo.
berkumpulan daripada pelbagai repertoir.  cepat
FOKUS  lambat
22
Tempo
- Tempo konsisten
( steady beat)

UNIT 12 Pengalaman Muzikal


Aku dan Muzik Menyanyi pelbagai repertoir secara solo atau 1.1.2 Menyanyi dengan postur yang betul
berkumpulan.  postur duduk
23 FOKUS  postur berdiri
Pergerakan
menunjukkan
pic tinggi dan rendah

24 UNIT 12 Pengalaman Muzikal

DUNIA MUZIK TAHUN 1 KSSR


9 KSSR TAHUN 1 JPN MELAKA

Topik/Bidang Catatan/
Minggu Standard Kandungan Standard Pembelajaran
Pembelajaran EMK/ TMK
Aku dan Muzik Membuat pergerakan mengikut muzik. 1.3 Membuat pergerakan berdasarkan
Dinamik , pic,
FOKUS
Pergerakan
menunjukkan
pic tinggi dan rendah

UNIT 13 Pengalaman Muzikal


Aku dan Muzik Menyanyi pelbagai repertoir secara solo atau 1.1.6 Menyanyi dengan sebutan huruf vokal
berkumpulan. a,e,i,o,u yang betul.
FOKUS
25
Pergerakan
berdasarkan
permainan nyanyian
( singing games)

26 UNIT 13 Pengalaman Muzikal


Aku dan Muzik Membuat pergerakan mengikut muzik. 1.3.2 Membuat pergerakan berdasarkan lirik
dan mud muzik.
FOKUS  permainan nyanyian (singing games)
Pergerakan
berdasarkan
permainan nyanyian
( singing games)

27 UNIT 14 Pengalaman Muzikal


Aku dan Muzik Memainkan perkusi secara solo atau 1.2.1 Memainkan perkusi mengikut detik.
berkumpulan daripada pelbagai repertoir.  postur

DUNIA MUZIK TAHUN 1 KSSR


10 KSSR TAHUN 1 JPN MELAKA

Topik/Bidang Catatan/
Minggu Standard Kandungan Standard Pembelajaran
Pembelajaran EMK/ TMK
FOKUS  cara memainkan
Teknik konvensional
bermain perkusi.
- Tempo
- Detik

UNIT 14 Pengalaman Muzikal 1.1.4 Menyanyi mengikut tempo.


Aku dan Muzik Menyanyi pelbagai repertoir secara solo atau  cepat
berkumpulan.  lambat
FOKUS
28 Teknik konvensional
bermain perkusi.
- Tempo
- Detik

UNIT 15 Apreasiasi Muzik 3.1.2 Mengenal pasti mud, tempo, tekstur


Aku dan Muzik Menghayati muzik daripada pelbagai dan dinamik daripada muzik yang didengar.
repertoir. tekstur (solo- nipis dan kumpulan-tebal)
FOKUS
29
Ekspresi dan Tekstur
-lembut (p )
-kuat (f )

30 UNIT 15 Pengalaman Muzikal


Aku dan Muzik Memainkan perkusi secara solo atau 1.2.3 Memainkan perkusi mengikut dinamik
berkumpulan daripada pelbagai repertoir  Lembut (p)

DUNIA MUZIK TAHUN 1 KSSR


11 KSSR TAHUN 1 JPN MELAKA

Topik/Bidang Catatan/
Minggu Standard Kandungan Standard Pembelajaran
Pembelajaran EMK/ TMK
FOKUS  Kuat (f)
Tempo
Cepat lembat

UNIT 16 Pengalaman Muzikal 1.1.3 Mengajuk pic dengan tepat.


Aku Dan Muzik  Menyanyi pelbagai repertoir secara  pic tinggi
solo atau berkumpulan.  pic rendah
31
FOKUS
Mencipta melodi Penghasilan Muzik 2.1.3 . Mencipta melodi mudah menggunakan
mi dan so  Menghasilkan idea muzikal kreatif. vokal sepanjang 1 frasa.

Pengalaman Muzikal
UNIT 17  Membuat pergerakan mengikut muzik 1.3.2 Membuat pergerakan berdasarkan lirik
Aku Dan Muzik dan mud muzik. - lagu aksi (action song).
Apresiasi Muzik
32 FOKUS  Menghayati muzik daripada pelbagai 3.1.2 Mengenal pasti mud, tempo, tekstur
Corak Irama repertoir. dan dinamik daripada muzik yang didengar.
Bunyi panjang-  mud (sedih dan riang)
pendek
33 Unit 18
Aku Dan Muzik Pengalaman Muzikal
 Menyanyi pelbagai repertoir secara 1.1.2 Menyanyi dengan postur yang betul.
FOKUS solo atau berkumpulan.  postur duduk
Mencipta corak irama  Memainkan perkusi secara solo atau  postur berdiri

DUNIA MUZIK TAHUN 1 KSSR


12 KSSR TAHUN 1 JPN MELAKA

Topik/Bidang Catatan/
Minggu Standard Kandungan Standard Pembelajaran
Pembelajaran EMK/ TMK
berkumpulan daripada pelbagai 1.2.1 Memainkan perkusi mengikut detik.
repertoir.  postur
 cara memainkan
Penghasilan Muzik 2.1.2 Mencipta corak irama mudah.
 Menghasilkan idea muzikal kreatif.

UNIT 19 Pengalaman Muzikal


Aku Dan Muzik  Menyanyi pelbagai repertoir secara 1.1.5 Menyanyi dengan dinamik
solo atau berkumpulan.  lembut ( p ) - kuat ( f )
FOKUS  Membuat pergerakan mengikut muzik. 1.3.1 Membuat pergerakan berdasarkan
34
Ekspresi -dinamik dinamik, pic, tempo dan bunyi.
kuat (f ) dan  Dinamik - kuat /lembut
lembut (p )

Pengalaman Muzikal
UNIT 20
 Menyanyi pelbagai repertoir secara 1.1.6 Menyanyi dengan sebutan huruf vokal
Aku Dan Muzik
solo atau berkumpulan. a,e,i,o,u yang betul.
35 FOKUS
Tekstur
3.1.2 Mengenal pasti mud, tempo, tekstur
- nipis (solo) dan
dan dinamik daripada muzik yang didengar.
tebal (kumpulan)
 tekstur
(solo-nipis dan dan kumpulan-tebal)
36 UNIT 20
Aku Dan Muzik
Apresiasi Muzik: 3.1.2 Mengenal pasti mud, tempo, tekstur dan
FOKUS  Menghayati muzik daripada pelbagai dinamik daripada muzik yang didengar.

DUNIA MUZIK TAHUN 1 KSSR


13 KSSR TAHUN 1 JPN MELAKA

Topik/Bidang Catatan/
Minggu Standard Kandungan Standard Pembelajaran
Pembelajaran EMK/ TMK
Tekstur repertoir.  tekstur
- nipis (solo) dan (solo- nipis dan kumpulan-tebal)
tebal (kumpulan)

DUNIA MUZIK TAHUN 1 KSSR