Anda di halaman 1dari 1

PEKANBARU, 14 MARCH 2019

Yang Terhormat :

Dosen Pengajar

Universiti Sultan Syarif Kassim , Riau

Assalamualaikum W.B.T

Dengan hormat, saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama: AFINA BINTI MOHAMMAD BORHAN

NIM : 11830325292

Fakultas || Prodi : Usuluddin || Studi Agama-agama

Dengan ini memberitahukan bahawa pada hari Rabu , 20 MARCH 2019 sehingga 30 MARCH
2019 tidak dapat mengikuti proses perkuliahan selama seminggu . Seperti yang bapak dan ibu
dosen pinta telah saya usulkan. Hal ini kerana, saya mempunyai acara keluarga yang penting dan
tidak dapat ditinggalkan di Kuala Lumpur, Malaysia. Sehubungan dengan itu, saya bermaksud
untuk memohon izin kepada dosen pengajar saya untuk ketidakhadiran saya sepanjang
keberadaan saya di Malaysia

Demikian permohonan izin ini , saya sekali lagi mohon maaf diatas segala kesulitan yang telah
saya sampaikann. Atas perhatian dan kebijaksanaannya saya mengucapkan ribuan terima kasih.

Hormat saya,

Yang bertanda tangan

(AFINABINTIMOHAMMADBORHAN)