Anda di halaman 1dari 25

LAM-PT05-02

RANCANGAN PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN MINGGUAN

PROGRAM : PISMP BC AMBILAN JUN 2016 SEMESTER : S1T2 TAHUN: 2017


KURSUS : TEKNOLOGI UNTUK PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN KOD : EDUP3053 KREDIT: 3
Interaksi Bukan
Interaksi Bersemuka
Bersemuka

Pentaksiran

Pentaksiran
Tutorial

Tutorial
Minggu/

Kuliah

Kuliah
Amali

Amali
Tajuk dan Kandungan Hasil Pembelajaran
Tarikh Catatan / Refleksi

Jam Jam Jam Jam Jam Jam Jam Jam


1. Menjelaskan konsep- 12 Jun Nuzul Al-Quaran
M1 konsep dan peranan 1 1
1. Teknologi dan Media Pengajaran
11-15Jun teknologi dan media
2017  Konsep Teknologi dan Media untuk untuk pengajaran dan
Pengajaran dan Pembelajaran. pembelajaran. (C2,
LO1)
 Konsep Technological Pedagogical
Content Knowledge (TPACK)

2 3

*Catatan: Ruangan Interaksi Bersemuka dan Interaksi Bukan Bersemuka dicatat jumlah jam sahaja.

Tandatangan Pensyarah Tandatangan Ketua Jabatan

_____________________________ _____________________________
(Nama : KAN FONG KUEN) (Nama :MOHD ROSLAN BIN AROFF )

Tarikh: ________________________
Tarikh: ________________________

Julai 2014
Kemas kini mulai Mac 2016
LAM-PT05-02
RANCANGAN PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN MINGGUAN

PROGRAM : PISMP BC AMBILAN JUN 2016 SEMESTER : S1T2 TAHUN: 2017


KURSUS : TEKNOLOGI UNTUK PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN KOD : EDUP3053 KREDIT: 3
Interaksi Bukan
Interaksi Bersemuka
Bersemuka

Pentaksiran

Pentaksiran
Tutorial

Tutorial
Minggu/

Kuliah

Kuliah
Amali

Amali
Hasil Pembelajaran
Tarikh Tajuk dan Kandungan Catatan / Refleksi

Jam Jam Jam Jam Jam Jam Jam Jam

2. Reka Bentuk Pengajaran


M2 1. Menjelaskan konsep- 1
 Pengertian dan konsep reka bentuk konsep dan peranan
18-22Jun
pengajaran teknologi dan media
2017
untuk pengajaran dan
 Peranan reka bentuk pengajaran pembelajaran. (C2, LO1)
 Model-model reka bentuk pengajaran

2 3

*Catatan: Ruangan Interaksi Bersemuka dan Interaksi Bukan Bersemuka dicatat jumlah jam sahaja.

Tandatangan Pensyarah Tandatangan Ketua Jabatan

_____________________________ _____________________________
(Nama : KAN FONG KUEN) (Nama :MOHD ROSLAN BIN AROFF )

Tarikh: ________________________
Tarikh: ________________________

Julai 2014
Kemas kini mulai Mac 2016
LAM-PT05-02
RANCANGAN PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN MINGGUAN

PROGRAM : PISMP BC AMBILAN JUN 2016 SEMESTER : S1T2 TAHUN: 2017


KURSUS : TEKNOLOGI UNTUK PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN KOD : EDUP3053 KREDIT: 3
Interaksi Bukan
Interaksi Bersemuka
Bersemuka

Pentaksiran

Pentaksiran
Tutorial

Tutorial
Minggu/

Kuliah

Kuliah
Amali

Amali
Hasil Pembelajaran
Tarikh Tajuk dan Kandungan Catatan / Refleksi

Jam Jam Jam Jam Jam Jam Jam Jam

CUTI HARI RAYA PUASA (25-29 Jun


M3 0 0
2017)
25-29 Jun
2017

0 0

*Catatan: Ruangan Interaksi Bersemuka dan Interaksi Bukan Bersemuka dicatat jumlah jam sahaja.

Tandatangan Pensyarah Tandatangan Ketua Jabatan

_____________________________ _____________________________
(Nama : KAN FONG KUEN) (Nama :MOHD ROSLAN BIN AROFF )

Tarikh: ________________________
Tarikh: ________________________

Julai 2014
Kemas kini mulai Mac 2016
LAM-PT05-02
RANCANGAN PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN MINGGUAN

PROGRAM : PISMP BC AMBILAN JUN 2016 SEMESTER : S1T2 TAHUN: 2017


KURSUS : TEKNOLOGI UNTUK PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN KOD : EDUP3053 KREDIT: 3
Interaksi Bukan
Interaksi Bersemuka
Bersemuka

Pentaksiran

Pentaksiran
Tutorial

Tutorial
Minggu/

Kuliah

Kuliah
Amali

Amali
Hasil Pembelajaran
Tarikh Tajuk dan Kandungan Catatan / Refleksi

Jam Jam Jam Jam Jam Jam Jam Jam

1. Menjelaskan konsep-
M4 3. Pemilihan, Penghasilan dan konsep dan peranan 1 1
2-6 Jul 2017 Penilaian Media Pengajaran teknologi dan media
 Pemilihan media pengajaran untuk pengajaran dan
pembelajaran. (C2, LO1)
 Pengubahsuaian dan Penghasilan
Media Pengajaran 3. Menilai keberkesanan
media dan sumber
 Penilaian keberkesanan Media
pengajaran dan
Pengajaran
pembelajaran dengan
menggunakan instrumen
penilaian dengan cekap.
(C5, A5, P7, LO3, 2 3
CTPS5)
4. Menghasilkan media
pengajaran dan
pembelajaran yang
berkesan. (C6, A3, P5,
LO2)

*Catatan: Ruangan Interaksi Bersemuka dan Interaksi Bukan Bersemuka dicatat jumlah jam sahaja.

Tandatangan Pensyarah Tandatangan Ketua Jabatan

_____________________________ _____________________________
(Nama : KAN FONG KUEN) (Nama :MOHD ROSLAN BIN AROFF )

Tarikh: ________________________
Tarikh: ________________________

Julai 2014
Kemas kini mulai Mac 2016
LAM-PT05-02
RANCANGAN PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN MINGGUAN

PROGRAM : PISMP BC AMBILAN JUN 2016 SEMESTER : S1T2 TAHUN: 2017


KURSUS : TEKNOLOGI UNTUK PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN KOD : EDUP3053 KREDIT: 3
Interaksi Bukan
Interaksi Bersemuka
Bersemuka

Pentaksiran

Pentaksiran
Tutorial

Tutorial
Minggu/

Kuliah

Kuliah
Amali

Amali
Hasil Pembelajaran
Tarikh Tajuk dan Kandungan Catatan / Refleksi

Jam Jam Jam Jam Jam Jam Jam Jam


1 1 Minggu Peperiksaan Ulangan
4. Visual untuk Pengajaran dan 1. Menjelaskan konsep-
M5 Pembelajaran konsep dan peranan
9-13 Jul
teknologi dan media untuk
2017  Peranan Visual dalam pengajaran pengajaran dan
dan pembelajaran
pembelajaran. (C2, LO1)
 Jenis-jenis visual

2 3

*Catatan: Ruangan Interaksi Bersemuka dan Interaksi Bukan Bersemuka dicatat jumlah jam sahaja.

Tandatangan Pensyarah Tandatangan Ketua Jabatan

_____________________________ _____________________________
(Nama : KAN FONG KUEN) (Nama :MOHD ROSLAN BIN AROFF )

Tarikh: ________________________
Tarikh: ________________________

Julai 2014
Kemas kini mulai Mac 2016
LAM-PT05-02
RANCANGAN PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN MINGGUAN

PROGRAM : PISMP BC AMBILAN JUN 2016 SEMESTER : S1T2 TAHUN: 2017


KURSUS : TEKNOLOGI UNTUK PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN KOD : EDUP3053 KREDIT: 3
Interaksi Bukan
Interaksi Bersemuka
Bersemuka

Pentaksiran

Pentaksiran
Tutorial

Tutorial
Minggu/

Kuliah

Kuliah
Amali

Amali
Hasil Pembelajaran
Tarikh Tajuk dan Kandungan Catatan / Refleksi

Jam Jam Jam Jam Jam Jam Jam Jam


2. Menggunakan teknologi Pengedaran Jadual Spesifikasi Tugasan Kerja
dan media pengajaran Kursus
M6 4. Visual untuk Pengajaran dan 1 1
berasaskan model reka
16-20 Jul Pembelajaran bentuk pengajaran
2017
yang sesuai dalam
2. Penghasilan bahan visual untuk proses pengajaran dan
pengajaran dan pembelajaran pembelajaran dengan
berkesan. Secara
pembentangan
berkumpulan (C3, A5,
P6, LO3, LO4, LO5,
CTPS1, CS4, TS1)
3.
4. Menghasilkan media 2 3
pengajaran dan
pembelajaran yang
berkesan. (C6, A3, P5,
LO2)

*Catatan: Ruangan Interaksi Bersemuka dan Interaksi Bukan Bersemuka dicatat jumlah jam sahaja.

Tandatangan Pensyarah Tandatangan Ketua Jabatan

_____________________________ _____________________________
(Nama : KAN FONG KUEN) (Nama :MOHD ROSLAN BIN AROFF )

Tarikh: ________________________
Tarikh: ________________________

Julai 2014
Kemas kini mulai Mac 2016
LAM-PT05-02
RANCANGAN PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN MINGGUAN

PROGRAM : PISMP BC AMBILAN JUN 2016 SEMESTER : S1T2 TAHUN: 2017


KURSUS : TEKNOLOGI UNTUK PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN KOD : EDUP3053 KREDIT: 3
Interaksi Bukan
Interaksi Bersemuka
Bersemuka

Pentaksiran

Pentaksiran
Tutorial

Tutorial
Minggu/

Kuliah

Kuliah
Amali

Amali
Hasil Pembelajaran
Tarikh Tajuk dan Kandungan Catatan / Refleksi

Jam Jam Jam Jam Jam Jam Jam Jam


2. Menggunakan teknologi
dan media pengajaran
M7 5. Audio untuk Pengajaran dan 1 1
berasaskan model reka
23-27 Jul Pembelajaran bentuk pengajaran yang
2017
sesuai dalam proses
 Peranan audio dalam pengajaran
pengajaran dan
dan pembelajaran
pembelajaran dengan
 Sumber audio dan format fail audio berkesan secara
pembentangan
 Penghasilan bahan audio untuk berkumpulan. (C3, A5,
pengajaran dan pembelajaran P6, LO3, LO4, LO5,
CTPS1, CS4, TS1)
o Perancangan dan penyediaan 4. Menghasilkan media
skrip, perkakasan dan perisian,
2 2
pengajaran dan
o Rakaman dan suntingan pembelajaran yang
berkesan. (C6, A3, P5,
LO2)

*Catatan: Ruangan Interaksi Bersemuka dan Interaksi Bukan Bersemuka dicatat jumlah jam sahaja.

Tandatangan Pensyarah Tandatangan Ketua Jabatan

_____________________________ _____________________________
(Nama : KAN FONG KUEN) (Nama :MOHD ROSLAN BIN AROFF )

Tarikh: ________________________
Tarikh: ________________________

Julai 2014
Kemas kini mulai Mac 2016
LAM-PT05-02
RANCANGAN PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN MINGGUAN

PROGRAM : PISMP BC AMBILAN JUN 2016 SEMESTER : S1T2 TAHUN: 2017


KURSUS : TEKNOLOGI UNTUK PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN KOD : EDUP3053 KREDIT: 3
Interaksi Bukan
Interaksi Bersemuka
Bersemuka

Pentaksiran

Pentaksiran
Tutorial

Tutorial
Minggu/

Kuliah

Kuliah
Amali

Amali
Hasil Pembelajaran
Tarikh Tajuk dan Kandungan Catatan / Refleksi

Jam Jam Jam Jam Jam Jam Jam Jam

M8 PEMBENTANGAN 0 0
30 Jul - 3 KUMPULAN
Ogos 2017 (Kumpulan berempat. Setiap kumpulan 30
minit)

0 0

*Catatan: Ruangan Interaksi Bersemuka dan Interaksi Bukan Bersemuka dicatat jumlah jam sahaja.

Tandatangan Pensyarah Tandatangan Ketua Jabatan

_____________________________ _____________________________
(Nama : KAN FONG KUEN) (Nama :MOHD ROSLAN BIN AROFF )

Tarikh: ________________________
Tarikh: ________________________

Julai 2014
Kemas kini mulai Mac 2016
LAM-PT05-02
RANCANGAN PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN MINGGUAN

PROGRAM : PISMP BC AMBILAN JUN 2016 SEMESTER : S1T2 TAHUN: 2017


KURSUS : TEKNOLOGI UNTUK PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN KOD : EDUP3053 KREDIT: 3
Interaksi Bukan
Interaksi Bersemuka
Bersemuka

Pentaksiran

Pentaksiran
Tutorial

Tutorial
Minggu/

Kuliah

Kuliah
Amali

Amali
Hasil Pembelajaran
Tarikh Tajuk dan Kandungan Catatan / Refleksi

Jam Jam Jam Jam Jam Jam Jam Jam


2. Menggunakan teknologi
6. Video untuk Pengajaran dan dan media pengajaran
M9 Pembelajaran 1 1
berasaskan model reka
6-10 Ogos
 Peranan video dalam pengajaran bentuk pengajaran yang
2017
dan pembelajaran sesuai dalam proses
pengajaran dan
 Sumber video dan format fail video pembelajaran dengan
berkesan secara
 Teknik rakaman video pembentangan
berkumpulan. (C3, A5,
P6, LO3, LO4, LO5,
CTPS1, CS4, TS1)
4. Menghasilkan media
pengajaran dan
pembelajaran yang
2 3
berkesan. (C6, A3, P5,
LO2)

*Catatan: Ruangan Interaksi Bersemuka dan Interaksi Bukan Bersemuka dicatat jumlah jam sahaja.

Tandatangan Pensyarah Tandatangan Ketua Jabatan

_____________________________ _____________________________
(Nama : KAN FONG KUEN) (Nama :MOHD ROSLAN BIN AROFF )

Tarikh: ________________________
Tarikh: ________________________

Julai 2014
Kemas kini mulai Mac 2016
LAM-PT05-02
RANCANGAN PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN MINGGUAN

PROGRAM : PISMP BC AMBILAN JUN 2016 SEMESTER : S1T2 TAHUN: 2017


KURSUS : TEKNOLOGI UNTUK PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN KOD : EDUP3053 KREDIT: 3
Interaksi Bukan
Interaksi Bersemuka
Bersemuka

Pentaksiran

Pentaksiran
Tutorial

Tutorial
Minggu/

Kuliah

Kuliah
Amali

Amali
Hasil Pembelajaran
Tarikh Tajuk dan Kandungan Catatan / Refleksi

Jam Jam Jam Jam Jam Jam Jam Jam


2. Menggunakan teknologi
6. Video untuk Pengajaran dan dan media pengajaran
M10 Pembelajaran 1 1
berasaskan model reka
13-17 Ogos
 Penghasilan klip video bentuk pengajaran yang
2017
sesuai dalam proses
o Perancangan dan penyediaan pengajaran dan
papan cerita pembelajaran dengan
berkesan secara
o Rakaman dan suntingan pembentangan
berkumpulan. (C3, A5,
P6, LO3, LO4, LO5,
CTPS1, CS4, TS1)
4. Menghasilkan media
pengajaran dan
pembelajaran yang
2 32
berkesan. (C6, A3, P5,
LO2)

*Catatan: Ruangan Interaksi Bersemuka dan Interaksi Bukan Bersemuka dicatat jumlah jam sahaja.

Tandatangan Pensyarah Tandatangan Ketua Jabatan

_____________________________ _____________________________
(Nama : KAN FONG KUEN) (Nama :MOHD ROSLAN BIN AROFF )

Tarikh: ________________________
Tarikh: ________________________

Julai 2014
Kemas kini mulai Mac 2016
LAM-PT05-02
RANCANGAN PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN MINGGUAN

PROGRAM : PISMP BC AMBILAN JUN 2016 SEMESTER : S1T2 TAHUN: 2017


KURSUS : TEKNOLOGI UNTUK PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN KOD : EDUP3053 KREDIT: 3
Interaksi Bukan
Interaksi Bersemuka
Bersemuka

Pentaksiran

Pentaksiran
Tutorial

Tutorial
Minggu/

Kuliah

Kuliah
Amali

Amali
Hasil Pembelajaran
Tarikh Tajuk dan Kandungan Catatan / Refleksi

Jam Jam Jam Jam Jam Jam Jam Jam


0 0 0 0
M11
20 -24 Ogos
2017

PBS

*Catatan: Ruangan Interaksi Bersemuka dan Interaksi Bukan Bersemuka dicatat jumlah jam sahaja.

Tandatangan Pensyarah Tandatangan Ketua Jabatan

_____________________________ _____________________________
(Nama : KAN FONG KUEN) (Nama :MOHD ROSLAN BIN AROFF )

Tarikh: ________________________
Tarikh: ________________________

Julai 2014
Kemas kini mulai Mac 2016
LAM-PT05-02
RANCANGAN PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN MINGGUAN

PROGRAM : PISMP BC AMBILAN JUN 2016 SEMESTER : S1T2 TAHUN: 2017


KURSUS : TEKNOLOGI UNTUK PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN KOD : EDUP3053 KREDIT: 3
Interaksi Bukan
Interaksi Bersemuka
Bersemuka

Pentaksiran

Pentaksiran
Tutorial

Tutorial
Minggu/

Kuliah

Kuliah
Amali

Amali
Hasil Pembelajaran
Tarikh Tajuk dan Kandungan Catatan / Refleksi

Jam Jam Jam Jam Jam Jam Jam Jam


0 0 0 0 31 Ogos Hari Kebangsaan, 1 Sep Hari Raya
Qurban
M12
27-31 Ogos
2017

CUTI PERTENGAHAN SEMESTER 2

*Catatan: Ruangan Interaksi Bersemuka dan Interaksi Bukan Bersemuka dicatat jumlah jam sahaja.

Tandatangan Pensyarah Tandatangan Ketua Jabatan

_____________________________ _____________________________
(Nama : KAN FONG KUEN) (Nama :MOHD ROSLAN BIN AROFF )

Tarikh: ________________________
Tarikh: ________________________

Julai 2014
Kemas kini mulai Mac 2016
LAM-PT05-02
RANCANGAN PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN MINGGUAN

PROGRAM : PISMP BC AMBILAN JUN 2016 SEMESTER : S1T2 TAHUN: 2017


KURSUS : TEKNOLOGI UNTUK PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN KOD : EDUP3053 KREDIT: 3
Interaksi Bukan
Interaksi Bersemuka
Bersemuka

Pentaksiran

Pentaksiran
Tutorial

Tutorial
Minggu/

Kuliah

Kuliah
Amali

Amali
Hasil Pembelajaran
Tarikh Tajuk dan Kandungan Catatan / Refleksi

Jam Jam Jam Jam Jam Jam Jam Jam


2. Menggunakan teknologi Interaksi / Perkhemahan Unit Beruniform
dan media pengajaran (4H3M)
M13 1 1
berasaskan model reka Penghantaran Tugasan Kerja Kursus
3-7 Sep 7. Integrasi Perisian Aplikasi Pejabat
bentuk pengajaran yang
2017 untuk Pengajaran dan Pembelajaran
sesuai dalam proses
 Jenis-jenis Perisian Aplikasi pengajaran dan
pembelajaran dengan
o Pemprosesan Perkataan berkesan secara
pembentangan
o Persembahan Elektronik
berkumpulan. (C3, A5,
 Integrasi perisian aplikasi dalam P6, LO3, LO4, LO5,
pengajaran dan pembelajaran CTPS1, CS4, TS1)
4. Menghasilkan media
pengajaran dan
pembelajaran yang 2 3
berkesan. (C6, A3, P5,
LO2)

*Catatan: Ruangan Interaksi Bersemuka dan Interaksi Bukan Bersemuka dicatat jumlah jam sahaja.

Tandatangan Pensyarah Tandatangan Ketua Jabatan

_____________________________ _____________________________
(Nama : KAN FONG KUEN) (Nama :MOHD ROSLAN BIN AROFF )

Tarikh: ________________________
Tarikh: ________________________

Julai 2014
Kemas kini mulai Mac 2016
LAM-PT05-02
RANCANGAN PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN MINGGUAN

PROGRAM : PISMP BC AMBILAN JUN 2016 SEMESTER : S1T2 TAHUN: 2017


KURSUS : TEKNOLOGI UNTUK PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN KOD : EDUP3053 KREDIT: 3
Interaksi Bukan
Interaksi Bersemuka
Bersemuka

Pentaksiran

Pentaksiran
Tutorial

Tutorial
Minggu/

Kuliah

Kuliah
Amali

Amali
Hasil Pembelajaran
Tarikh Tajuk dan Kandungan Catatan / Refleksi

Jam Jam Jam Jam Jam Jam Jam Jam


2. Menggunakan teknologi 16 Sep Hari Malaysia
dan media pengajaran
M14 1 1
berasaskan model reka
10 -14 Sep 7. Integrasi Perisian Aplikasi Pejabat bentuk pengajaran yang
2017 untuk Pengajaran dan Pembelajaran sesuai dalam proses
pengajaran dan
 Jenis-jenis Perisian Aplikasi
pembelajaran dengan
o Hamparan Elektronik berkesan secara
pembentangan
o Pangkalan Data berkumpulan. (C3, A5,
P6, LO3, LO4, LO5,
 Integrasi perisian aplikasi dalam CTPS1, CS4, TS1)
pengajaran dan pembelajaran 4. Menghasilkan media
pengajaran dan
pembelajaran yang
2 3
berkesan. (C6, A3, P5,
LO2)

*Catatan: Ruangan Interaksi Bersemuka dan Interaksi Bukan Bersemuka dicatat jumlah jam sahaja.

Tandatangan Pensyarah Tandatangan Ketua Jabatan

_____________________________ _____________________________
(Nama : KAN FONG KUEN) (Nama :MOHD ROSLAN BIN AROFF )

Tarikh: ________________________
Tarikh: ________________________

Julai 2014
Kemas kini mulai Mac 2016
LAM-PT05-02
RANCANGAN PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN MINGGUAN

PROGRAM : PISMP BC AMBILAN JUN 2016 SEMESTER : S1T2 TAHUN: 2017


KURSUS : TEKNOLOGI UNTUK PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN KOD : EDUP3053 KREDIT: 3
Interaksi Bukan
Interaksi Bersemuka
Bersemuka

Pentaksiran

Pentaksiran
Tutorial

Tutorial
Minggu/

Kuliah

Kuliah
Amali

Amali
Hasil Pembelajaran
Tarikh Tajuk dan Kandungan Catatan / Refleksi

Jam Jam Jam Jam Jam Jam Jam Jam

8. Multimedia Interaktif untuk 1. Menjelaskan konsep-


M15 Pengajaran dan Pembelajaran konsep dan peranan 1 1
17-21 Sep
 Konsep multimedia teknologi dan media
2017
untuk pengajaran dan
 Penghasilan pakej pembelajaran pembelajaran. (C2, LO1)
multimedia interaktif
o Perancangan dan penyediaan 2. Menggunakan teknologi
bahan multimedia dan media pengajaran
berasaskan model reka
o Elemen interaktiviti bentuk pengajaran yang
sesuai dalam proses
pengajaran dan
pembelajaran dengan 2 3
berkesan secara
pembentangan
berkumpulan. (C3, A5,
P6, LO3, LO4, LO5,
CTPS1, CS4, TS1)
4. Menghasilkan media
pengajaran dan
pembelajaran yang
berkesan. (C6, A3, P5,

*Catatan: Ruangan Interaksi Bersemuka dan Interaksi Bukan Bersemuka dicatat jumlah jam sahaja.

Tandatangan Pensyarah Tandatangan Ketua Jabatan

_____________________________ _____________________________
(Nama : KAN FONG KUEN) (Nama :MOHD ROSLAN BIN AROFF )

Tarikh: ________________________
Tarikh: ________________________

Julai 2014
Kemas kini mulai Mac 2016
LAM-PT05-02
RANCANGAN PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN MINGGUAN

PROGRAM : PISMP BC AMBILAN JUN 2016 SEMESTER : S1T2 TAHUN: 2017


KURSUS : TEKNOLOGI UNTUK PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN KOD : EDUP3053 KREDIT: 3
Interaksi Bukan
Interaksi Bersemuka
Bersemuka

Pentaksiran

Pentaksiran
Tutorial

Tutorial
Minggu/

Kuliah

Kuliah
Amali

Amali
Hasil Pembelajaran
Tarikh Tajuk dan Kandungan Catatan / Refleksi

Jam Jam Jam Jam Jam Jam Jam Jam

LO2)

Interaksi Bukan
Interaksi Bersemuka
Bersemuka

Pentaksiran

Pentaksiran
Tutorial

Tutorial
Minggu/

Kuliah

Kuliah
Amali

Amali
Hasil Pembelajaran
Tarikh Tajuk dan Kandungan Catatan / Refleksi

Jam Jam Jam Jam Jam Jam Jam Jam


2. Menggunakan teknologi 21 Sep Awal Muharram (Maal Hijrah),
8. Multimedia Interaktif untuk dan media pengajaran Ujian Amali
M16 Pengajaran dan Pembelajaran 1 1
berasaskan model reka
24-28 Sep
 Penghasilan pakej pembelajaran bentuk pengajaran yang
2017
multimedia interaktif sesuai dalam proses
pengajaran dan
o Perancangan dan penyediaan pembelajaran dengan
bahan multimedia berkesan secara
pembentangan
o Elemen interaktiviti berkumpulan. (C3, A5,

*Catatan: Ruangan Interaksi Bersemuka dan Interaksi Bukan Bersemuka dicatat jumlah jam sahaja.

Tandatangan Pensyarah Tandatangan Ketua Jabatan

_____________________________ _____________________________
(Nama : KAN FONG KUEN) (Nama :MOHD ROSLAN BIN AROFF )

Tarikh: ________________________
Tarikh: ________________________

Julai 2014
Kemas kini mulai Mac 2016
LAM-PT05-02
RANCANGAN PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN MINGGUAN

PROGRAM : PISMP BC AMBILAN JUN 2016 SEMESTER : S1T2 TAHUN: 2017


KURSUS : TEKNOLOGI UNTUK PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN KOD : EDUP3053 KREDIT: 3
Interaksi Bukan
Interaksi Bersemuka
Bersemuka

Pentaksiran

Pentaksiran
Tutorial

Tutorial
Minggu/

Kuliah

Kuliah
Amali

Amali
Hasil Pembelajaran
Tarikh Tajuk dan Kandungan Catatan / Refleksi

Jam Jam Jam Jam Jam Jam Jam Jam


P6, LO3, LO4, LO5,
 Penilaian bahan multimedia CTPS1, CS4, TS1)
4. Menghasilkan media
pengajaran dan 2 3
pembelajaran yang
berkesan. (C6, A3, P5,
LO2)

*Catatan: Ruangan Interaksi Bersemuka dan Interaksi Bukan Bersemuka dicatat jumlah jam sahaja.

Tandatangan Pensyarah Tandatangan Ketua Jabatan

_____________________________ _____________________________
(Nama : KAN FONG KUEN) (Nama :MOHD ROSLAN BIN AROFF )

Tarikh: ________________________
Tarikh: ________________________

Julai 2014
Kemas kini mulai Mac 2016
LAM-PT05-02
RANCANGAN PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN MINGGUAN

PROGRAM : PISMP BC AMBILAN JUN 2016 SEMESTER : S1T2 TAHUN: 2017


KURSUS : TEKNOLOGI UNTUK PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN KOD : EDUP3053 KREDIT: 3
Interaksi Bukan
Interaksi Bersemuka
Bersemuka

Pentaksiran

Pentaksiran
Tutorial

Tutorial
Minggu/

Kuliah

Kuliah
Amali

Amali
Hasil Pembelajaran
Tarikh Tajuk dan Kandungan Catatan / Refleksi

Jam Jam Jam Jam Jam Jam Jam Jam


Ujian Amali,
9. Internet untuk Pengajaran dan 1. Menjelaskan konsep- Moderasi Tugasan Kerja Kursus
M17 Pembelajaran konsep dan peranan 1 1
1-5 Okt 2017
 Konsep dan jenis-jenis teknologi dan media
pembelajaran dalam talian untuk pengajaran dan
pembelajaran. (C2, LO1)
 Peralatan dan aplikasi pembelajaran
dalam talian 2. Menggunakan teknologi
 Penggunaan aplikasi internet untuk dan media pengajaran
pengajaran berasaskan model reka
bentuk pengajaran yang
sesuai dalam proses
pengajaran dan
pembelajaran dengan 2 3
berkesan secara
pembentangan
berkumpulan. (C3, A5,
P6, LO3, LO4, LO5,
CTPS1, CS4, TS1)

*Catatan: Ruangan Interaksi Bersemuka dan Interaksi Bukan Bersemuka dicatat jumlah jam sahaja.

Tandatangan Pensyarah Tandatangan Ketua Jabatan

_____________________________ _____________________________
(Nama : KAN FONG KUEN) (Nama :MOHD ROSLAN BIN AROFF )

Tarikh: ________________________
Tarikh: ________________________

Julai 2014
Kemas kini mulai Mac 2016
LAM-PT05-02
RANCANGAN PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN MINGGUAN

PROGRAM : PISMP BC AMBILAN JUN 2016 SEMESTER : S1T2 TAHUN: 2017


KURSUS : TEKNOLOGI UNTUK PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN KOD : EDUP3053 KREDIT: 3
Interaksi Bukan
Interaksi Bersemuka
Bersemuka

Pentaksiran

Pentaksiran
Tutorial

Tutorial
Minggu/

Kuliah

Kuliah
Amali

Amali
Hasil Pembelajaran
Tarikh Tajuk dan Kandungan Catatan / Refleksi

Jam Jam Jam Jam Jam Jam Jam Jam


Ujian Amali,
9. Internet untuk Pengajaran dan 1. Menjelaskan konsep- Verifikasi Markah Kerja Kursus
M18 Pembelajaran konsep dan peranan 1 1
8-12 Okt
 Konsep dan jenis-jenis teknologi dan media
2017
pembelajaran dalam talian untuk pengajaran dan
pembelajaran. (C2, LO1)
 Peralatan dan aplikasi pembelajaran
dalam talian 2. Menggunakan teknologi
 Penggunaan aplikasi internet untuk dan media pengajaran
pengajaran berasaskan model reka
bentuk pengajaran yang
sesuai dalam proses
pengajaran dan
pembelajaran dengan
berkesan secara
2 3
pembentangan
berkumpulan. (C3, A5,
P6, LO3, LO4, LO5,
CTPS1, CS4, TS1)

*Catatan: Ruangan Interaksi Bersemuka dan Interaksi Bukan Bersemuka dicatat jumlah jam sahaja.

Tandatangan Pensyarah Tandatangan Ketua Jabatan

_____________________________ _____________________________
(Nama : KAN FONG KUEN) (Nama :MOHD ROSLAN BIN AROFF )

Tarikh: ________________________
Tarikh: ________________________

Julai 2014
Kemas kini mulai Mac 2016
LAM-PT05-02
RANCANGAN PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN MINGGUAN

PROGRAM : PISMP BC AMBILAN JUN 2016 SEMESTER : S1T2 TAHUN: 2017


KURSUS : TEKNOLOGI UNTUK PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN KOD : EDUP3053 KREDIT: 3

*Catatan: Ruangan Interaksi Bersemuka dan Interaksi Bukan Bersemuka dicatat jumlah jam sahaja.

Tandatangan Pensyarah Tandatangan Ketua Jabatan

_____________________________ _____________________________
(Nama : KAN FONG KUEN) (Nama :MOHD ROSLAN BIN AROFF )

Tarikh: ________________________
Tarikh: ________________________

Julai 2014
Kemas kini mulai Mac 2016
LAM-PT05-02
RANCANGAN PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN MINGGUAN

PROGRAM : PISMP BC AMBILAN JUN 2016 SEMESTER : S1T2 TAHUN: 2017


KURSUS : TEKNOLOGI UNTUK PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN KOD : EDUP3053 KREDIT: 3
Interaksi Bukan
Interaksi Bersemuka
Bersemuka Catatan / Refleksi

Pentaksiran

Pentaksiran
Tutorial

Tutorial
Kuliah

Kuliah
Minggu/

Amali

Amali
Tajuk dan Kandungan Hasil Pembelajaran
Tarikh

Jam Jam Jam Jam Jam Jam Jam Jam

M19
15-19 Okt 2017

0 0

CUTI HARI DEEPAVALI

0 0

*Catatan: Ruangan Interaksi Bersemuka dan Interaksi Bukan Bersemuka dicatat jumlah jam sahaja.

Tandatangan Pensyarah Tandatangan Ketua Jabatan

_____________________________ _____________________________
(Nama : KAN FONG KUEN) (Nama :MOHD ROSLAN BIN AROFF )

Tarikh: ________________________
Tarikh: ________________________

Julai 2014
Kemas kini mulai Mac 2016
LAM-PT05-02
RANCANGAN PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN MINGGUAN

PROGRAM : PISMP BC AMBILAN JUN 2016 SEMESTER : S1T2 TAHUN: 2017


KURSUS : TEKNOLOGI UNTUK PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN KOD : EDUP3053 KREDIT: 3

*Catatan: Ruangan Interaksi Bersemuka dan Interaksi Bukan Bersemuka dicatat jumlah jam sahaja.

Tandatangan Pensyarah Tandatangan Ketua Jabatan

_____________________________ _____________________________
(Nama : KAN FONG KUEN) (Nama :MOHD ROSLAN BIN AROFF )

Tarikh: ________________________
Tarikh: ________________________

Julai 2014
Kemas kini mulai Mac 2016
LAM-PT05-02
RANCANGAN PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN MINGGUAN

PROGRAM : PISMP BC AMBILAN JUN 2016 SEMESTER : S1T2 TAHUN: 2017


KURSUS : TEKNOLOGI UNTUK PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN KOD : EDUP3053 KREDIT: 3
Interaksi Bukan
Interaksi Bersemuka
Bersemuka

Pentaksiran

Pentaksiran
Tutorial

Tutorial
Minggu/

Kuliah

Kuliah
Amali

Amali
Hasil Pembelajaran
Tarikh Tajuk dan Kandungan Catatan / Refleksi

Jam Jam Jam Jam Jam Jam Jam Jam


10. Isu dan Cabaran Penggunaan 5. Mengintepretasi isu dan Masuk markah tugasan kerja kursus (BKKP)
Teknologi untuk Pengajaran dan trenda terkini dalam
M20 1 1
Pembelajaran teknologi pendidikan
22-26 Okt
untuk proses
2017 1. Isu harta intelek, undang-undang pengajaran dan
siber, plagiat, kerahsiaan, pembelajaran (C5, LO3,
keselamatan, penyebaran maklumat LO6, CTPS2, LL2)
2. Cabaran aplikasi teknologi terkini
dalam pengajaran dan
pembelajaran
o Kesediaan guru dan pelajar
o Sokongan organisasi
2 3
o Kesediaan teknologi
3. Piawaian ISTE (International
Society for Technology in Education

*Catatan: Ruangan Interaksi Bersemuka dan Interaksi Bukan Bersemuka dicatat jumlah jam sahaja.

Tandatangan Pensyarah Tandatangan Ketua Jabatan

_____________________________ _____________________________
(Nama : KAN FONG KUEN) (Nama :MOHD ROSLAN BIN AROFF )

Tarikh: ________________________
Tarikh: ________________________

Julai 2014
Kemas kini mulai Mac 2016
LAM-PT05-02
RANCANGAN PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN MINGGUAN

PROGRAM : PISMP BC AMBILAN JUN 2016 SEMESTER : S1T2 TAHUN: 2017


KURSUS : TEKNOLOGI UNTUK PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN KOD : EDUP3053 KREDIT: 3

*Catatan: Ruangan Interaksi Bersemuka dan Interaksi Bukan Bersemuka dicatat jumlah jam sahaja.

Tandatangan Pensyarah Tandatangan Ketua Jabatan

_____________________________ _____________________________
(Nama : KAN FONG KUEN) (Nama :MOHD ROSLAN BIN AROFF )

Tarikh: ________________________
Tarikh: ________________________

Julai 2014
Kemas kini mulai Mac 2016
LAM-PT05-02
RANCANGAN PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN MINGGUAN

PROGRAM : PISMP BC AMBILAN JUN 2016 SEMESTER : S1T2 TAHUN: 2017


KURSUS : TEKNOLOGI UNTUK PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN KOD : EDUP3053 KREDIT: 3
Interaksi Bukan
Interaksi Bersemuka
Bersemuka

Pentaksiran

Pentaksiran
Tutorial

Tutorial
Minggu/

Kuliah

Kuliah
Amali

Amali
Hasil Pembelajaran
Tarikh Tajuk dan Kandungan Catatan / Refleksi

Jam Jam Jam Jam Jam Jam Jam Jam


M 21
29 Okt - 2
Nov 2017 MINGGU ULANGKAJI

M 22
5-9 Nov
2017 MINGGU PEPERIKSAAN

M 23
12-16 Nov
2017 MINGGU PEPERIKSAAN

M24
19-23 Nov
2017 MINGGU PEPERIKSAAN

*Catatan: Ruangan Interaksi Bersemuka dan Interaksi Bukan Bersemuka dicatat jumlah jam sahaja.

Tandatangan Pensyarah Tandatangan Ketua Jabatan

_____________________________ _____________________________
(Nama : KAN FONG KUEN) (Nama :MOHD ROSLAN BIN AROFF )

Tarikh: ________________________
Tarikh: ________________________

Julai 2014
Kemas kini mulai Mac 2016