Anda di halaman 1dari 12

Kajian Cerita Jenaka Melayu 1

Pendahuluan

Cerita jenaka adalah sebahagian daripada sastera rakyat yang merupakan satu
ciri zahir dalam satu-satu budaya. Di dalam konteks masyarakat lama, cerita jenaka
berkembang secara lisan dan cerita jenaka ini masih bertahan hingga sekarang kerana
ia adalah satu-satunya cerita yang bersifat lucu dan menghiburkan setiap pendengar.
Hasil kreatif pengarangnya yang bertujuan memberi nasihat dan pendidikan secara
tidak formal kepada ahli-ahli masyarakatnya di samping menghibur. Nilai moral
diresapkan ke dalam karya-karya atau cerita-cerita tersebut.

Ada beberapa jenis cerita jenaka Melayu yang boleh dilihat daripada dua
bahagian iaitu watak dan kegiatan. Dari segi watak, terdapat lima watak lucu yang
penting iaitu watak-watak seperti Pak Pandir, Lebai Malang, Pak Kaduk, Pak
Belalang dan Si Luncai. Kelima-lima watak tersebut dapat pula dibahagikan kepada
tiga golongan menurut sifat-sifat atau tabiat-tabiat mereka iaitu watak yang bermotif
Bodoh Sial, watak yang bermotif Pintar Bodoh dan watak yang bermotif Pintar.
Cerita-cerita jenis ini biasanya memperlihatkan ciri-ciri seperti kebodohan,
kepintaran, teladan dan tamak.

Kajian atau analisis cerita jenaka dapat dilakukan dengan menggunakan


berbagai-bagai pendekatan dan dalam kertas kerja ini penulis akan menggunakan
pendekatan sosiologi dan moral untuk melihat cerita-cerita ini sebagai hasil budaya
yang dapat memberi pengetahuan mengenai budaya dan masyarakatnya di samping
memberi nasihat dan nilai moral kepada masyarakat dan pembaca.

Cerita jenaka dijadikan bahan untuk mengkaji budaya dan masyarakatnya.


Tema dan isi cerita dianalisis dengan rapi kerana di celah-celah cerita yang bersahaja
itu terdapat ciri-ciri yang boleh digunakan untuk menerangkan lagi tentang budaya
dan masyarakat. Dengan menggunakan pendekatan sosiologi, sesuatu masyarakat itu
dapat dikaji daripada karya. Melalui penghasilan cerita jenaka tentu sekali
memperlihatkan corak pemikiran pengarangnya dan juga masyarakatnya. Ini dapat
Kajian Cerita Jenaka Melayu 2

dianalisis daripada tindak tanduk watak-watak dalam cerita, latar, pandangan dan cita-
cita watak mengenai kejayaan dan kegagalan serta corak masyarakat yang tergambar
dalam cerita-cerita tersebut.

Kajian Cerita Jenaka Melayu dengan menggunakan


Pendekatan Sosiologi dan Pendekatan Moral

Apabila kita mengklasifikasikan cerita jenaka, sebenarnya kita mengenal pasti


bentuknya dan juga fungsinya dalam masyarakat. Kerana sifat-sifatnya yang dongeng
itu juga cerita-cerita ini seringkali dianggap sebagai cerita untuk kanak-kanak sahaja.
Tetapi kita harus melihat bahawa di sebalik kisah yang dianggap dongeng itu ada hal-
hal yang tersembunyi dan ada aspek-aspek kehidupan dan kemasyarakatan yang
dilahirkan oleh pengarangnya. Cerita jenaka dianggap sebagai dapat mewakili jiwa
sesuatu bangsa. Ia merupakan pandangan hidup yang dapat diertikan sebagai cara-
cara sesuatu masyarakat atau budaya melihat dan memberi interpretasi terhadap
kehidupan dan alam sekelilingnya. Segala ekspresi, aktiviti, institusi, konsep-konsep
hidup dan sebagainya dalam masyarakat atau budaya adalah ditentukan oleh
pengarangnya.

Di dalam karya sastera lama termasuk juga cerita-cerita jenaka, pengarangnya


banyak menggunakan unsur-unsur perlambangan iaitu menyembunyikan sesuatu yang
berbentuk nasihat, sindiran, marah, hasad dengki, cemburu, kecewa dan sebagainya.
Karya sastera lama hingga ke hari ini menjadi kajian untuk mendapatkan apakah
memang benar ianya mencerminkan masyarakat ketika itu. Jadi tidak hairan
banyaknya pendapat dari pengkaji-pengkaji sastera itu sendiri mengenai karya-karya
berkenaan dan yang pasti meskipun banyaknya pendapat ianya tetap menuju ke satu
arah yang sama. Kesemua hasil karya ini mempunyai motif yang tersendiri. Motif
yang dimaksudkan ialah pengarang cuba untuk menjelaskan, menggambarkan,
membuktikan atau mencerminkan masyarakatnya ketika karya itu dihasilkan.
Pengarangnya cuba menyembunyikan sesuatu yang berharga dan seolah-olah
meminta generasi sekarang untuk membuat kajian sewajarnya.
Kajian Cerita Jenaka Melayu 3

Di dalam cerita jenaka selalunya adalah mengenai hubungan di antara pihak


pemerintah dan rakyat dan terdapat konflik antara keduanya. Dengan berhati-hati
pengarangnya cuba menyindir raja yang dikatakan sebagai orang yang mudah ditipu
rakyat ataupun raja yang mempunyai imej yang tidak begitu baik. Kelemahan pihak
pemerintah sengaja ditonjolkan oleh pengarangnya. Ia lebih bersifat kritikan sosial
kepada masyarakat. Unsur-unsur kritik dan sindiran ini dijalin dalam bentuk
ketidaksungguhan, secara senda gurau yang dapat menimbulkan senyum tertawa,
orang yang terkena sindiran dan kritik itu tidak marah atau dendam. Cerita jenaka
yang berfungsi sebagai sindiran atau kritikan sosial biasanya mengandungi sindiran-
sindiran yang tajam terhadap sesuatu perkara seperti yang dikatakan sebelumnya.
Selalunya bahan sindiran ialah tentang sikap pemimpin, ketua dan juga sikap
sesetengah orang yang melupakan agama, tradisi dan budaya mereka sehingga
melakukan perbuatan-perbuatan sumbang, perbuatan yang menyalahi undang-undang,
nilai-nilai moral dan agama dan sebagainya. Dengan mengambil beberapa cerita
jenaka Melayu, kita akan dapat melihat unsur-unsur kritikan sosial atau sosiologi dan
nilai-nilai moral di dalamnya.

Cerita Si Luncai

Dalam cerita Si Luncai, kita dapat melihat unsur-unsur kritikan sosial dan
pengajaran yang ingin disampaikan oleh pengarangnya. Di dalam cerita Si Luncai, ia
menyamakan raja dengan rupa ayahnya yang sudah mati dan mengatakan dirinya
malaikat. Kononnya ia datang dari negeri akhirat dan telah bertemu dengan ayahanda
bonda raja dan akhirnya telah membunuh raja dengan tipu helahnya dan berkahwin
dengan tuan puteri. Nilai dalam masyarakat lama dikekalkan walaupun raja dan
pembesar telah ditipu oleh si Luncai tetapi akhirnya si Luncai mati juga di tangan tuan
puteri.

Nilai moral dalam cerita ini ialah si penipu akan menerima juga balasannya
dipertahankan dalam bentuk sinis oleh pengarangya. Sindiran ditujukan kepada raja
bukan sahaja kerana kezaliman tetapi juga kebodohan raja yang membawa kepada
nasib buruk pada dirinya. Pengajaran yang boleh kita perolehi di sini ialah sebagai
seorang raja yang memerintah seharusnya bersikap adil, saksama dan mempunyai
Kajian Cerita Jenaka Melayu 4

kepintaran dalam menjalankan pemerintahan. Si Luncai berhasil memperdayakan raja


kerana kebodohan raja, maka semua cerita-cerita yang diberitahu oleh si Luncai itu
dipercayai oleh raja tanpa usul periksa. Di sini jelas sekali betapa bodohnya seorang
raja yang sanggup menerima kata-kata seorang rakyat biasa disebabkan melihat
pakaian Si Luncai sebagai seorang yang alim. Persoalannya di sini ialah mungkinkah
seseorang itu dapat menemui orang yang terlebih dahulu mati? Inilah merupakan satu
kritikan sosial kepada masyarakat pada waktu itu.

Cerita Pak Kadok

Dalam cerita Pak Kadok pula kita juga akan melihat nilai-nilai moral dan
pengajaran yang tersirat di dalam cerita ini. Pak Kadok digambarkan sebagai seorang
rakyat biasa yang terlalu jujur, menaruh sepenuh kepercayaan terhadap rajanya dan
tidak terlintas di hatinya yang raja hendak menipunya. Sebaliknya raja pula cuba
menggunakan kedudukan dan pengaruhnya untuk menipu Pak Kadok dengan
mengatakan ayam baginda lebih bertuah daripada ayam Pak Kadok. Kerana
permintaan raja itu, Pak Kadok telah bertukar ayam dengan raja. Akhirnya Pak Kadok
telah kalah dan hilang pertaruhan iaitu kampongnya sendiri dan terpaksa balik
bertelanjang bulat. Jika diperhatikan keseluruhan cerita ini, sebenarnya cerita ini
menyindir golongan feudal yang telah menggunakan kuasa dan pengaruh untuk
kepentingan diri, di samping memberi pengajaran supaya khalayak sentiasa berhati-
hati dan jangan terlalu mudah mempercayai kata-kata orang walaupun orang yang
berpengaruh. Perbuatan raja tersebut amat bertentangan dengan etika Islam kerana
raja telah menipu seorang yang lemah seperti Pak Kadok.

Pengajarannya yang ingin disampaikan ialah agar kita jangan mengamalkan


sifat suka berjudi kerana sifat seperti ini akan membawa akibat yang buruk iaitu
membawa kepada papa kedana. Sifat suka berjudi yang ada pada Pak Kadok
menyebabkan dia telah kehilangan semua harta bendanya. Pak Kadok bukan sahaja
kehilangan harta benda tetapi juga mendapat malu kerana bersorak kesukaan apabila
dia melihat ayam sabungnya menang tetapi ia lupa bahawa ia telah kehilangan
semuanya. Oleh yang demikian, melalui cerita ini dapat memberi panduan dan
pengajaran kepada khalayak supaya jangan mengamalkan sifat suka berjudi kerana
Kajian Cerita Jenaka Melayu 5

berjudi tidak membawa keuntungan sebaliknya membawa kepada kemusnahan dan


akan menjadi papa kedana tambahan lagi ianya adalah salah dari etika Islam. Kita
tahu perbuatan menyabung ayam adalah pekerjaan yang sia-sia dan kita akan sanggup
bergadai apabila telah menjadi ketagih. Kemudian, ketika mengalami kekalahan,
mungkin kita sanggup melakukan perbuatan yang dilarang agama seperti merompak,
mencuri malah membunuh.

Cerita Mat Jenin

Cerita Mat Jenin pula agak berlainan sedikit daripada cerita-cerita jenaka yang
disebutkan di atas tadi. Mat Jenin digambarkan lambang kepada masyarakat Melayu
lama yang mempunyai cita-cita yang tinggi dan untuk mencapai cita-cita perlu ada
usaha atau azam, halangan, dugaan dan sebagainya. Persoalannya disini, mengapa
harus Mat Jenin mati apabila dalam angan-angannya memeluk puteri cantik
menyebabkan Mat Jenin jatuh lalu mati? Jika kita melihat isi dalamnya ternyata
masyarakat Melayu lama ketika itu mempunyai cita-cita yang tinggi. Mat Jenin hanya
satu lambang pada masyarakat Melayu yang berjiwa besar untuk mencapai sesuatu
tapi oleh sebab-sebab tertentu misalnya mungkin penjajah yang tidak mahu
masyarakat Melayu mempunyai didikan yang baik dan ditakuti akan mengalahkan
kedudukan penjajah ketika itu. Selain itu berkemungkinan juga Mat Jenin adalah
lambang pada segelintir masyarakat yang suka ingin maju dan bersaing tetapi
semangat begini dibunuh oleh masyarakat Melayu itu sendiri. Banyak kemungkinan
yang boleh diandaikan melalui cerita Mat Jenin tetapi yang pentingnya ialah
pengajaran yang tersirat di dalamnya yang memerlukan khalayak berfikir.

Cerita Lebai Malang

Melalui cerita Lebai Malang, walaupun ia dikemukakan dalam bentuk yang


lucu, terdapat juga sindiran dan nilai moral khususnya dari sudut etika Islam yang
disampaikan melalui tindakan Lebai Malang sendiri. Jangkaan peranan oleh
masyarakat terhadap seorang lebai telah dipenuhi. Walaupun Lebai Malang telah
dijemput sekaligus menghadiri tiga upacara iaitu pengkebumian, khatam Quran dan
Maulud Nabi tetapi Lebai Malang telah mengambil keputusan untuk pergi ke majlis
Kajian Cerita Jenaka Melayu 6

pengkebumian lebih dahulu kerana dirasakan itu adalah tanggungjawabnya yang


utama. Dari segi ugama, tindakannya itu memang dipuji. Kalau Lebai Malang ini
seorang yang tamak seperti yang sering diperkatakan, sudah tentu dia akan pergi ke
rumah orang khatam Quran atau Maulud Nabi lebih dahulu di samping menikmati
jamuan yang sedap. Namun kelemahannya ialah tidak dapat menepati masa, satu
perkara yang dipandang tidak begitu berat dalam masyarakat Melayu lama.

Satu pengajaran dan kritikan lain ialah tentang sifat sabar Lebai Malang.
Walaupun gagal menghadiri ketiga-tiga jemputan tersebut tetapi ia tetap tenang
apabila diberitahu yang majlis-majlis itu telah selesai. Dalam perjalanan pulang Lebai
Malang teringat hendak mengambil nira lalu lempeng yang dibawanya diletakkan di
sigai pokok. Memang nasibnya kurang baik, lempengnya telah dilarikan anjing.
Kemudian dia melihat anjing tersebut masuk ke dalam sebuah lubang kayu. Lebai
Malang menanggalkan pakaiannya dan menyumbat lubang kayu itu tetapi anjing
dapat melepaskan diri mengikut lubang yang lain. Kerana kebodohannya dan sifat
tamaknya juga dua ekor punai yang hampir ditangkapnya terlepas. Kemudian apabila
Lebai Malang mencari pakaiannya semula, ternyata telah dicuri orang dan terpaksalah
pulang bertelanjang bulat. Perbuatan Lebai Malang yang tidak mempunyai sifat sabar
menyebabkan ia kehilangan kesemua yang diingininya walaupun pada awalnya
mempunyai sifat sabar.

Melalui cerita Lebai Malang, pengarang cuba mengkritik golongan lebai yang
menduduki status yang tinggi dalam masyarakat dan dihormati masyarakat. Namun
demikian dari kalangan ini juga tidak kurang yang memiliki sifat-sifat yang buruk
seperti sifat tamak. Lebai Malang melakukan kerja-kerja kerana mengharapkan
balasan yang lumayan. Ini menunjukkan suatu unsur kritikan terhadap golongan ini.

Cerita Pak Belalang

Dalam cerita Pak Belalang pula selalu terdapat unsur-unsur kebetulan yang
membawa nasib baik kepadanya semasa membuat ramalan. Umpamanya dalam kisah
Pak Belalang, ia cuba mencari peti raja yang dicuri orang. Kebetulan semasa Pak
Belalang mengira roti yang digoreng isterinya, pencuri-pencuri itu berada di halaman
Kajian Cerita Jenaka Melayu 7

rumahnya dan mereka kemudiannya menyerah diri kepada Pak Belalang. Kepintaran
Pak Belalang ialah ketika ia menghadapi ketujuh-tujuh orang pencuri dan dapat
meyakinkan mereka kononnya beliau memang telah mengetahui tentang kegiatan
mereka. Dalam peristiwa yang lainnya pula, Pak Belalang hendak mengetahui
bagaimana caranya untuk mengenali anak itik, iaitu yang mana jantan dan betina.
Walaupun masih ada unsur kebetulannya tetapi diperlihatkan usaha Pak Belalang.
Beliau telah pergi pada waktu malamnya ke kapal wakil raja untuk mencari
jawapannya.

Pengajaran yang boleh dilihat dalam cerita ini ialah ia menunjukkan bahawa
kepintaran patut juga disertakan dengan usaha. Selain itu juga menasihati supaya
jangan percaya kepada ramalan dan nujum kerana kebanyakan nujum itu tidak benar
malah banyak mengandungi unsur tipu helah dan muslihat yang akan membawa
padah buruk. Ini menunjukkan sindiran kepada golongan pemerintah yang mudah
sekali ditipu oleh rakyatnya.

Cerita-cerita jenaka Melayu ini sebenarnya merupakan gambaran hidup


masyarakat Melayu ketika dulu, khasnya di perkampungan Melayu. Gambaran
telatah, perbuatan, perangai seperti ini biasanya terdapat dalam masyarakatnya dalam
kehidupan sehari-hari. Bukan hanya masyarakat zaman dahulu kala tetapi zaman
sekarang pun terdapat juga. Bahkan tidak hanya dalam masyarakat Melayu tetapi juga
di seluruh dunia. Jika dilihat pada dasarnya kesemua cerita-cerita di atas tadi
menggambarkan pada kita seolah-olah masyarakat ketika itu berkelakuan bodoh.

Apa yang jelas masyarakat Melayu lama tidaklah sebodoh yang digambarkan
oleh pengarangnya. Cerita jenaka sebegini mempunyai sindiran yang sinis dan tajam
kepada pihak-pihak tertentu sehingga cuba untuk mengambil tindakan terhadap
penulis cerita tersebut tetapi tidak berjaya sebab kebanyakan cerita seperti ini tidak
ada siapa pun yang akan mengaku siapa penulisnya. Sebab itulah lagi satu bukti
mencerminkan masyarakat dari segi tabiat, kelakuan dan sikap yang kadangkala
bukan hanya sukar tetapi langsung tidak ada pihak yang mengesan dari mana asal usul
cerita sastera lama ini.
Kajian Cerita Jenaka Melayu 8

Di antara sebab besar kenapa perkara tersebut berlaku, masyarakat Melayu


lama dan penulisnya begitu berhati-hati. Jika hendak mencurahkan atau
menyampaikan sesuatu supaya tidak ada pihak yang akan tersinggung, ketinggian
daya berfikir penulis dan masyarakatnya dahulu bolehlah dikatakan unik sekali. Sikap
tidak mahu berterus terang dan menyembunyikan hasrat hati dengan berlambangkan
alam, binatang dan kadangkala menyerupai manusia itu sendiri sudah cukup untuk
kita memahami bahawa karya-karya sastera lama itu jelas mengandungi nilai sastera
yang tinggi di samping melihat sendiri cerminan masyarakat ketika itu sebagai
landasan kita mengkaji dan menganalisis lebih mendalam isi pengajaran dan kritikan
di dalamnya. Bukti karya-karya sastera lama itu mencerminkan masyarakat ketika itu
ialah hingga ke hari ini karya-karya tersebut terus dikaji dan dianalisis hingga ia terus
menjadi segar dan mendatangkan kesan yang mendalam pada masa moden hari ini.
Persoalannya sekarang apakah masyarakat Melayu sekarang boleh menerima bahawa
karya-karya sastera lama itu sememangnya menggambarkan atau mencerminkan
masyarakat ketika itu?

Seperti yang telah diketahui, hampir semua karya sastera lama itu mempunyai
maksud tersirat yang seharusnya dikupas untuk melihat kebenaran dan kesegaran hati
nurani penulis itu. Walaupun identiti penulis tidak begitu dipentingkan, yang lebih
penting ialah isi di dalamnya harus disampaikan kepada semua masyarakat. Maksud
tersirat ini memerlukan fahaman tentang disiplin-disiplin sastera terutama yang ada
hubungkait dengan seni. Memahami seni bermakna berkemampuan menilai sesebuah
karya sastera lama dari berbagai sudut, di antaranya tema, bahasa, watak, lokasi di
samping melihat keindahan sesebuah karya dapat sesuatu keunikan yang sukar
didapati kecuali memahami seni itu sendiri.

Cerita-cerita jenaka merupakan sesuatu yang berguna dan berfungsi sebagai


bacaan pelajar, untuk dijadikan teladan atau untuk membentuk susila atau etika.
Cerita jenaka bukan sahaja berfungsi sebagai alat hiburan dalam pengajaran malahan
di dalamnya juga berfungsi sebagai pengajaran yang secara tidak langsung melalui
telatah-telatah pelakon utamanya. Timbulnya pendapat yang mengatakan bahawa
kesusasteraan adalah cara yang paling universal dan mudah untuk mengajar manusia
khususnya para pelajar. Cerita jenaka yang berfungsi sebagai pengajaran ini biasanya
Kajian Cerita Jenaka Melayu 9

mengandungi sesuatu ajaran atau petua yang boleh dijadikan peringatan dan
pandangan hidup.

Seperti yang kita ketahui, bercerita itu adalah salah satu cara yang paling
berkesan di dalam menyampaikan cerita-cerita untuk tujuan mendidik terutama hal-
hal yang berhubung dengan moral. Walaupun cerita jenaka ini kebanyakannya
berfungsi sebagai hiburan, namun perlu diingat adanya pengajaran yang boleh
didapati di dalamnya dan sesuai sekali diserapkan dalam pengajaran. Cerita jenaka
memberi pengajaran kepada masyarakat umum tidak kira sama ada golongan atasan
ataupun golongan bawahan kerana itu cerita jenaka selalunya menceritakan kisah
kedua-dua golongan ini. Di dalam fungsi pengajaran boleh dikatakan semua cerita
jenaka itu mengandungi pengajaran atau terselit di dalamnya nilai-nilai moral cuma
tidak begitu ketara.

Secara ringkasnya nilai-nilai moral dan kritik sosial dapat dilihat melalui cerita
jenaka Pak Kaduk, Lebai Malang, Pak Belalang, Mat Jenin dan Si Luncai. Melaluinya
cerita-cerita jenaka yang dibincangkan di atas tadi sudah cukup untuk memperlihatkan
kepada pelajar nilai-nilai moral atau pengajaran yang tersirat di dalamnya yang perlu
dikupas. Apa pun pendekatan yang digunakan dalam menganalisis cerita jenaka,
biarlah ianya sesuatu yang mendatangkan kebaikan dan faedah kepada pelajar-pelajar.

Kesimpulan

Sebenarnya cerita jenaka Melayu hanyalah merupakan sebahagian daripada


tajuk kecil yang terkandung di dalam Kesusasteraan Melayu Lama dan tidaklah begitu
diambil perhatian. Dalam hal ini, pelajar tidak berkesempatan mengenali dan
memahami cerita jenaka dengan lebih mendalam lagi. Hanya sesetengah guru sahaja
yang dapat menjalankan tugasnya dengan baik dalam memastikan pelajarnya
mengetahui dengan lebih mendalam dan kritis mengenai cerita jenaka Melayu.

Walaupun cerita jenaka hanya merupakan sebahagian tajuk kecil sahaja tetapi
ada banyak hal atau aspek atau perkara yang boleh diperlihatkan kepada pelajar
Kajian Cerita Jenaka Melayu 10

seperti unsur-unsur sosiologi dan moral. Pelajar tidak akan tahu bahawa banyak hal
atau perkara atau aspek yang terkandung di dalam cerita jenaka ini jika tidak dikupas.
Guru seharusnya dapat ‘membuka mata’ pelajar khususnya pelajar Tingkatan Enam
untuk melatih mereka berfikir secara kritis dan kreatif mengenai unsur-unsur yang
terkandung di dalam cerita tersebut.

Cerita-cerita jenaka Melayu bukanlah semata-mata bahan hiburan dan penuh


dengan kisah dongeng dan khayal. Ditinjau dari segi kebudayaan dan
kemasyarakatan, jelas bahawa cerita-cerita ini dapat digunakan untuk mencari
beberapa jawapan yang dapat menjelaskan budaya sesuatu masyarakat itu di samping
memberi unsur-unsur atau nilai-nilai moral dan pengajaran.

Unsur-unsur didaktif yang terkandung di sebalik kelucuan cerita itu dapat


menuntun dan menyedarkan yang lalai serta memberikan pengajaran secara spontan
kepada yang membacanya khususnya para pelajar. Disebalik kelucuan yang
disampaikan atau diceritakan itu terselit unsur-unsur moral dan nasihat untuk
dijadikan sebagai panduan hidup dan membawa mesej kritikan sosial yang ditujukan
kepada golongan tertentu. Daripada sifat watak-wataknya kita dapati bahawa ianya
memberikan satu bentuk pengajaran dan tauladan kepada para pelajar, dengan
meneliti sifat-sifat bodoh wataknya, seorang guru dapat membuat kesimpulan bahawa
sikap kebodohan yang ditonjolkan itu boleh dijadikan contoh tauladan agar para
pelajar tidak mengikutinya.

Analisis cerita jenaka Melayu dengan menggunakan pendekatan sosiologi


dapat membantu para pelajar melihat cerita-cerita ini sebagai hasil budaya yang dapat
memberi pengetahuan mengenai budaya dan masyarakatnya. Selain itu juga dapat
memperlihatkan corak pemikiran pengarangnya dan juga masyarakatnya melalui
tindak tanduk watak-watak dalam cerita, latar, pandangan dan cita-cita watak
mengenai kejayaan dan kegagalan serta corak masyarakat yang tergambar dalam
cerita-cerita tersebut. Manakala pendekatan moral atau pengajaran berguna dalam
mendidik para pelajar secara tidak langsung di sebalik kelucuan cerita-cerita tersebut
kerana tanpa disedari, cerita jenaka dapat memberi nasihat dan moral kepada para
pelajar dan memberi pengetahuan kepada para pelajar untuk berfikir secara kritis.
Kajian Cerita Jenaka Melayu 11

Dalam hal ini guru perlulah bijak memilih pendekatan, teknik dan kaedah
yang boleh merangsang para pelajar agar berminat untuk mempelajari dan mengenali
cerita jenaka kerana sebagai seorang pelajar sudah setentunya menginginkan sesuatu
yang boleh menarik perhatian mereka.

Pada keseluruhannya, cerita-cerita jenaka adalah bertujuan untuk menasihat


dan mengajar melalui watak-watak pelaku utamanya yang lucu itu. Pendek kata,
biarpun cerita-cerita itu mengandungi unsur-unsur kelucuan yang menggelikan hati
namun di dalamnya terselit unsur-unsur didaktif secara tidak langsung yang sesuai
untuk dijadikan bahan pengajaran di sekolah. Cerita jenaka boleh dikatakan satu mata
pelajaran yang boleh menarik minat pelajar dengan menggunakan teknik yang sesuai
seperti teknik bercerita dengan penggunaan intonasi dan nada yang boleh merangsang
pelajar, teknik perbincangan, soal jawab dan sebagainya di samping alat bantu
mengajar yang berkesan dan dapat menarik minat pelajar.
Kajian Cerita Jenaka Melayu 12

RUJUKAN

Ab. Rahman Ab. Rashid dkk, 2000, Kamus Sastera Melayu Terkini, Pearson
Education Malaysia Sdn. Bhd., Petaling Jaya.

Ali Ahmad & Siti Hajar Che’Man, 1996, Bunga Rampai Sastera Melayu Warisan
Islam, Dewan Bahasa dan Pustaka, Kuala Lumpur.

Awang bin Ahmad, 1989, Pengantar Sastera Lama Brunei, Dewan Bahasa dan
Pustaka, Brunei.

Hashim Awang dkk, 1985, Mendekati Kesusasteraan Melayu, Penerbit Fajar Bakti
Sdn. Bhd., Petaling Jaya, Selangor.

Hashim Awang, 1996, Etika dalam Kritikan Sastera, dlm Dewan Sastera, hal.32,
Februari, Bahagian Majalah, Dewan Bahasa dan Pustaka, Kuala Lumpur.

Kamarudin Hj. Husin & Siti Hajar Hj. Abdul Aziz, 1999, Pengajian Melayu 4:
Kesusasteraan dan Pengajaran, Kumpulan Budiman Sdn. Bhd., Kuala
Lumpur.

Mat Jani Hassan, 1998, Warna Sari Sastera Melayu Tradisional, Longman
Malaysia Sdn. Bhd., Selangor.

Muhammad Abdul Latiff, 1980, Suatu Pengenalan Sejarah Kesusasteraan Melayu


Brunei, Dewan Bahasa dan Pustaka, Brunei.

Munir Ali, 1990, Kajian Kesusasteraan Melayu Klasik, FLO Enterprise Sdn. Bhd.,
Petaling Jaya.

Muslim Burmat, 1992, Bunga Rampai Sastera Rakyat Brunei Jilid IB, Dewan
Bahasa dan Pustaka, Brunei.

Rozaiman Makmun, 2000, Kesusasteraan Klasik Brunei Gambaran Masyarakat


Brunei Masa Lalu, dlm Pangsura, Jilid 6, Bil. 11, hal 43 Julai-Disember.

Zainon Bt. Sheikh Ahmad, 1997, Sejarah Kesusasteraan Melayu Tradisional,


Penerbit Elman, Kuala Lumpur.

Zalila Sharif & Jamilah Haji Ahmad, 1993, Kesusasteraan Melayu Tradisional,
Dewan Bahasa dan Pustaka, Kuala Lumpur.

Anda mungkin juga menyukai