SEKOLAH MENENGAH KEBANGSAAN KEPALA BATAS, 13200 KEPALA BATAS, PULAU PINANG

RANCANGAN PELAJARAN TAHUNAN
KURIKULUM BERSEPADU SEKOLAH MENENGAH

BAHASA MELAYU
TINGKATAN DUA NAMA GURU :...........................................................................
1

Minggu / Tajuk
Minggu 1 LISAN Memberi arahan / Panduan ‘Pelajar Cemerlang’ (Interpersonal dan Maklumat) Genre NOVEL Aspek 1. Pengenalan novel - ciri-ciri novel - penulis 2. Sinopsis (Estetik dan maklumat) RINGKASAN Petikan Umum PENGURUSAN KEWANGAN YANG BERHEMAH (Maklumat)

Objektif/HPU/HPK/HHP
OBJEKTIF : Pada akhir pelajaran, murid akan dapat 1. Berbual dan berbincang tentang kehidupan harian rakan. 2. Menghuraikan ciri-ciri pelajar yang cemerlang. HPU : 1.0 HPK : 1.2 HHP : Aras 1 (i), (v) HPU : 7.0 HPK : 7.3 HHP : Aras 1 (iii) OBJEKTIF : Pada akhir pelajaran, murid akan dapat 1. Menyatakan sekurang-kurangnya 4 ciri novel. 2. Menulis sinopsis untuk Bab 1 dan Bab 2 HPU : 10.0 HPK : 10.1 HHP : Aras 1 (ii) HPU : 8.0 HPK : 8.7 HHP : Aras 1 (iv) OBJEKTIF : Pada akhir pelajaran, murid akan dapat 1. Mengenal pasti isi-isi penting yang terdapat dalam petikan yang dibaca. 2. Menulis ringkasan yang lengkap. HPU : 7.0 HPK : 7.1, 7.5 HHP : Aras 1 (i), (iv)

Penyerapan dan Pengabungjalinan
SISTEM BAHASA Kata Nama Kata Ganti Nama Diri PENYERAPAN Ilmu : Kaunseling, Psikologi Nilai : Jati diri, kerajinan,Rasional KBT : (a) KB – menjana idea (b) Belajar cara belajar (BCB) BBB Gambar Carta

Catatan / BBB

Lembaran Pengurusan Grafik BTT2 Unit 1 BBB Novel KAPTEN HASSAN WIRA BANGSA Kamus Dewan

SISTEM BAHASA Ayat Tanya Ayat penyata Istilah / Kosa kata PENYERAPAN Ilmu : Sivik, sastera Nilai : Kasih sayang KBT : (a) KB – mencirikan (b) Pembelajaran Konstruktivisme SISTEM BAHASA Ayat penyata Penanda Wacana PENYERAPAN Ilmu : Ekonomi, Perniagaan Nilai : Rasional,Jimatcermat KBT : (a) KB – membuat inferens (b) Kajian Masa Depan

BBB Petikan Ringkasan Modul ringkasan

2

Minggu / Tajuk
Minggu 2 LISAN ‘Merentas Desa’ (Interpersonal dan Maklumat)

Objektif / HPU / HPK / HHP
OBJEKTIF : Pada akhir pelajaran, murid akan dapat 1. Menjelaskan kepentingan aktiviti sukan kepada pelajar. 2. Bersoal jawab secara bertatasusila dengan rakan 3. Membina ayat dengan menggunakan kata ganti nama . HPU : 1.0 HPK : 1.1, 1.2, 1.5 HHP : Aras 1 (i), (ii) , (vii) HPU : 7.0 HPK : 7.1 HHP : Aras 1 (iii) OBJEKTIF : Pada akhir pelajaran, murid akan dapat 1. Menyatakan tema novel 2. Menjelaskan dan menulis sekurang-kurangnya 4 persoalan novel. HPU : 10.0 HPK : 10.4 HHP : Aras 3 (i), (iii) HPU : 8.0 HPK : 8.2, 8.4 HHP : Aras 1 (i), (iv) OBJEKTIF : Pada akhir pelajaran, murid akan dapat 1. Menulis pendahuluan karangan yang baik dan sesuai dengan tajuk. 2. Menghuraikan 3 isi karangan berdasarkan tajuk. HPU : 2.0 HPK : 2.1, 2.2 HHP : Aras 3 (i) HPU : 8.0 HPK : 8.1, 8.5 HHP : Aras 1 (ii)

Penyerapan dan Pengabungjalinan
SISTEM BAHASA Kata Ganti Nama Diri PENYERAPAN Ilmu : Kesukanan Nilai : kerajinan, kerjasama KBT : (a) KB – mencirikan (b) Kecerdasan Pelbagai. BBB Gambar Poster

Catatan / BBB

BTT2 Unit 2

Genre NOVEL Tema dan Persoalan (Estetik dan maklumat)

SISTEM BAHASA Ayat penyata, kosa kata. PENYERAPAN Ilmu : Kemasyarakatan, Kesusasteraan Melayu Nilai : Kegigihan, Ketabahan. KBT : (a) KB – Mencirikan (b)BCB-Kemahiran membaca SISTEM BAHASA Ayat Topik = Ayat Huraian Ayat Huraian = Ayat Topik PENYERAPAN Ilmu : Teknologi, Sains Sosial Nilai : Kerjasama, toleransi KBT : (a) KB – membuat kaitan dan perhubungan (b) Pembelajaran Kontekstual.

BBB Novel KAPTEN HASSAN WIRA BANGSA Lembaran Pengurusan Grafik

PENULISAN Karangan Fakta -Panduan Mengarang -Fungsi Perenggan - menulis pendahuluan yang baik. (Interpersonal dan Maklumat)

BBB Bahan Edaran Karangan Contoh yang mengandungi pendahuluan dan isi yang baik.

3

Membaca pantas secara imbasan tentang petikan yang disediakan. Kebijaksanaan KBT : (a) KB – menjana idea (b) Kecerdasan Pelbagai SISTEM BAHASA Ayat tanya.0 HPK : 7. HPU :7.1.0 HPK : 12.2 HHP : Aras 1 (ii).2 HHP : Aras 1 (iii). 8. 7.0 HPK : 8. murid akan dapat 1.watak utama .0 HPK : 10. Ayat Penyata PENYERAPAN Ilmu : sejarah Nilai : Kesungguhan / Tanggungjawab KBT : (a) KB – membuat urutan (b) Kajian Masa Depan BBB Petikan Umum Modul ringkasan Rencana Akhbar Harian 4 . peribahasa.1.6 HHP : Aras 2 (ii) HPU : 8. HPU :10.3 HHP : Aras 1 (i) HPU : 7. Menyenaraikan sekurang-kurangnya 3 ciri watak utama dan sampingan. murid akan dapat 1.Minggu / Tajuk MINGGU 3 LISAN ‘Sahabat Remaja’ (Interpersonal dan Maklumat) Objektif / HPU / HPK / HHP OBJEKTIF : Pada akhir pelajaran.4. (iv) Penyerapan dan Pengabungjalinan SISTEM BAHASA Kata kerja bentuk kata kerja golongan kata kerja PENYERAPAN Ilmu : Kemasyaakatan Nilai :Rasional. (v) HPU : 12. 7. Kesusasteraan Melayu.1. Ayat Majmuk.watak sampingan (Estetik dan Maklumat) BBB Novel KAPTEN HASSAN WIRA BANGSA Lembaran Pengurusan Grafik Kamus Dewan RINGKASAN Petikan Umum SEMANGAT PATRIOTISME (Interpersonal dan Maklumat) SISTEM BAHASA Kata Nama. Nilai : Kasih sayang. kosa kata PENYERAPAN Ilmu : Ketenteraani. ayat penyata. 2. murid akan dapat 1. Menyatakan watak dan perwatakan utama dan sampingan 2. (iv) OBJEKTIF : Pada akhir pelajaran. Mengemukakan isi-isi penting dalam petikan. 1.menghormati KBT : (a) KB – mencirikan (b) Kecerdasan Pelbagai BBB Gambar Catatan / BBB Lembaran kerja BTT2 Unit 3 Genre NOVEL Aspek: Watak dan Perwatakan .2 HHP : Aras 1 (i).0 HPK : 1. (ii) OBJEKTIF : Pada akhir pelajaran. Mengemukakan cadangan yang membina untuk mencapai tujuan perbincangan HPU : 1. 2.5 HHP : Aras 1 (iv). hormat. 2 (i).0 HPK : 7. Menyatakan ciri-ciri sahabat yang baik.

kosa kata PENYERAPAN Ilmu : Sejarah. murid akan dapat 1. Kesusasteraan Melayu Nilai : Ketabahan. BBB Catatan / BBB Petikan rencana dan majalah atau internet BTT2 : Unit 4 Genre NOVEL Aspek: PLOT Binaan Plot . murid akan dapat 1.0 HPK : 8.permulaan ..perkembangan .rasional KBT : (a) KB – menjana idea (b) Teknologi Maklumat dan Komunikasi. HPU :2. bertanggungjawab KBT : (a) KB – menyusun atur (b) Pembelajaran Kontekstual BBB Novel KAPTEN HASSAN WIRA BANGSA Lembaran Pengurusan Grafik OBJEKTIF : Pada akhir pelajaran. HPU :10. murid akan dapat 1. Menyusun peristiwa mengikut urutan plot. Menyenaraikan 3 isi penting karangan.1.Minggu / Tajuk MINGGU 4 MEMBACA DAN MEMAHAMI “ MAKANAN KESIHATAN’ (Bidang Maklumat) Objektif / HPU / HPK / HHP OBJEKTIF : Pada akhir pelajaran.puncak .kejutan (Estetik dan Maklumat) PENULISAN Karangan Jenis Pemerihalan (Interpersonal dan Maklumat) SISTEM BAHASA Susunan ayat – ayat biasa.0 HPK : 10. Menyatakan binaan dan teknik plot. (iv) OBJEKTIF : Pada akhir pelajaran.0 HPK : 7. HPU : 8. Membina karangan pemerihalan yang baik.peleraian Teknik Plot -suspens .0 HPK : 8.2 HHP : Aras 1 (i). 8. pendidikan. (ii) SISTEM BAHASA Ayat topik dan ayat huraian PENYERAPAN Ilmu : Kemasyarakatan.2. 2. Menyatakan sekurang-kurangnya 5 aspek pemilihan makanan yang seimbang.3 HHP : Aras 1 (i).2 HHP : Aras 1 (i) HPU : 8.2 HHP : Aras 1 (v) Penyerapan dan Pengabungjalinan SISTEM BAHASA -kata kerja transitif dan tak transitif PENYERAPAN Ilmu : Kesihatan Nilai : Kebersihan fizikal .0 HPK : 8. 2. 2. Menjawab sekurang-kurangnya 5 soalan pemahaman. (ii) HPU : 7. Nilai : Hormat-menghormati.6 HHP : Aras 1 (v) HPU : 8. kerjasama KBT : (a) KB – menyusun mengikut keutamaan (b) Kecerdasan pelbagai BBB Akhbar Gambar Lembaran kerja 5 .perumitan . ayat songsang.1 HHP : Aras 1 (ii).0 HPK : 2. 2. keberanian.

0 HPK : 8.1 HHP : Aras 1(ii) HPU : 8.meramal (b) Kajian Masa Depan. PENYERAPAN Ilmu : Ekonomi Nilai : Kerajinan. ketabahan KBT: (a) KB – Menjana idea (b) Kecerdasan Pelbagai. Menghuraikan aspek ekonomi . Kejujuran. murid akan dapat 1.0 HPK : 7. 2.4. Ayat Penyata dan Laras Bahasa. BBB Gambar Poster Catatan / BBB Petikan Berita Akhbar BTT2 : Unit 5 Genre NOVEL Aspek: 1. 2.0 HPK : 2. ayat berlapis. 6 . PENYERAPAN Ilmu : Kesusasteraan Melayu. Sejarah Nilai : Kegigihan. (v) HPU : 2. murid akan dapat 1. BBB NOVEL : KAPTEN HASSAN WIRA BANGSA Lembaran Pengurusan Grafik BBB Petikan Umum Modul Ringkasan rencana akhbar harian dan majalah. (iii) Penyerapan dan Pengabungjalinan SISTEM BAHASA Kata Adjektif PENYERAPAN Ilmu : Sejarah Nilai : Patriotisme. KBT: (a) KB .0 HPK : 12. 8. murid akan dapat 1. 2 (i) OBJEKTIF : Pada akhir pelajaran. (interpersonal dan maklumat) RINGKASAN Petikan Umum KEMEROSOTAN PENCAPAIAN AKADEMIK ANAK-ANAK (Interpersonal dan Maklumat) SISTEM BAHASA Ayat Tanya.5 HHP : Aras 1 (ii). Menulis ringkasan yang lengkap HPU : 2.politik dan sosial yang dicapai oleh negara.0 HPK : 8. Menyatakan 3 latar dalam novel. HPU : 8. SISTEM BAHASA Pembentukan kata-kata majmuk.5 HHP : Aras 1 (iv).3. 2. Tanggungjawab KBT: (a) KB – menjana idea (b) Kajian Masa Depan.1 HHP : Aras 1 (i) OBJEKTIF : Pada akhir pelajaran. Menyenaraikan 6 isi-isi penting dalam petikan 2. Menghuraikan 4 nilai dan pengajaran dalam novel HPU : 7.0 HPK : 2. Menjelaskan tanggungjawab belia untuk mengekalkan kemerdekaan.3 HHP : Aras 1 (ii). Latar Nilai dan pengajaran. Tanda Baca. 2.6 HHP : Aras 2 (iii) HPU : 12.Minggu / Tajuk MINGGU 5 LISAN “ Nikmat Kemerdekaan” (Interpersonal dan Maklumat) Objektif / HPU / HPK / HHP OBJEKTIF : Pada akhir pelajaran.

HPU : 7. kasih sayang. murid akan dapat 1.0 HPK : 4.1 HHP : Aras 1 (iii) HPU : 1. murid akan dapat 1.0 HPK : 7. Menyusun dan menghuraikan setiap isi yang dibincangkan.Menghuraikan contoh-contoh gaya bahasa dalam novel.1. Nilai : Kegigihan. Memberikan cara-cara untuk memupuk kasih sayang dalam keluarga. 2. (ii) HPU : 7.ayat majmuk pancangan. Sastera Nilai : Kasih sayang KBT: (a) KB – menjana idea (b) Pembelajaran Kontekstual. 7.3.0 HPK : 7. Majalah dan Internet 7 .0 HPK : 1. (vi) OBJEKTIF : Pada akhir pelajaran. 2.0 HPK : 12. (iv) HPU : 1. 2. KBT: (a) KB – menjana idea (b) Kontekstual BBB NOVEL ’KAPTEN HASSAN WIRA BANGSA’ Lembaran Pengurusan Grafik PENULISAN Karangan Jenis Pendapat ‘Kemalangan Jalan Raya dan Langkah Menanganinya’ (Interpersonal dan Maklumat) BBB Gambar / Poster Akhbar.kosa kata . Menulis sebuah karangan pendapat yang lengkap. 4.0 HPK : 1.Minggu / Tajuk MINGGU 6 LISAN ‘ Kasih Sayang’ (Interpersonal dan Maklumat) Objektif / HPU / HPK / HHP OBJEKTIF : Pada akhir pelajaran.1 HHP : Aras 1 (v).2 HHP : Aras 1 (ii). Menyatakan maksud gaya bahasa HPU : 12. PENYERAPAN Ilmu : Undang-undang Nilai : Rasional. 1.0 HPK : 8. Memahami dan meneliti maksud tersurat dan tersirat daripada sesuatu bahan. (ii) OBJEKTIF : Pada akhir pelajaran.istilah dan kosa kata PENYERAPAN Ilmu : Kesusasteraan Melayu. (v) Penyerapan dan Pengabungjalinan SISTEM BAHASA -Kata Tugas PENYERAPAN Ilmu : Kemanusiaan.2 HHP : Aras 1 (i).2 HHP : Aras 1 (i). BBB Gambar Poster Catatan / BBB Petikan Berita Akhbar BTT2 Unit 6 Genre NOVEL Aspek : GAYA BAHASA (Estetik dan Interpersonal) SISTEM BAHASA Susunan ayat (susunan biasa) .Tanda baca . 8.1. Mematuhi disiplin KBT: (a) KB – menyusun mengikut keutamaan (b) Pembelajaran Kontekstual SISTEM BAHASA Golongan Kata .4 HHP : Aras 1 (v). HPU : 4. Aras (i) HPU : 8. murid akan dapat 1.2.6 HHP : Aras 1 (iii). 3. Kerjasama. Mengemukakan 3 isi utama karangan.

0 HPK : 8.5 HHP : Aras 1 (iv).2 HHP : Aras 1 (ii). 7. 2.nilai (Estetik dan Maklumat) RINGKASAN Petikan Umum GEJALA VANDALISME (Interpersonal dan Maklumat) Objektif / HPU / HPK / HHP OBJEKTIF : Pada akhir pelajaran. Menulis ringkasan lengkap.Menulis sinopsis.0 HPK : 10.4. (v).0 HPK : 2. (vii) OBJEKTIF : Pada akhir pelajaran.6 HHP : Aras 2 (ii). Kesusasteraan Melayu Nilai : Kasih sayang. BTT2 : unit 7 SISTEM BAHASA Ayat Penyata.1. 2 ((i) HPU : 7. murid akan dapat 1. Ketabahan.sinopsis .2. HPU : 2.Kata praklausa PENYERAPAN Ilmu : Sains Sukan Nilai : Kegigihan. 3 (i) OBJEKTIF : Pada akhir pelajaran. Internet.5 HHP : Aras 1 (i).tema dan persoalan .3 HHP : Aras 1 (i). Menghuraikan sekurang-kurangnya 3 nilai dan pengajaran.0 HPK : 7.Menghuraikan langkah-langkah memajukan bidang sukan.0 HPK : 8. Menghargai kemudahan awam KBT: (a) KB .0 HPK : 2. murid akan dapat 1. 2. kerajinan KBT: (a) KB – membuat inferens (b) Kajian Masa Depan. 2. kosa kata PENYERAPAN Ilmu : Kemanusiaan.. (b) Pembelajaran Kontekstual. 8. BBB Catatan / BBB Petikan Teks Akhbar.Simpati KBT: (a) KB – Mengelaskan. Kosa kata PENYERAPAN Ilmu : Undang-undang Nilai : Bertanggungjawab. Menyenaraikan sekurang-kurangnya 6 isi penting dalam petikan 2. 3 (i) Penyerapan dan Pengabungjalinan SISTEM BAHASA . SISTEM BAHASA Binaan Ayat Dasar.Minggu / Tajuk MINGGU 7 MEMBACA DAN MEMAHAMI ‘Industri sukan di Malaysia’ (Interpersonal dan Maklumat) Genre CERPEN Aspek: ‘Cerpen Tina’ .4 HHP : Aras 1 (v). 2. HPU : 2.1. 2 (ii) HPU : 8.mensintesis (b) Pembelajaran Kontekstual BBB Antologi SEUNTAI KATA UNTUK DIRASA Lembaran Pengurusan Grafik BBB Petikan Umum Modul Ringkasan Rencana Akhbar Harian dan Majalah 8 . mengkategorikan.watak dan perwatakan . Menjelaskan kepentingan bidang sukan kepada negara. Ayat Fakta. murid akan dapat 1. mengumpulkan. Majalah. HPU : 10. Susunan Ayat – ayat biasa dan ayat songsang. 3 (ii) HPU : 8.

0 HPK : 9. murid akan dapat 1.Watak dan perwatakan. rasional KBT: (a) KB – mengelaskan.Minggu / Tajuk MINGGU 8 LISAN ‘ Tanpa Vektor Hidup Sihat’ (Interpersonal dan Maklumat) Objektif / HPU / HPK / HHP OBJEKTIF : Pada akhir pelajaran.0 HPK : 1.Sinopsis .2 HHP : Aras 1 (i).1 HHP : Aras 1 (iii). (iv) 3 (i) OBJEKTIF : Pada akhir pelajaran. kesederhanaan KBT: (a) KB – menjana idea (b) Konstruktivisme BBB Antologi “SEUNTAI KATA UNTUK DIRASA” Lembaran Pengurusan Grafik BBB Contoh Surat Kiriman rasmi (Estetik dan Maklumat) HPU : 9. Kata Majmuk. Menyusun peristiwa mengikut urutan binaan plot. Nilai : Kebijaksanaan. HPU : 10. mengumpulkan dan mengkategorikan. 2. Tanggungjawab KBT: (a) KB . Kosa kata. (ii) 2 (i) Penyerapan dan Pengabungjalinan SISTEM BAHASA Kata Tugas PENYERAPAN Ilmu : Sains Nilai : Kebersihan fizikal.laras bahasa . HPU : 6. Menilai secara keseluruhan sesuatu maklumat dengan memberikan alasan yang kukuh.menganalisis (b) Kajian Masa Depan BBB Akhbar Majalah Gambar Catatan / BBB BTT2 : UNIT 8 Genre CERPEN “ Batu” Aspek : . PENYERAPAN Ilmu : Kemasyarakatan Nilai : Kerjasama. Kata Panggilan. HPU : 1. SISTEM BAHASA Pembentukan Kata Tanda Baca Imbuhan.0 HPK : 8.2 HHP : Aras 1 (i).Plot . (ii) HPU : 8.0 HPK : 10. (b) Kecerdasan Pelbagai.1 HHP : Aras 1 (i). murid akan dapat 1.0 HPK : 6.format .Latar . Mengemukakan cara-cara menjaga kebersihan alam sekitar. murid akan dapat 1.6 HHP : Aras 1 (iii) HPU : 9. 2 (i).1 HHP : Aras 1 (i) OBJEKTIF : Pada akhir pelajaran. (iii) 9 . Menghuraikan 4 isi penting dalam penulisan surat kiriman rasmi. (Estetik dan Maklumat) PENULISAN Surat Kiriman Rasmi . Menjelaskan unsur gaya bahasa. 2.0 HPK : 9. 3. Menulis surat kiriman rasmi mengikut format yang betul dengan menggunakan laras bahasa yang sesuai.isi surat SISTEM BAHASA Kata Pinjaman Istilah / Kosa kata PENYERAPAN Ilmu : Kemasyarakatan dan Kesusasteraan Melayu. Menulis sinopsis 2.

HPU: 1. Menjelaskan kepentingan budi bahasa dalam kehidupan 2.0 HPK : 7. 8. Ketekunan KBT: (a) KB – merumus.4.0 HPK : 2.0 HPK : 8. murid akan dapat 1. 2. Menyenaraikan 6 isi penting dalam petikan. MINGGU 10 UJIAN PRESTASI 1 10 .3.2.1 HHP : Aras 1 (1. BBB Petikan Umum Modul ringkasan rencana akhbar harian dan majalah. 2. Pengetahuan Am Nilai : Berbudi bahasa< Hemah Tinggi KBT: BBB Catatan / BBB Petikan majalah Gambar (a) (b) KB-Menjana idea Kecerdasan Pelbagai RINGKASAN Petikan Umum TABIAT MEROKOK DALAM KALANGAN REMAJA (Interpersonal dan maklumat) OBJEKTIF : Pada akhir pelajaran. 3 (i) SISTEM BAHASA Binaan ayat – Ayat Dasar. Menghasilkan ringkasan lengkap HPU : 2. 7.ii) Penyerapan dan Pengabungjalinan SISTEM BAHASA Kata Tugas PENYERAPAN Ilmu : Kemanusiaan.1 HHP: ARAS 1 (III) HPU : 7. Penanda Wacana. Ayat Penyata. Menghuraikan langkah-langkah menerapkan budi bahasa dalam kalangan remaja.0 HPK: 1. (b) Kajian Masa Depan.5 HHP : Aras 1 (iv). PENYERAPAN Ilmu : Pendidikan Nilai : Kerajinan .3 HHP : Aras 1 (i) 2 (ii) HPU : 8. mirud akan dapat 1. meringkas.Minggu / Tajuk MINGGU 9 LISAN ‘ KEMPEN BUDI BAHASA BUDAYA KITA’ (INTERPERSONAL DAN MAKLUMAT) Objektif / HPU / HPK / HHP OBJEKTIF: Pada akhir pelajaran.

5.5 HHP : Aras 1 (iii) 2 (iii) HPU : 12. Kontekstual SISTEM BAHASA Peribahasa Pembentukan kata – kata majmuk.teknik menulis . 3 (iii) Penyerapan dan Pengabungjalinan SISTEM BAHASA Kata praklausa Kosa kata PENYERAPAN Ilmu : Kesenian Nilai : Menghargai Khazanah Negara KBT: (a) KB – membuat analogi. HPU : 5.0 HPK : 8.0 HPK : 5.7 HHP : Aras 1 (v) 3 (i) OBJEKTIF : Pada akhir pelajaran.4. Menyatakan sekurang-kurangnya 3 nilai dan 3 pengajaran pantun. Menjelaskan maksud pantun 3. (Estetik) PENULISAN Karangan Jenis Peribahasa . 12. Tanda Baca. 2. 12. (iii) 2 (i) HPU : 8. 10.0 HPK : 11.1. Kesyukuran. SISTEM BAHASA Sebutan dan Intonasi Pola suku kata Kosa kata PENYERAPAN Ilmu : Kesusasteraan Melayu. Pendidikan Moral Nilai : Kasih sayang. kata ganda. 11 .ciri-ciri pantun .6 HHP : Aras 1 (ii). Menghuraikan keunikan seni warisan bangsa.mencirikan (b) Kajian Masa Depan. Menyatakan ciri-ciri pantun perpisahan. 2.2 HHP : Aras 1 (ii).maksud pantun . 3.nilai dan pengajaran. PENYERAPAN Ilmu : Kemasyarakatan Nilai : Kerjasama.1. 2.4. Menghuraikan setiap isi yang disenaraikan.0 HPK : 12. murid akan dapat 1. KBT: (a) KB – menyusun atur (b) Pembelajaran Kontekstual.5 HHP : Aras 1 (iii) OBJEKTIF : Pada akhir pelajaran. HPU : 11. Menyenaraikan 5 isi penting. HPU : 10.1 HHP : Aras 1 (i) HPU : 12.Minggu / Tajuk MINGGU 11 MEMBACA DAN MEMAHAMI ‘ KEUNIKAN SENI WARISAN’ (Interpersonal dan Maklumat) Genre PUISI TRADISIONAL ‘ Pantun Perpisahan’ .0 HPK : 12. Nasihat-menasihati KBT: (a) KB . (b) Pembelajaran Kontekstual.tema dan persoalan . Menghuraikan maksud peribahasa. murid akan dapat 1.gaya bahasa Objektif / HPU / HPK / HHP OBJEKTIF : Pada akhir pelajaran. BBB Gambar Poster Catatan / BBB BTT2 : UNIT 9 BBB Antologi SEUNTAI KATA UNTUK DIRASA Lembaran Pengurusan Garfik Kamus Dewan BBB Teks Cerita Bergambar Contoh karangan berbentuk Peribahasa. murid akan dapat 1. Memberi beberapa seni warisan perlu dipelihara.0 HPK : 10.

murid akan dapat 1. 2. 10.5 HHP : Aras 1 (ii).8. Menjelaskan tema. BBB Antologi SEUNTAI KATA UNTUK DIRASA’ Lembaran Pengurusan Grafik Kamus Dewan SISTEM BAHASA Binaan Ayat Majmuk Kosa Kata Tanda Baca Penanda Wacana PENYERAPAN Ilmu : Sosial. KBT: (a) KB – membanding dan membeza (b) Pembelajaran Kontekstual. (iv) OBJEKTIF : Pada akhir pelajaran.1. Menyatakan cara-cara untuk mengeratkan hubungan persaudaraan.4. pengajaran dan gaya bahasa pantun HPU : 10. Nilai dan pengajaran. nilai.0 HPK : 7. 12 .0 HPK : 10. (vii) HPU : 1. (ii) Genre PUISI TRADISIONAL ‘ PANTUN JOGET PAHANG’ Aspek : 1.0 HPK : 8. 1.0 HPK : 2. murid akan dapat 1. 2. persoalan.2 HHP : Aras 1 (i) HPU : 8.3 HHP : Aras 1 (i).0 HPK : 12.Minggu / Tajuk MINGGU 12 LISAN ‘MENGERATKAN PERSAUDARAAN’ Objektif / HPU / HPK / HHP OBJEKTIF : Pada akhir pelajaran.2. Menulis ringkasan yang lengkap HPU : 2. Gaya bahasa (Estetik dan Interpersonal) RINGKASAN GEJALA MAT REMPIT (Interpersonal dan Maklumat) SISTEM BAHASA Ayat songsang Kata Ganda Sebutan dan intonasi Kosa kata PENYERAPAN Ilmu : Kesusasteraan Melayu. 7. Menyatakan maksud pantun 2. Nilai : Kasih sayang.2 HHP : Aras 1 (i) HPU : 12.4 HHP : Aras 1 (iii) OBJEKTIF : Pada akhir pelajaran.0 HPK : 2. murid akan dapat Penyerapan dan Pengabungjalinan SISTEM BAHASA Tatabahasa : Kata Tugas PENYERAPAN Ilmu : Kemanusiaan Nilai : Hormat-menghormati KBT: (a) KB – menyusun atur (b) Konstruktivisme BBB Catatan / BBB 1.1.2 HHP : Aras 1 (i). Teknologi dan Ekonomi. (iii) HPU : 2. Menyatakan 6 isi-isi penting dalam petikan 2. bertanggungjawab.7 HHP : Aras 1 (ii). Petikan akhbar BTT 2 : UNIT 10 (Maklumat dan Interpersonal) HPU : 7.mencirikan (b) Kecerdasan Pelbagai. 12.1. Menghuraikan kepentingan ikatan persaudaraan kepada golongan belia.2. 10. 3.1.0 HPK : 1. Nilai : Hormat-menghormati KBT: (a) KB .1. 2. Maksud pantun 2. TMK dan BBB Modul Ringkasan Petikan Umum rencana akhbar harian dan majalah.

maksud pantun .Menjelaskan maksud pantun 2.2. 2.0 HPK : 7. (ii) HPU : 2.1. Kemasyarakatan.menganalisis (b) Pembelajaran Kontekstual.1 HHP : Aras 1 (iii) (v). murid akan dapat 1. (v) OBJEKTIF : Pada akhir pelajaran.2. 2. Minggu / Tajuk MINGGU 13 LISAN ‘PERISTIWA YANG BERSEJARAH’ (Interpersonal dan Maklumat) Objektif / HPU / HPK / HHP OBJEKTIF : Pada akhir pelajaran. Berbual tentang tajuk dengan menggunakan bahasa yang gramatis dan berkesan.Menyatakan dan memberi contoh gaya bahasa . HPU : 2. BBB Antologi SEUNTAI KATA UNTUK DIRASA Lembaran Pengurusan Grafik BBB Contoh karangan rencana (Maklumat dan interpersonal) 13 . Mencetuskan 5 idea/pendapat semasa perbincangan .0 HPK : 2. 2 (i) HPU : 7. SISTEM BAHASA Kata Tugas. 7. 7.tema dan persoalan pantun.tema dan persoalan -gaya bahasa. murid akan dapat 1.6 HHP : Aras 1 (i). Mengutarakan 4 isi penting karangan.0 HPK : 2.0 HPK : 7. Tanda baca.2 HHP : Aras 1 (i). murid akan dapat Penyerapan dan Pengabungjalinan SISTEM BAHASA Tatabahasa : Pembentukan Kata nama PENYERAPAN Ilmu : Sejarah Nilai : Patriotisme. Warisan dan Budaya. 7.Kajian Masa Depan. Alam Sekitar. keberanian KBT: (a) KB – menjana idea (b) Kecerdasan Pelbagai. Berhemah tinggi.1 HHP : Aras 2 (ii) OBJEKTIF : Pada akhir pelajaran. nilai dan pengajaran (Estetik dan maklumat) PENULISAN Karangan – Rencana 1. Menulis karangan rencana HPU : 7. BBB Catatan / BBB Petikan Berita Akhbar/ majalah BTT2 : Unit 11 Genre PUISI TRADISIONAL ‘Pantun Teka-Teki’ Aspek : . Kosa kata. KBT: (a) KB – menyusun atur. Menghuraikan nilai dan pengajaran pantun HPU : 10. 3. (b) TMK. 2. Nilai : Kebijaksanaan KBT: (a) KB .0 HPK : 10. Ayat Majmuk. 3. Kosa kata PENYERAPAN Ilmu : Kesusasteraan Melayu. Nilai : Kasih sayang.5 HHP : Aras 1 (i) 2 (ii) HPU : 7.1 HHP : Aras 1 (i) SISTEM BAHASA Sebutan dan Intonasi Istilah sastera. PENYERAPAN Ilmu : Teknologi. Menyusun isi-isi karangan mengikut keutamaan.1. Kesetiaan.0 HPK : 7. Kata Tanya.

3 HHP : Aras 1 (iv) HPU : 8. Menulis maksud syair 2.2 HHP : Aras 1 (i). murid akan dapat 1.0 HPK : 10. murid akan dapat 1.1. Rasional KBT: (a) Kecerdasan Pelbagai (b) Konstruktivisme SISTEM BAHASA Sebutan dan intonasi Kosa kata Ayat Penyata PENYERAPAN Ilmu : Pendidikan Islam/Moral. menilai (b) Belajar Cara Belajar.0 HPK : 7. Menulis ringkasan lengkap HPU : 1. 2.tema dan persoalan .5 HHP : Aras 2 (i) OBJEKTIF : Pada akhir pelajaran. Kesusasteraan Melayu. 7. Menyatakan tema.Minggu / Tajuk MINGGU 14 LISAN Mentafsir Hujah ‘ Yang Indah itu Bahasa’ (Maklumat dan Interpersonal) Genre PUISI TRADISIONAL ‘ Syair Pesanan Ibu’ Aspek : .0 HPK : 7. SISTEM BAHASA Binaan Ayat (Ayat Tunggal dan Ayat Majmuk) Penanda Wacana PENYERAPAN Ilmu : sosial Nilai : Hormat-menghormati. Nilai : Kebijaksanaan KBT: (a) KB – mencirikan.0 HPK : 1. bertanggungjawab. nilai dan pengajaran syair tersebut.1 HHP : Aras 1 (iii) (v).1 HHP : Aras 1(i) HPU : 1.1 HHP : Aras 1 (ii) Penyerapan dan Pengabungjalinan SISTEM BAHASA Pembentukan Kata Nama Sebutan dan Intonasi PENYERAPAN Ilmu : Teknologi Maklumat Nilai : Kebebasan. 2 (i) HPU : 7. (v) OBJEKTIF : Pada akhir pelajaran.nilai dan pengajaran (Estetik dan Maklumat) RINGKASAN Petikan Umum PROGRAM LATIHAN KHIDMAT NEGARA (Interpersonal dan Maklumat) Objektif / HPU / HPK / HHP OBJEKTIF : Pada akhir pelajaran.maksud . Menyenaraikan 6 isi-isi penting dalam petikan.0 HPK : 8. KBT: (a) KB .0 HPK : 1. HPU : 10.meramal (b) ICT BBB Gambar Catatan / BBB BTT2 : Unit 12 BBB Antologi SEUNTAI KATA UNTUK DIRASA Lembaran Pengurusan Grafik BBB Petikan umum Modul Ringkasan 14 . Menggunakan bahasa yang bersopan dalam komunikasi 2. murid akan dapat 1. HPU : 7. Menyatakan kepentingan berbahasa dalam kehidupan.

1 HHP : Aras 1 (ii) HPU : 11. Kemasyarakatan.0 HPK : 10.mencirikan (b) Kajian Masa Depan SISTEM BAHASA Penanda Wacana Ayat Majmuk Pancangan dan Relatif. 10.3 HHP : Aras 1 (iv) Genre PUISI TRADISIONAL ‘SYAIR NUR ALAM SYAH LELA PUTERA’ Aspek : .Minggu / Tajuk MINGGU 15 LISAN ‘ ANGKATAN TENTERA MALAYSIA DI PERSADA ANTARABANGSA’ (Interpersonal dan Maklumat) Objektif / HPU / HPK / HHP OBJEKTIF : Pada akhir pelajaran.5 HHP : Aras 1 (iii). Menjelaskan maksud syair 3. PENYERAPAN Ilmu : Alam Sekitar.Tanggungjawab KBT: (a) KB – menyusun atur. Petikan Berita Akhbar / Majalah BTT2 : Unit 13 HPU : 3. 12.0 HPK : 1. Nilai : Kerajinan.tema dan persoalan .1 HHP : Aras 1 (i) OBJEKTIF : Pada akhir pelajaran. 2 (iii) HPU : 12.lembaran grafik 15 . Sejarah. Mengemukakan kepentingan bidang ketenteraan kepada negara. Menulis karangan perbincangan HPU : 7. Pendidikan Moral. Menyatakan ciri-ciri syair 2. Baik hati KBT: (a) KB . kata ganda. PENULISAN Karangan Perbincangan (Interpersonal dan Maklumat) SISTEM BAHASA Sebutan dan Intonasi Pola Suku Kata Kosa kata PENYERAPAN Ilmu : Kesusasteraan Melayu.nilai dan pengajaran.1.2 HHP : Aras 1 (i) HPU : 1. HPU : 10.5 HHP : Aras 1 (iii) OBJEKTIF : Pada akhir pelajaran. Menyatakan sekurang-kurangnya tiga nilai dan tiga pengajaran dalam syair. Patriotisme KBT: (a) KB – menjana idea (b) Kecerdasan Pelbagai.Ciri-ciri syair -maksud syair . Menyatakan 5 isi penting karangan perbincangan 2.0 HPK : 11. BBB Catatan / BBB 1.4.0 HPK : 12. murid akan dapat 1. murid akan dapat Penyerapan dan Pengabungjalinan SISTEM BAHASA Kata nama.1. Nilai : Kasih sayang. Menyatakan sumbangan angkatan tentera di peringkat antarabangsa.0 HPK : 3.contoh karangan perbincangan . kata tugas Sebutan dan intonasi PENYERAPAN Ilmu : Ketenteraan Nilai : Tangunggjawab. (b) TMK BBB Antologi SEUNTAI KATA UNTUK DIRASA Lembaran Pengurusan Grafik Kamus Dewan BBB . 2. 7. murid akan dapat 1.0 HPK : 7.

0 HPK : 8. (b) Kajian Masa Depan. Menjelaskan maksud syair 2. PENYERAPAN Ilmu : Sukan Nilai : Berdikari. Menghasilkan ringkasan yang lengkap HPU : 4. PENYERAPAN Ilmu : Kesusasteraan Melayu. ketegasan KBT: (a) KB .0 HPK : 7. kata pemeri Sebutan dan Intonasi ( Ayat tanya) PENYERAPAN Ilmu : Alam sekitar Nilai : Tanggungjawab dan Kerjasama KBT: (a) KB – Membuat ramalan. SISTEM BAHASA Penanda Wacana. kata nafi.3 HHP : Aras 1 (iv) HPU : 7. tanda baca dan ejaan. Menyatakan nilai dan pengajaran syair HPU : 10.tema dan persoalan.0 HPK : 10.8 HHP : Aras 1 (vii). SISTEM BAHASA Sebutan dan Intonasi Istilah sastera. 2.0 HPK : 1. KBT: (a) KB – mengenal pasti sebab akibat.2 HHP : Aras 1 (ii) Penyerapan dan Pengabungjalinan SISTEM BAHASA Kata penegas. HPU : 1.8.Minggu / Tajuk MINGGU 16 LISAN MEMBACA DAN MEMAHAMI ‘INDAHNYA NEGARAKU’ (Interpersonal dan Maklumat) Genre PUISI TRADISIONAL ‘ SYAIR MUNGKIR JANJI’ Aspek : .5 HHP : Aras 1 (ii). Menghuraikan peranan belia kepada negara. . BBB Catatan / BBB Petikan Umum BTT2 : Unit 14 BBB Antologi SEUNTAI KATA UNTUK DIRASA Lembaran Pengurusan Grafik BBB Petikan Umum rencana akhbar harian dan majalah. murid akan dapat 1. Modul Ringkasan 16 .maksud . Menyenaraikan 6 isi penting dalam petikan 2. murid akan dapat 1. Nilai : Menepati janji.7 HHP : Aras 1 (vii) OBJEKTIF : Pada akhir pelajaran. 10. murid akan dapat 1. Pendidikan Moral.7.unsur bunyi -nilai dan pengajaran (Estetik dan Maklumat) RINGKASAN Petikan Umum PENDIDIKAN BERTARAF DUNIA (Interpersonal dan Maklumat) Objektif / HPU / HPK / HHP OBJEKTIF : Pada akhir pelajaran.0 HPK : 4. 3 (i) OBJEKTIF : Pada akhir pelajaran.menilai (b) Kajian Masa Depan.0 HPK : 8. menghargai.2 HHP : Aras 2 (i) HPU : 8. 3 (i) HPU : 8. (b) Kajian Masa Depan. Menjelaskan langkah-langkah menjaga kebersihan alam sekitar.4. Menjelaskan tema dan persoalan syair 3.

Kesusasteraan Melayu. Nilai : Keinsafan.3 HHP : Aras 2 (i) 3 (i) Penyerapan dan Pengabungjalinan SISTEM BAHASA Tatabahasa : Kata adjektif Sebutan dan Intonasi PENYERAPAN Ilmu : Geografi.2 HHP : Aras 1 (ii) OBJEKTIF : Pada akhir pelajaran. 2. Menulis karangan perbahasan HPU : 2.Minggu / Tajuk MINGGU 17 LISAN ‘SARAWAK BUMI KENYALANG’ (Interpersonal dan Maklumat) Objektif / HPU / HPK / HHP OBJEKTIF : Pada akhir pelajaran.mencirikan (b) Pembelajaran Kontekstual BBB Gambar Catatan / BBB Petikan Akhbar BTT2 : Unit 15 BBB Antologi SEUNTAI KATA UNTUK DIRASA’ Lembaran Pengurusan Grafik Genre CERPEN ‘BUKU CATATAN FARID BADRUL’ . 2.latar . (iii) HPU : 3. (Estetik) PENULISAN Karangan Perbahasan SISTEM BAHASA Imbuhan. Bertanggungjawab KBT: (a) KB .0 HPK : 2. 2.1 HHP : Aras 1 (i).0 HPK : 10. Menyatakan 4 isi penting karangan perbahasan 2. HPU : 10. (iv) 17 . (b) TMK BBB Akhbar Majalah Ilmiah Kamus Dewan (Interpersonal dan Maklumat) HPU : 12. murid akan dapat 1. murid akan dapat 1. (b) Belajar Cara Belajar.0 HPK : 3. Cinta akan Negara KBT: (a) KB – membuat keputusan. Kata Majmuk. Ekonomi Nilai : Rasional. PENYERAPAN Ilmu : Ekonomi. Menceritakan sesuatu berdasarkan maklumat yang didengar.tema dan persoalan .5 HHP : Aras 1 (v) 3 (i) HPU : 11.1. murid akan dapat 1.0 HPK : 12.watak dan perwatakan .1 HHP : Aras 2 (i) OBJEKTIF : Pada akhir pelajaran.Menyatakan sekurang-kurangnya 3 latar berserta contoh.0 HPK : 11. Nilai : Rasional KBT: (a) KB – Menghubungkait. Kata Ganda.0 HPK : 9.sinopsis . Kemasyarakatan. Menjelaskan daya tarikan negeri Sarawak HPU : 9.1 HHP : Aras 1 (i). Menjelaskan aspek watak dan perwatakan dalam cerpen. Peribahasa.nilai dan pengajaran. SISTEM BAHASA Istilah/Kosa kata Laras Bahasa Peribahasa PENYERAPAN Ilmu : Sosial Linguistik.

murid akan dapat 1.3 HHP : Aras 1 (ii). HPU : 2. Menghuraikan tema dan persoalan prosa 2.Minggu / Tajuk MINGGU 18 LISAN ‘ TEKNOLOGI BINAAN’’ (Maklumat dan interpersonal) Objektif / HPU / HPK / HHP OBJEKTIF : Pada akhir pelajaran. Menjelaskan maksud tersurat dan tersirat dalam petikan. sinopsis. keyakinan KBT: (a) KB – Kajian Masa Depan (b) Kecerdasan Pelbagai.0 HPK : 2.5 HHP : Aras 1 (ii) (iv) HPU : 11.Pengenalan 1. 2 (ii) (iii). 3 (i) OBJEKTIF : Pada akhir pelajaran.2.0 HPK : 7. 2. 8. watak dan perwatakan 3. Pendidikan Islam dan Moral.Rasional KBT: (a) KB . Menulis ringkasan lengkap.2. 10. 2 (ii) OBJEKTIF : Pada akhir pelajaran. Menulis sinopsis cerita.2 HHP : Aras 1 (i) 3 (i) HPU : 8. murid akan dapat 1.1 HHP : Aras 1 (iv) HPU : 8.nilai dan pengajaran prosa HPU : 10. 2. persoalan. Nilai : Kebijaksanaan.tema 2.0 HPK : 11.4 HHP : Aras 1 (ii). Rasional KBT: (a) KB – menjana idea (b) Pembelajaran Kontekstual SISTEM BAHASA Sebutan dan Intonasi Laras Bahasa Kosa kata PENYERAPAN Ilmu : Kesusasteraan Melayu.4. BBB Catatan / BBB Artikel tentang industri sama ada dari majalah atau internet.0 HPK : 8. Menjelaskan watak. HPU : 7. BTT2 : UNIT 16 Genre PROSA TRADISIONAL ‘Pak Kaduk’ Aspek : .2.0 HPK : 8. Menjawab soalan-soalan pemahaman. nilai dan pengajaran (Estetik) BBB Antologi SEUNTAI KATA UNTUK DIRASA Lembaran Pengurusan Grafik BBB Petikan Umum Modul ringkasan RINGKASAN Petikan Umum USAHA MEMARTABATKAN BAHASA MALAYSIA (Interpersonal dan Maklumat) MINGGU 19 PEPERIKSAAN PERTENGAHAN TAHUN 18 .5 HHP : Aras 1 (i) (v) 3 (i) Penyerapan dan Pengabungjalinan SISTEM BAHASA Pembentukan perkataan baharu Sebutan dan Intonasi PENYERAPAN Ilmu : Seni bina Nilai : Kebijaksanaan.menyenaraikan (b) Kajian Masa Depan SISTEM BAHASA Ayat penyata Penanda Wacana PENYERAPAN Ilmu : Perdagangan Nilai : Keberanian. Menulis dan menyenaraikan 6 isi penting dalam petikan. 3.0 HPK : 10. 8. 11. murid akan dapat 1.

6 HHP : Aras 1 (v) HPU : 9.0 HPK : 7. BBB Antologi SEUNTAI KATA UNTUK DIRASA Lembaran Pengurusan Grafik BBB .watak dan perwatakan -nilai dan pengajaran (Estetik) PENULISAN Karangan bahan rangsangan (Estetik dan Maklumat) SISTEM BAHASA Sebutan dan Intonasi Laras Bahasa Istilah Sastera Kosa kata PENYERAPAN Ilmu : Kesusasteraan Melayu. Menyenaraikan 3 isi penting karangan Menulis karangan bahan rangsangan HPU : 12. 10. 12.0 HPK : 11.4. HPU : 10. Menyatakan watak dan perwatakan serta nilai dan pengajaran prosa. Menyenaraikan kegemilangan yang dicapai oleh Kesultanan melayu Melaka. Nilai : Kebersihan Fizikal dan Mental.gambar 1. Pengetahuan Am Nilai : Kasih sayang.Tanggungjawab KBT: (a) KB – Menjana idea (b) Pembelajaran Kontekstual SISTEM BAHASA Kata Nama Penanda Wacana Tanda baca PENYERAPAN Ilmu : Alam sekitar. 2. (b) Kajian Masa Depan BBB Gambar Catatan / BBB Petikan Akhbar BTT2 : Unit 17 Genre PROSA TRADISIONAL ‘PUTERA BESAR LAHIR KE DUNIA’ Aspek : -sinopsis -tema dan persoalan .3 HHP : Aras 1 (iv) HPU : 11. murid akan dapat Minggu / Tajuk MINGGU 21 LISAN ‘ZAMAN KEGEMILANGAN MELAKA’ (Maklumat dan Estetik) Penyerapan dan Pengabungjalinan SISTEM BAHASA Jenis-jenis frasa PENYERAPAN Ilmu : Sejarah Nilai : Patriotisme.Kerajinan KBT: (a) KB – menyusun atur (b) Kecerdasan Pelbagai.2 HHP : Aras 1 (i) 2 (ii) OBJEKTIF : Pada akhir pelajaran. Mengemukakan faktor-faktor Melaka mencapai zaman kegemilangan.0 HPK : 10.Kemasyarakatan. murid akan dapat 1.1.0 HPK : 12. Tanggungjawab KBT: (a) KB – membuat ramalan.5 HHP : Aras 1 (ii) 3 (i) HPU : 12.Menjelaskan tema dan persoalan prosa 3. HPU : 7.0 HPK : 9.MINGGU 20 PEPERIKSAAN PERTENGAHAN TAHUN Objektif / HPU / HPK / HHP OBJEKTIF : Pada akhir pelajaran.2 HHP : Aras 1 (i) 19 . 12.3 HHP : Aras 1 (i) OBJEKTIF : Pada akhir pelajaran. murid akan dapat 1.0 HPK : 12. Menghuraikan sinopsis prosa 2.1. 2.

WABAK INFLUENZA SISTEM BAHASA Kiasan dan perumpamaan Istilah Sastera. Menyenaraikan tumbuh-tumbuhan herba yang terdapat di Malaysia. (b) TMK BBB Gambar Poster Catatan / BBB Petikan Akhbar BTT2 : Unit 18 Genre PROSA TRADISIONAL ‘ PUTERI BULUH BETUNG’ Aspek: . Menghurai ciri-ciri prosa tradisional . Menghuraikan khasiat dan kepentingan herba-herba tersebut.citra masyarakat (Estetik dan Interpersonal) RINGKASAN Petikan Umum . BBB Antologi SEUNTAI KATA UNTUK DIRASA Lembaran Pengurusan Grafik Kamus Dewan Kamus sastera SISTEM BAHASA Ayat penyata Penanda wacana PENYERAPAN Ilmu : Perundangan Nilai : Hemah Tinggi. 2. (b) Pembelajaran Kontekstual BBB Petikan Umum Modul Ringkasan (Interpersonal dan Maklumat) 20 .2 HHP : Aras 1 (ii) HPU : 7. Pertanian Nilai : Rasional. HPU : 10. murid akan dapat 1.5 HHP : Aras 1 (ii) HPU : 5.0 HPK : 5. 2.0 HPK : 12.sinopsis .5 HHP : Aras 1 (vii) Penyerapan dan Pengabungjalinan SISTEM BAHASA Ayat dasar PENYERAPAN Ilmu : Ekonomi.2 HHP : Aras 1 (i) OBJEKTIF : Pada akhir pelajaran.0 HPK : 10.latar .1 HHP : Aras 1 (i) (iii) OBJEKTIF : Pada akhir pelajaran. murid akan dapat 1.0 HPK : 7. 2.Menulis ringkasan yang lengkap HPU : 12. Menjelaskan citra masyarakat dalam teks . HPU : 8. Kerajinan KBT: (a) KB – membanding dan membeza. bertanggungjawab KBT: (a) KB – membuat kaitan dan perhubungan. Menyenaraikan enam isi penting berdasarkan petikan.1 HHP : Aras 1 (iii) HPU : 2. PENYERAPAN Ilmu : Kesusasteraan Melayu.Minggu / Tajuk MINGGU 22 LISAN ‘ HERBA MALAYSIA’ (Maklumat dan Interpersonal ) Objektif / HPU / HPK / HHP OBJEKTIF : Pada akhir pelajaran.0 HPK : 2. Menulis sinopsis cerita.4. murid akan dapat 1. 8. Nilai : Berbudi bahasa dan kasih sayang KBT: (a) KB . 3.mencirikan (b) Pembelajaran Kontekstual.0 HPK : 8..

SISTEM BAHASA Penyusunan semua ayat. Menyenaraikan 3 isi penting berdasarkan bahan rangsangan yang diberi. Menghuraikan watak dan nilai dalam prosa HPU : 10. BBB Antologi SEUNTAI KATA UNTUK DIRASA Lembaran Pengurusan Grafik Kamus Istilah Sastera. Menjelaskan tema dan persoalan prosa 3.persoalan -watak. TMK. HPU : 2. PENYERAPAN Ilmu : Ekonomi. 2.8 HHP : Aras 1 (ii) Genre PROSA TRADISIONAL ‘CERITA KERA DENGAN BUAYA’ Aspek : -sinopsis -tema. Mengenang budi KBT: (a) KB .7 HHP : Aras 1 (vii) HPU : 5. BBB Catatan / BBB 1. Ketekunan. BBB Majalah Gambar bahan rangsangan 21 .1 HHP : Aras 1 (i) 2 (i) OBJEKTIF : Pada akhir pelajaran. Menulis karangan dengan bahasa yang gramatis. KBT: (a) KB – mengenal pasti idea utama dan idea sokongan.0 HPK : 5. Petikan Akhbar BTT2 : Unit 19 HPU : 7. (b) Kajian Masa Depan. nilai (Estetik dan Maklumat) PENULISAN Karangan Bahan Rangsangan (Interpersonal dan Maklumat) SISTEM BAHASA Sebutan dan Intonasi Istilah Sastera PENYERAPAN Ilmu : Kesusasteraan Melayu.0 HPK : 10. murid akan dapat 1. Mengemukakan langkah-langkah menjaga kebersihan sungai. Prihatin KBT: (a) KB – menjana idea (b) Kecerdasan Pelbagai.Minggu / Tajuk MINGGU 23 LISAN Mendengar dan Memahami ‘SUNGAI KHAZANAH BERHARGA’ (Maklumat dan Interpersonal) Objektif / HPU / HPK / HHP OBJEKTIF : Pada akhir pelajaran. Nilai : Kebijaksanaan. TMK Nilai : Rasional.0 HPK : 8. Menceritakan sinopsis prosa 2.6 HHP : Aras 1 (v) 2 (i) HPU : 8.7 HHP : Aras 1 (iv) 3 (i) OBJEKTIF : Pada akhir pelajaran. Menyatakan kepentingan sungai kepada manusia.Tanggungjawab.5 HHP : Aras 1 (ii) 3 (i) HPU : 8. murid akan dapat Penyerapan dan Pengabungjalinan SISTEM BAHASA Ayat tunggal PENYERAPAN Ilmu : Alam Sekitar dan Undang-undang Nilai : Rasional. 2. murid akan dapat 1. 2.0 HPK : 7. Kata Kerja.0 HPK : 8.0 HPK : 2.mencirikan (b) Kecerdasan Pelbagai.1.

Menjelaskan watak dan perwatakan.4 HHP : Aras 2 (ii) OBJEKTIF : Pada akhir pelajaran.1.3 HHP : Aras 1 (iii). Undangundang Nilai : Kebijaksanaan.0 HPK : 12. (iv) OBJEKTIF : Pada akhir pelajaran. HPU : 9.0 HPK : 2.0 HPK : 9. Menulis sinopsis drama 2. 3. Tanggungjawab KBT: (a) KB – menyusun atur. 2. Menjelaskan latar masyarakat dalam teks. 2. Watak dan perwatakan. hemah tinggi. Contoh Frasa yang mengandungi ayat puitis. Seni Bina Nilai : Kerajinan KBT: (a) KB – membanding dan membezakan. (b) Pembelajaran Kontekstual BBB Antologi SEUNTAI KATA UNTUK DIRASA Lembaran Pengurusan Grafik.4 Genre DRAMA ‘PENUNGGU PUSAKA’ Aspek : 1. murid akan dapat Penyerapan dan Pengabungjalinan SISTEM BAHASA Ayat Majmuk pancangan PENYERAPAN Ilmu : Ekonomi. 7. 3. (Maklumat dan Estetik) 22 .5 HHP : Aras 2 (i) HPU : 9.citra masyarakat (Estetik dan maklumat) PENULISAN Karangan – Surat Tak Rasmi . SISTEM BAHASA Tanda Baca Sistem Ejaan Ayat Penyata PENYERAPAN Ilmu :Kemasyarakatan.0 HPK : 10. Membina ayat majmuk pancangan dengan betul.format .isi/ kandungan SISTEM BAHASA Perumpamaan Istilah sastera.1 HHP : Aras 1 (i). Sinopsis 2. Merangka isi karangan untuk menghasilkan perenggan yang koherens. Menyenaraikan sepuluh perkataan / frasa / ayat yang puitis.2 HHP : Aras 1 (i) HPU : 12. BTT2 : Unit 20 HPU : 2. (b) TMK BBB gambar Catatan / BBB 1. Latar . KBT: (a) KB – menjana idea (b) TMK BBB Contoh surat. (iii) 2 (i) HPU : 7.Minggu / Tajuk MINGGU 24 LISAN Perbincangan ‘INDUSTRI PEMBUATAN BOT DAN PERAHU’ (Interpersonal dan Maklumat) Objektif / HPU / HPK / HHP OBJEKTIF : Pada akhir pelajaran. HPU : 10. Menyatakan kepentingan industri pembuatan bot dan perahu di Malaysia. murid akan dapat 1.0 HPK : 9. Nilai : Kejujuran. PENYERAPAN Ilmu : Kesusasteraan Melayu.0 HPK : 7. murid akan dapat 1.

1 HHP : Aras 1 (ii) 3 (i) HPU : 8. Berdikari KBT: (a) KB – menyelesaikan masalah.2 HHP : Aras 1 (iii) 2 (i) Penyerapan dan Pengabungjalinan SISTEM BAHASA Ayat Seruan PENYERAPAN Ilmu : Sastera . Watak dan Perwatakan 2. 2.2 HHP : Aras 1 (iiv) HPU : 7.0 HPK : 8. Sains.HHP : Aras 1 (ii) Minggu / Tajuk MINGGU 25 LISAN ‘BINTANG DI LAUTAN’ (Interpersonal dan Maklumat) Objektif / HPU / HPK / HHP OBJEKTIF : Pada akhir pelajaran.0 HPK : 2. 2. Membina 5 ayat daripada laras cerita.3 HHP : Aras 1 (iii) OBJEKTIF : Pada akhir pelajaran.2 HHP : Aras 1 (i) OBJEKTIF : Pada akhir pelajaran. murid akan dapat 1. (b) Kajian Masa Depan.mencirikan (b) Kecerdasan Pelbagai. murid akan dapat 1. Menyatakan 6 isi penting dalam petikan 2. HPU : 2. SISTEM BAHASA Cakap Ajuk Laras Bahasa PENYERAPAN Ilmu : Kesusasteraan Melayu. Nilai : Kerjasama.1 HPK : 10. Nilai dan Pengajaran (Estetik dan Maklumat) RINGKASAN Petikan Umum KESAN-KESAN OBESITI (Interpersonal dan Maklumat) BBB Petikan Majalah Modul ringkasan Laporan akhbar 23 . Kamus Istilah sastera.TMK Nilai : Bekerjasama. Genre DRAMA ‘ANGIN’ Aspek: 1.0 HPK : 2.0 HPK : 7. SISTEM BAHASA Proses Peluasan Ayat PENYERAPAN Ilmu : Perundangan Nilai : Hemah tinggi. murid akan dapat 1. BBB Catatan / BBB Lembaran Pengurusan Grafik BTT2 : Unit 21 BBB Antologi SEUNTAI KATA UNTUK DIRASA Lembaran Pengurusan Grafik. Menyenaraikan isi-isi penting daripada sebuah cerita.0 HPK : 6. Menulis ringkasan lengkap HPU : 2. Baik Hati KBT: (a) KB . hormat-menghormati KBT: (a) KB – mengenal pasti sebab akibat.Menghuraikan watak dan perwatakan bagi watak utama dan sampingan.Menjelaskan nilai dan pengajaran dalam drama HPU : 10.4 HHP : Aras 1 (ii) 3 (i) HPU : 6. (b) Kajian Masa Depan.

murid akan dapat 1. bersih KBT: (a) KB – menyusun atur (b) Belajar Cara Belajar BBB Antologi SEUNTAI KATA UNTUK DIRASA Lembaran Pengurusan Grafik. Menghuraikan sinopsis drama 2. BBB Contoh Wawancara (Interpersonal dan Maklumat) 24 . Persoalan 3. 8. (Estetik dan Maklumat) PENULISAN Wawancara . Menyatakan format wawancara.1. Menghurai dan membandingkan watak dan perwatakan dalam drama 3. murid akan dapat 1. 2.0 HPK : 10. Membina ayat dengan menggunakan kata penegas HPU : 7. Kemanusiaan Nilai : Kejujuran.4 HHP : Aras 1 (ii. mengumpulkan.0 HPK : 5. 10.3. Menyatakan 5 isi utama wawancara. iv) HPU : 10. 7.2. HPU : 8.0 HPK : 8.format .1 HHP : Aras 1 (i) OBJEKTIF : Pada akhir pelajaran. 3 (i) HPU : 5.0 HPK : 8.6 HHP : Aras 1 (i.2.Isi/ Kandungan SISTEM BAHASA Cakap Ajuk Laras Bahasa PENYERAPAN Ilmu : Kesusasteraan Melayu.0 HPK : 7.5 HHP : Aras 1 (ii. (b) Pembelajaran Kontekstual SISTEM BAHASA Tanda Baca Ayat Tanya Ayat Sokongan Kata Adjektif PENYERAPAN Ilmu : Kemasyarakatan Nilai : Baik hati. 7.4. 2. Plot 2. v) HPU : 8. murid akan dapat 1. kebijaksanaan KBT: (a) KB – Mengelaskan. mengkategorikan.2 HHP : Aras 1 (ii) Penyerapan dan Pengabungjalinan SISTEM BAHASA Kata Penegas PENYERAPAN Ilmu : TMK. Menyatakan persoalan dalam drama HPU : 10.Minggu / Tajuk MINGGU 26 LISAN Bercerita ‘ MENITI ALAM SIBER’ (Maklumat danEstetik Objektif / HPU / HPK / HHP OBJEKTIF : Pada akhir pelajaran.4 HHP : Aras 1 (ii). iv) OBJEKTIF : Pada akhir pelajaran.0 HPK : 10. Perbandingan Watak. Kesederhanaan KBT: (a) KB – menjana idea (b) Belajar Cara Belajar BBB Catatan / BBB Lembaran Pengurusan Grafik Petikan Cerita BTT2 : Unit 22 Genre DRAMA ‘BUYUNG’ Aspek : 1. (iii). Sains Nilai : Rasional. Menyenaraikan kepentingan bidang sains dan teknologi kepada negara. 8.

10. Membina ayat ayat majmuk gabungan HPU : 7. tanggungjawab KBT: BBB Catatan / BBB Petikan rencana daripada akhbar BTT2 : Unit 23 BBB Antologi SEUNTAI KATA UNTUK DIRASA Lembaran Pengurusan Grafik. 3.0 HPK : 9.0 HPK : 10.0 HPK : 8. vi) OBJEKTIF : Pada akhir pelajaran. PENYERAPAN Ilmu : Kesusasteraan Melayu. Keagamaan Nilai : Kasih sayang.5 HHP : Aras 1 (iv. ii) OBJEKTIF : Pada akhir pelajaran.0 HPK : 7.6 HHP : Aras 1 (iii) HPU : 8. Menulis ringkasan lengkap HPU : 9.alam sekitar Nilai : Kesyukuran. Menyenaraikan fakta dalam petikan yang diberi. Membuat pertimbangan secara teliti tahap maklumat yang telah disusun. murid akan dapat 1.3 HHP : Aras 1 (i). Kesihatan. murid akan dapat 1.3 Penyerapan dan Pengabungjalinan SISTEM BAHASA Ayat majmuk gabungan PENYERAPAN Ilmu : Astronomi Nilai : Kerjasama. Menyenaraikan 6 isi penting dalam petikan. Menyatakan tema dan persoalan cerpen 2. 8. 2 (iii) 3 (iii) HPU : 2.1.0 HPK : 2.7 HHP : Aras 1 (i. Pengorbanan KBT: (a) KB – menyusun atur (b) Pembelajaran Kontekstual. murid akan dapat 1. Toleransi KBT: (a) KB – mengenal pasti sebab akibat (b) Pembelajaran kontekstual SISTEM BAHASA Kosa kata Sebutan dan intonasi Simpulan bahasa. BBB Petikan Umum Modul ringkasan Gambar 25 . 2.1. 9.2. Menjelaskan nilai dan pengajaran cerpen HPU : 10. TMK SISTEM BAHASA Kata Majmuk Ayat Penyata Penanda Wacana PENYERAPAN Ilmu : Pengetahuan am. 2. -Tema dan persoalan -nilai dan pengajaran (Estetik dan Maklumat) RINGKASAN Petikan Umum PENCEMARAN ALAM SEKITAR (Interpersonal dan Maklumat) Objektif / HPU / HPK / HHP OBJEKTIF : Pada akhir pelajaran.Minggu / Tajuk MINGGU 27 Objektif / HPU / HPK / HHP UJIAN PRESTASI 2 Penyerapan dan Pengabungjalinan Catatan / BBB Minggu / Tajuk MINGGU 28 MEMBACA DAN MEMAHAMI ‘ANGKASA RAYA’ Petikan Umum (Maklumat) Genre CERPEN ‘MAMA’ Aspek.

Menyatakan watak dan perwatakan. 2.0 HPK : 2. KBT: (a) KB – membuat inferens BBB ANTOLOGI SEUNTAI KATA UNTUK DIRASA Lembaran Pengurusan Grafik.menganalisis (b) Pembelajaran Kontekstual. SISTEM BAHASA Kosa kata Ayat Penyata Ayat tanya Tanda Baca. (vi) Genre CERPEN ‘ERTI KASIH MAKNA SAYANG’ Aspek.1 HHP : Aras 1 (ii) HPU : 8.4. Kasih sayang KBT: (a) KB – Membanding dan membeza (b) Kajian Masa Depan.1. 2.0 HPK : 2. adil dan saksama KBT: (a) KB – membezakan fakta dengan pendapat. Membina ayat dengan menggunakan ayat majmuk pancangan. 10. murid akan dapat 1. Geografi Nilai : Patuhi Undang-undang. PENULISAN Karangan Bahan rangsangan (Interpersonal dan Maklumat) BBB Bahan rangsangan ( Jadual ) 26 . Tema dan persoalan Watak perwatakan Nilai dan pengajaran (Estetik dan Interpersonal) SISTEM BAHASA Ayat tanya Ayat penyata Istilah dan kosa kata PENYERAPAN Ilmu : Kesusasteraan Melayu. 2. 2.5 HHP : Aras 1 (iv) HPU : 8. Perubatan.HHP : Aras 1 (ii) (a) KB . Disiplin.1.0 HPK : 8. Menyenaraikan 3 isi penting karangan. Menulis karangan yang lengkap HPU : 2. Nilai : Bertanggungjawab. PENYERAPAN Ilmu : Kasihatan.1 HHP : Aras 2 (i) (ii) OBJEKTIF : Pada akhir pelajaran.6 HHP : Aras 1 (v) 3 (ii) HPU : 2. 10. murid akan dapat 1. Minggu / Tajuk MINGGU 29 LISAN ‘ SALAM PERPISAHAN’ Objektif / HPU / HPK / HHP OBJEKTIF : Pada akhir pelajaran. (b) Pembelajaran Kontekstual.3 HHP : Aras 1 (i) 3 (ii) OBJEKTIF : Pada akhir pelajaran. Menjelaskan tema dan pengajaran cerpen HPU : 10.0 HPK : 7.0 HPK : 10. murid akan dapat 1. BBB Catatan / BBB Gambar BTT 2 : UNIT 24 (Maklumat) HPU : 7. Penyerapan dan Pengabungjalinan SISTEM BAHASA Ayat Majmuk pancangan PENYERAPAN Ilmu : Kemasyarakatan Nilai : murah hati. Menyenaraikan isi-isi penting yang terdapat dalam petikan.0 HPK : 8.5 HHP : Aras 1 (iv). 3. Menghuraikan sekurang-kurangnya 3 nilai dan pengajaran.

1.8 HHP : Aras 3 (i) Penyerapan dan Pengabungjalinan SISTEM BAHASA Kata Majmuk Ayat Penyata Ayat Tanya.4.5.1.0 HPK : 7. Menulis ringkasan selengkapnya dengan betul. HPU : 2. murid akan dapat 1. (b) SISTEM BAHASA Kosa kata Kata ganda Sebutan dan intonasi Susunan ayat. 10. BBB Catatan / BBB Lembaran Pengurusan Grafik. murid akan dapat 1. 2. 2. Gambar Poster Petikan Akhbar Genre sastera CERPEN ‘TANGAN KANAN. 2.1.2 HHP : Aras 1 (i) (v) 2 (i) 3 (i) OBJEKTIF : Pada akhir pelajaran. KBT: (a) KB – Menjana idea (b) Kajian Masa Depan.3 HHP : Aras 1 (iii) (vi) HPU : 3. (b) TMK. HPU : 7. 27 .0 HPK : 10. PENYERAPAN Ilmu : PJK Nilai : Semangat Kesukanan.0 HPK : 8. Kamus Dewan BBB Petikan Rencana Modul ringkasan Lembaran Pengurusan Grafik.0 HPK : 2. TMK.mencirikan Kecerdasan Pelbagai. KIRI ATAU KEDUA-DUANYA’ Aspek Sinopsis Tema dan persoalan Watak dan Perwatakan Nilai dan pengajaran (Estetik dan Interpersonal) RINGKASAN Petikan Umum KERUNTUHAN INSTITUSI KEKELUARGAAN (Interpersonal dan Maklumat) BBB Antologi SEUNTAI KATA UNTUK DIRASA Lembaran Pengurusan Grafik. SISTEM BAHASA Sistem Ejaan Kata Pinjaman – Kata Terbitan.5 HHP : Aras 1 (ii) (iii) HPU : 2. 10. Seni Muzik Nilai : Kesabaran . Minggu / Tajuk MINGGU 30 ‘LISAN’ TEKNOLOGI MAKLUMAT’ (Interpersonal dan Maklumat) Objektif / HPU / HPK / HHP OBJEKTIF : Pada akhir pelajaran. PENYERAPAN Ilmu : Kesusasteraan Melayu.1.2 HHP : Aras 1 (iii) OBJEKTIF : Pada akhir pelajaran. TMK.Prihatin KBT: (a) KB . Menjelaskan kepentingan bidang teknologi maklumat 2. Menyatakan sumbangan bidang teknologi maklumat kepada negara. 8. 2. 7. PENYERAPAN Ilmu : Sains dan teknologi Nilai : Rasional KBT: (a) KB – Membezakan fakta dengan pendapat. 3.0 HPK : 2. Menyatakan sekurang-kurangnya 3 perwatakan watak utama.1. murid akan dapat 1. Mencadangkan 5 isi penting dalam petikan.(b) Kecerdasan Pelbagai.0 HPK : 3. Menghuraikan tema dan persoalan cerpen 3.2 HHP : Aras 1 (i) (ii) HPU : 8. Menjelaskan nilai dan pengajaran cerpen HPU : 10.

0 HPK : 7. Nilai : Kasih Sayang.1. KBT: (a) KB – Membezakan fakta dengan pendapat. (b) TMK.0 HPK : 10.Minggu / Tajuk MINGGU 31 LISAN ‘ISU BULI’ (Interpersonal dan Maklumat) Objektif / HPU / HPK / HHP OBJEKTIF : Pada akhir pelajaran. Menyatakan cara-cara mengatasi masalah buli di sekolah 2.1. Menulis laporan dengan format yang betul. PENYERAPAN Ilmu : Kesusasteraan Melayu. BBB Catatan / BBB Lembaran kerja Pengurusan Grafik.3 HHP : Aras 1 (iii) (vii) BBB Antologi SEUNTAI KATA UNTUK DIRASA Lembaran Pengurusan Grafik. 7.1 HHP : Aras 1 (i) (iv) 3 (i) OBJEKTIF : Pada akhir pelajaran. Prihatin KBT: (a) KB – mengelaskan. Menulis maksud sajak 2. murid akan dapat 1. mengkategorikan. (b) Kecerdasan Pelbagai.2 HHP : Aras 1 (i) (v) 2 (i) 3 (i) Penyerapan dan Pengabungjalinan SISTEM BAHASA Kata Majmuk Ayat Penyata Ayat Tanya. Mencadangkan faktor-faktor masalah sosial dalam kalangan pelajar. Sukan Nilai : Keberanian. Kamus Dewan SISTEM BAHASA Kata Nama Kata Kerja Ayat Penyata PENYERAPAN Ilmu : PJK. Menyenaraikan tema dan persoalan sajak 3. 7. Ketaatan. SISTEM BAHASA Kata Pinjaman Istilah/kosa kata. mengumpulkan. PENYERAPAN Ilmu : Undang-undang.1.0 HPK : 2.3 HHP : Aras 1 (iii) (vi) HPU : 3.0 HPK : 8.0 HPK : 3. murid akan dapat 1. 3.2 HHP : Aras 1 (i) HPU : 7. HPU : 7. Menjelaskan nilai dan pengajaran sajak HPU : 10. murid akan dapat 1. Keratan Akhbar Genre SAJAK ‘MATA AYAH’ Aspek: -Maksud sajak -Tema dan persoalan sajak -nilai dan pengajaran sajak (Estetik dan Maklumat) PENULISAN . Semangat Kesukanan KBT: (a) KB – menyusun atur BBB Contoh Laporan Majalah (Interpersonal dan Maklumat) 28 .1 HHP : Aras 1 (iii) 2 (i) (ii) HPU : 8.Laporan OBJEKTIF : Pada akhir pelajaran. HPU : 2. Kemanusiaan Nilai : Disiplin.0 HPK : 7.

0 HPK : 11.1.Isu semasa Nilai : Berhemah tinggi. 10.4 HHP : Aras 1 (i) Penyerapan dan Pengabungjalinan SISTEM BAHASA Kata Kerja Ayat Aktif Ayat Pasif Ayat Penyata PENYERAPAN Ilmu : Pengetahuan Am Nilai : Bertanggungjawab KBT: (a) KB – mencirikan.maksud sajak 2. 9. Menulis isi-isi penting dan huraian isi 2. murid akan dapat 1.0 HPK : 10.0 HPK : 8.4 HHP : Aras 2 (ii) (iii) HPU : 11.6 HHP : Aras 1 (iii) (vi) OBJEKTIF : Pada akhir pelajaran. menjelaskan tema.0 HPK : 9.0 HPK : 9. PENDIDIKAN Nilai : Mengenang budi. Amanah KBT: (a) KB – menyusun atur.(b) Kajian Masa Depan Minggu / Tajuk MINGGU 32 LISAN Memberi pendapat / membuat keputusan.4 HHP : Aras 1 (ii) (v) 3 (iii) HPU : 8. murid akan dapat 1.1. HPU : 10. 2. Menyediakan rangka karangan 3.mengitlak (b) Pembelajaran Kontekstual.1 HHP : Aras 1 (i) BBB Antologi SEUNTAI KATA UNTUK DIRASA Lembaran Pengurusan Grafik Kamus Dewan BBB Bahan rangsangan (Ilustrasi) 29 . Hormatmenghormati KBT: (a) KB . Objektif / HPU / HPK / HHP OBJEKTIF : Pada akhir pelajaran. 3.2.0 HPK : 2.4. Menyampaikan sekurang-kurangnya empat pendapat dengan ayat-ayat yang gramatis. menjana idea (b) TMK BBB Catatan / BBB Lembaran Pengurusan Grafik Gambar Poster Petikan Akhbar (Maklumat dan Interpersonal) Genre SAJAK ‘BICARA BUAT GURU’ Aspek : 1. mengenal pasti sebab akibat. Mengemukakan 1 perenggan isi-isi penting dan menghuraikannya dengan tepat. 2. Menulis maksud sajak 2. nilai dan pengajaran (Estetik dan Maklumat) PENULISAN Karangan bahan rangsangan (Maklumat dan Estetik) HPU : 2.tema dan persoalan sajak 3. Menyatakan dan memberikan contoh gaya bahasa. SISTEM BAHASA Ayat penyata Ayat majmuk Peribahasa PENYERAPAN Ilmu : kemasyarakatan. HPU : 9. 8.3.Menulis karangan bahan rangsangan HPU : 9. 9.nilai dan pengajaran sajak.persoalan. TMK SISTEM BAHASA Kosa kata Sebutan dan nasi PENYERAPAN Ilmu : Kesusasteraan Melayu. murid akan dapat 1.2 HHP : Aras 1 (i) (ii) 3 (i) OBJEKTIF : Pada akhir pelajaran. (b) Belajar Cara Belajar.

rasional KBT: (a) KB – menjana idea (b) Kajian Masa Depan . Alam sekitar Nilai : tanggungjawab.8 HHP : Aras 1 (i) (ii) (iv) Penyerapan dan Pengabungjalinan SISTEM BAHASA Ayat Penyata Ayat Aktif Ayat Pasif Ayat tanya. Menulis maksud sajak 2.0 HPK : 7.0 HPK : 2.0 HPK : 2. (b) TMK SISTEM BAHASA Kosa kata Sebutan dan Intonasi PENYERAPAN Ilmu : Pengetahuan am.gaya bahasa . 7. Menyatakan sekurang-kurangnya dua nilai dan pengajaran.4. Menyenaraikan 6 isi penting dalam petikan.0 HPK : 8. murid akan dapat 1. PENYERAPAN Ilmu : TMK. 2. BBB Catatan / BBB Komputer Lembaran Pengurusan Grafik Gambar Petikan Berita Akhbar BBB Antologi SEUNTAI KATA UNTUK DIRASA Lembaran Pengurusan Grafik SISTEM BAHASA Kosa kata Penanda wacana Ayat penyata PENYERAPAN Ilmu : Komunikasi.2 HHP : Aras 1 (v) OBJEKTIF : Pada akhir pelajaran. Menghuraikan hujah berkaitan prosa . Nilai : amanah KBT: (a) KB – menyelesaikan masalah. 10.Nilai dan pengajaran. Menulis ringkasan lengkap HPU : 2.6 HHP : Aras 1 (iii) (v) 2 (i) 3 (ii) HPU : 7. Nilai : Kerjasama. Menyatakan enam isi penting dalam petikan. 10. Menjelaskan gaya bahasa sajak HPU : 10. HPU : 8. (Estetik dan Interpersonal) RINGKASAN KEPENTINGAN HUTAN KEPADA MANUSIA (Interpersonal dan Maklumat) Objektif / HPU / HPK / HHP OBJEKTIF : Pada akhir pelajaran.4 HHP : Aras 1 (i) (ii) HPU : 8. 8.0 HPK : 8. murid akan dapat 1.maksud sajak .8 HHP : Aras 1 (iii) 2 (ii) 3 (i) HPU : 2.0 HPK : 10. TMK BBB Petikan Umum Modul Ringkasan Lembaran Pengurusan Grafik 30 . 3. murid akan dapat 1.5 HHP : Aras 1 (i) (ii) 3 (i) OBJEKTIF : Pada akhir pelajaran. 2. Kegigihan KBT: (a) KB – membuat kesimpulan (b) Kecerdasan Pelbagai. Perdagangan.2.Minggu / Tajuk MINGGU 33 LISAN Memberi ulasan tentang prosa ‘Industri Pelancongan di Malaysia’ (Maklumat dan Interpersonal) Genre SAJAK “ SEUNTAI KATA UNTUK DIRASA’ Aspek: .7. kesusasteraan Melayu.1.

maksud sajak .0 HPK : 9. (Estetik dan Interpersonal) PENULISAN Karangan – Peribahasa .0 HPK : 2. Nilai : Rasional. kesusasteraan Melayu. 8. Ayat tunggal.0 HPK : 7. BTT4 : Unit 6 Bahagian 1 BBB Antologi SEUNTAI KATA UNTUK DIRASA Lembaran Pengurusan Grafik Genre SAJAK “ PESAN TANGAN KEPADA JARI’ Aspek: .4. 2.0 HPK : 10.1 HHP : Aras 1 (i) Penyerapan dan Pengabungjalinan SISTEM BAHASA Laras Bahasa Kosa kata .Minggu / Tajuk MINGGU 34 LISAN Komentar ‘Riadah’ (Maklumat dan Interpersonal) Objektif / HPU / HPK / HHP OBJEKTIF : Pada akhir pelajaran. Nilai : Semangat bermasyarakat. Kerjasama KBT: (a) KB – membuat kesimpulan (b) Kecerdasan Pelbagai.gaya bahasa .1. bertanggungjawab KBT: (a) KB – membanding dan membeza (b) Kajian Masa Depan BBB Contoh karangan Lembaran Pengurusan Grafik.0 HPK : 8. murid akan dapat 1. Sejarah.0 HPK : 7. 10.6 HHP : Aras 1 (iii) (v) 2 (i) 3 (ii) HPU : 7. 3.5 HHP : Aras 1 (v) HPU : 9.isi perbincangan (Interpersonal) SISTEM BAHASA Ayat Majmuk Ungkapan Istilah dan diksi.2 HHP : Aras 1 (iii. Kebudayaan. 2. murid akan dapat 1.format . Menyatakan 5 hasil perbincangan berdasarkan gambar. Menjelaskan gaya bahasa sajak HPU : 10.2. Menyatakan maksud peribahasa dengan betul. KBT: (a) KB – menjana idea (b) Belajar cara belajar. PENYERAPAN Ilmu : Kesenian Nilai : Kesantunan.1. 10. HPU : 8.Nilai dan pengajaran. Kesantunan. 7. SISTEM BAHASA Kosa kata Sebutan dan Intonasi PENYERAPAN Ilmu : Pengetahuan am. 31 .2 HHP : Aras 1 (v) OBJEKTIF : Pada akhir pelajaran. BBB Catatan / BBB Lembaran Pengurusan Grafik. Menulis maksud sajak 2. Menulis karangan berdasarkan maksud peribahasa.2 HHP : Aras 1 (i) 2 (ii) 3 (i) OBJEKTIF : Pada akhir pelajaran. PENYERAPAN Ilmu : Sukan. Berurusan dengan pihak tertentu untuk mendapatkan maklumat. Menyatakan sekurang-kurangnya dua nilai dan pengajaran. Gambar Poster Petikan Berita Akhbar. v) 2 (v) HPU : 2. HPU : 7. murid akan dapat 1.

2 HHP : Aras 1 (i) 2 (ii) 3 (i) Penyerapan dan Pengabungjalinan SISTEM BAHASA Kata Tugas Kata Sendi Penanda Wacana Kata Tanya Ayat Penyata PENYERAPAN Ilmu : Sains Sosial Nilai : Rasional.3 HHP : Aras 1 (iv) 2 (i) OBJEKTIF : Pada akhir pelajaran.0 HPK : 1. Nilai : Kasih sayang. SISTEM BAHASA Ayat Penyata Sebutan dan Intonasi Istilah dan kosa kata. Menyatakan sekurang-kurangnya lima ayat berbentuk dialog dengan betul.maksud .0 HPK : 2. BBB Catatan / BBB Lembaran Pengurusan Grafik. PENYERAPAN Ilmu : Kesusasteraan Melayu. Menghuraikan gaya bahasa dalam sajak HPU : 10. Menulis isi-isi penting karangan Menulis karangan dengan baik HPU : 12. KBT: (a) KB – membuat kaitan dan perhubungan. rasional.4 HHP : Aras 1 (iii) 3 (ii) HPU : 2.2.1.gaya bahasa .2 HHP : Aras 1 (ii) (iv) 32 . Menyatakan nilai dan pengajaran. KBT: (a) KB – menjana idea (b) Pembelajaran Kontruktivisme. 10.0 HPK : 2. Keyakinan. Gambar Poster Radio Petikan Berita Akhbar BBB Antologi SEUNTAI KATA UNTUK DIRASA Lembaran Pengurusan Grafik. Peta Minda Genre SAJAK ‘CINTA’ Aspek: . 2. SISTEM BAHASA Sistem Ejaan Kata-kata Hikmat Peribahasa PENYERAPAN Ilmu : Kemasyarakatan. (Estetik dan Interpersonal) PENULISAN Karangan Bahan Rangsangan (Estetik dan Maklumat) OBJEKTIF : Pada akhir pelajaran. 2. (b) Pembelajaran Kontekstual.0 HPK : 10. murid akan dapat 1.3 HHP : Aras 1 (i) 2 (ii) HPU : 8. HPU : 1.Nilai dan pengajaran. Mengenal pasti dan menilai isi-isi penting.0 HPK : 12.Minggu / Tajuk MINGGU 35 LISAN Dialog ‘Keranamu Malaysia’ (Interpersonal) Objektif / HPU / HPK / HHP OBJEKTIF : Pada akhir pelajaran.0 HPK : 8. 3. Kegigihan KBT: (a) KB . Menulis maksud sajak 2. 12. murid akan dapat 1.1. murid akan dapat BBB Gambar Bahan rangsangan 1. Alam sekitar Nilai : Tanggungjawab.menilai (b) Pembelajaran Kontekstual.1 HHP : Aras 1 (i) (ii) (iii) HPU : 2. 2.

2. KBT: (a) KB – menjana idea (b) Pembelajaran Kontruktivisme.1. 2. Menghuraikan maksud sajak Menjelaskan gaya bahasa sajak Menulis nilai dan pengajaran sajak HPU : 10.2 HHP : Aras 1 (ii) 2 (i) OBJEKTIF : Pada akhir pelajaran.6 HHP : Aras 1 (iii. Pertanian Nilai : Rasionall.4. 8. BBB Petikan Umum Lembaran kerja Modul Ringkasan 33 . murid akan dapat Penyerapan dan Pengabungjalinan SISTEM BAHASA Kata Sendi Nama Kata Hubung Ayat Penyata Ayat Tanya PENYERAPAN Ilmu : Budaya.0 HPK : 8. SISTEM BAHASA Ejaan Kosa kata PENYERAPAN Ilmu : Kesusasteraan Melayu. murid akan dapat 1.nilai dan pengajaran (Estetik dan Maklumat) RINGKASAN Petikan Umum HALANGAN DALAM MEMAJUKAN SEKTOR PERTANIAN (Interpersonal dan Maklumat) 1. Genre SAJAK ‘RUANG’ Aspek: -maksud sajak -gaya bahasa sajak . 10. HPU : 9. Keagamaan Nilai :Kesyukuran KBT: (a) KB .2 HHP : Aras 2 (i) (ii) SISTEM BAHASA Sistem Ejaan Penanda Wacana Ayat Penyata.1. kerajinan KBT: (a) KB – menjana idea (b) Pembelajaran Kontekstual.1. Kamus Dewan / Kamus Istilah Sastera. Menyatakan tentang sesuatu adat perkahwinan.7 HHP : Aras 1 (ii) (iii) OBJEKTIF : Pada akhir pelajaran. 9. Menyatakan 6 isi penting dalam petikan 2.0 HPK : 8. murid akan dapat 1. Membuat perbandingan antara adat-adat perkahwinan di Malaysia.menganalisis (b) Pembelajaran Kontekstual.5 HHP : Aras 1 (i) (ii) (viii) HPU : 8.1.4. Kasih sayang. 1.1.4 HHP : Aras 1 (i) (iii) HPU : 2.Minggu / Tajuk MINGGU 36 LISAN Perbualan “Adat Perkahwinan” (Maklumat dan Interpersonal) Objektif / HPU / HPK / HHP OBJEKTIF : Pada akhir pelajaran. 10. v) 3 (ii) HPU : 8. PENYERAPAN Ilmu : Kemasyarakatan. 1.0 HPK : 2.0 HPK : 10. 3. Menulis ringkasan yang lengkap dan baik HPU : 1. 2. Gambar Poster Petikan Berita Akhbar BBB ANTOLOGI SEUNTAI KATA UNTUK DIRASA Lembaran Pengurusan Grafik.0 HPK : 9. BBB Catatan / BBB Lembaran Pengurusan Grafik. Agama Nilai : Keberanian.0 HPK : 1.

Nilai : Kesantunan. KBT: (a) KB – mengelaskan. Menyusun isi untuk penulisan karangan fakta. Kesantunan KBT: (a) KB – menjana idea (b) Pembelajaran Konstruktivisme BBB Catatan / BBB Lembaran Pengurusan Grafik.2. Kasih sayang. Gambar Komputer Petikan Berita Akhbar BBB Lembaran Pengurusan Grafik. murid akan dapat 1. HPU : 9.1.1 HHP : Aras 1 (i) BBB Carta Gambar Modul karangan (Maklumat) 34 . SISTEM BAHASA Kata Kerja Kata Nama Ayat Berlapis PENYERAPAN Ilmu : Kemasyarakatan.1. mengkategorikan (b) Belajar Cara Belajar.0 HPK : 7. Mengemukakan lima isi dengan alasan yang meyakinkan.0 HPK : 9. Petikan Berita Akhbar (Maklumat dan Interpersonal) LISAN Ceramah (Interpersonal dan Maklumat) PENULISAN Karangan – Fakta OBJEKTIF : Pada akhir pelajaran. 9.2 HHP : Aras 1 (i) (ii) HPU : 7.5 HHP : Aras 1 (ii) (v) OBJEKTIF : Pada akhir pelajaran. Menjawab soalan pemahaman yang pelbagai aras dengan betul.1. Nilai : Bertanggungjawab. 9. murid akan dapat Mengenal pasti kata kunci tajuk ceramah yang akan diberi.1. 7. Menyatakan tentang sesuatu adat perkahwinan.0 HPK : 4. Kebudayaan. HPU : 9. Kemasyarakatan. Kenegaraan. Kejujuran. KBT: (a) KB – membuat kaitan dan perhubungan (b) Pembelajaran Kontekstual.2 HHP : Aras 1 (i) (ii) HPU : 7. 4. SISTEM BAHASA Kosa kata Kata Majmuk Ayat Majmuk Ayat Penyata PENYERAPAN Ilmu : Pengetahuan am.0 HPK : 9.Minggu / Tajuk MINGGU 37 MEMBACA DAN MEMAHAMI Objektif / HPU / HPK / HHP OBJEKTIF : Pada akhir pelajaran. Nilai : Baik hati.1 HHP : Aras 1 (ii) (vii) Penyerapan dan Pengabungjalinan SISTEM BAHASA Kata Terbitan Ayat Pasif Ayat Majmuk Ayat Penyata PENYERAPAN Ilmu : Kesenian.0 HPK : 7. mengumpulkan.2 HHP : Aras 1 (i) HPU : 7. 7. HPU : 4. murid akan dapat 1. 2.0 HPK : 7. 2.

Membuat kesimpulan.Belajar Cara Belajar ALTERNATIF KEMAHIRAN BERFIKIR DALAM BAHASA (KB) : JENIS KEMAHIRAN BERFIKIR DALAM BAHASA: 1. Menganalisis 9.Kemahiran Bernilai Tambah . 17.Hasil Pembelajaran Khusus . Mengesan kecondongan pendapat. Membezakan fakta dengan pendapat. 11. Membuat kaitan dan perhubungan 4. Mengenal pasti idea utama dan idea sokongan. Mengelaskan. Meramal 12.Hasil Pembelajaran Utama . Menginterpretasi. 10. 19. mengumpulkan. Membanding dan membeza 5.Buku Panduan Guru . Menyusun atur 6. 3. mengkategorikan. 8.Teknologi Maklumat dan Komunikasi . Mengitlak 14.Buku Teks Tingkatan Dua .Fakta Sokongan . Mengenal pasti kenyataan benar dan palsu 7. mentaksir 18.MINGGU 38 MINGGU ULANGKAJI MINGGU ULANGKAJI PEPERIKSAAN AKHIR TAHUN PEPERIKSAAN AKHIR TAHUN MINGGU 39 MINGGU 40 MINGGU 41 SINGKATAN: BPG BTT2 BBB FU FS HPU HPK HHP KBT KB KMD TMK BCB . Mengenal pasti sebab akibat. Membuat inferens 16.Fakta Utama .Kajian Masa Depan . Menilai 35 .Kemahiran Berfikir . Mencirikan 2. Mesintesis 13.Huraian Hasil Pembelajaran .Bahan Bantu Belajar . Membuat analogi 15.

21. Menjana idea. 22.20. Merumus. Membuat keputusan 23. meringkas. Menyelesaikan masalah 36 .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful