Anda di halaman 1dari 13

PERANCANGAN STRATEGIK 2015– 2017 (PINDAAN 2016)

PENDIDIKAN JASMANI
SK TAMAN DAYA 2, 81100 JOHOR BAHRU

Petunjuk Bidang / Pegawai


Sasaran Strategi
Matlamat Prestasi Bertanggungjawab
Objektif
Strategik Utama 201 201
TOV 2017
(KPI) 5 6

1.Pencapaia 1.1.Meningkatka 100% Murid 92.3 93% 94% 95% PENGURUSAN


n prestasi n Pencapaian Memperoleh % KURIKULUM
akademik Murid Band 3
yang tinggi berdasarkan Dalam 1. Meningkatkan PK Pentadbiran/
oleh semua Panduan Semua Prestasi Ketua Panitia
murid. Pembangunan Mata Akademik
Pembelajaran Pelajaran
Murid (PBS) PJ Program Semua Guru PJ
Peningkatan
Akademik
1.2 Penilaian dan 15% Murid 1.1 Edaran nota
Pentaksiran Memperoleh peta minda
Pendidikan Band 6 1.2 Modul
Kesihatan dan Semua Latihan –
Pendidikan Mata Kerja Rumah
Jasmani Pelajaran
2. Mengaplikasi Ketua panatia
90% Murid Headcount Guru PJ
Lulus Akademik
80% murid 3. Meningkatkan Semua Guru PJ
melepasi tahap
tahap kecergasan
penguasaan fizikal untuk
minimum SEGAK
Pendidikan
Kesihatan 4. Meningkatkan Guru panatia
dan kualiti Guru PJ
Pendidikan pelaksanaan
Jasmani SEGAK
Petunjuk Bidang / Pegawai
Sasaran Strategi
Matlamat Prestasi Bertanggung jawab
Objektif
Strategik Utama 201 201
TOV 2017
(KPI) 5 6

2. Menarik PENGURUSAN
minat murid PERSEKITARAN
dan PdP DAN
terancang KEMUDAHAN
FIZIKAL

5. Menyediakan Guru Besar dan guru


persekitaran PJ
pembelajaran
yang kondusif

5.1 Menyediakan PK Pentabiran


bahan bantu Ketua Panitia
mengajar
5.2 Memastikan
alatan sukan
mencukupi
PENGURUSAN
DAN
PEMBANGUNAN
SUMBER
MANUSIA

6. Meningkatkan Ketua Panitia


pembudayaan Guru PJ
inovasi dalam
P&P
6.1 Membina
ABM

7. Meningkatkan Ketua Panitia


pembudayaan Guru PJ
KBAT
7.1 i-Think

8. Memantapkan PK Pentabiran
kefahaman guru Ketua Panitia
terhadap Guru PJ
Pelaksanaan
Pentaksiran
Berasaskan
Sekolah (PBS)

9. Meningkatkan PK Pentabiran
kualiti P&P guru. Ketua Panitia
9.1 Pencerapan
PdP
Petunjuk Bidang / Pegawai
Sasaran Strategi
Matlamat Prestasi Bertanggung jawab
Objektif
Strategik Utama 201 201
TOV 2017
(KPI) 5 6

PENGURUSAN
HUBUNGAN LUAR

10. Membangunkan Guru Besar


program jaringan PK Pentadbiran
dan jalinan PK Kokurikulum
dengan komuniti.

PENGURUSAN
KOKURIKULUM

11.Memaksimumka PK Kokurikulum
n keberkesanan
pelaksanaan
aktiviti
koakademik.
PELAN TAKTIKAL 1-2016
Matlamat 1: Pencapaian prestasi akademik yang tinggi oleh semua murid.
INISIATIF / STRATEGI S1 Program Peningkatan Akademik
Tempoh/
Program/ Tanggungja Kos/ Output / Pelan
Bil Hari / KPI Sasaran
Projek wab Sumber Outcome Kontingensi
Kekerapan

1 Kelas Tambahan Guru PJ Sepanjang Tiada Pencapaian Gred Purata Semua murid Modul
tahun ujian bulanan Sekolah tahun 3,4 dan Mengikut Aras
(mulai 5 dalam
6 Mac 16) kelompok
pencapaian
sederhana dan
rendah

2 Modul Latihan – KP dan Guru Sepanjang Pencapaian Gred Purata Semua murid Set Soalan
Kerja Rumah PJ tahun ujian bulanan Sekolah tahun 3,4 dan
5 dalam
kelompok
pencapaian
sederhana dan
rendah
PELAN TAKTIKAL 2-2016
Matlamat 2: Menarik minat murid dan PdP terancang

INISIATIF / STRATEGI S2 Meningkatkan minat belajar murid.


Tempoh/
Program/ Tanggung Kos/ Output / Pelan
Bil Hari / KPI Sasaran
Projek jawab Sumber Outcome Kontingensi
Kekerapan
Persediaan
1 Penyediaan bahan Guru PJ Januari - guru untuk 98% PdP Semua murid
bantu mengajar November mengajar
dengan lebih
terancang

2 Penyediaan alatan SU sukan Januari – RM Tahap 95% murid Semua murid


sukan mencukupi Guru panatia Disember 3,500.00 kepuasan cergas
Guru PJ murid
terhadap
bidang sukan
PELAN OPERASI

Matlamat Strategik : Pencapaian prestasi akademik yang tinggi


oleh semua murid.

Strategi : S1 Meningkatkan prestasi akademik murid.


S2 Meningkatkan minat belajar murid.

Nama Program / Projek : Edaran nota peta minda

Objektif Program / Projek : meningkatkan prestasi dan minat belajar murid

Tanggungjawab : Guru Pendidikan Pendidikan Jasmani

Tempoh / Hari : 6 Mac 2016

Tempat : Kelas

Sasaran : Murid sederhana dan lemah tahun 3,4, dan 5

Kos Perbelanjaan : -

Sumber : -

Jawatankuasa : Guru besar, panatia PJ, Guru PJ

Ringkasan Program : Murid-murid akan diberi nota untuk meningkatkan


pencapaian akademik.
Status /
Tanggung- Tarikh
Langkah Proses Kerja KPI Sasaran Pelan
jawab Jangkaan
Kontigensi
1 Mesyuarat Jawatankuasa: Ketua 2 Mac 2016 Kertas murid
Panatia cadangan
- Bentang kertas kerja diluluskan
- Lantikan J/Kuasa
- Tetapkan tarikh
- Agihan tugas
2 Taklimat kepada yang Penyelaras 6 Mac 16 Penerangan Semua guru
terlibat Program program PJ dan murid
disampaikan
3 Penyediaan bahan Guru PJ Mac 2016 – Siap untuk Tiada
November digunakan
2015
5 Penyediaan tempat dan Guru PJ Mac 2016– Siap untuk Tiada
peralatan November digunakan
2015
6 Pelaksanaan Program Guru PJ Mac 2016 – Keakuran Jawatankuasa
November jadual dan murid
2016
7 Penilaian, Pelaporan dan Guru PJ November Kajian Murid
Post Mortem 2016 Keyakinan
Murid - Pra
dan Post
PELAN OPERASI

Matlamat Strategik : Pencapaian prestasi akademik yang tinggi oleh semua


murid.

Strategi : S1 Meningkatkan prestasi akademik murid.


S2 Meningkatkan minat belajar murid.

Nama Program / Projek : modul latihan-kerja rumah

Objektif Program / Projek : Meningkatkan pencapaian akademik dan minat belajar


murid

Tanggungjawab : Guru PJ

Tempoh / Hari : Januari – November 2016

Tempat : Sekolah

Sasaran : -

Kos /Anggaran Perbelanjaan : -

Sumber : -

Jawatankuasa : Guru-Guru PJ
Status /
Tanggung- Tarikh
Langkah Proses Kerja KPI Sasaran Pelan
jawab Jangkaan
Kontigensi
1 Mesyuarat Jawatankuasa: Ketua Januari 2016 Kertas murid
Panatia cadangan
- Bentang kertas kerja diluluskan
- Lantikan J/Kuasa
- Tetapkan tarikh
- Agihan tugas
2 Taklimat kepada yang Penyelaras Januari 2016 Penerangan Semua guru
terlibat Program program PJ dan murid
disampaikan
3 Penyediaan bahan Guru PJ Januari 2016 Siap untuk Tiada
digunakan
5 Penyediaan tempat dan Guru PJ Januari 2016 Siap untuk Tiada
peralatan digunakan

6 Pelaksanaan Program Guru PJ Januari 2016 – Keakuran Jawatankuasa


November jadual dan murid
2016

7 Penilaian, Pelaporan dan Guru PJ November Kajian Murid


Post Mortem 2016 Keyakinan
Murid - Pra
dan Post

Anda mungkin juga menyukai