Anda di halaman 1dari 1

SMK ELOPURA 2, SANDAKAN

PERANCANGAN TAKWIM TAHUN 2011


PANITIA GEOGRAFI

JANUARI FEBRUARI MAC APRIL MEI JUN JULAI OGOS SEPT OKT NOV
BIL PROGRAM/AKTIVITI 1 2 3 4 1 2 3 4 1 3 4 1 2 3 4 1 2 3 2 3 4 1 2 3 4 1 2 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2

1 MENYIAPKAN RPH X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X
2 MESYUARAT PANITIA X X X X
3 KURSUS DALAMAN X X
4 BENGKEL PMR X
5 UJIAN X X X X
6 PEPERIKSAAN X X
7 PERCUBAAN PMR X
8 KERJA KURSUS TING. 3 X X X X X X X X X X X X X X X
9 MASUK MARKAH KKG 3 X
10 KERJA KURSUS TING 1&2 X X X X X X X X X X X
11 SERAH MARKAH KKG 1&2 X
12 PENCERAPAN X X X X X X X X X X X X X X X X X X
13 BULAN KEMANUSIAAN X X X
14 MELAKSANAKAN MODUL X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X
15 LAPORAN PANITIA 2011 X
16 AGG. BELANJAWAN 2012 X
17 PERANCANGAN 2012 X
18 MENYIAPKAN RPT 2012 X
19
20

Disediakan oleh,

…………………………………..
( )
Ketua Panitia Geografi