Anda di halaman 1dari 5

PKE 3109 PERMAINAN BOLA JARING

RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN (RPH)

Mata Pelajaran : Pendidikan Jasmani


Tunjang : Kemahiran Asas
Tajuk : Bola Jaring
Sub-Tajuk/ Kemahiran : Hantaran Aras Bahu
Tarikh : 10/2/2010
Masa : 8.00 – 8.30 pagi
Tahun :4
Bil. Murid : 17 orang
Hasil Pembelajaran : Pada akhir pengajaran dan pembelajaran murid-
murid dapat:-
Psikomotor : Memberi hantaran aras bahu dengan teknik yang
betul sekurang-kurangnya 3 kali. Daripada 5 kali
percubaan.
Kognitif : Menjelaskan tujuan utama hantaran aras bahu
dalam permainan bola jaring.
Afektif : Memperlihatkan sikap bekerjasama, berdisiplin,
mematuhi arahan dan bertolak ansur.
Pengalaman sedia ada : Murid pernah mempelajari teknik hantaran aras
dada dan atas kepala.
Penerapan Nilai : Kesungguhan dan kerjasama
KBKK : Membanding beza
Penggabungjalinan : Sains – kesan tarikan gravity terhadap objek yang
dibaling secara diagonal.
Alatan : Bola Jaring, Wisel
PKE 3109 PERMAINAN BOLA JARING

Bahagian/ Aktiviti Fokus Pembelajaran/ Organisasi Catatan/


Masa Butir-butir mengajar Pengurusan Kelas Alatan
- Membuat dua barisan
TKP--
panjang dan diketuai oleh
- Kenestetik
seorang pelajar di
Permulaan - Verbal
hadapan.
(5 minit) linguistik
- Berlari dengan Kumpulan
menggunakan bebola
Lari secara
berpasukan kaki.
- Berlari dengan kelajuan
yang berbeza-beza.
- Berlari ke hadapan dan
Memanaskan kemudian berpatah
badan semula.
(5 minit)
Aktiviti 1
- Cantumkan kedua-dua
tapak tangan dan dibawa
rapat ke dada.
- Tekan tapak tangan

Regangan dengan kiraan 8


tangan
Individu
Aktiviti 2
- Pusing pergelangan
tangan ke luar dan ke
dalam dengan kiraan 8.
PKE 3109 PERMAINAN BOLA JARING
- Bola dipegang dengan -bola Jaring
sebelah tangan pada
paras bahu.
- Sebalah kaki di
hadapan;bahu bebas
menghala ke sasaran.
Gerak Kerja Membuat
- Bawa bola ke belakang
Kelas hantaran –
dan tolak bola ke sasaran
(10 minit) aras bahu
dengan siku bergerak
terlebih dahulu.
- Luruskan bahu dan jari
ke hadapan/ ke arah
sasaran.
- Kaki mengikut lajak.
Kemuncak - Bahagikan kepada - Bola
Jaring
Permainan - Gunakan hantaran aras dua kumpulan.
Menyelamat
Kecil bahu yang telah - Pasukan
kan Raja
(10 minit) dipelajari. berselendang hitam
yang
- Bergerak pantas dan melawan pasukan
dikepung
tangkas. berselendang putih.
- Setiap pasukan
memilih 9 orang ahli
dan seorang raja.
- Raja perlu
dilindungi daripada
terkena bola dari
pihak lawan.

Arahan :
- Bola pertama
dimulai di tengah.
- Giliran diundi untuk
memulakan
PKE 3109 PERMAINAN BOLA JARING
serangan.
- Setiap ahli perlu
melindungi raja bagi
pasukannya.
- Apabila mana-
mana ahli mendapat
bola,ahli tersebut
boleh membuat
serangan kepada
raja pihak lawan
ataupun membuat
hantaran kepada
ahlinya sendiri.
- pasukan yang
paling banyak dapat
membuat hantaran
bahu tepat ke kaki
raja pihak
lawan,dikira sebagai
pemenang.
- gunakan hantaran
bahu sahaja.
Penutup Berjalan - Berjalan secara rawak - Berselerak Lakukan di
Menyejukkan secara sambil tarik dan hembus kawasan
Badan rawak nafas. lapang
Regangan - Regangan dilakukan - Seorang ketua Ruang antara
(5 minit)
tubuh badan dari kaki ke kepala. mengetuai regangan rakan
bersama menyejukkan
iringan badan.
muzik
PKE 3109 PERMAINAN BOLA JARING
Memberi - Guru mengucapkan - Berkumpul Lakukan di
kata-kata terima kasih dan ucapan kawasan
semangat tahniah atas lapang
dan pujian. kesungguhan dan
kerjasama yang
diberikan.

Anda mungkin juga menyukai