Anda di halaman 1dari 12

PK P.Khas/ Guru P.

Khas Guru Arus


Setiausaha
Penyelaras (Guru Perdana
PPI
PPKI Pendamping) (Guru Subjek
Kelas PPI)

Pengetua/

PERANAN DAN TANGGUNGJAWAB


Guru Guru
Besar Kelas

JPKS SEKOLAH Guru


Bimbingan
&
Kaunseling

Guru Guru Guru


PIBG
PPM SPBT Pemulihan Disiplin
Sekolah Khas
PENGETUA/
GURU BESAR

Mengurus PCG bagi


kegunaan MBK yang Merancang,
mengikuti PPI secara menubuhkan dan
inklusif separa / inklusif mempengerusikan
penuh JPKS
Bantu pihak
Kenal pasti MBK pentadbiran Pastikan aktiviti
yang berpotensi laksanakan pelaksanaan PPI
ke PPI dan pantau mesyuarat didokumentasikan.
perkembangan JPKS.
murid.

Sediakan
Laporan Tempoh
Kenalpasti guru
Percubaan 3 dan
pendamping dan
tetapkan jadual PK PENDIDIKAN analisis
pencapaian
waktu KHAS/ MBK.
PENYELARAS
PPKI
Pastikan
Merancang keperluan murid
dan di kelas inklusif
menyelaras dan laksanakan
LDP proses transisi.
Sediakan data Bentangkan
murid PPI untuk calon murid PPI
keperluan JPN/ dalam
PPD Mesyuarat JPKS.
Dilantik dalam
kalangan guru
pendidikan khas
(hadir kursus PPI)

Sediakan
urusan surat Mendokumentasi
menyurat pelaksanaan PPI
JPKS SETIAUSAHA PPI

Bantu
laksanakan PPI
Kenalpasti murid PPI dan
lengkapkan borang pencapaian
berdasarkan SSKI

MBK “bersedia” - laksanakan


pentaksiran akademik Sediakan RPI, pelaporan dan
pantau perkembangan
MBK ‘kurang bersedia’- rujuk pencapaian MBK.
pasukan pelbagai disiplin GURU
PENDIDIKAN
KHAS (GURU
PENDAMPING)
Lengkapkan borang cadangan
Bimbing MBK semasa PdP
dan surat penempatan MBK ke
dan bantu guru subjek
kelas inklusif
rancang RPH

Tetapkan perjumpaan ibu


bapa/ penjaga
GURU ARUS PERDANA (GURU SUBJEK KELAS PPI)

Menjadi ahli JPKS.

Terima kehadiran dan jaga kebajikan MBK.

Bekerjasama dengan guru pendamping rancang RPH.

Lapor pencapaian akademik MBK.

Tingkatkan pengetahuan dengan menghadiri latihan.

Berbincang dengan guru kelas dan guru pendidikan


khas bagi pemilihan rakan inklusif untuk MBK.
GURU KELAS

Menjadi ahli JPKS.

Kemas kini data dan profil MBK dalam APDM Merekod


kehadiran MBK di PPI.

Pastikan kebajikan MBK dijaga.

Bekerjasama dengan S/U peperiksaan untuk daftar


MBK sebagai calon berkeperluan khas (CBK).

Sediakan laporan prestasi MBK.

Berbincang dengan guru subjek dan guru pendidikan


khas bagi membuat pemilihan rakan inklusif untuk MBK.
Laksanakan
program bersama-
sama guru arus
perdana / guru
pendidikan khas
untuk MBK

Memberi
kaunseling Bekerjasama
kepada MBK GURU menjaga
dan ibu BIMBINGAN & kebajikan
bapa/ KAUNSELING MBK
penjaga

Sediakan
laporan
setelah
melaksanakan
kaunseling
GURU GURU PPM
DISIPLIN PEMULIHAN GURU SPBT
KHAS SEKOLAH
• Menghantar
• Bekerjasama dan
dengan guru • Kenalpasti MBK mengambil
• Mengurus
PPKI tentang yang berada di MBK yang
pesanan,
masalah kelas arus mengikuti
pengagihan
tingkah laku perdana inklusif separa
dan
MBK direkodkan
pemulangan • Membantu
sebagai murid
• Sediakan buku teks SPBT menyediakan
inklusif.
laporan/ MBK keperluan MBK
maklumat
berkaitan
disiplin murid
PERSATUAN IBU BAPA DAN JAWATANKUASA
GURU (PIBG) PENDIDIKAN KHAS
SEKOLAH (JPKS)

• YDP PIBG menjadi ahli JPKS • Rancang pelaksanaan PPI


• Tingkatkan kerjasama antara pihak • Cadang kelas ikut tahap murid
sekolah dalam pelaksanaan PPI • Laksanakan taklimat kepada ibu
• Menyebar luas maklumat PPI bapa dan guru terlibat
kepada masyarakat • Laksanakan mesyuarat sekurang-
• Tingkatkan penglibatan ibu bapa, kurangnya 2 kali setahun
komuniti dan sektor swasta • Pengerusi - PGB sekolah. (kehadiran
• Laksanakan Sukarelawan dalam sekurang-kurangnya 5 ahli yang lain)
Kelas (SdK)
JAWATANKUASA PENDIDIKAN KHAS SEKOLAH (JPKS)
(SEKOLAH RENDAH)
JAWATANKUASA PENDIDIKAN KHAS SEKOLAH (JPKS)
(SEKOLAH MENENGAH)