Borang Soal Selidik

Bahagian 1
Nama: Umur: Jantina: Perkerjaan:

Bahagian 2 ( √ ) Sila tanda pada tempat yang disediakan
Apakah masalah-masalah yang sering dihadapi di kawasan Jalan Peel, Kuala Lumpur . 1) Kesesakan Lalu Lintas 2) Banjir 3) Pencemaran Udara 4) Pencemaran Bunyi 5) Meragut Beg 6) Vandalisme ( ( ( ( ( ( ) ) ) ) ) )

Komen:

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful