Anda di halaman 1dari 1

MAKALAH COVID-19

DISUSUN OLEH :

NAMA : THANIA SELFANI


KELAS : X IPS 2
MAPEL : SOSIOLOGI

SEKOLAH MENENGAH ATAS NEGERI 03 REJANG LEBONG


TAHUN AJARAN 2019/2020