Anda di halaman 1dari 8

SK 1.

4
BUNDAR NOMBOR
Disediakan oleh:
Cikgu noormala
Panitia matematik
Sk kanchong darat
PEMBUNDARAN
ialah mencari nilai yang terhampir
KAEDAH MEMBUNDAR
+0 +1
Kita akan gunakan
kaedah Q dalam 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
pembundaran.
Garis bundar
KAEDAH Q
Kita akan menggunakan huruf Q untuk membundar.
Huruf Q terdiri daripada bulatan, O yang disebut Kita akan gunakan
kaedah Q dalam
kepala dan garis, _ yang disebut sebagai ekor.
pembundaran.
Kepala, O --> digunakan untuk membulat nombor
yang hendak dibundar
Ekor, _ --> digunakan untuk menggaris nombor di
sebelah kanan.
cara MEMBUNDAR
Ingat!!
Contoh : Bundarkan 12 295 kepada ribu terdekat. Bila jumpa
perkataan
BUNDAR, ingat
Langkah 1 Langkah 4 huruf Q!
 Gariskan kata kunci -- BUNDAR dan  Lihat pada ekor – nombor berapa ?
ribu terdekat. nombor 2 Langkah 5
 Lihat pada garis bundar – dimana  Nombor hadapan kepala salin
Langkah 2 kedudukan nombor 2 ? semula
 Lihat pada soalan - rumah nombor + 0 atau + 1 ?  +0  Nombor pada kepala tambah
mana yang hendak dibundar ?  Tambahkan 0 (+0) pada kepala sifar (2+0)
ribu terdekat +0  Nombor bermula dari ekor
12 295 +0
hingga belakang tukar sifar
Langkah 3
 Salin semula nombor, gunakan kaedah
Q 1 2 2 9 5
 Kepala – pada rumah yang
12295 hendak dibundar – ribu 2+0
terdekat
 Ekor – pada nombor sebelah 1 2 0 0 0
kanan
Jawapan = 12 000
Contoh : Bundarkan 38 704 kepada puluh ribu terdekat. Ingat!!
Bila jumpa
perkataan
BUNDAR, ingat
Langkah 1 Langkah 4 huruf Q!
 Gariskan kata kunci -- BUNDAR dan  Lihat pada ekor – nombor berapa ?
puluh ribu terdekat. nombor 8 Langkah 5
 Lihat pada garis bundar – dimana  Nombor pada kepala tambah 1
Langkah 2 kedudukan nombor 8 ? (3+1)
 Lihat pada soalan - rumah nombor + 0 atau + 1 ?  +1  Nombor bermula dari ekor
mana yang hendak dibundar ?  Tambahkan 1 (+1) pada kepala hingga belakang tukar sifar
puluh ribu terdekat +1
Langkah 3
38704 +1
 Salin semula nombor, gunakan kaedah 3 8 7 0 4
Q  Kepala – pada rumah yang 3+1
38704 hendak dibundar – puluh ribu
terdekat 4 0 0 0 0
 Ekor – pada nombor sebelah
kanan Jawapan = 40 000
Contoh : Bundarkan 29 999 kepada ratus terdekat. Ingat!!
Bila jumpa
perkataan
BUNDAR, ingat
Langkah 1 Langkah 4 huruf Q!
 Gariskan kata kunci -- BUNDAR dan  Lihat pada ekor – nombor berapa ?
ratus terdekat. nombor 9 Langkah 5
 Lihat pada garis bundar – dimana  Nombor pada kepala tambah 1
Langkah 2 kedudukan nombor 9? (9+1)
 Lihat pada soalan - rumah nombor + 0 atau + 1 ?  +1  Nombor bermula dari ekor
mana yang hendak dibundar ?  Tambahkan 1 (+1) pada kepala hingga belakang tukar sifar
ratus terdekat +1
Langkah 3
29999 +1
+1 +1
 Salin semula nombor, gunakan kaedah 2 9 9 9 9
Q  Kepala – pada rumah yang 2+1 9+1 9+1
29999 hendak dibundar – ratus
terdekat 3 0 0 0 0
 Ekor – pada nombor sebelah
kanan Jawapan = 30 000