Anda di halaman 1dari 7

1

5
SULIT

BAHASA MELAYU

10
Kertas 2 - Penulisan
Tahun 1
15 Oktober
2017

1 jam
20

PEPERIKSAAN AKHIR TAHUN 2017


TAHUN 1
25

Nama : ……………………………………………………… Kelas : ………………………

30

BAHASA MELAYU
35
Kertas 2 - Penulisan

Satu jam lima belas minit


40

JANGAN BUKA KERTAS SOALAN SEHINGGA DIBERITAHU

45 1. Kertas soalan ini mengandungi tiga bahagian : Bahagian A, Bahagian B dan Bahagian
C.
2. Kamu dikehendaki menjawab ketiga-tiga bahagian.
50 3. Bagi Bahagian C, kamu boleh memilih sama ada menjawab Soalan 1 atau Soalan 2.
4. Jawapan kamu hendaklah ditulis pada ruang yang disediakan dalam kertas soalan ini.

55
Kertas soalan ini mengandungi 5 halaman bercetak

60

65

70
PAT © 2017 [Sila lihat sebelah
2

5
BAHAGIAN A
[10 markah]
10 [Masa dicadangkan : 15 minit]

Lengkapkan ayat di bawah berdasarkan gambar. Gunakan perkataan dan frasa yang diberi.

15

20

25

30

35

40

45

1. Ayuni dan kakaknya melintas di _________________________________ supaya selamat.

2. Aznor dan ibunya menggunakan ________________________ untuk melintas jalan raya.


50
3. Aman dan kawan-kawannya melintas di ___________________________________.

4. Bapa Farhan memimpin tangannya semasa melintas di


55 _______________________________________________.

5. Kita mestilah menggunakan tempat melintas yang __________________ di jalan raya.


60

65

PAT © 2017 [Sila lihat sebelah


3

5
BAHAGIAN B
[15 markah]
10 [Masa dicadangkan : 25 minit]

Lengkapkan ulasan di bawah dengan jawapan yang sesuai.

15

20

25

30

35

40

45

Sebagai rakyat Malaysia, kita mestilah mempunyai semangat cinta akan (1)

50 _______________________. Banyak cara yang boleh kita lakukan.

Sewaktu perhimpunan sekolah, kita hendaklah berdiri tegak sambil menyanyikan (2)

_____________________________________. Seterusnya, kita juga perlu menghormati (3)

_______________________________, bendera negara kita.


55

Selain itu, semasa membeli-belah, kita sepatutnya membeli barangan buatan

(4) _________________________. Akhir sekali, kita mestilah menghormati pemimpin (5)

60 ___________________________ kerana mereka sangat berjasa.

65

PAT © 2017 [Sila lihat sebelah


4

5
BAHAGIAN C
[25 markah]
10 [Masa dicadangkan : 35 minit]

Bahagian ini mengandungi dua soalan. Jawab satu soalan sahaja.

15
Soalan 1
Lengkapkan karangan di bawah dengan pilihan jawapan yang sesuai.

mendidik anaknya berjimat cermat diperbuat daripada buluh


20

baki wang sakunya ke dalam tubuhku sebuah kedai kraf tangan

25 dibawa pulang ke rumahnya

30 Aku Sebuah Tabung

Aku sebuah tabung. Aku diperbuat daripada (1) ___________________. Di atas kepalaku ditebuk

lubang untuk mengisi duit syiling.

35 Setelah siap dibuat, aku dihantar ke sebuah kedai kraf (2) _______________. Di sana, aku

dipamerkan bersama-sama dengan barang-barang lain.

Pada suatu hari, aku telah dibeli oleh seorang wanita. Aku hendak dihadiahkan kepada

anaknya sempena hari lahir. Wanita itu hendak mendidik anaknya berjimat (3)

40 ______________________.

Selepas membayar hargaku, aku pun dibawa pulang ke (4)

____________________. Kini, aku sudah mempunyai tuan. Tuan aku bernama Yunus. Yunus

45 menyangkut aku pada dinding biliknya.

Setiap hari, Yunus akan memasukkan baki wang sakunya ke dalam (5)

______________________. Aku berasa sangat gembira kerana dapat membantu tuan aku menyimpan

50 wang.

55

PAT © 2017 [Sila lihat sebelah


5

5
ATAU

Soalan 2
10 Padankan ayat-ayat di bawah. Kemudian, tulis ayat-ayat itu semula dalam bentuk karangan yang
lengkap.

15

20

25

30

35

Kenderaan Mesra Alam


40

Pada hari Ahad yang lalu, Mira pergi ke (1)_______________________________________. Dia

hendak melihat pameran kenderaan (2) __________________________________.

45 Terdapat pelbagai jenis kenderaan yang dipamerkan (3) __________________. Antaranya

termasuklah motosikal, kereta dan (4) ______________________________. Kenderaan elektrik tidak

mencemarkan (5) _____________________________________.

50

55

60

- Kertas soalan tamat –


65

PAT © 2017 [Sila lihat sebelah


6

5
SKEMA JAWAPAN

Bahagian A

10 1. lintasan belang
2. jejantas
15
3. lintasan berpengawal
4. lintasan undan
5. selamat

20
Bahagian B

1. negara
25 2. lagu Negaraku
3. Jalur Gemilang
4. Malaysia
30 5. negara

Bahagian C

35 Soalan 1:

1. buluh
40
2. tangan
3. cermat
4. rumahnya
5. tubuhku
45
Soalan 2:

50

55

60

1. Pusat Sains Negara


65
2. mesra alam
3. di sana
4. bas elektrik
70 5. alam sekitar

75

PAT © 2017 [Sila lihat sebelah