Anda di halaman 1dari 1

[ZKYGAME}

--Cara Pemasangan Cheat--


1. Extrak file yang sudah diunduh.
2. Pindahkan semua file dalam folder "CHEATS" ke folder PSP>CHEATS.
3. Jalankan game.
4. Buka Game settings>System>Enable cheats (centang).
5. Kembali, maka menu Cheats akan muncul.
7. Buka menu Cheats, cheat akan tampil.

* Jika menggunakan file cheat.db, setelah langkah 5 (membuka menu cheats) pilih
Import from cheat.db maka cheat akan muncul.