Anda di halaman 1dari 11

BAHAGIAN A (20 markah) (PEMAHAMAN)

Soalan 1 hingga 20
Bulatkan dengan jawapan yang paling sesuai.

1. Menjaga kebersihan alam sekitar menjadi tanggungjawab ________ bersama.


A. dia B. kita C. awak

2. Kemalangan selalu berlaku di kawasan permukaan jalan yang tidak _________.


A. rata B. licin C. halus

3. Nenek Milah menanam pokok manggis di halaman___________.


A. bilik B. rumah C. dewan

4. Air sungai itu mengalir _______ selepas hujan lebat.


A. deras B. laju C. kencang

5. Ibu membeli se _________ rambutan di pasar malam.


A. biji B. ulas C. ikat

6. Emak sedang menyapu ________ yang bertaburan di halaman rumah.


A. jejari B. lelangit C. dedaun

7. Hakimi dan Azim akan ke sekolah petang ini. _________ ada latihan sukan. A. Dia
B. Mereka C. Kamu

Soalan 8 berdasarkan gambar di bawah.


8. Adam dan Azim pergi ke sekolah dengan mengayuh ________________.
A. kereta B. basikal C. van

9. Budak lelaki itu tidak sombong ___________ kaya.


A. kecuali B. walaupun C. lalu

Soalan 10 berdasarkan gambar di bawah.

10. Abang ________________ kerana dapat menunggang motosikal yang baharu.


A. sedih B. gembira C. malu

11. Salmah merupakan anak ___________ dalam keluarganya.


A. kedua B. kedua-dua C. dua

Soalan 12 berdasarkan gambar di bawah.


12. Adam sedang _______________ televisyen seorang diri.
A. menonton B. melihat C. memerhati

Soalan 13 berdasarkan soalan di bawah.

13. Cermin kereta Encik Karim telah ___________ berkecai.


A. gugur B. pergi C. pecah

14. Datuk Lokman menjual _______ jenis sayur di pasar itu.


A. setengah B. berbagai-bagai C. sebahagian

15. Jamil memberi makanan kepada ________ di dalam akuarium.


A. ayam-ayam B. burung-burung C. ikan-ikan

16. Sebelum pergi ke sekolah, Abu makan dua keping roti sebagai_____.
A. alas perut B. ikat perut C. berat tulang

Soalan 17 hingga 20
Baca petikan di bawah, kemudian jawab soalan-soalan yang berikutnya.
Planetarium Negara terletak di Kuala Lumpur. Bangunan ini telah dirasmikan
pada 7 Februari 1994 oleh mantan Perdana Menteri, Tun Dr Mahathir bin
Mohamad. Pembinaan Planetrium Negara menggambarkan kesungguhan
kerajaan dalam membangunkan dan memajukan lagi sains dan teknologi
angkasa. Kompleks Planitarium Negara menempatkan sebuah teater di
tengah-tengahnya. Planetarium Negara telah berjaya mengadakan
beberapa projek pendidikan untuk sekolah-sekolah dan orang awam.

17. Di manakah terletaknya Planetarium Negara?


A. Kuala Lumpur B. Pahang C. Selangor

18. Bilakah Planetarium Negara dirasmikan?


A. 7 Mac 1994 B. 7 Februari 1994 C. 7 Mei 1994

19. Siapakah yang merasmikan Planetarium Negara?


A. Tunku Abdul Rahman B. Tun Abdul Razak C. Tun Dr. Mahathir bin
Mohamad

20. Apakah yang terdapat di Kompleks Planetarium Negara?


A. teater B. galeri C. perpustakaan

BAHAGIAN B (30 markah) (PEMAHAMAN)


Soalan 21
Isikan tempat kosong dengan kata seru yang diberi.
Nah Eh Aduhai Wow

i. ___________, ambillah buku ini!

ii. __________, meriahnya sambutan Hari Kemerdekaan di sini!

iii. _____________, malangnya nasib saya kerana robot ciptaan saya telah rosak!

iv. _______, Faris! Bilakah kamu sampai? (4 markah)

b. Tanda (√) bagi ayat yang menggunakan kata bilangan dengan betul dan (×) bagi ayat yang
salah.

i. Puluhan penonton menyaksikan perarakan Hari Kemerdekaan. ( )

ii. Beberapa orang murid telah terpilih untuk mewakili sekolah dalam pertandingan reka
cipta. ( )

iii. Semua murid berdiri tegak ketika lagu Negaraku dinyanyikan. ( )

iv. Segala pelancong suka datang ke negara kita. ( )

(4 markah)

Soalan 22
Isikan tempat kosong dengan kata tanya yang diberi.

Mengapakah
Di manakah

Bilakah

i. _______________ Pak Taib menjual hasil kebunnya?

ii. _______________ kedai perabot itu akan mengadakan jualan murah?

iii. _______________ tanaman Pak Dani menjadi layu?


(3 markah)

Soalan 23
Tulis ayat tanya yang paling sesuai bagi jawapan yang diberi.
i. Ayat tanya:

__________________________________________________ (2 markah)

Jawapan: Tarikh lahir saya pada 20 Ogos 2008.

ii. Ayat tanya :

__________________________________________________ (2 markah)

Jawapan : Saya di lahirkan di Johor Bahru, Johor

Soalan 24
Isi tempat kosong dengan simpulan bahasa yang sesuai

anak emas otak cair panjang akal


ringan tulang buah hati

Puan Maryam menemui guru kelas Amni untuk mengetahui pencapaian Amni di
sekolah.

Cikgu Zurina : Puan patut berbangga kerana mempunyai anak


seperti Amni. Dia (1) ____________________________. Dia
sentiasa mendapat tempat pertama dalam kelas.

Puan Maryam: Amni sememangnya (2) ________________________


keluarga kami. Lebih-lebih lagi, dia sahaja anak
perempuan dalam keluarga kami.

Cikgu zurina : Amni murid (3)_________________________ juga. Dia


sentiasa membantu guru-gurunya. Tambahan lagi,
Amni (4)___________________________________. Dia dapat
menyelesaikan masalah yang dihadapinya dengan baik.

Puan Maryam: Terima kasih cikgu atas pujian yang diberikan. Saya
harap Amni sentiasa menjadi (5) _________________ kepada
guru- gurunya.
(10 markah)

Soalan 25
Isi tempat kosong dengan perkataan yang sesuai. (5 markah)
PENULISAN
BAHAGIAN A
(10 markah)
Lengkapkan ayat di bawah dengan frasa yang diberikan

telah ditetapkan hadiah yang ditawarkan


berputar dengan ligat

mencari pemenang memenangi pertandingan

1. Salim dan Chong bertungkus lumus mengukur kelapa dalam tempoh masa yang
______________________________ .

2. Amirul melontar gasing dengan sepenuh tenaga agar gasing itu


______________________________________

3. Mira menyertai pertandingan congkak kerana


_____________________________________ begitu lumayan.

4. Pengadil pertandingan menjaga dan melihat para peserta tarik tali untuk
____________________________ bagi pertandingan tersebut.

5. Ridwan dan rakan-rakannya tarik tali dengan sekuat hati supaya dapat
______________________________________ itu.

BAHAGIAN C
Gariskan dan tuliskan jawapan yang betul dalam petikan di bawah.
Nama guru _____________ ( rumah , kelas ) saya ialah Cikgu Adila. Beliau
____________ ( berasal, bermain ) dari Pulau Pinang. Umur beliau 27 tahun. Beliau sudah
berkahwin dan mempunyai dua orang ______________ ( abang, anak ) perempuan.

Cikgu Adila ________________ ( menyuruh, mengajar ) kami mata pelajaran Bahasa


Malaysia, Pendidikan Seni Visual serta Pendidikan Jasmani dan Kesihatan. Kami semua
sangat _____________ ( benci, sayang ) akan Cikgu Adila kerana sikapnya yang sangat baik
dan prihatin.

Cikgu Adila sangat mengambil berat terhadap ____________ (pekerjaan,pelajaran )


kami semua. Beliau akan memastikan kami semua ___________ ( susah, faham ) apa-apa
yang diajarkannya sebelum memulakan tajuk baharu. Murid-murid memberikan
_____________ ( masalah, tumpuan) semasa beliau mengajar.

Cikgu Adila selalu ______________( memarahi, menasihati ) kami agar menjaga


disiplin diri dan belajar bersungguh-sungguh. Beliau juga selalu memberikan hadiah apabila
kami _____________( gagal, lulus ) dengan cemerlang dalam setiap ujian. Kami semua
berasa bangga kerana mendapat guru seperti Cikgu Adila.

( 20 markah )

Anda mungkin juga menyukai