Anda di halaman 1dari 4

Ensera Telu Baya

Nyadi skali agi tumu pagi Pelanduk bejalai ngiga pemakai. Kira sejam iya udah bejalai
ngejang ke rumah, iya pan datai ba paya madang melai bechampur enggau madang buan.
Pagi nya Apai Tuai Laut benama Dullah endang udah dulu datai dia. Pengawa Dullah nebas
paya nya endur bumai.

Pelanduk, laban ke nyau lapar, tetengok bendar ka buah buan. Deka iya mansang takut ka
Dullah. Lama iya berunding ngiga jalai ngulih ka buah buan. Buah buan endang pemakai
Pelanduk. Enda lama udah nya, iya pan lalu mansang bejalai begadai-gadai ngagai madang
buan. Seninjik bendar, laban Dullah ke bendar ngasak kadiri nebas, enda meda iya.

Udah Pelanduk nyau kenyang ngulam buah buan, iya pan lalu mulai ka diri ka rumah. Tang
tak enda mukai-mukai, leboh iya agi dirantu jalai iya lalu tekenyit besatup enggau baya indu
siku. Dia baya tak lalu nekan ka Pelanduk makai telu iya ba madang melai ke udah ditebas
Dullah. Nama agi deh, telu baya nyau abis tekusai, lalu pelanting kiba kanan kena pantap
Dullah. Tang kabuah baya nekan ka Pelanduk makai telu iya, laban iya bisi meda bekau
tunjing kaki Pelanduk sebelahnya dia.

Pedis bendar ati baya ngagai Pelanduk. Iya endang ngengkang bendar ngumbai siku nya
makai telu iya.

“Aku nadai makai telu nuan,” ku Pelanduk.

“Anang bula nuan,” ku Baya. “Uji abas kin, nadai bekau utai bukai din, tak bekau nuan
magang. Nya alai nadai orang bukai endang sigi nuan makai telu aku.” Ku Baya.

“Nadai!” ku Pelanduk.

“Bisi!” ku Baya.

Nyau ka-puas seduai udah bebelit ka jaku, tak angkat indu Baya lalu nerekam Pelanduk.
Tang laban Pelanduk bangat sikar serta jampat, lalu mengkechit ngagai lebak spiak kin.
Seninjik bendar salah. Datai di lebak Pelanduk pan lalu nyakap Baya.

“Kami bansa Pelanduk enda takut ke kita Baya enti di darat. Tak sebarang pengawa bai
kita,” ku Pelanduk dia.

Iya lalu ngentak ka kaki, ngering diri nyakap Pelanduk.

“Anang banggar-banggar ngapa.” Ku Baya. “Gamal ke baka nuan nya, enda chukup telan
aku segala. Enti nuan keras ngumbai diri nadai makai telu aku, manah tua bebatak tali, nya
baru temu sapa bula, awak ka sama meda pengering pangan diri,” ku Indu Baya.
Udah nya Pelanduk lalu nyanggup bebatak tali ngelaban baya. “Gamal nuan amat besai,
tang untak nuan mit,” ku puchau Pelanduk. Pelanduk lalu minta timpoh tiga hari, baru
bebatak tali.

Udah nya Pelanduk lalu mulai ka diri ka rumah, ngiga akal dikena ngelaban baya. Datai
dirumah, iya lalu nudok ke diri. Enda lama udah nya iya lalu ngangau ke Tekura.

“Oh Sambi” ku iya. “Mati aku tu Sambi, di bai indu Baya bebatak tali, laban aku enggai
disangka iya makai telu iya ba madang melai ba tebas umai laut Dullah din tadi.” Ku
Pelanduk nganu Tekura.

“Oh Sambi,” ku Tekura nyaut. “Anang tusah ati nuan Sambi. Tu aku agi bedau ditu nulong
nuan. Nya meh utai ke dilaban kitai, utai ke baka Baya Indu nya.”

“Nama runding nuan deh Sambi?” ku Pelanduk.

“Nadai runding bukai tu Sambi.” Ku Tekura. “Leboh seduai bebatak tali ila, aku nulong nuan
nanchang ka ujong tali nuan ngagai batang bandir nyiur. Ukai Baya Indu nya meda deh
Sambi, enti iya udah dalam ai din,” ku Tekura madah ngagai Pelanduk.

Udah chukup timpuh tiga hari, Indu Baya pan datai ngagai pengkalan laut, ke endur seduai
iya Pelanduk deka bebatak tali. Datai iya dia lalu enda chachamang lalu ngangau ka
Pelanduk.

“Kati nuan udah datai Sambi Pelanduk?” ku iya.

“Aku tu Punggal,” ku Pelanduk, “Dulu mimit datai ari nuan. Tak baru badu ngeruku aku tu,”
ku iya nyaut Baya.

“Nya alai,” ku Indu Baya, “pagitu tua endang bebatak tali, laban endang udah samaia suba.”

“Au meh Punggal,” ku Pelanduk. “Ti nuan nadai datai tadi endang deka madah ka nuan kin
aku tadi. Kitai ga sama udah semaia enda tau bula skali-kali ke semaia kitai nya suba.

Udah nya seduai lalu sama berunding ngiga orang diasuh nyadi Hakim ke pengawa ti deka
belaban bebatak tali. Meda tudah Tekura bisi kaya-kaya semak dia, Baya lalu minta Tekura
nyadi Hakim seduai.

Pekandok lalu lantang bendar ati ninga Baya munyi nya, laban seduai iya Tekura endang
udah bejurai ka utai nya. Baya lalu ngangau ke Tekura ngasuh iya pansut ari iya ke duduk
dugau-dugau. Tekura lalu ngaga diri tekenyit ninga penginggar nyawa Indu Baya ti ngangau
ka iya. Tekura kamaia nya lalu ringkap-ringkap tudah tuai mansang kia.
Udah nya Tekura lalu ngator adan endur seduai ti deka bebatak. Seduai diasuh Tekura siku,
ari tebing lalu siku ari dalam ai. Iya ke ari tebing nya Pelanduk, lalu Indu Baya ari dalam ai.

“Enti kaki baya udah datai didarat reti nya baya alah. Pelanduk, enti spiak kaki iya udah
terejun ka ai, reti nya Pelanduk alah, lalu Baya meh menang. Seduai enda tau ngakal
pangan. Aku ke nyadi Hakim tu tau didarat lalu tau mega ka dalam ai kin kai,” ku Tekura.

Udah nya Pelanduk lalu diasuh iya ari tebing, Baya lalu diasuh iya terejun ka dalam ai. Udah
nya baru Tekura lalu terejun ka ai nganjung tali ngagai Baya. Pansut ari dalam ai, iya lalu
nganjung putting tali ngagai Pelanduk ke didarat. Dia seduai Pelanduk lalu sama besaup
nanchang ka putting tali ngagai batang nyiur ke enda jaoh ari endur nya. Pelanduk pan lalu
duduk ngelulu ka diri matak tali.

Tembu Hakim Tekura ke nerang ka adat, lalu ngatur seduai ti deka bebatak, Tekura lalu
mansang ngagai tengah tali. Dia iya lalu ngasuh Baya seduai Pelanduk lalu sama sedia.
Udah seduai iya sedia Tekura lalu niap sa! Dua! Tiga, batak!” Ku Tuan Hakim Tekura.

Udah nya Baya pan lalu matak penapat-inat. Peda ai nyau bebual serta nyau besimpur kiba
kanan laban iku Baya. Batak iya enda ga ulih. Empa pemendar iya ka matak baka ke deka
terengkah ditanah kenu puchok nyiur. Batak iya baru enda ga ulih tarit, asai ke matak
chagak bedil besi. Tarit Baya, enda ga ulih tarit, asai ke narit Bukit Tuchong Sebangki. Nyadi
Pelanduk tu nyau abis rebah kiba-kanan ditaban ka tali ti ditarit Baya. Nyau sepagi-pagi,
sehari-hari Baya matak tali, enda ga ulih. Insak Baya kenu nyau enda ulih ensing ke agi
nyau lilih ka diri ari lubang idong. Lior nyau bepupu pansut ari nyawa. Nyau ke lama ai mata
Baya nyau renjai-renjai laboh ari mata. Tudah Sambi Pelanduk nama agi tau nyau dugau-
dugau duduk ngelulu ka diri nan ke tali, ngila ka Baya matak pun nyiur.

Tak enda berasai, Baya lalu ngelengka ka tali. Iya lalu niki ka pantai nyengok tudah
Pelanduk, meda tudah Pelanduk bebendar agi ga ngelulu ka diri matak tali. Baya tu tu tadi
lalu meradai ba pantai dia, nat ka pengelelak diri. Udah nya Pelanduk lalu ngetu, meda Baya
udah ngetu matak tali. Meda tak lama Pelanduk seduai Indu Baya udah nadai agi bebatak
nya baru Tuan Hakim Tekura ngansak ngagai tengah tali.

Meda seduai lama udah ngetu bebatak, dia Tuan Hakim Tekura lalu nanya seduai iya. “Kati
seduai agi deka bebatak?” ku iya.

“Aku tu nadai maioh jaku, barang bai Punggal Baya nya,” ku Pelanduk nyaut. Ngenung Baya
ninga jaku Pelanduk munyi nya, laban iya empu nadai tulang dianjong agi.

Meda bakanya, Hakim Tekura bejaku baru, ku iya. “Ba pemutus pechara seduai ti udah
bebatak sahari-hari tu baka tu. Seduai sama kering sama enda tentu talah ka pangan, tang
laban nuan Baya udah ngindik darat, nya alai nuan alah,” ku Tekura. Ari diatu nuan enda tau
nyangka Pelanduk enchuri telu nuan agi. “Amat meh telu nuan, ti munyi ku Pelanduk
dikachau Laut Dullah. Nya orang ke bumai ba tanah nya dia. Penyalah endang enggi nuan
empu, laban betelu ba tanah Laut Dullah.

“Lapa deh” ku Pelanduk, “bedau nemu pengering kami Pelanduk nuan Punggal,” ku iya
nganu Baya. “Ba ati aku sahari da tua agi bebatak nya baru puas. Pengering kita Baya lalu
nadai endur aku nguji ka pengagah tulang,” ku Pelanduk.

Angkat Pelanduk ari iya ke duduk ninga ke pemutus pechara lalu ngaga diri baka ke deka
narit tali nya baru ba moa Baya. Tudah Baya tak semina besap-besap leka mata. Ati iya
malu bendar. Baya lalu ngelantar terejun ka ai nat ka urat nyau asai ti enda betampong agi
udah bekau bebatak tali ngelaban Pelanduk.