Anda di halaman 1dari 2

A.

PROGRAM BERBUDI BAHASA


B. Ciri-Ciri :
i. Hormat Menghormati
ii. Tolong Menolong
iii. Mengenang Budi/Menghargai
iv. Laras Bahasa

1. Hormat Menghormati
Kriteria :
a. Memberi salam/bertegur sapa
b. Utama orang lebih dewasa
c. Berdiri ketika bercakap dgn org lebih dewasa
d. Berlapang dada dgn perbezaan pendapat – at-Tasamuh ( ‫)التسامح‬
e. Terima kekurangan dan kelebihan org lain tanpa syarat

2. Tolong Menolong
Kriteria :
a. Beri pertolongan kepada orang lain tanpa diminta
b. Ikhlas memberi pertolongan
c. Ambil berat orang disekeliling
d. Boleh faham dan rasa penderitaan orang lain
e. Bersungguh-sungguh memberi pertolongan

3. Mengenang Budi/Menghargai
Kriteria :
a. Ucap terima kasih atas pemberian
b. Beri tanda ingatan sempena peristiwa bermakna
c. Zahir penghormatan dlm perlakuan
d. Sentiasa ziarah keluarga, rakan dan individu

4. Laras Bahasa
Kriteria :
a. Guna intonasi suara dan bahasa badan yg sesuai
b. Bahasa sopan dan lembut
c. Bercakap perkara yg bermanfaat
d. Hormat org lain dengan panggilan mesra
e. Penggunaan kata-kata penghormatan yg tepat

 Kempen 5S : Senyum, Salam, Sapa, Sopan, Sayang.

TAHUN 4 TEMA 3:HIDUP BERSAMA DI SEKOLAH DAN MASYARAKAT TAJUK: WARGA SEKOLAH
BERSOPAN Hasil Pembelajaran: Pada akhir pelajaran ini , murid dapat: 1. menyenaraikan perkataan
yang menunjukkan sikap sopan 2. mengucapkan kata-kata bersopan 3. menghargai warga sekolah
NOTA: 1. Setiap murid perlu menjadi warga sekolah yang bersopan 2. Bersopan dalam pertuturan
dan tingkah laku 3. Sikap bersopan adalah seperti: a) bercakap dengan bahasa yang sopan b) tidak
meninggikan suara walaupun dalam keadaan marah c) membongkokkan badan apabila berjalan di
hadapan guru atau orang yang lebih tua . d) menggunakan panggilan hormat yang sesuai JURULATIH
UTAMA PSK NEGERI JOHOR PANEL PERUNDING MODUL PSK NEGERI JOHOR

Warga Sekolah Bersopan

Setiap murid perlu menjadi warga sekolah yang bersopan.


1. Bersopan ialah sikap-sikap yang baik, berbudi bahasa dan mempamirkan tingkah laku yang
baik.
2. Contoh-contoh sikap yang bersopan ialah :
 menghormati guru.

 mengucapkan salam apabila bertemu guru, rakan atau sesiapa sahaja di dalam
kawasan sekolah.

 bersedia untuk memberi bantuan kepada sesiapa sahaja yang memerlukannya.

 sentiasa mengucapkan terima kasih.

 menghargai jasa guru.

 bersikap peramah dan bertegur sapa.

 mesra dengan rakan-rakan

. Contoh-contoh norma kesopanan ialah:

1. Menghormati orang yang lebih tua.


2. Menerima sesuatu selalu dengan tangan kanan.

3. Tidak berkata-kata kotor, kasar, dan sombong.

4. Tidak meludah di sembarang tempat.

HBME 1203PENDIDIKAN MORAL TAHUN SATU


2010PENGENALAN
Budi bahasa dan nilai-nilai murni adalah sesuatu yang amat perlu dalamkehidupan
manusia. Budi bahasa dan nilai-nilai murni ini perlu diperkenalkan sejak di
bangku sekolah lagi. Jika dilihat fenomena pada hari ini, kelunturan budibahasa dan
nilai-nilai murni begitu ketara sekali. Fenomena ’murid buli murid’dan ’murid pukul guru’
adalah petunjuk kepada fenomena tersebut. Setiap wargasekolah perlulah menjadikan budi
bahasa dan nilai-nilai murni sebagai budayaatau ’trade mark’ sekolah mereka.
Dalam melaksanakan budi bahasa dan nilai-nilai murni di sekolah, imej diri
yang positif dalam cara berfikir dan bertindak,melahirkan perasaan dan
pertuturan yang menunjukkan kemurnian budi bahasadan nilai-nilai murni. Setiap warga
sekolah hendaklah berusaha untuk melahirkansekolah berwatakkan budi bahasa dan nilai-
nilai murni. Budi bahasa dan nilai-n i l a i m u r n i y a n g d i j e l m a k a n d i s e k o l a h
a k a n m e m b e r i m a n f a a t d a n f a e d a h kepada semua pihak. Dalam
menentukan kecapaian misi dan visi sesebuah s e k o l a h , b u d i b a h a s a
d a n n i l a i - n i l a i m u r n i s e h a r u s n y a m e n j a d i a s a s d a n tunjangnya.
Berbagai program dan aktiviti boleh dirancang untuk menjadikan budi
bahasa dan nilai-nilai murni berakar umbi dan menjadi budaya di sekolah.Kempen-
kempen, seminar, kem-kem boleh diberi imej dan pengolahan barudalam
menjayakan hasrat melahirkan pelajar yang berbudi bahasa dan
hidupberdasarkan nilai-nilai murni yang diterap. Disamping itu juga,
sokongan dandokongan yang kuat seluruh warga sekolah akan mempercepatkan usaha-
usahamurni yang diidamkan dan dicita-citakan ini.

Anda mungkin juga menyukai