Anda di halaman 1dari 840

APLIKASI RAPORT KURIKULUM 2013

SMK AL KAUTSAR DIWEK


TAHUN PELAJARAN 2019 / 2020

KELAS : X
JURUSAN : MULTIMEDIA
MULAI
19
KULUM 2013
IWEK
2020
DATA UMUM

MENU UTAMA DATA UMUM SEKOLAH


SMA/MA : SMK AL KAUTSAR DIWEK
DATA UMUM NSS :
Alamat : JL. CUKIR MOJOWARNO DEMPOK GRO
INPUT MATA PELAJARAN Kode Pos : 61471
No Telepon : (0321) 6983181
INPUT NILAI Kelurahan : Grogol
Kecamatan : Diwek
RAPORT NILAI SEMESTER 1 Kabupaten : Jombang
Provinsi : Jawa Timur
RAPORT NILAI SEMESTER 2 Website :
E-mail : smkalkautsar09@yahoo.co.id
KETERANGAN TIDAK MASUK Tahun : 2019 / 2020
Semester : Ganjil
LEGER CETAK Kelas : X
Paket Keahlian : MULTIMEDIA
Nama Kepala Sekolah : Drs. Suwarsihono, M.Pd.I
Nama Wali Kelas : Uri Prastya Rintang S , S.Pd
Tanggal Pemberian Rapor : 04 Januari 2020

Jumlah Laki-laki : 8
Jumlah Perempuan : 8
Kelas :
DATA UMUM SEKOLAH DATA UMU
K AL KAUTSAR DIWEK NO. NISN
1
CUKIR MOJOWARNO DEMPOK GROGOL DIWEK JOMBANG 2
3
21) 6983181 4
5
6
7
8
9
alkautsar09@yahoo.co.id 10
11
12
13
ULTIMEDIA 14
. Suwarsihono, M.Pd.I 15
Prastya Rintang S , S.Pd NIP. 16
anuari 2020 17
18
19
20
21
Siswa 22
Siswa 23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
10 MIA_A
DATA UMUM SISWA
NIS NAMA L/P
283/016-067 Ahmad Basit Versadha L
284/017-067 Ahmad Imam Bukhori L
285/018-067 Ahmad Kahlil Ghibron L
286/019-067 Ananda Nova Asmaraloka P
287/020-067 Bella Safira P
288/021-067 Dava Agung Prayoga L
289/022-067 Dimas Sofyan Adi Nugraha L
290/023-067 Dyah Ayu Ningrum P
291/024-067 Fania Agustiyana P
292/025-067 Fitria Ulfa P
293/026-067 Halimatus Sa'diyah P
294/027-067 M. Afifuddin Kurniatul Al Haq L
295/028-067 M. Rizqi Pratama L
296/029-067 Mohammad Shobirin Al Wan L
297/030-067 Shella Adilia Putri P
298/031-067 Siti Nur Afifah P
DATA PELAJARAN X

MENU UTAMA
No Kode Mata Pelajaran

DATA UMUM
Muatan Nasional
INPUT MATA PELAJARAN Pendidikan Agama dan Budi Pekerti/Pendidikan
1 A1
Kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa*
INPUT NILAI 2 A2 Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan

RAPORT NILAI SEMESTER 1 3 A3 Bahasa Indonesia

4 A4 Matematika
RAPORT NILAI SEMESTER 2
5 A5 Sejarah Indonesia
KETERANGAN TIDAK MASUK
6 A6 Bahasa Inggris
LEGER CETAK
Muatan Kewilayahan

1 B1 Seni Budaya

2 B2 Pendidikan Jasmani, Olah Raga & Kesehatan

3 B3 Bahasa Jawa

4 B4 Manasik Haji

5 B5

6 B6

Muatan Peminatan Kejuruan

C1 Dasar Bidang Keahlian

1 C11 Simulasi Digital

2 C12 Fisika

3 C13 Kimia

4 C14

C2 Dasar Program Keahlian

5 C21 Pemrograman Dasar Komputer

6 C22 Sistem Komputer

7 C23 Komputer dan Jaringan Dasar

8 C24 Dasar Desain Grafis


9 C25

10 C26

11 C27

12 C28

13 C29

C3 Kompetensi Keahlian

14 C31

15 C32

16 C33

17 C34

18 C35

19 C36

20 C37

21 C38

22 C39

23 C310

24 BP BP/BK

25 PKL Praktek Kerja Lapangan


KB KB Pengisian Nilai (Silahkan
Pengetahuan Keterampilan Klik Tombol)

75 75 Input Nilai

75 75 Input Nilai

70 70 Input Nilai

68 68 Input Nilai

70 70 Input Nilai

70 70 Input Nilai

70 70 Input Nilai

70 70 Input Nilai

70 70 Input Nilai

70 70 Input Nilai

Input Nilai

Input Nilai

75 75 Input Nilai

75 75 Input Nilai

75 75 Input Nilai

Input Nilai

75 75 Input Nilai

75 75 Input Nilai

75 75 Input Nilai

75 75 Input Nilai
Input Nilai

Input Nilai

Input Nilai

Input Nilai

Input Nilai

Input Nilai

Input Nilai

Input Nilai

Input Nilai

Input Nilai

Input Nilai

Input Nilai

Input Nilai

Input Nilai

Input Nilai

Input Nilai

Input Nilai
DATA PELAJARAN : KETIDAKHADIRAN & EKSTRAKURIKULER

1 2
NO.
MENU UTAMA
Urt. NIS
DATA UMUM

INPUT MATA PELAJARAN


1 283/016-067

INPUT NILAI

RAPORT NILAI SEMESTER 1


2 284/017-067
RAPORT NILAI SEMESTER 2

KETERANGAN TIDAK MASUK


3 285/018-067
LEGER CETAK

4 286/019-067

5 287/020-067

6 288/021-067

7 289/022-067

8 290/023-067
9 291/024-067

10 292/025-067

11 293/026-067

12 294/027-067

13 295/028-067

14 296/029-067

15 297/030-067

16 298/031-067

17

18
19

20

21

22

23

24

25

26

27

28
29

30

31

32

33

34

35

36

37

38
39

40
DIRAN & EKSTRAKURIKULER

3 4 5 6 7 8
KETIDAKHADIRAN EKSTRAKURIKULER
NAMA SISWA L/P
S I TK 1

Ahmad Basit Versadha L 18 3 5

Ahmad Imam Bukhori L 0 1 0

Ahmad Kahlil Ghibron L 1 2 0

Ananda Nova Asmaraloka P 7 1 23

Bella Safira P 3 0 1

Dava Agung Prayoga L 3 6 1

Dimas Sofyan Adi Nugraha L 0 0 0

Dyah Ayu Ningrum P 0 0 1


Fania Agustiyana P 0 2 6

Fitria Ulfa P 4 2 0

Halimatus Sa'diyah P 5 1 2

M. Afifuddin Kurniatul Al Haq L 3 0 1

M. Rizqi Pratama L 0 0 0

Mohammad Shobirin Al Wan L 0 4 9

Shella Adilia Putri P 1 2 19

Siti Nur Afifah P 3 3 19

2 1 5

0 0 0
2 0 0

7 0 4

10 3 5

8 3 5

0 0 2

3 2 0

0 0 0

1 4 3

0 2 0

0 0 0
2 0 0

0 0 0
9 10 11 12 13 8
EKSTRAKURIKULER DESKRIPSI EKSTRAKURIKULER PRESTA

2 3 1 2 3 1
9 10 11 12 13
PRESTASI DESKRIPSI PRESTASI

2 3 1 2 3
14 15 16 17
DESKRIPSI SIKAP
TIDAK
NAIK
SIKAP SPIRITUAL SIKAP SOSIAL NAIK

Selalu beribadah, berdoa,


memberi salam, menjaga Memiliki sikap tanggung
lingkungan, toleransi dan jawab, toleransi, gotong
royong, santun, peduli yang
hubungan baik sesama umat baik dan disiplin, percaya diri,
ciptaan Tuhan, yang mulai mulai meningkat.
berkembang.

Selalu beribadah, berdoa,


memberi salam, menjaga Memiliki sikap tanggung
lingkungan, dan hubungan baik jawab, santun, yang baik dan
sesama umat ciptaan Tuhan, disiplin, mulai meningkat.
yang mulai berkembang.

Selalu beribadah, berdoa, Memiliki sikap gotong


memberi salam, menjaga
lingkungan, dan hubungan baik royong, santun, peduli yang
baik dan jujur, tanggung
sesama umat ciptaan Tuhan, jawab, mulai meningkat.
yang mulai berkembang.

Selalu bersyukur, berdoa, Memiliki sikap tanggung


memberi salam, dan jawab, toleransi, gotong
beribadah, hubungan baik royong, santun, peduli yang
sesama umat ciptaan Tuhan, baik dan jujur, mulai
yang mulai berkembang. meningkat.
Selalu bersyukur, berdoa, Memiliki sikap tanggung
memberi salam, menjaga
lingkungan, toleransi dan jawab, toleransi, gotong
beribadah, hubungan baik royong, santun, peduli yang
baik dan jujur, disiplin,
sesama umat ciptaan Tuhan, percaya diri, mulai
toleransi yang mulai meningkat.
berkembang.
Selalu memberi salam, menjaga Memiliki sikap toleransi,
lingkungan, toleransi dan gotong royong, peduli yang
beribadah, berdoa, hubungan baik dan jujur, tanggung
baik sesama umat ciptaan
jawab, percaya diri, mulai
Tuhan, yang mulai meningkat.
berkembang.
Selalu beribadah, berdoa, Memiliki sikap tanggung
memberi salam, menjaga jawab, toleransi, gotong
lingkungan, dan hubungan baik
sesama umat ciptaan Tuhan, royong, santun, yang baik
dan jujur, disiplin, percaya
toleransi yang mulai diri, mulai meningkat.
berkembang.

Selalu beribadah, berdoa, Memiliki sikap gotong


memberi salam, menjaga royong, santun, peduli yang
lingkungan, dan hubungan baik baik dan jujur, tanggung
sesama umat ciptaan Tuhan,
yang mulai berkembang. jawab, mulai meningkat.
Selalu memberi salam, dan
Memiliki sikap toleransi,
beribadah, berdoa, hubungan santun, peduli yang baik dan
baik sesama umat ciptaan
Tuhan, yang mulai disiplin, tanggung jawab,
berkembang. mulai meningkat.

Selalu beribadah, berdoa, Memiliki sikap toleransi,


memberi salam, toleransi dan gotong royong, santun, yang
toleransi yang mulai baik dan disiplin, peduli
berkembang. mulai meningkat.

Selalu beribadah, berdoa,


memberi salam, menjaga Memiliki sikap toleransi,
lingkungan, dan hubungan baik gotong royong, peduli yang
sesama umat ciptaan Tuhan, baik dan percaya diri, peduli
toleransi yang mulai mulai meningkat.
berkembang.

Selalu beribadah, berdoa, Memiliki sikap toleransi,


menjaga lingkungan, toleransi gotong royong, santun,
dan hubungan baik sesama peduli yang baik dan jujur,
umat ciptaan Tuhan, yang percaya diri, mulai
mulai berkembang. meningkat.

Selalu menjaga lingkungan,


toleransi dan beribadah, Memiliki sikap toleransi,
berdoa, bertawakal, memberi santun, yang baik dan jujur,
salam, hubungan baik sesama disiplin, tanggung jawab,
umat ciptaan Tuhan, yang peduli mulai meningkat.
mulai berkembang.

Selalu berdoa, memberi salam, Memiliki sikap tanggung


jawab, toleransi, santun,
menjaga lingkungan, toleransi peduli yang baik dan gotong
dan beribadah, yang mulai royong, percaya diri, mulai
berkembang.
meningkat.

Selalu memberi salam, menjaga Memiliki sikap gotong


lingkungan, dan berdoa, royong, santun, peduli yang
hubungan baik sesama umat baik dan disiplin, tanggung
ciptaan Tuhan, yang mulai jawab, percaya diri, mulai
berkembang. meningkat.

Selalu memberi salam, Memiliki sikap toleransi,


hubungan baik sesama umat santun, peduli yang baik dan
ciptaan Tuhan, dan beribadah, disiplin, tanggung jawab,
toleransi yang mulai percaya diri, mulai
berkembang. meningkat.

Selalu memberi salam, dan


beribadah, berdoa, menjaga Memiliki sikap gotong
royong, santun, yang baik
lingkungan, hubungan baik dan jujur, tanggung jawab,
sesama umat ciptaan Tuhan, toleransi, mulai meningkat.
yang mulai berkembang.

Selalu berdoa, memberi salam,


dan menjaga lingkungan, Memiliki sikap tanggung
jawab, peduli yang baik dan
hubungan baik sesama umat toleransi, percaya diri, mulai
ciptaan Tuhan, yang mulai meningkat.
berkembang.
Selalu beribadah, berdoa, Memiliki sikap tanggung
toleransi dan hubungan baik jawab, peduli yang baik dan
sesama umat ciptaan Tuhan, disiplin, gotong royong,
toleransi yang mulai percaya diri, mulai
berkembang. meningkat.

Selalu memberi salam, toleransi


dan menjaga lingkungan, Memiliki sikap santun, peduli
hubungan baik sesama umat yang baik dan percaya diri,
ciptaan Tuhan, yang mulai mulai meningkat.
berkembang.

Selalu beribadah, berdoa, Memiliki sikap tanggung


memberi salam, toleransi dan
menjaga lingkungan, hubungan jawab, gotong royong,
baik sesama umat ciptaan santun, peduli yang baik dan
toleransi, percaya diri, peduli
Tuhan, yang mulai mulai meningkat.
berkembang.

Selalu bersyukur, beribadah, Memiliki sikap santun, peduli


memberi salam, dan hubungan yang baik dan jujur, tanggung
baik sesama umat ciptaan jawab, gotong royong,
Tuhan, yang mulai percaya diri, mulai
berkembang. meningkat.

Selalu beribadah, berdoa, Memiliki sikap tanggung


memberi salam, hubungan baik
sesama umat ciptaan Tuhan, jawab, gotong royong, yang
dan bersyukur, toleransi yang baik dan disiplin, toleransi,
mulai meningkat.
mulai berkembang.

Selalu memberi salam, menjaga


lingkungan, toleransi dan Memiliki sikap tanggung
beribadah, berdoa, hubungan jawab, santun, peduli yang
baik sesama umat ciptaan baik dan disiplin, gotong
Tuhan, yang mulai royong, mulai meningkat.
berkembang.

Selalu beribadah, berdoa, Memiliki sikap toleransi,


menjaga lingkungan, toleransi gotong royong, santun,
dan hubungan baik sesama peduli yang baik dan jujur,
umat ciptaan Tuhan, yang percaya diri, mulai
mulai berkembang. meningkat.

Selalu menjaga lingkungan,


toleransi dan beribadah, Memiliki sikap toleransi,
berdoa, bertawakal, memberi santun, yang baik dan jujur,
salam, hubungan baik sesama disiplin, tanggung jawab,
umat ciptaan Tuhan, yang peduli mulai meningkat.
mulai berkembang.

Memiliki sikap tanggung


Selalu berdoa, memberi salam, jawab, toleransi, santun,
menjaga lingkungan, toleransi
dan beribadah, yang mulai peduli yang baik dan gotong
berkembang. royong, percaya diri, mulai
meningkat.

Selalu memberi salam, menjaga Memiliki sikap gotong


lingkungan, dan berdoa, royong, santun, peduli yang
hubungan baik sesama umat baik dan disiplin, tanggung
ciptaan Tuhan, yang mulai jawab, percaya diri, mulai
berkembang. meningkat.
Selalu memberi salam, Memiliki sikap toleransi,
hubungan baik sesama umat santun, peduli yang baik dan
ciptaan Tuhan, dan beribadah, disiplin, tanggung jawab,
toleransi yang mulai percaya diri, mulai
berkembang. meningkat.

Selalu memberi salam, dan Memiliki sikap gotong


beribadah, berdoa, menjaga royong, santun, yang baik
lingkungan, hubungan baik dan jujur, tanggung jawab,
sesama umat ciptaan Tuhan,
yang mulai berkembang. toleransi, mulai meningkat.

Selalu berdoa, memberi salam, Memiliki sikap tanggung


dan menjaga lingkungan, jawab, peduli yang baik dan
hubungan baik sesama umat toleransi, percaya diri, mulai
ciptaan Tuhan, yang mulai
berkembang. meningkat.

Selalu beribadah, berdoa, Memiliki sikap tanggung


toleransi dan hubungan baik jawab, peduli yang baik dan
sesama umat ciptaan Tuhan, disiplin, gotong royong,
toleransi yang mulai percaya diri, mulai
berkembang. meningkat.

Selalu memberi salam, toleransi


dan menjaga lingkungan, Memiliki sikap santun, peduli
hubungan baik sesama umat yang baik dan percaya diri,
ciptaan Tuhan, yang mulai mulai meningkat.
berkembang.

Selalu beribadah, berdoa,


memberi salam, toleransi dan Memiliki sikap tanggung
jawab, gotong royong,
menjaga lingkungan, hubungan santun, peduli yang baik dan
baik sesama umat ciptaan toleransi, percaya diri, peduli
Tuhan, yang mulai
berkembang. mulai meningkat.

Selalu bersyukur, beribadah, Memiliki sikap santun, peduli


memberi salam, dan hubungan yang baik dan jujur, tanggung
baik sesama umat ciptaan jawab, gotong royong,
Tuhan, yang mulai percaya diri, mulai
berkembang. meningkat.

Selalu beribadah, berdoa,


memberi salam, hubungan baik Memiliki sikap tanggung
jawab, gotong royong, yang
sesama umat ciptaan Tuhan, baik dan disiplin, toleransi,
dan bersyukur, toleransi yang mulai meningkat.
mulai berkembang.

Selalu memberi salam, menjaga


lingkungan, toleransi dan Memiliki sikap tanggung
beribadah, berdoa, hubungan jawab, santun, peduli yang
baik sesama umat ciptaan baik dan disiplin, gotong
Tuhan, yang mulai royong, mulai meningkat.
berkembang.

#REF! #REF!
#REF! #REF!

#REF! #REF!
33

CATATAN WALI KELAS

Tingkatkan Lagi Semangat Belajarmu!

Tingkatkan Lagi Semangat Belajarmu!

Tingkatkan Lagi Semangat Belajarmu!

Tingkatkan Lagi Semangat Belajarmu!

Tingkatkan Lagi Semangat Belajarmu!

Tingkatkan Lagi Semangat Belajarmu!

Tingkatkan Lagi Semangat Belajarmu!

Tingkatkan Lagi Semangat Belajarmu!


Tingkatkan Lagi Semangat Belajarmu!

Tingkatkan Lagi Semangat Belajarmu!

Tingkatkan Lagi Semangat Belajarmu!

Tingkatkan Lagi Semangat Belajarmu!

Tingkatkan Lagi Semangat Belajarmu!

Tingkatkan Lagi Semangat Belajarmu!

Tingkatkan Lagi Semangat Belajarmu!

Tingkatkan Lagi Semangat Belajarmu!

Tingkatkan Lagi Semangat Belajarmu!

Tingkatkan Lagi Semangat Belajarmu!


Tingkatkan Lagi Semangat Belajarmu!

Tingkatkan Lagi Semangat Belajarmu!

Tingkatkan Lagi Semangat Belajarmu!

Tingkatkan Lagi Semangat Belajarmu!

Tingkatkan Lagi Semangat Belajarmu!

Tingkatkan Lagi Semangat Belajarmu!

Tingkatkan Lagi Semangat Belajarmu!

Tingkatkan Lagi Semangat Belajarmu!

Tingkatkan Lagi Semangat Belajarmu!

Tingkatkan Lagi Semangat Belajarmu!


Tingkatkan Lagi Semangat Belajarmu!

Tingkatkan Lagi Semangat Belajarmu!

Tingkatkan Lagi Semangat Belajarmu!

Tingkatkan Lagi Semangat Belajarmu!

Tingkatkan Lagi Semangat Belajarmu!

Tingkatkan Lagi Semangat Belajarmu!

Tingkatkan Lagi Semangat Belajarmu!

Tingkatkan Lagi Semangat Belajarmu!

Tingkatkan Lagi Semangat Belajarmu!


DATA PELAJARAN : BP/BK
KODE : BP

MENU UTAMA NO.

DATA UMUM Urt. NIS

INPUT MATA PELAJARAN 1 283/016-067

INPUT NILAI
2 284/017-067
RAPORT NILAI SEMESTER 1

RAPORT NILAI SEMESTER 2 3 285/018-067

KETERANGAN TIDAK MASUK


4 286/019-067
LEGER CETAK

5 287/020-067

6 288/021-067

7 289/022-067

8 290/023-067

9 291/024-067

10 292/025-067

11 293/026-067
12 294/027-067

13 295/028-067

14 296/029-067

15 297/030-067

16 298/031-067

17

18

19

20

21

22

23

24
25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37
38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50
SIKAP SPIRITUAL & SOSIAL
NAMA SISWA L/P SIKAP SPIRITUAL & SOSIAL
Sangat Baik Perlu Bimbingan

Ahmad Basit Versadha L

Ahmad Imam Bukhori L

Ahmad Kahlil Ghibron L

Ananda Nova Asmaraloka P

Bella Safira P

Dava Agung Prayoga L

Dimas Sofyan Adi Nugraha L

Dyah Ayu Ningrum P

Fania Agustiyana P

Fitria Ulfa P

Halimatus Sa'diyah P
M. Afifuddin Kurniatul Al Haq L

M. Rizqi Pratama L

Mohammad Shobirin Al Wan L

Shella Adilia Putri P

Siti Nur Afifah P


KAP SPIRITUAL & SOSIAL
SIKAP SPIRITUAL & SOSIAL
Sangat Baik Perlu Bimbingan
DATA PELAJARAN : Praktek Kerja Lapangan
KODE : PKL
KKM :

MENU UTAMA NO.

DATA UMUM Urt. NIS

INPUT MATA PELAJARAN 1 283/016-067

INPUT NILAI
2 284/017-067
RAPORT NILAI SEMESTER 1

RAPORT NILAI SEMESTER 2 3 285/018-067

KETERANGAN TIDAK MASUK


4 286/019-067
LEGER CETAK

5 287/020-067

6 288/021-067

7 289/022-067

8 290/023-067

9 291/024-067

10 292/025-067
11 293/026-067

12 294/027-067

13 295/028-067

14 296/029-067

15 297/030-067

16 298/031-067

17

18

19

20

21

22

23
24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36
37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49
50
rja Lapangan

PRAKERIN KE 1
NAMA SISWA L/P
NAMA DU/DI ALAMAT

Ahmad Basit Versadha L

Ahmad Imam Bukhori L

Ahmad Kahlil Ghibron L

Ananda Nova Asmaraloka P

Bella Safira P

Dava Agung Prayoga L

Dimas Sofyan Adi Nugraha L

Dyah Ayu Ningrum P

Fania Agustiyana P

Fitria Ulfa P
Halimatus Sa'diyah P

M. Afifuddin Kurniatul Al Haq L

M. Rizqi Pratama L

Mohammad Shobirin Al Wan L

Shella Adilia Putri P

Siti Nur Afifah P


PRAKERIN KE 1 PRAKERIN KE 2
LAMA
DAN
LAMA DAN WAKTU NAMA
NILAI PREDIKAT ALAMAT WAKTU NILAI
PELAKSANAA DU/DI
PELAKSA
NAA
Sangat Baik
Baik
2 PRAKERIN KE 3 Cukup
LAMA
DAN Kurang
NAMA
PREDIKAT ALAMAT WAKTU NILAI PREDIKAT
DU/DI
PELAKSA
NAA
A 100
B
C
D
Leger Nilai Semester Ganjil
Tahun Akademik 2019 / 2020
Kelas / Semester : X / Ganjil
Wali Kelas : Uri Prastya Rintang S , S.Pd

Muatan Nasional Muatan Kewilayahan C1 Dasar Bidang Keahlian C2 Dasar Program Keahlian C3 Kompetensi Keahlian

HASIL PENILAIAN

Pendidikan Jasmani, Olah


Pendidikan Pancasila dan
Budi Pekerti/Pendidikan

Tuhan Yang Maha Esa*

Komputer dan Jaringan


Pendidikan Agama dan

Kepercayaan terhadap

Pemrograman Dasar

Dasar Desain Grafis


Raga & Kesehatan
Kewarganegaraan

Sejarah Indonesia
Bahasa Indonesia

Sistem Komputer
Simulasi Digital
Bahasa Inggris

Bahasa Jawa

Manasik Haji
Seni Budaya
Matematika

Komputer

Dasar
Fisika

Kimia
NAMA DAN NOMOR
NO INDUK NA1 NA2 NA3 NA4 NA5 NA6 NB1 NB2 NB3 NB4 NB5 NB6 NC11 NC12 NC13 NC21 NC22 NC23 NC24 NC25 NC26 NC27 NC28 NC29 NC210 N31 N32
KKM KI-3 75 75 70 68 70 70 70 70 70 70 0 0 75 75 75 0 75 75 75 75 0 0 0 0 0 0 0
KKM KI-4 75 75 70 68 70 70 70 70 70 70 0 0 75 75 75 0 75 75 75 75 0 0 0 0 0 0 0
Ahmad Basit Versadha KI-3 81 77 73 80 74 70 75 81 83 76 87 85 82 82 82
1
283/016-067 KI-4 77 83 70 78 77 77 75 75 81 78 90 90 80 81 79
Ahmad Imam Bukhori KI-3 92 80 79 85 80 70 77 81 83 83 90 89 81 82 81
2
284/017-067 KI-4 84 83 75 82 79 76 81 76 79 82 90 90 79 79 81
Ahmad Kahlil Ghibron KI-3 78 75 81 73 70 77 74 82 77 85 80 77 80 77
3
285/018-067 KI-4 79 86 78 79 75 75 81 75 80 79 90 88 79 80 80
Ananda Nova Asmaraloka KI-3 82 78 75 80 75 70 76 75 83 78 87 83 82 81 78
4
286/019-067 KI-4 79 83 79 75 74 81 77 72 80 75 90 88 79 80 79
Bella Safira KI-3 80 72 80 72 71 73 75 82 78 82 80 84 79 79
5
287/020-067 KI-4 78 83 76 74 70 73 74 78 80 90 88 80 80 80
Dava Agung Prayoga KI-3 78 79 80 83 80 70 80 80 81 83 87 84 83 81 78
6
288/021-067 KI-4 78 86 81 80 79 83 84 78 80 80 90 88 80 80 80
Dimas Sofyan Adi Nugraha KI-3 82 72 80 74 70 76 79 82 77 87 83 78 81 78
7
289/022-067 KI-4 79 86 72 79 74 78 79 78 80 79 90 90 80 80 80
Dyah Ayu Ningrum KI-3 81 76 73 85 73 70 73 78 80 83 90 87 83 82 80
8
290/023-067 KI-4 77 84 78 86 77 78 78 78 79 86 90 88 80 79 80
Fania Agustiyana KI-3 79 71 80 76 70 70 74 81 76 84 86 79 80 79
9
291/024-067 KI-4 78 83 71 75 70 79 71 72 79 75 90 88 80 80 80
Fitria Ulfa KI-3 79 74 80 73 70 71 79 82 76 84 83 78 80 78
10
292/025-067 KI-4 79 82 76 78 74 78 73 78 79 78 90 88 80 80 80
Halimatus Sa'diyah KI-3 81 83 81 80 82 70 80 79 81 81 89 88 86 80 80
11
293/026-067 KI-4 79 85 85 79 77 81 85 75 79 79 90 90 80 80 80
M. Afifuddin Kurniatul Al Haq KI-3 78 79 75 82 73 70 79 80 81 81 87 87 85 80 79
12
294/027-067 KI-4 78 85 79 78 74 79 80 75 78 90 90 80 80 80
M. Rizqi Pratama KI-3 79 79 82 75 77 79 77
13
295/028-067 KI-4 76 84 80 79 80
Mohammad Shobirin Al Wan KI-3 80 77 73 80 74 70 72 81 77 76 75 78 81 78
14
296/029-067 KI-4 78 80 76 74 71 72 70 72 79 90 90 81 80 80
Shella Adilia Putri KI-3 77 71 81 71 71 72 83 75 78 81 78 81 78
15
297/030-067 KI-4 75 70 70 70 71 73 72 80 87 83 81 80 80
Siti Nur Afifah KI-3 78 71 81 72 70 70 76 82 75 82 81 80 80 80
16
298/031-067 KI-4 77 82 70 70 71 71 70 72 79 90 88 82 80 81
79 79 80 72 81 74 81 81 78 85 87 80 80 80
17
78 83 80 77 71 78 73 74 80 77 90 90 82 79 81
82 76 73 80 71 82 75 77 82 77 81 81 76 81 76
18
81 84 70 80 75 76 74 74 80 80 90 88 79 79 80
81 82 85 86 83 86 76 81 83 82 88 88 86 80 79
19
77 87 85 84 78 83 72 76 80 84 90 90 79 81 79
80 82 76 84 76 86 78 81 82 81 88 84 82 82 79
20
78 86 78 82 77 88 80 76 80 82 90 90 79 80 79
80 83 79 87 75 87 82 79 82 82 88 89 85 81 79
21
79 86 80 85 73 91 82 78 79 85 90 88 79 80 79
79 78 79 86 76 84 75 78 82 83 92 90 80 81 80
22
79 87 73 86 76 89 75 78 80 86 90 88 80 79 81
77 77 73 82 73 84 72 81 82 77 88 86 83 82 80
23
76 86 70 78 71 85 71 74 80 78 90 88 79 81 79
80 83 82 87 79 86 82 82 81 83 92 94 83 80 81
24
80 88 81 86 79 94 87 78 80 86 90 90 79 80 81
83 71 76 79 76
25
80 70 80 80 79
77 73 80 70 70 70 71 82 75 81 77 76 80 76
26
75 80 70 72 70 70 70 74 79 85 83 80 79 79
78 75 80 84 89 76 77 82 77 86 85 85 81 81
27
78 82 76 77 70 83 77 78 80 77 90 88 80 80 80
80 77 72 80 73 87 82 77 81 79 89 88 86 82 81
28
79 85 70 80 73 82 87 76 79 80 90 88 81 80 80
80 79 81 75 85 72 80 80 81 77 87 79 81 79
29
79 83 79 78 78 77 78 78 79 90 88 80 80 80

30

31

32

33

34
35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50
0
0
N33
Kompetensi Keahlian

0
0
N34

0
0
N35

0
0
N36

0
0
N37

0
0
N38

0
0
N39

0
0
N310
Ekstra Kurikuler 1

Nilai Ekstra Kurikuler 1

Ekstra Kurikuler 2

Nilai Ekstra Kurikuler 2


Ekstra Kurikuler

Ekstra Kurikuler 3

Nilai Ekstra Kurikuler 3

0
3
3
7
1
0
18

Sakit

0
6
0
1
2
1
3

Ijin
AN

0
1
1
0
0
5

23

Tanpa Keterangan
KETIDAKHADIR

PRAKERIN ke 1

PRAKERIN ke 2

Total Nilai
1099
1207
1087
1183
1086
1233
1188

9
4

19
20
14
22
13

Peringkat

Rata-Rata
78.5
82.2
79.2

80.47
77.64
78.87
77.57
0 0 1 1194 12 79.6

0 2 6 1085 23 77.5

4 2 0 1087 20 77.64

5 1 2 1221 6 81.4

3 0 1 1196 11 79.73

0 0 0 548 28 78.29

0 4 9 1072 25 76.57

1 2 19 997 27 76.69

3 3 19 1078 24 77
2 1 5 1117 17 79.79

0 0 0 1170 15 78

2 0 0 1246 2 83.07

7 0 4 1221 6 81.4

10 3 5 1238 3 82.53

8 3 5 1223 5 81.53

0 0 2 1197 10 79.8

3 2 0 1255 1 83.67

0 0 0 385 29 77
1 4 3 1058 26 75.57

0 2 0 1136 16 81.14

0 0 0 1214 8 80.93

2 0 0 1116 18 79.71

0 0 0
Jombang, 04 Januari 2020
Wali Kelas,
Uri Prastya Rintang S , S.Pd
A1 A2 A3 A4 A5

Nilai Spiritual Nilai Sosial Nilai Spiritual Nilai Sosial Nilai Spiritual Nilai Sosial Nilai Spiritual Nilai Sosial Nilai Spiritual

NO NAMA
Perlu Perlu Perlu Perlu Perlu Perlu Perlu Perlu
Sangat Baik Sangat Baik Sangat Baik Sangat Baik Sangat Baik Sangat Baik Sangat Baik Sangat Baik Sangat Baik
Bimbingan Bimbingan Bimbingan Bimbingan Bimbingan Bimbingan Bimbingan Bimbingan

beribadah,
berdoa, jujur,
memberi disiplin,
salam, tanggung
menjaga jawab,
disiplin, disiplin,
lingkungan, toleransi, memberi memberi
1 Ahmad Basit Versadha hubungan gotong salam,
tanggung
salam,
tanggung
jawab, jawab,
baik sesama royong,
umat santun,
ciptaan percaya diri,
Tuhan, peduli,
toleransi,

berdoa, berdoa,
2 Ahmad Imam Bukhori memberi memberi
salam, salam,

beribadah, berdoa, berdoa,


memberi
3 Ahmad Kahlil Ghibron berdoa,
salam, memberi memberi
beribadah,
memberi salam, salam,
berdoa,
salam, jujur,
beribadah, jujur,
memberi
menjaga disiplin,
berdoa, disiplin,
salam,
lingkungan, toleransi,
jujur, memberi memberi
4 Ananda Nova Asmaraloka memberi tanggung
menjaga
hubungan disiplin,
gotong salam, salam,
salam,
lingkungan, jawab, memberi memberi
5 Bella Safira baik
beribadah,
sesama tanggung
royong,
toleransi, disiplin, disiplin,
menjaga
hubungan
umat peduli, salam, salam,
berdoa, jawab,
gotong berdoa, berdoa,
lingkungan,
baik sesama
beribadah, jujur,
6 Dava Agung Prayoga ciptaan
memberi
hubungan toleransi,
royong,
disiplin,
memberi disiplin, memberi disiplin,
umat
berdoa,
Tuhan,
salam, gotong berdoa,
salam, berdoa,
salam,
baik sesama
beribadah, santun,
jujur,
tanggung
7 Dimas Sofyan Adi Nugraha beribadah,
memberi
ciptaan
toleransi,
menjaga royong,
peduli,
disiplin,
memberi memberi
umat
berdoa,
Tuhan,
salam, jawab, salam, salam,
lingkungan, santun,
jujur,
tanggung memberi memberi
8 Dyah Ayu Ningrum ciptaan
memberi
toleransi,
menjaga
hubungan
toleransi,
peduli,
disiplin, salam, disiplin, salam, disiplin,
Tuhan,
salam, jawab,
gotong
lingkungan,
baik sesama tanggung memberi tanggung memberi tanggung
9 Fania Agustiyana toleransi,
menjaga
hubungan toleransi,
royong, salam, jawab, salam, jawab,
umat jawab,
gotong
lingkungan,
baik sesama
beribadah, santun, memberi santun, memberi santun,
10 Fitria Ulfa ciptaan
hubungan
toleransi,
royong,
peduli, salam,
disiplin,
salam,
disiplin,
umat
berdoa,
Tuhan, gotong berdoa, berdoa,
baik sesama santun,
jujur,
11 Halimatus Sa'diyah ciptaan
memberi
toleransi, royong,
disiplin,
peduli,
memberi memberi
umat
Tuhan,
salam, salam, salam,
santun,
tanggung memberi memberi
12 M. Afifuddin Kurniatul Al Haq ciptaan
toleransi,
menjaga peduli, salam, salam,
Tuhan, jawab, disiplin, disiplin,
lingkungan, memberi memberi
13 M. Rizqi Pratama toleransi,
hubungan
toleransi,
salam,
tanggung
salam,
tanggung
gotong jawab, jawab,
baik sesama royong,
umat
santun,
ciptaan
peduli,
Tuhan,
toleransi,
A1 A2 A3 A4 A5

Nilai Spiritual Nilai Sosial Nilai Spiritual Nilai Sosial Nilai Spiritual Nilai Sosial Nilai Spiritual Nilai Sosial Nilai Spiritual

NO NAMA
Perlu Perlu Perlu Perlu Perlu Perlu Perlu Perlu
Sangat Baik Sangat Baik Sangat Baik Sangat Baik Sangat Baik Sangat Baik Sangat Baik Sangat Baik Sangat Baik
Bimbingan Bimbingan Bimbingan Bimbingan Bimbingan Bimbingan Bimbingan Bimbingan
beribadah,
berdoa,
beribadah, jujur,
memberi
berdoa, disiplin,
salam, jujur, memberi memberi
14 Mohammad Shobirin Al Wan beribadah,
memberi
menjaga tanggung disiplin,
disiplin, disiplin,
disiplin,
berdoa, disiplin,
jawab, salam, salam,
salam,
lingkungan, jujur, memberi tanggung memberi tanggung
15 Shella Adilia Putri memberi tanggung
toleransi,
menjaga
hubungan disiplin, salam, disiplin,
jawab, salam, disiplin,
jawab,
salam, jawab,
gotong
lingkungan,
baik sesama tanggung memberi tanggung
santun, memberi tanggung
santun,
16 Siti Nur Afifah menjaga
hubungan
toleransi,
royong, salam, jawab, salam, jawab,
umat jawab,
gotong
lingkungan,
baik sesama
ciptaan santun, memberi santun, memberi santun,
17 toleransi,
royong,
peduli,
hubungan
umat
Tuhan, salam,
berdoa, salam,
berdoa,
baik sesama gotong
santun,
18 beribadah,
ciptaan
toleransi, royong, memberi memberi
umat peduli, berdoa, berdoa,
Tuhan, santun, salam, salam,
19 ciptaan
toleransi, memberi memberi
peduli,
Tuhan, salam,
memberi salam,
memberi
20 beribadah,
toleransi,
berdoa, salam,
berdoa, salam,
berdoa,
jujur, santun, santun,
21 memberi memberi memberi
disiplin, berdoa, percaya diri, berdoa, percaya diri,
salam, salam, salam,
22 tanggung memberi memberi
menjaga
jawab, salam, salam,
lingkungan,
beribadah, memberi memberi
23 toleransi,
hubungan
berdoa, salam,
berdoa, salam,
berdoa,
baik sesama gotong
jujur, santun, santun,
24 beribadah,
memberi royong, memberi memberi
umat disiplin, percaya diri, percaya diri,
salam, santun, salam, salam,
25 ciptaan tanggung
menjaga peduli,
Tuhan, jawab,
lingkungan, memberi memberi
26 toleransi, toleransi,
hubungan gotong salam, salam,
baik sesama memberi memberi
27 beribadah, royong, disiplin, disiplin,
umat salam, salam,
santun, memberi memberi
28 ciptaan
peduli, salam,
berdoa, salam,
berdoa,
Tuhan,
29 toleransi, memberi memberi
salam, salam,
30
31
32
A1 A2 A3 A4 A5

Nilai Spiritual Nilai Sosial Nilai Spiritual Nilai Sosial Nilai Spiritual Nilai Sosial Nilai Spiritual Nilai Sosial Nilai Spiritual

NO NAMA
Perlu Perlu Perlu Perlu Perlu Perlu Perlu Perlu
Sangat Baik Sangat Baik Sangat Baik Sangat Baik Sangat Baik Sangat Baik Sangat Baik Sangat Baik Sangat Baik
Bimbingan Bimbingan Bimbingan Bimbingan Bimbingan Bimbingan Bimbingan Bimbingan

33
34
35
36
37
38
39
40
41
A5 A6 B1 B2 B3 B4

Nilai Spiritual Nilai Sosial Nilai Spiritual Nilai Sosial Nilai Spiritual Nilai Sosial Nilai Spiritual Nilai Sosial Nilai Spiritual Nilai Sosial Nilai Spiritual Nilai Sosial

Perlu Perlu Perlu Perlu Perlu Perlu Perlu Perlu Perlu Perlu Perlu
Sangat Baik Sangat Baik Sangat Baik Sangat Baik Sangat Baik Sangat Baik Sangat Baik Sangat Baik Sangat Baik Sangat Baik Sangat Baik
Bimbingan Bimbingan Bimbingan Bimbingan Bimbingan Bimbingan Bimbingan Bimbingan Bimbingan Bimbingan Bimbingan
A5 A6 B1 B2 B3 B4

Nilai Spiritual Nilai Sosial Nilai Spiritual Nilai Sosial Nilai Spiritual Nilai Sosial Nilai Spiritual Nilai Sosial Nilai Spiritual Nilai Sosial Nilai Spiritual Nilai Sosial

Perlu Perlu Perlu Perlu Perlu Perlu Perlu Perlu Perlu Perlu Perlu
Sangat Baik Sangat Baik Sangat Baik Sangat Baik Sangat Baik Sangat Baik Sangat Baik Sangat Baik Sangat Baik Sangat Baik Sangat Baik
Bimbingan Bimbingan Bimbingan Bimbingan Bimbingan Bimbingan Bimbingan Bimbingan Bimbingan Bimbingan Bimbingan
A5 A6 B1 B2 B3 B4

Nilai Spiritual Nilai Sosial Nilai Spiritual Nilai Sosial Nilai Spiritual Nilai Sosial Nilai Spiritual Nilai Sosial Nilai Spiritual Nilai Sosial Nilai Spiritual Nilai Sosial

Perlu Perlu Perlu Perlu Perlu Perlu Perlu Perlu Perlu Perlu Perlu
Sangat Baik Sangat Baik Sangat Baik Sangat Baik Sangat Baik Sangat Baik Sangat Baik Sangat Baik Sangat Baik Sangat Baik Sangat Baik
Bimbingan Bimbingan Bimbingan Bimbingan Bimbingan Bimbingan Bimbingan Bimbingan Bimbingan Bimbingan Bimbingan
B5 B6 C11 C12 C13

Nilai Sosial Nilai Spiritual Nilai Sosial Nilai Spiritual Nilai Sosial Nilai Spiritual Nilai Sosial Nilai Spiritual Nilai Sosial Nilai Spiritual Nilai Sosial Nilai Spiritual

Perlu Perlu Perlu Perlu Perlu Perlu Perlu Perlu Perlu Perlu Perlu
Sangat Baik Sangat Baik Sangat Baik Sangat Baik Sangat Baik Sangat Baik Sangat Baik Sangat Baik Sangat Baik Sangat Baik Sangat Baik
Bimbingan Bimbingan Bimbingan Bimbingan Bimbingan Bimbingan Bimbingan Bimbingan Bimbingan Bimbingan Bimbingan
B5 B6 C11 C12 C13

Nilai Sosial Nilai Spiritual Nilai Sosial Nilai Spiritual Nilai Sosial Nilai Spiritual Nilai Sosial Nilai Spiritual Nilai Sosial Nilai Spiritual Nilai Sosial Nilai Spiritual

Perlu Perlu Perlu Perlu Perlu Perlu Perlu Perlu Perlu Perlu Perlu
Sangat Baik Sangat Baik Sangat Baik Sangat Baik Sangat Baik Sangat Baik Sangat Baik Sangat Baik Sangat Baik Sangat Baik Sangat Baik
Bimbingan Bimbingan Bimbingan Bimbingan Bimbingan Bimbingan Bimbingan Bimbingan Bimbingan Bimbingan Bimbingan
B5 B6 C11 C12 C13

Nilai Sosial Nilai Spiritual Nilai Sosial Nilai Spiritual Nilai Sosial Nilai Spiritual Nilai Sosial Nilai Spiritual Nilai Sosial Nilai Spiritual Nilai Sosial Nilai Spiritual

Perlu Perlu Perlu Perlu Perlu Perlu Perlu Perlu Perlu Perlu Perlu
Sangat Baik Sangat Baik Sangat Baik Sangat Baik Sangat Baik Sangat Baik Sangat Baik Sangat Baik Sangat Baik Sangat Baik Sangat Baik
Bimbingan Bimbingan Bimbingan Bimbingan Bimbingan Bimbingan Bimbingan Bimbingan Bimbingan Bimbingan Bimbingan
C21 C22 C23 C24 C25 C26

Nilai Spiritual Nilai Sosial Nilai Spiritual Nilai Sosial Nilai Spiritual Nilai Sosial Nilai Spiritual Nilai Sosial Nilai Spiritual Nilai Sosial Nilai Spiritual Nilai Sosial

Perlu Perlu Perlu Perlu Perlu Perlu Perlu Perlu Perlu Perlu Perlu
Sangat Baik Sangat Baik Sangat Baik Sangat Baik Sangat Baik Sangat Baik Sangat Baik Sangat Baik Sangat Baik Sangat Baik Sangat Baik
Bimbingan Bimbingan Bimbingan Bimbingan Bimbingan Bimbingan Bimbingan Bimbingan Bimbingan Bimbingan Bimbingan
C21 C22 C23 C24 C25 C26

Nilai Spiritual Nilai Sosial Nilai Spiritual Nilai Sosial Nilai Spiritual Nilai Sosial Nilai Spiritual Nilai Sosial Nilai Spiritual Nilai Sosial Nilai Spiritual Nilai Sosial

Perlu Perlu Perlu Perlu Perlu Perlu Perlu Perlu Perlu Perlu Perlu
Sangat Baik Sangat Baik Sangat Baik Sangat Baik Sangat Baik Sangat Baik Sangat Baik Sangat Baik Sangat Baik Sangat Baik Sangat Baik
Bimbingan Bimbingan Bimbingan Bimbingan Bimbingan Bimbingan Bimbingan Bimbingan Bimbingan Bimbingan Bimbingan
C21 C22 C23 C24 C25 C26

Nilai Spiritual Nilai Sosial Nilai Spiritual Nilai Sosial Nilai Spiritual Nilai Sosial Nilai Spiritual Nilai Sosial Nilai Spiritual Nilai Sosial Nilai Spiritual Nilai Sosial

Perlu Perlu Perlu Perlu Perlu Perlu Perlu Perlu Perlu Perlu Perlu
Sangat Baik Sangat Baik Sangat Baik Sangat Baik Sangat Baik Sangat Baik Sangat Baik Sangat Baik Sangat Baik Sangat Baik Sangat Baik
Bimbingan Bimbingan Bimbingan Bimbingan Bimbingan Bimbingan Bimbingan Bimbingan Bimbingan Bimbingan Bimbingan
C27 C28 C29 C210 C31

Nilai Sosial Nilai Spiritual Nilai Sosial Nilai Spiritual Nilai Sosial Nilai Spiritual Nilai Sosial Nilai Spiritual Nilai Sosial Nilai Spiritual Nilai Sosial Nilai Spiritual

Perlu Perlu Perlu Perlu Perlu Perlu Perlu Perlu Perlu Perlu Perlu
Sangat Baik Sangat Baik Sangat Baik Sangat Baik Sangat Baik Sangat Baik Sangat Baik Sangat Baik Sangat Baik Sangat Baik Sangat Baik
Bimbingan Bimbingan Bimbingan Bimbingan Bimbingan Bimbingan Bimbingan Bimbingan Bimbingan Bimbingan Bimbingan
C27 C28 C29 C210 C31

Nilai Sosial Nilai Spiritual Nilai Sosial Nilai Spiritual Nilai Sosial Nilai Spiritual Nilai Sosial Nilai Spiritual Nilai Sosial Nilai Spiritual Nilai Sosial Nilai Spiritual

Perlu Perlu Perlu Perlu Perlu Perlu Perlu Perlu Perlu Perlu Perlu
Sangat Baik Sangat Baik Sangat Baik Sangat Baik Sangat Baik Sangat Baik Sangat Baik Sangat Baik Sangat Baik Sangat Baik Sangat Baik
Bimbingan Bimbingan Bimbingan Bimbingan Bimbingan Bimbingan Bimbingan Bimbingan Bimbingan Bimbingan Bimbingan
C27 C28 C29 C210 C31

Nilai Sosial Nilai Spiritual Nilai Sosial Nilai Spiritual Nilai Sosial Nilai Spiritual Nilai Sosial Nilai Spiritual Nilai Sosial Nilai Spiritual Nilai Sosial Nilai Spiritual

Perlu Perlu Perlu Perlu Perlu Perlu Perlu Perlu Perlu Perlu Perlu
Sangat Baik Sangat Baik Sangat Baik Sangat Baik Sangat Baik Sangat Baik Sangat Baik Sangat Baik Sangat Baik Sangat Baik Sangat Baik
Bimbingan Bimbingan Bimbingan Bimbingan Bimbingan Bimbingan Bimbingan Bimbingan Bimbingan Bimbingan Bimbingan
C32 C33 C34 C35 C36 C37

Nilai Spiritual Nilai Sosial Nilai Spiritual Nilai Sosial Nilai Spiritual Nilai Sosial Nilai Spiritual Nilai Sosial Nilai Spiritual Nilai Sosial Nilai Spiritual Nilai Sosial

Perlu Perlu Perlu Perlu Perlu Perlu Perlu Perlu Perlu Perlu Perlu
Sangat Baik Sangat Baik Sangat Baik Sangat Baik Sangat Baik Sangat Baik Sangat Baik Sangat Baik Sangat Baik Sangat Baik Sangat Baik
Bimbingan Bimbingan Bimbingan Bimbingan Bimbingan Bimbingan Bimbingan Bimbingan Bimbingan Bimbingan Bimbingan
C32 C33 C34 C35 C36 C37

Nilai Spiritual Nilai Sosial Nilai Spiritual Nilai Sosial Nilai Spiritual Nilai Sosial Nilai Spiritual Nilai Sosial Nilai Spiritual Nilai Sosial Nilai Spiritual Nilai Sosial

Perlu Perlu Perlu Perlu Perlu Perlu Perlu Perlu Perlu Perlu Perlu
Sangat Baik Sangat Baik Sangat Baik Sangat Baik Sangat Baik Sangat Baik Sangat Baik Sangat Baik Sangat Baik Sangat Baik Sangat Baik
Bimbingan Bimbingan Bimbingan Bimbingan Bimbingan Bimbingan Bimbingan Bimbingan Bimbingan Bimbingan Bimbingan
C32 C33 C34 C35 C36 C37

Nilai Spiritual Nilai Sosial Nilai Spiritual Nilai Sosial Nilai Spiritual Nilai Sosial Nilai Spiritual Nilai Sosial Nilai Spiritual Nilai Sosial Nilai Spiritual Nilai Sosial

Perlu Perlu Perlu Perlu Perlu Perlu Perlu Perlu Perlu Perlu Perlu
Sangat Baik Sangat Baik Sangat Baik Sangat Baik Sangat Baik Sangat Baik Sangat Baik Sangat Baik Sangat Baik Sangat Baik Sangat Baik
Bimbingan Bimbingan Bimbingan Bimbingan Bimbingan Bimbingan Bimbingan Bimbingan Bimbingan Bimbingan Bimbingan
C38 C39 C310

Nilai Sosial Nilai Spiritual Nilai Sosial Nilai Spiritual Nilai Sosial Nilai Spiritual Nilai Sosial

Perlu Perlu Perlu Perlu Perlu Perlu Perlu


Sangat Baik Sangat Baik Sangat Baik Sangat Baik Sangat Baik Sangat Baik
Bimbingan Bimbingan Bimbingan Bimbingan Bimbingan Bimbingan Bimbingan
C38 C39 C310

Nilai Sosial Nilai Spiritual Nilai Sosial Nilai Spiritual Nilai Sosial Nilai Spiritual Nilai Sosial

Perlu Perlu Perlu Perlu Perlu Perlu Perlu


Sangat Baik Sangat Baik Sangat Baik Sangat Baik Sangat Baik Sangat Baik
Bimbingan Bimbingan Bimbingan Bimbingan Bimbingan Bimbingan Bimbingan
C38 C39 C310

Nilai Sosial Nilai Spiritual Nilai Sosial Nilai Spiritual Nilai Sosial Nilai Spiritual Nilai Sosial

Perlu Perlu Perlu Perlu Perlu Perlu Perlu


Sangat Baik Sangat Baik Sangat Baik Sangat Baik Sangat Baik Sangat Baik
Bimbingan Bimbingan Bimbingan Bimbingan Bimbingan Bimbingan Bimbingan
MENU UTAMA

Daftar Nilai Rapot sisipan


Kelas / Semester : X 1 2
Wali Kelas : Uri Prastya Rintang S , S.Pd
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1 2
Nomor Pendidikan Agama dan Budi
Nama Siswa Pekerti/Pendidikan Pendidikan Pancasila dan
Kepercayaan terhadap Tuhan Kewarganegaraan
Yang Maha Esa*
P PP K PK P PP K
1 283/016-067 Ahmad Basit Versadha 81 C 77 C 77 C 83
2 284/017-067 Ahmad Imam Bukhori 92 B 84 B 80 C 83
3 285/018-067 Ahmad Kahlil Ghibron 78 C 79 C 74 C 86
4 286/019-067 Ananda Nova Asmaraloka 82 C 79 C 78 C 83
5 287/020-067 Bella Safira 80 C 78 C 73 C 83
6 288/021-067 Dava Agung Prayoga 78 C 78 C 79 C 86
7 289/022-067 Dimas Sofyan Adi Nugraha 82 C 79 C 74 C 86
8 290/023-067 Dyah Ayu Ningrum 81 C 77 C 76 C 84
9 291/024-067 Fania Agustiyana 79 C 78 C 73 C 83
10 292/025-067 Fitria Ulfa 79 C 79 C 73 C 82
11 293/026-067 Halimatus Sa'diyah 81 C 79 C 83 B 85
12 294/027-067 M. Afifuddin Kurniatul Al Haq 78 C 78 C 79 C 85
13 295/028-067 M. Rizqi Pratama 79 C 76 C 79 C 84
14 296/029-067 Mohammad Shobirin Al Wan 80 C 78 C 77 C 80
15 297/030-067 Shella Adilia Putri 77 C 75 C 72 C 74
16 298/031-067 Siti Nur Afifah 78 C 77 C 72 C 82
17 79 C 78 C 74 C 83
18 82 C 81 C 76 C 84
19 81 C 77 C 82 B 87
20 80 C 78 C 82 B 86
21 80 C 79 C 83 B 86
22 79 C 79 C 78 C 87
23 77 C 76 C 77 C 86
24 80 C 80 C 83 B 88
25 83 C 80 C
26 77 C 75 C 74 C 80
27 78 C 78 C 74 C 82
28 80 C 79 C 77 C 85
29 80 C 79 C 79 C 83
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
80 78.28 ### 77.07 83.79
A DATA UMUM INPUT MATA PELAJARAN

2 3 4 5 6

11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27
Muatan Nasional
2 3 4 5 6
ikan Pancasila dan
Bahasa Indonesia Matematika Sejarah Indonesia Bahasa Inggris
warganegaraan

PK P PP K PK P PP K PK P PP K PK P PP K PK
B 73 C 70 C 80 C 78 C 74 C 77 C 70 C 77 C
B 79 C 75 C 85 B 82 B 80 C 79 C 70 C 76 C
B 75 C 78 C 81 B 79 C 73 C 75 C 70 C 75 C
B 75 C 79 C 80 C 75 C 75 C 74 C 70 C 81 B
B 72 C 76 C 80 C 74 C 72 C 70 C 71 C 73 C
B 80 C 81 B 83 B 80 C 80 C 79 C 70 C 83 B
B 72 C 72 C 80 C 79 C 74 C 74 C 70 C 78 C
B 73 C 78 C 85 B 86 B 73 C 77 C 70 C 78 C
B 71 C 71 C 80 C 75 C 76 C 70 C 70 C 79 C
B 74 C 76 C 80 C 78 C 73 C 74 C 70 C 78 C
B 81 B 85 B 80 C 79 C 82 B 77 C 70 C 81 B
B 75 C 79 C 82 B 78 C 73 C 74 C 70 C 79 C
B 82 B
C 73 C 76 C 80 C 74 C 69 71 C 74 C 72 C
C 71 C 70 C 81 B 70 C 69 70 C 71 C 71 C
B 71 C 70 C 81 B 70 C 72 C 71 C 70 C 71 C
B 79 C 80 C 80 C 77 C 72 C 71 C 81 B 78 C
B 73 C 70 C 80 C 80 C 71 C 75 C 82 B 76 C
B 85 B 85 B 86 B 84 B 83 B 78 C 86 B 83 B
B 76 C 78 C 84 B 82 B 76 C 77 C 86 B 88 B
B 79 C 80 C 87 B 85 B 75 C 73 C 87 B 91 B
B 79 C 73 C 86 B 86 B 76 C 76 C 84 B 89 B
B 73 C 70 C 82 B 78 C 73 C 71 C 84 B 85 B
B 82 B 81 B 87 B 86 B 79 C 79 C 86 B 94 A
71 C 70 C
C 73 C 70 C 80 C 72 C 70 C 70 C 70 C 70 C
B 75 C 76 C 80 C 77 C 84 B 70 C 89 B 83 B
B 72 C 70 C 80 C 80 C 73 C 73 C 87 B 82 B
B 81 B 79 C 75 C 78 C 85 B 78 C
### 75.26 75.52 ### 81.89 78.63 ### 74.89 74.19 ### 76.41 79.59 ###
INPUT NILAI RAPORT NILAI

7 8 9 10 11

28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44
Muatan Kewilayahan
1 2 3 4 5
Pendidikan Jasmani, Olah
Seni Budaya Bahasa Jawa Manasik Haji
Raga & Kesehatan

P PP K PK P PP K PK P PP K PK P PP K PK P
75 C 75 C 81 B 75 C 83 B 81 B
77 C 81 B 81 B 76 C 83 B 79 C
77 C 81 B 74 C 75 C 82 B 80 C
76 C 77 C 75 C 72 C 83 B 80 C
73 C 74 C 75 C 78 C 82 B 80 C
80 C 84 B 80 C 78 C 81 B 80 C
76 C 79 C 79 C 78 C 82 B 80 C
73 C 78 C 78 C 78 C 80 C 79 C
70 C 71 C 74 C 72 C 81 B 79 C
71 C 73 C 79 C 78 C 82 B 79 C
80 C 85 B 79 C 75 C 81 B 79 C
79 C 80 C 80 C 75 C 81 B 43 D

70 C 70 C 72 C 72 C 81 B 79 C
71 C 73 C 72 C 72 C 83 B 80 C
70 C 70 C 76 C 72 C 82 B 79 C
74 C 73 C 81 B 74 C 81 B 80 C
75 C 74 C 77 C 74 C 82 B 80 C
76 C 72 C 81 B 76 C 83 B 80 C
78 C 80 C 81 B 76 C 82 B 80 C
82 B 82 B 79 C 78 C 82 B 79 C
75 C 75 C 78 C 78 C 82 B 80 C
72 C 71 C 81 B 74 C 82 B 80 C
82 B 87 B 82 B 78 C 81 B 80 C

70 C 70 C 71 C 74 C 82 B 79 C
76 C 77 C 77 C 78 C 82 B 80 C
82 B 87 B 77 C 76 C 81 B 79 C
72 C 77 C 80 C 78 C 80 C 78 C
75.26 76.89 ### 77.78 75.56 ### 81.74 78.22 ###
RAPORT DESKRIPSI

11 12 13 14 15

45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61
C1 Dasar Bidang Keahlian
5 6 1 2 3
Simulasi Digital Fisika Kimia

PP K PK P PP K PK P PP K PK P PP K PK P PP
76 C 78 C 87 B 90 B 85 B
83 B 82 B 90 B 90 B 89 B
77 C 79 C 85 B 90 B 80 C
78 C 75 C 87 B 90 B 83 C
78 C 74 C 82 C 90 B 80 C
83 B 80 C 87 B 90 B 84 B
77 C 79 C 87 B 90 B 83 C
83 B 86 B 90 B 90 B 87 B
76 C 75 C 84 B 90 B 86 B
76 C 78 C 84 B 90 B 83 C
81 B 79 C 89 B 90 B 88 B
81 B 78 C 87 B 90 B 87 B
75 C
77 C 74 C 76 C 90 B 75 C
75 C 70 C 78 C 87 B 81 C
75 C 70 C 82 C 90 B 81 C
78 C 77 C 85 B 90 B 87 B
77 C 80 C 81 C 90 B 81 C
82 B 84 B 88 B 90 B 88 B
81 B 82 B 88 B 90 B 84 B
82 B 85 B 88 B 90 B 89 B
83 B 86 B 92 B 90 B 90 B
77 C 78 C 88 B 90 B 86 B
83 B 86 B 92 B 90 B 94 A

75 C 72 C 81 C 85 B 77 C
77 C 77 C 86 B 90 B 85 B
79 C 80 C 89 B 90 B 88 B
81 B 79 C 77 C 90 B 87 B
78.79 78.63 ### 85.56 89.7 ### 84.74
SKRIPSI KETERANGAN TIDAK MASUK

15 16 17 18 19

62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78

3 4 2 3 4
Pemrograman Dasar
Kimia Sistem Komputer Komputer dan Jaringan Dasar
Komputer

K PK P PP K PK P PP K PK P PP K PK P PP K
90 B 82 C 80 C 82 C 81 C 82 C 79
90 B 81 C 79 C 82 C 79 C 81 C 81
88 B 77 C 79 C 80 C 80 C 77 C 80
88 B 82 C 79 C 81 C 80 C 78 C 79
88 B 84 B 80 C 79 C 80 C 79 C 80
88 B 83 C 80 C 81 C 80 C 78 C 80
90 B 78 C 80 C 81 C 80 C 78 C 80
88 B 83 C 80 C 82 C 79 C 80 C 80
88 B 79 C 80 C 80 C 80 C 79 C 80
88 B 78 C 80 C 80 C 80 C 78 C 80
90 B 86 B 80 C 80 C 80 C 80 C 80
90 B 85 B 80 C 80 C 80 C 79 C 80
77 C 80 C 79 C 79 C 77 C 80
90 B 78 C 81 C 81 C 80 C 78 C 80
83 C 78 C 81 C 81 C 80 C 78 C 80
88 B 80 C 82 C 80 C 80 C 80 C 81
90 B 80 C 82 C 80 C 79 C 80 C 81
88 B 76 C 79 C 81 C 79 C 76 C 80
90 B 86 B 79 C 80 C 81 C 79 C 79
90 B 82 C 79 C 82 C 80 C 79 C 79
88 B 85 B 79 C 81 C 80 C 79 C 79
88 B 80 C 80 C 81 C 79 C 80 C 81
88 B 83 C 79 C 82 C 81 C 80 C 79
90 B 83 C 79 C 80 C 80 C 81 C 81
76 C 80 C 79 C 80 C 76 C 79
83 C 76 C 80 C 80 C 79 C 76 C 79
88 B 85 B 80 C 81 C 80 C 81 C 80
88 B 86 B 81 C 82 C 80 C 81 C 80
88 B 79 C 80 C 81 C 80 C 79 C 80
88.37 ### ### ### ### 81 79.93 ### 80.66 79.86 ### 78.93 79.9
19 20 21 22 23

79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95

4 5 6 7 8
r dan Jaringan Dasar Dasar Desain Grafis

PK P PP K PK P PP K PK P PP K PK P PP K PK
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
### ### ### ### ### ### ###
24 25 26 27 28

96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112

9 10 1 2 3

P PP K PK P PP K PK P PP K PK P PP K PK P
28 29 30 31 32

113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129

3 4 5 6 7

PP K PK P PP K PK P PP K PK P PP K PK P PP
32 33 34 35

130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145

7 8 9 10 Ekstra Kurikuler

K PK P PP K PK P PP K PK P PP K PK
146 147 148 149 150 151 152

stra Kurikuler Deskripsi Ekstra KETIDAKHADIRAN

18 3 5
0 1 0
1 2 0
7 1 23
3 0 1
3 6 1
0 0 0
0 0 1
0 2 6
4 2 0
5 1 2
3 0 1
0 0 0
0 4 9
1 2 19
3 3 19
2 1 5
0 0 0
2 0 0
7 0 4
10 3 5
8 3 5
0 0 2
3 2 0
0 0 0
1 4 3
0 2 0
0 0 0
2 0 0
0 0 0
153 154 155 156

KEPUTUSAN
DESKRIPSI SIKAP

SIKAP SPIRITUAL SIKAP SOSIAL NAIK TDK NAIK


menjaga Memiliki
lingkungan,
sikaptoleransi
tanggungdan jawab,
hubungan
toleransi,
baikgotong
sesama royong,
umat ciptaan
santun, Tuhan,
peduli yangyangbaik
mulaidanberkembang.
disiplin, percaya diri, mulai meningkat.
am, menjaga lingkungan, danMemiliki hubungan sikap
baiktanggung
sesama umatjawab,ciptaan
santun,Tuhan,
yang baikyangdan mulai
disiplin,
berkembang.
mulai meningkat.
am, menjaga lingkungan, Memiliki dansikap
hubungan
gotongbaikroyong,
sesama
santun,
umatpeduli
ciptaanyang
Tuhan,
baik danyangjujur,
mulai
tanggung
berkembang.
jawab, mulai meningkat.
ri salam, dan beribadah,
Memiliki sikap hubungan
tanggung baikjawab,
sesamatoleransi,
umat ciptaan
gotongTuhan,
royong,yangsantun,
mulaipeduli
berkembang.
yang baik dan jujur, mulai meningkat.
ngkungan,
Memiliki
toleransi
sikap tanggung
dan beribadah,
jawab, toleransi,
hubungangotongbaik sesama
royong,umat
santun,
ciptaan
peduliTuhan,
yangtoleransi
baik dan yang
jujur,mulai
disiplin,
berkembang.
percaya diri, mulai meningkat.
, toleransi dan
Memiliki
beribadah,
sikap berdoa,
toleransi, hubungan
gotong royong,
baik sesama
peduliumat
yang ciptaan
baik danTuhan,
jujur, tanggung
yang mulai jawab,
berkembang.
percaya diri, mulai meningkat.
menjagaMemiliki
lingkungan,
sikapdantanggung
hubungan jawab, baiktoleransi,
sesama gotong
umat ciptaan
royong,Tuhan,
santun,toleransi
yang baik yang
danmulai
jujur,berkembang.
disiplin, percaya diri, mulai meningkat.
am, menjaga lingkungan, Memiliki dansikap
hubungan
gotongbaikroyong,
sesama
santun,
umatpeduli
ciptaanyang
Tuhan,
baik danyangjujur,
mulai
tanggung
berkembang.
jawab, mulai meningkat.
beribadah, berdoa, hubungan
Memiliki sikap baik sesama
toleransi,
umat
santun,
ciptaanpeduli
Tuhan,
yangyang
baik mulai
dan disiplin,
berkembang.
tanggung jawab, mulai meningkat.
ah, berdoa, memberi salam, Memiliki toleransi
sikap toleransi,
dan toleransi
gotong yang
royong,
mulaisantun,
berkembang.
yang baik dan disiplin, peduli mulai meningkat.
menjaga lingkungan, Memilikidan hubungan sikap toleransi,
baik sesamagotong
umat royong,
ciptaanpeduli
Tuhan,yang
toleransi
baik dan yang
percaya
mulaidiri,
berkembang.
peduli mulai meningkat.
lingkungan, toleransi
Memiliki dansikap
hubungantoleransi,baikgotong
sesamaroyong,
umat ciptaan
santun,Tuhan,
peduli yang mulaibaik dan
berkembang.
jujur, percaya diri, mulai meningkat.
ah, berdoa, bertawakal,
Memiliki memberi
sikap toleransi,
salam, hubungan
santun, yang
baik sesama
baik danumat
jujur,ciptaan
disiplin,Tuhan,
tanggungyang jawab,
mulaipeduli
berkembang.
mulai meningkat.
beri salam, menjaga
Memiliki lingkungan,
sikap tanggung toleransi
jawab,dan toleransi,
beribadah,
santun,yang
peduli
mulaiyang
berkembang.
baik dan gotong royong, percaya diri, mulai meningkat.
ngkungan, Memiliki
dan berdoa, sikaphubungan
gotong royong, baik sesama
santun,umat
peduli
ciptaan
yang Tuhan,
baik danyang disiplin,
mulai tanggung
berkembang.
jawab, percaya diri, mulai meningkat.
ngan baik sesama Memiliki
umat sikapciptaan toleransi,
Tuhan, santun,
dan beribadah,
peduli yangtoleransi
baik danyang
disiplin,
mulai tanggung
berkembang. jawab, percaya diri, mulai meningkat.
berdoa, menjagaMemiliki
lingkungan, sikap hubungan
gotong royong,
baik sesama
santun, umatyang
ciptaan
baik dan
Tuhan,
jujur,yang
tanggung
mulai jawab,
berkembang.
toleransi, mulai meningkat.
dan menjaga lingkungan, Memiliki
hubungan sikap
baiktanggung
sesamajawab,
umat ciptaan
peduli yang
Tuhan,baikyang
danmulai
toleransi,
berkembang.
percaya diri, mulai meningkat.
eransi dan hubungan
Memiliki baiksikap
sesamatanggung
umat jawab,
ciptaanpeduli
Tuhan,yangtoleransi
baik danyang
disiplin,
mulai gotong
berkembang.
royong, percaya diri, mulai meningkat.
dan menjaga lingkungan, hubungan Memiliki
baik sesama
sikap santun,
umat ciptaan
peduli yang
Tuhan, baikyang
danmulai
percaya
berkembang.
diri, mulai meningkat.
toleransiMemiliki
dan menjaga
sikap tanggung
lingkungan, jawab,
hubungan
gotongbaik
royong,
sesama santun,
umatpeduli
ciptaanyangTuhan,
baik yang
dan toleransi,
mulai berkembang.
percaya diri, peduli mulai meningkat.
memberi salam, Memiliki
dan hubungan
sikap santun, baikpeduli
sesama yang
umatbaik
ciptaan
dan jujur,
Tuhan,tanggung
yang mulai
jawab, berkembang.
gotong royong, percaya diri, mulai meningkat.
lam, hubungan baik sesamaMemilikiumat sikapciptaan
tanggung Tuhan,
jawab,dangotong
bersyukur,
royong,toleransi
yang baik yang dan
mulai
disiplin,
berkembang.
toleransi, mulai meningkat.
, toleransi dan beribadah,
Memilikiberdoa,sikap tanggung
hubungan jawab,
baiksantun,
sesamapeduli
umat ciptaan
yang baik Tuhan,
dan disiplin,
yang mulai
gotongberkembang.
royong, mulai meningkat.
lingkungan, toleransi
Memiliki dansikap
hubungantoleransi,baikgotong
sesamaroyong,
umat ciptaan
santun,Tuhan,
peduli yang mulaibaik dan
berkembang.
jujur, percaya diri, mulai meningkat.
ah, berdoa, bertawakal,
Memiliki memberi
sikap toleransi,
salam, hubungan
santun, yang
baik sesama
baik danumat
jujur,ciptaan
disiplin,Tuhan,
tanggungyang jawab,
mulaipeduli
berkembang.
mulai meningkat.
beri salam, menjaga
Memiliki lingkungan,
sikap tanggung toleransi
jawab,dan toleransi,
beribadah,
santun,yang
peduli
mulaiyang
berkembang.
baik dan gotong royong, percaya diri, mulai meningkat.
ngkungan, Memiliki
dan berdoa, sikaphubungan
gotong royong, baik sesama
santun,umat
peduli
ciptaan
yang Tuhan,
baik danyang disiplin,
mulai tanggung
berkembang.
jawab, percaya diri, mulai meningkat.
ngan baik sesama Memiliki
umat sikapciptaan toleransi,
Tuhan, santun,
dan beribadah,
peduli yangtoleransi
baik danyang
disiplin,
mulai tanggung
berkembang. jawab, percaya diri, mulai meningkat.
berdoa, menjagaMemiliki
lingkungan, sikap hubungan
gotong royong,
baik sesama
santun, umatyang
ciptaan
baik dan
Tuhan,
jujur,yang
tanggung
mulai jawab,
berkembang.
toleransi, mulai meningkat.
dan menjaga lingkungan, Memiliki
hubungan sikap
baik
tanggung
sesamajawab,
umat ciptaan
peduli yang
Tuhan,baikyang
danmulai
toleransi,
berkembang.
percaya diri, mulai meningkat.
eransi dan hubungan
Memiliki
baiksikap
sesama
tanggung
umat jawab,
ciptaanpeduli
Tuhan,yang
toleransi
baik dan
yang
disiplin,
mulai gotong
berkembang.
royong, percaya diri, mulai meningkat.
dan menjaga lingkungan, hubungan Memiliki
baik sesama
sikap santun,
umat ciptaan
peduli yang
Tuhan,
baikyang
danmulai
percaya
berkembang.
diri, mulai meningkat.
toleransiMemiliki
dan menjaga
sikap tanggung
lingkungan, jawab,
hubungan
gotongbaik
royong,
sesamasantun,
umatpeduli
ciptaanyang
Tuhan,
baik yang
dan toleransi,
mulai berkembang.
percaya diri, peduli mulai meningkat.
memberi salam,Memiliki
dan hubungan
sikap santun,baikpeduli
sesamayang
umat
baik
ciptaan
dan jujur,
Tuhan,
tanggung
yang mulai
jawab,
berkembang.
gotong royong, percaya diri, mulai meningkat.
lam, hubungan baik sesama
Memilikiumat
sikapciptaan
tanggung
Tuhan,
jawab,
dangotong
bersyukur,
royong,
toleransi
yang baik
yangdan
mulai
disiplin,
berkembang.
toleransi, mulai meningkat.
, toleransi dan beribadah,
Memilikiberdoa,
sikap tanggung
hubungan jawab,
baiksantun,
sesamapeduli
umat ciptaan
yang baik
Tuhan,
dan disiplin,
yang mulai
gotong
berkembang.
royong, mulai meningkat.
#REF! #REF!
#REF! #REF!
#REF! #REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
157 158 159 160 161 162

PRAKERIN 1 PRAK

NAMA DU/DI ALAMAT


LAMA DAN WAKTU PELAKSANAA
NILAI PREDIKAT NAMA DU/DI
163 164 165 166 167 168 169

PRAKERIN 2
Jumlah Peringkat
NISN Nilai Kelas

ALAMAT
LAMA DAN WAKTU PELAKSANAA
NILAI PREDIKAT
1188 15
1233 4
1160 19
1183 16
1160 19
1207 10
1173 17
1194 13
1158 22
1160 19
1221 6
1196 12
548 28
1141 24
1138 25
1150 23
1191 14
1170 18
1246 2
1221 6
1238 3
1223 5
1197 11
1255 1
385 29
1132 26
1210 9
1214 8
1116 27
0 30
0 30
0 30
0 30
0 30
0 30
0 30
0 30
0 30
0 30
0 30
0 30
0 30
0 30
0 30
0 30
0 30
0 30
0 30
0 30
0 30
170 171 172 173 174 175 176 177 178

Prestasi Deskripsi Prestasi PRAKERIN 3


Rata-rata

NAMA DU/DI ALAMAT


66
68.5
64.44444
65.72222
64.44444
67.05556
65.16667
66.33333
64.33333
64.44444
67.83333
66.44444
30.44444
63.38889
63.22222
63.88889
66.16667
65
69.22222
67.83333
68.77778
67.94444
66.5
69.72222
21.38889
62.88889
67.22222
67.44444
62
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
179 180 181 182

PRAKERIN 3
Catatan Wali Kelas

LAMA DAN WAKTU PELAKSANAA


NILAI PREDIKAT
Tingkatkan Lagi Semangat Belajarmu!
Tingkatkan Lagi Semangat Belajarmu!
Tingkatkan Lagi Semangat Belajarmu!
Tingkatkan Lagi Semangat Belajarmu!
Tingkatkan Lagi Semangat Belajarmu!
Tingkatkan Lagi Semangat Belajarmu!
Tingkatkan Lagi Semangat Belajarmu!
Tingkatkan Lagi Semangat Belajarmu!
Tingkatkan Lagi Semangat Belajarmu!
Tingkatkan Lagi Semangat Belajarmu!
Tingkatkan Lagi Semangat Belajarmu!
Tingkatkan Lagi Semangat Belajarmu!
Tingkatkan Lagi Semangat Belajarmu!
Tingkatkan Lagi Semangat Belajarmu!
Tingkatkan Lagi Semangat Belajarmu!
Tingkatkan Lagi Semangat Belajarmu!
Tingkatkan Lagi Semangat Belajarmu!
Tingkatkan Lagi Semangat Belajarmu!
Tingkatkan Lagi Semangat Belajarmu!
Tingkatkan Lagi Semangat Belajarmu!
Tingkatkan Lagi Semangat Belajarmu!
Tingkatkan Lagi Semangat Belajarmu!
Tingkatkan Lagi Semangat Belajarmu!
Tingkatkan Lagi Semangat Belajarmu!
Tingkatkan Lagi Semangat Belajarmu!
Tingkatkan Lagi Semangat Belajarmu!
Tingkatkan Lagi Semangat Belajarmu!
Tingkatkan Lagi Semangat Belajarmu!
Tingkatkan Lagi Semangat Belajarmu!
Tingkatkan Lagi Semangat Belajarmu!
Tingkatkan Lagi Semangat Belajarmu!
Tingkatkan Lagi Semangat Belajarmu!
Tingkatkan Lagi Semangat Belajarmu!
Tingkatkan Lagi Semangat Belajarmu!
Tingkatkan Lagi Semangat Belajarmu!
Tingkatkan Lagi Semangat Belajarmu!
Tingkatkan Lagi Semangat Belajarmu!
IN
P
UT
M
MENU DATA AT INPUT NILAI
UTAMA UMUM A
PE
LA
JA
RA
N
Daftar Nilai Rapot sisipan
Kelas / Semester : X Sangat menonjol
Wali Kelas : Uri Prastya Rintang S , S.Pd pada ketrampilan
Memahami
Sangat menonjolayat-
1 2 3 4 ayat 5
Al-Quran
Sangat menonjol pada tentang
ketrampilan
pada Meningkatkan
keikhlasan
Sangat
Sangat
keimanan dalam
menonjol
menonjol
pemahaman Sangat menonjol
Sangat menonjol pada
Meningkatkan pada
kepada 1
beribadah.,
ketrampilan
ketrampilan
Allah
Nomor pada Sangat
pada menonjol
ketrampilan
Memahami ayat-
Nama Siswa keimanan
Pendidikan
pemahaman
Sangat
kepada Agama
menonjol
Allah
Meningkatkan
melalui
padadan
sumber
ayat ketrampilan
Memahami
keimanan
pemahaman Budi
hukum
Al-Qur’an Pekerti/Pendidikan
ayat-
Sangat menonjol
Membiasakan
pada Memahami
ayat
Islam,Al-Quran
tentang hokum
manusia
Kepercayaan
melalui
pada
perilaku
pemahaman terpuji. terhadap
kepada
tentang
taklifi,
Sangat Tuhan Yang Maha Esa*
Allah
sifat-sifatNya
Sangat
sumber menonjol
hukum
dan
menonjol
dan tugasnya
Sangat
pemahaman menonjol melalui
dalam
Islam,
pada Asmaul
ketrampilan
hokum
pemahaman
dan perlu
Pengetahuan
Sangat
Memahami menonjol keikhlasan
hikmah
ayat- pada
sebagai dalam
ibadah,
ketrampilan
khalifah
Ketrampilan
pada
sifat-sifatNya pemahaman
Husna,
taklifi,
Memahami dan
dan perlu
Membiasakan
meningkatkan
pada
ayat Al-Qur’an beribadah.,
Membiasakan
di
Memahami
bumi.,
Sangat ayat-
menonjol
1 283/016-067 Ahmad Basit Versadha pemahaman
dalam Asmaul sifat-sifatNya
meningkatkan
Sangat menonjol
perilaku
pemahaman
Sangat terpuji. sumber
menonjol hikmah
Memahami
perilaku ibadah,
hukum
terpuji.,
2 284/017-067 Ahmad Imam Bukhori
pemahaman
tentang
Membiasakan
Sangat
Husna
dan dan
perlu
mengenai perlu ayat
manusia
menonjol Meningkatkan
pada
dalam
pada
sumber
Al-Quran
ketrampilan
Asmaul
ketrampilan
ketrampilan
Membiasakan
Islam, hokum
hukum
pada
Membiasakan
dan
pada tugasnya
perilaku terpuji. dan perlu
keimanan
tentang
Membiasakan
Sangat
Husna,
mengenai menonjol
meningkatkan
Sangat
Sangat menonjol Sangat
menonjol Memahami ayat-
menonjol
3 285/018-067 Ahmad Kahlil Ghibron pemahaman
perilaku
sebagai
dan
pada perlu
pemahaman terpuji. taklifi,
meningkatkan
Meningkatkan
khalifah
perilaku
Islam,
Sangat
kepada
perilaku
pada
dan
keikhlasan
Membiasakan
Memahami
ayat
terpuji.,
hokum
menonjol
meningkatkan
Allah
dalam
terpuji.,
ketrampilan
Al-Quran ayat-
pada
pemahaman
keimanan
Membiasakan pada
hikmah
dan
pada ketrampilan
perlu
taklifi, ibadah,
dan
ketrampilan
ketrampilan
beribadah.,
melalui
dan
di perlu
bumi. dan
meningkatkan
Meningkatkan
mengenai
pemahaman
Sangat menonjol dan perlu
Meningkatkan
perilaku
ayat
tentang terpuji.,
Al-Qur’an
4 286/019-067 Ananda Nova Asmaraloka pemahaman
mengenai
kepada
perilaku terpuji. Memahami
Allah
meningkatkan
perlu
pemahaman
keimanan
Memahami
Membiasakan
Membiasakan
meningkatkan
hikmah
Memahami
Sangat
mengenai
pemahaman
meningkatkan
keimanan
dan perlu
tentang
keikhlasan
ayat-
ibadah,
menonjol
manusia
dalam
pada
Sangat
Memahami
melalui menonjol
Meningkatkan ayat Al-Qur’an
perilaku
ketrampilan
Membiasakan
sumber
pada terpuji.,
hukum
ketrampilan
Meningkatkan
5 287/020-067 Bella Safira dan perlu
pemahaman
meningkatkan
mengenai
kepada
perilaku
sumber sifat-sifatNya
ketrampilan
terpuji. kepada
Allah
hukum dan Allah
meningkatkan
tugasnya
beribadah.,
pemahaman
pada
keimanan
Keteladalan
pemahaman tentang
dan perlu
mengenai
perilaku
Islam,
Sangat manusia
terpuji.,
hokum
menonjol
Meningkatkan
keimanan
meningkatkan
mengenai
pemahaman
Memahami
melalui
dan perlu
Islam, hokum ayat- dalam
mengenai
melalui Asmaul
ketrampilan
sebagai
Memahami khalifah
6 288/021-067 Dava Agung Prayoga Memahami
pemahaman
kepada
RasulullahAllahayat-
Dalam
sifat-sifatNya
Sangat menonjol dan tugasnya
Meningkatkan
meningkatkan
Memahami
pada ketrampilan
keimanan
kepada Allah
pemahaman
Memahami
mengenai
ayat Al-Qur’an
pemahaman
meningkatkan taklifi,
Husna,
ayat- pemahaman
Memahami
mengenai
di dan
bumi.,khalifah
7 289/022-067 Dimas Sofyan Adi Nugraha taklifi,
ayat
Membina
dalam
pada
mengenai
ayat
dan Umat sumber
Al-Quran
Membiasakan
melalui Asmaul
Al-Qur’an
Memahami
tentang manusia
sebagai
keimanan
kepada
melalui
hikmah
sumber
hukum
ketrampilan
Keteladalan
Memahami Allahayat-
ibadah,
hukum
sifat-sifatNya
Memahami ayat-
Sangat
hikmah
tentang
perilaku
pemahaman
periode menonjol
sifat-sifatNya
pemahaman ibadah
terpuji.
Mekkah Islam,
di bumi.,
kepada
mengenai hokum
RasulullahAllah
Dalam
Husna
pemahaman
Memahami
tentang
sumber
dan ayat-
manusia
hukum
tugasnya ayat
dan
Islam,
dalam
ayat Al-Quran
perlu
melalui
pemahaman
Keteladalan
Membiasakan
hokum
Asmaul
Al-Quran
8 290/023-067 Dyah Ayu Ningrum dalam
pada
mengenai Asmaul
keikhlasan
dan perlu
sifat-sifatNyadalam Keteladalan
taklifi,
Memahami
melalui
Membina
tentang dan ayat-
Umat
Membiasakan meningkatkan
9 291/024-067 Fania Agustiyana
ayat
dan
Islam,Al-Quran
tugasnya
sebagai
Husna
pemahaman
Memahami hokum
beribadah.
meningkatkan
dalam perlu pemahaman
khalifah
dan
Asmaul
sifat-sifatNya
Rasulullah
perilaku
taklifi,
Husna,
tentang
Rasulullah
hikmah
sumber
ayat
Sangat
terpuji.,
dan Dalam
Dalam
ibadah,
hukum
Al-Qur’an
pemahaman
periode menonjol
Mekkah,
perilaku
tentang
sebagai
taklifi, terpuji.
khalifah
dan keikhlasan
ketrampilan
sifat-sifatNya
dalam
Memahami
Membina
hikmah dalam
Asmaul
Umat
ibadah,
di bumi.
sumber
pemahaman
Husna
Sangat hukum Membiasakan
meningkatkan
Memahami menonjol keikhlasan
Membina
dan perlu
Islam, hokumdalam
Umat
10 292/025-067 Fitria Ulfa dan
di perlu
keikhlasan
bumi.
hikmah
pemahaman
sumber
Islam, dalam pada
ibadah
Meningkatkan
hukum
hokum
tentang
dalam
Husna, ketrampilan
perilaku
beribadah.,
periode
manusia
sifat-sifatNya
dan perlu
beribadah.,
mengenai Asmaul
Keteladalan
periode Mekkah,
terpuji.,
Mekkah,
meningkatkan
mengenai
Membiasakan
pada
Sangat
meningkatkan
beribadah. taklifi,
menonjol Meningkatkan
dan
dalam dan
tugasnya
Asmaul
meningkatkan
Memahami
Husna,
Rasulullah
dan perlu
Sangat ayat-
Dalam
menonjol
11 293/026-067 Halimatus Sa'diyah keimanan
mengenai
taklifi,
Sangat
Islam,
Memahami
perilaku
pemahamandan
hokum
terpuji. dan perlu
ayat- ketrampilan
menonjol hikmah
sebagai
keimanan
Husna, ibadah,
khalifah
pada
pemahaman Sangat
Memahami
Membina menonjol
ketrampilan
ayat Al-Quran
meningkatkan
pada Umat
ketrampilan
kepada
Memahami
hikmah
pada
taklifi,
ayat Allah
ibadah
dan
Al-Quran
Membiasakan
dan perlu
pemahaman meningkatkan
mengenai
dan
di perlu
kepada
bumi.,
pada Allah
ketrampilan
12 294/027-067 M. Afifuddin Kurniatul Al Haq Sangat
mengenai menonjol mengenai
tentang
Keteladalan
periode
Sangat menonjol
ketrampilan
Memahami Mekkah,
ayat-
melalui
hikmah
Sangat
perilaku ibadah
Keteladalan
pemahaman
tentang menonjol
terpuji.
meningkatkan ketrampilan
Membiasakan
meningkatkan
melalui
Memahami ayat-
Membiasakan
Memahami
pada ayat- keikhlasan
Rasulullah
pada
dan
ayat perlu dalam
Dalam
ketrampilan
mengenai
Al-Quran
13 295/028-067 M. Rizqi Pratama pemahaman
dan perlu
Rasulullah
Membiasakan
Memahami
keikhlasan
pada
dan perlu
pemahaman Dalam
ayat-
dalam mengenai
Sangat
perilaku menonjol
ketrampilan
pemahaman terpuji.,
perilaku
ayat
pemahaman terpuji.
Al-Qur’an ayat Al-Quran
Al-Qur’an
beribadah.,
Membina Umat
meningkatkan
Membina
perilaku
ayat
pemahaman
beribadah.
Sangat
dan perlu Umat Memahami
sifat-sifatNya
Al-Quran
terpuji.
meningkatkan
mengenai menonjol
meningkatkan
tentang
Memahami
pada
mengenai
sifat-sifatNya
tentang
Sangat
ayat-
ayat-
ketrampilan
manusia
menonjol
14 296/029-067 Mohammad Shobirin Al Wan tentang
Memahami
dalam manusia
Asmaulayat- periode
ayat
sumber
ayat Mekkah,
Al-Quran
ketrampilan
keikhlasanhukum
dalam
Al-Qur’an
periode
pemahaman
dan
tentang
perlu
Membiasakan
Memahami
pemahaman Mekkah
meningkatkan Meningkatkan
ayat- pada
keikhlasan
tugasnya dalam
pada
ayat
dan Al-Qur’an
tugasnya dalam
dan ketrampilan
Asmaul
perlu
tentang
Islam,
mengenai hokum
15 297/030-067 Shella Adilia Putri Husna
mengenai
meningkatkan
keikhlasan
perilaku
sumber
ayat
mengenai
pemahaman
tentang
sebagai dalam Sangat
terpuji.
hukum
Al-Quran
manusia
khalifah
tentang
keimanan menonjol
beribadah.,
beribadah.,
Husna,
sebagai dan
dan
manusia
perlu
khalifah
Meningkatkan
meningkatkan
Memahami
Meningkatkan keikhlasan
Memahami
taklifi,
pada
perlu
dan
kepada dan dalam
ayat-
ketrampilan
tugasnya
Allah
16 298/031-067 Siti Nur Afifah beribadah.
pemahaman
dan perlu
Islam,
tentang
Memahami
mengenai
dan
di hokum
tugasnya
bumi. meningkatkan
ayat- Meningkatkan
di bumi.,
keimanan
ketrampilan
Sangat
sumber
keimanan menonjol
hukum ayat
beribadah.,
hikmahAl-Qur’an
Memahami
sebagai
melalui ibadah,
meningkatkan
khalifah
Meningkatkan
mengenai
meningkatkan
Sangat
taklifi,
keikhlasan
Memahami
ayat menonjol
dan
Al-Qurandalam
Al-Qur’an
sebagai khalifah
ayat- Sangat menonjol
ketrampilan
keimanan
Meningkatkan
kepada
mengenai Allah
17 pada
Islam,
kepada
keimanan hokum
Allah tentang
Membiasakan
Keteladalan
ketrampilan
di bumi.,
pemahaman
pada manusia
ketrampilan
Memahami
pada
hikmah
pemahaman
beribadah.
di bumi.
ayat ibadah
Keteladalan
tentang manusia
dan
Al-Quran Sangat
mengenai
kepada
keimanan
melalui
Memahami menonjol
Allahayat-
18 pemahaman
taklifi,
melalui
kepada dan
Allah dan
perilaku
tugasnya
mengenai
Rasulullah
Memahami terpuji.,
Dalam
sifat-sifatNya
Memahami ayat-
Keteladalan
pemahaman
mengenai
keikhlasan
Rasulullah
dan tugasnya
tentang
perlu dalam
Dalam pada
melalui
kepada ketrampilan
pemahaman Allah
Membiasakan
ayat Al-Quran ayat-
Memahami
hikmah
pemahaman ayat-
ibadah sebagai
dan
ayat
dalamperlu
Memahami
Membina khalifah
Umat
Al-Quran
Asmaulayat-
19 melalui
Rasulullah
Memahami
beribadah.
sebagai
Membina
Sangat
keikhlasan Dalam
khalifah
Umat
menonjol
meningkatkan dalam Keteladalan
ayat
Membiasakan
Al-Qur’an
pemahaman
melalui
sifat-sifatNya
perilaku
tentang terpuji.,
ayat Al-Quran
sifat-sifatNya meningkatkan
di bumi.,
ayat
periode
Al-Qur’an
tentang
Husna, Mekkah,
dan perlu
Sangat
di bumi.menonjol
Membina
pemahaman
sumber
Memahami
periode
pada
beribadah.
pemahaman dan
Mekkah Rasulullah
Umat perilaku
hukum tentang Dalam
manusia
terpuji.,
sifat-sifatNya
pemahaman
dalam
Memahami Asmaul
keikhlasan dalam
20 tentang
dalam Asmaul ketrampilan
Meningkatkan
tentang
dan perlu
keikhlasan manusia
meningkatkan dalam
pada
periode
sifat-sifatNya
Islam,
sumber
perlu Mekkah
hokum
hukum Membina
dan
dalamtugasnya
perlu Umat
Asmaul
sifat-sifatNya
pemahaman
mengenai
keikhlasan
Husna
pemahaman
dalam
taklifi, dalam Husna,
Asmaul
dan
Keteladalan
dan perlu
beribadah.,
mengenai
keimanan
meningkatkan
dan tugasnya
beribadah.,
ketrampilan
periode Mekkah,
21 Islam, hokum
meningkatkan
Memahami
Meningkatkan ayat- sebagai
Husna,
dalam khalifah
Asmaul
Rasulullah
meningkatkan
Membiasakan
Memahami
kepada Dalam
Allah
ketrampilan
sebagai khalifah
beribadah.
Sangat
Membiasakan
Husna
hikmah dan Sangat
menonjol
perlu
ibadah Memahami
mengenai
dan perlumenonjol
taklifi,
pemahaman
keimanan
ayat dan
Al-Quran ketrampilan
di bumi.,
Memahami
Husna,
Membina
perilaku
Keteladalan
melalui
mengenai
di bumi., Umat
terpuji.,
22 perlu
pada
perilaku terpuji. pada
meningkatkan
Membiasakan sumber ketrampilan
Memahami hukum
meningkatkan ayat-
hikmah
mengenai
kepada
tentang ibadah
Allah mengenai
Membiasakan
sumber
periode
pemahaman
Rasulullahhukum
Mekkah,
Meningkatkan
Membiasakan Dalam
23 meningkatkan
pemahaman
pemahaman
dan perlu
perilaku terpuji. Memahami
Islam,
ayat hokum
Al-Quran
ketrampilan
Memahami ayat-
ayat-
Meningkatkan
Memahami
melalui
keikhlasan perilaku
Islam,
dalam keimanan terpuji.,
hokum
sifat-sifatNya
Membina
perilaku Umat
terpuji.,
pemahaman
Memahami
mengenai
meningkatkan
dan perlu ayat Al-Qur’an
taklifi,
memiliki
tentang
mengenai dan
24 keimanan
sumber
pemahaman
beribadah.hukum
dan ayat
dalam Al-Qur’an
taklifi,
periode
kepada dan
Al-Quran
Asmaul
Mekkah,
Allah
mengenai
sumber hukum hikmah
Membiasakan
pemahaman
meningkatkan tentang
keikhlasan
Memahami manusia
ibadah,
ketrampilan yang
dalam
ayat-
kepada
Islam,
Memiliki
perlu Allah
hokum
sifat-sifatNya tentang
hikmah
memiliki
Husna,
melalui manusia
ibadah,
25 Memahami
Islam,
mengenai
perilaku
pemahamanhokum
terpuji. dan
sama
ayat tugasnya
Memahami
beribadah.,
pada
Al-Qur’an
melalui
taklifi,
pemahamandan dan tugasnya
perlu dalam
dalam
sumber
taklifi,
Memahami
mengenai hukum ketrampilan
meningkatkan
Asmaul
dan keikhlasan
pemahaman
sebagai
semua
tentang
yang
khalifah
Keteladalanmanusia
26 pemahaman
hikmah
yang
Husna sama
ibadah
pada sebagai khalifah
meningkatkan
beribadah.,
sama pada
sifat-sifatNya
Islam,
hikmah
sumber
Memahami hokum
ibadah
hukum di bumi.,
Rasulullah
kompetensi
dan dan
tugasnyaDalam
sifat-sifatNya
semua
mengenai di bumi.,
ketrampilan
semua
dalam Asmaul
27 taklifi,
dan
Islam, dan
perlu
hokum
Keteladalan perlu
Membina
sebagai Umat
khalifah
dalam
Memahami
hikmah Asmaul
kompetensi mengenai
ayat- kompetensi
ibadah Husna,
meningkatkan
taklifi, dan
Rasulullah Dalam meningkatkan
periode
di bumi.,Mekkah,
Husna
ayat Al-Qur’an Memahami
Memahami
pemahaman
hikmah
Membina ibadah ketrampilan
Memahami
Umat Keteladalan
tentang
mengenai manusia sumber
mengenai hukum
periode
dan Mekkah
tugasnya sumber
Rasulullahhukum
Dalam
Memahami ayat- Islam, Islam,
Memahami hokum
hokum ayat-
sebagai khalifah Membina
taklifi, dan Umat
ayat Al-Quran ayat Al-Quran
taklifi, dan
di bumi. periode Mekkah,
hikmah ibadah,
tentang tentang
Memahami
pada sumber hukum
hikmah ibadah,
Keteladalan
pemahaman Islam,
dan perluhokum
Rasulullah
Membiasakan Dalam taklifi, dan
meningkatkan
Membina Umat
perilaku terpuji. hikmah ibadah,
ketrampilan
periode
dan perlu Mekkah Membiasakan
mengenai
dan perlu
meningkatkan perilaku
Memahami terpuji.,
ayat-
28 meningkatkan dan
pemahaman ayatperlu
Al-Qur’an
29 pemahaman
mengenai meningkatkan
tentang manusia
30 mengenai
Memahami ayat- ketrampilan
dan tugasnya
Memahami
ayat Al-Quranayat- mengenai
sebagai khalifah
31 ayat Al-Quran
tentang Meningkatkan
di bumi.,
32 tentang
keikhlasan dalam keimanan
Memahami ayat-
keikhlasan
beribadah. dalam kepada Allah
ayat Al-Quran
33 beribadah. melalui
tentang
34 Meningkatkan pemahaman
keikhlasan dalam
35 keimanan sifat-sifatNya
beribadah.,
kepada Allah dalam Asmaul
Membiasakan
36 melalui Husna,
perilaku terpuji.,
37 pemahaman
sifat-sifatNya
38 dalam Asmaul
39 Husna
Membiasakan
40 perilaku terpuji.
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
KE
TE
R
IN R A
P A N
UT P G
M O A
AT INPUT NILAI RRAPORT N
A TDESKRIPSI TI
PE D Sangat menonjol
LA N A pada ketrampilan
JA I Sangat menonjol
K mengembangkan
pada ketrampilan
RA L M isi
N A Sangat menonjol mengembangkan
AS (permasalahan,
isi
I pada
Sangat menonjol argumrn,pengeta
U pemahaman (permasalahan,
K pada huan, dan
mendeskripsikan( argumrn,pengeta
Sangat menonjol pemahaman rekomendasi)
Sangat
Sangat menonjol
menonjol
Sangat menonjol permasalahan, huan, dan
pada mendeskripsikan( teks pada
Sangat
pada eksposisi
ketrampilan
menonjol
ketrampilan ,
Sangat menonjol Sangat
pada menonjol
ketrampilan argumentasi, rekomendasi)
6 pemahaman7 Sangat
Sangat menonjol
8
menonjol 9 permasalahan,
Sangat 10
menonjol dan
pada perlu
mengkonstruksik
11
ketrampilan
mengembangkan
pada pada ketrampilan
menganalisis nilai pengetahuan, teks eksposisi ,
Menganalisis pada ketrampilan argumentasi, Sangat menonjol
meningkatkan
an teks eksposisi
mengkonstruksik
pemahaman
Menganalisis
Sangat menonjol
NRI 1945 yang
pada
Sangat
ketrampilan
Menganalisis
ketentuan UUD pancasila dalam
menganalisis
Menganalisis
ketentuan
praktik
pancasila
Sangat
pada UUD
nilai
menonjol
dalam
menonjol
ketrampilan
pada
dan
pengetahuan,
pemahaman
dan
isi
dan
pada perlu
ketrampilan
ketrampilan
dengan
an teks
menonjol (permasalahan,
rekomendasi)
Sangat
eksposisi
meningkatkan
mengkonstruksik
mengenai
Muata
memperhatikan
dengan
1 ketentuan
pada
mengatur UUD ketentuan
NRI 1945
praktik
pada
UUD
2yang
penyelenggaraan
ketrampilan
menganalisis
mendeskripsikan(
teks
pada eksposisi
rekomendasi)
argumrn,pengeta
ketrampilan
an teksdan
Sangat
menyajikan 3 isi
eksposisi
menonjol
Sangat menonjol NRI 1945 yang permasalahan,
Sangat
berkaitanmenonjol
dengan isi
memperhatikan
huan,
mengenai
NRI 1945
pemahaman
tentang yang
wilayah mengatur
pemerintah
penyelenggaraan
menganalisis
hubungan nilai pemahaman
teks eksposisi dengan
pada
teks ketrampilan
(intisari)
Menganalisis Sangat menonjol (permasalahan,
isi
n Budi Pekerti/Pendidikan padamengatur
Sangat menonjol
menganalisis
negara, warga
mengatur
tentang
negara, wilayah
dan
pemerintah
pancasila
struktural dalam
dan
argumentasi,
pada
bidang
Sangat pekerjaan
menonjol
menganalisis
berkaitan
rekomendasi)
menyajikan
dengan Sangat
isi
menonjol
memperhatikan
mengembangkan
laporan
dan hasil ,
argumen,
Pendidikan
pemahaman
tentang Pancasila
ketentuan
tentang
wilayah perlu
negara, danUUD
warga Kewarganegaraan
wilayah pada
pengetahuan,
pemahaman
Sangat
dan
pada menonjol
perlu Bahasa
teks Indonesia
(permasalahan,
eksposisi
(intisari)
p Tuhan Yang Maha Esa* pada hubungan
negara,
menganalisis
negara, warga
pemahaman
negara,
negara,
negara,
dan
fungsional
praktik
Sangat
NRI 1945menonjol
yang
warga
meningkatkan
struktur
bidang
pemahaman
dan
dan
pekerjaan
menganalisis
pada
meningkatkan
pemahaman
kebahasaan teks
pada
isi
Sangat
dan ketrampilan
observasi
pengetahuan,
menonjol
argumen,
mengkonstruksik
laporan hasil
mengkonstruksik
struktural
penduduk
Sangat
hubungan dan
dan
menonjol padaperlu
pemerintah
penyelenggaraan
ketrampilan
mengatur
negara, dan perlu
Memiliki
mendeskripsikan(
rekomendasi) (permasalahan,
berkaitan
dan
memiliki
pada
an dengan
ketrampilan
pengetahuan,
teks eksposisi
negara,
Sikap Sosial dan Spiritual
Pengetahuan
menganalisis Sangat
pendudukmenonjol
dan
KetrampilanSikap
ketrampilan Sosial dan struktur
pemahaman
Spiritual
Pengetahuan
eksposisi dan
menganalisisdan observasi
an Ketrampilan
teks eksposisi
fungsional
ketahanan
pada
Sangat menonjol meningkatkan
pusat
pemerintah
dan
Menganalisis
tentang daerah
wilayah meningkatkan
pemahaman
permasalahan, dan argumen,
bidang
argumrn,pengeta
pekerjaan
rekomendasi),
ketrampilan yang
struktural
penduduk
hubungan
pemerintah
Sangat
negara
dan
dan
menonjol
pemahaman
penduduk
pada
mengenai
ketrampilan
negara,
menurut
ketentuan
dan
ketrampilan
ketahanan UUD
UUD
teks
kebahasaan
perlu
pemahaman dan teks mengembangkan
eksposisi
mendeskripsikan(
mengenai
struktur dan
dengan
berkaitan
dengan
pengetahuan,
huan, dan
berdasarkan
struktur
dengan
dan
pada
fungsional
ketahanan ketahananwarga
menganalisis
negara, nilai memberi salam, yang sama
argumentasi,
berkaitan
Sangat
eksposisi pada
menonjol
dengan
dan
permasalahan,
memahami sama
isi pada
rekomendasi),
teks memperhatikan
bidang pekerjaan
struktural
pusat
pada dan dan
menganalisis
Menganalisis
pemahaman
pemerintah
Sangat menonjol 1945,dan
daerah Menganalisis
mengenai
menganalisis
NRI 1945
negara,
pancasila dan
yang
dalam
kebahasaan
berdoa, memberi Sangat
mengenai
semua menonjol
meningkatkan
pengetahuan,
bidang
pada
perlu pekerjaan
memperhatikan
dan
rekomendasi)
interpretasi,
kebahasaan,
semua
Sangat
struktur
isi
berdasarkan dan dan
menonjol
(permasalahan,
negara dan
fungsional
menurut UUDperlu perlu
ketentuan
MenganalisisUUD salam, laporan
argumentasi,
eksposisi
pada
pemahaman
memahami hasil
dan isi
rekomendasi),
pemahaman
kewenangan
ketentuan
menganalisis
pusat
pada dan UUDnilai
daerah kewenangan
perlu
mengatur
penduduk
menganalisis
praktik dan kompetensi
dan
pemahaman
menganalisis
meningkatkan
berdoa, memberi pemahaman teks eksposisi
mengonstruksika
kompetensi
perlu
pada ketrampilan
argumrn,pengeta
kebahasaan,
Sangat menonjol
(permasalahan,
interpretasi, ,
dan
meningkatkan
pemerintah
NRI 1945 UUD
dan
menganalisis meningkatkan
NRI 1945
Sangat yang
menonjol
ketentuan UUD salam, observasi
pengetahuan,
perlu
mengenai
laporan hasil (permasalahan,
struktur dan
lembaga
pancasila
menurut
pemahaman dalam lembaga
yang meningkatkan
tentang
ketahananwilayah
kewenangan
penyelenggaraan rekomendasi)
menganalisis
struktur
pemahaman dan dan
n
huan,
perlu
pada
dan perlu
teks laporan
meningkatkan
mengembangkan
dan
ketrampilan
argumen,
Sangat
pusat
perlu menonjol
dan ketrampilan
daerah mengatur
pada1945
NRI ketrampilan
yang Sangat
berkaitan
dan
meningkatkan
mendeskripsikan(
menganalisis isi mengonstruksika
menonjol
dengan dan argumen,
kebahasaan, dan
hubungan
menurut
mengatur
praktik
Sangat
NRI 1945
mengenai
pada
menurut
UUD
menonjol
dan
menganalisis
UUD
menurut
lembaga
pemerintah
mengenai
Sangat
tentang
UUD
ketrampilan
negara, warga
dan
menonjol
wilayah memberi salam, observasi
teks
kebahasaan
mengenai
pada dan teks Sangat
eksposisi
struktur
rekomendasi)
bidang
pemahamanpekerjaan
permasalahan,
Sangat
dan menonjol
aspek
meningkatkan
observasi menonjol
ketrampilan
rekomendasi)
isi
meningkatkan
mengembangkan
pengetahuan,
n teks laporan
meningkatkan
NRI
struktural
1945
tentang dan
dan
wilayah
penyelenggaraan
Sangat menonjol Menganalisis
mengatur
mengenai
NRI 1945,
negara,
perlu dan berkaitan
berkaitan dengan
dengan pengetahuan,
perlu
pada ketrampilan
berkaitan
ketrampilan
mengenai
teks bidang
(permasalahan,
ketrampilan ,
isi eksposisi
pada
perlu
hubungan
menganalisis
NRI
pemahaman
1945warga menurut
dannilai negara, dan
menganalisis
negara,
pada ketrampilan
warga kebahasaan
UUDnilai memberi salam, pemahaman
eksposisi
memahami
teks danteks
yangeksposisi
mengenai
argumentasi,
kebahasaan
pada dari dan
observasi
perlu
fungsional
negara,
pemerintah
pada
pemahaman ketentuan
tentang
menganalisis
perlu
penduduk
meningkatkan
Sangat UUD
wilayah
dannilai
menonjol bidang
bidang
eksposisipekerjaan
pekerjaan
dan dan
meningkatkan
mengembangkan
pekerjaan
mengenai
menyajikan
dan
argumrn,pengetaisi
perlu bidang
(permasalahan,
mengenai
meningkatkan
struktural
Sangat
pancasila
perlu dan
menonjol
dalam
Menganalisis NRI 1945,
perlu
Sangat
negara, dan
menonjol
pancasila dalam
menganalisis berdoa, memberi perlu
laporan
berkaitan hasil
mendeskripsikan(
menganalisis
pengetahuan,
teks
pemahaman
laporandengan
dipresentasikan isi
hasil rekomendasi),
berkaitan
mengenai
meningkatkan
pemerintah
negara,
negara
pemahaman
dan perlu NRI 1945
pancasila
ketahanan
ketrampilan
pada yang
warga
meningkatkan
dalam
ketrampilan yang
dan perlu rekomendasi),
ketrampilan
isi
dengan
menyajikan
teks isi
(intisari)
meningkatkan
huan, dan
argumrn,pengeta
mengonstruksika
menganalisis
fungsional
pada
praktik
Sangat menonjol
meningkatkan
ketentuan UUD perlu
meningkatkan
pada ketrampilan
praktik
penduduk
hubungan dan salam, meningkatkan
perlu
observasi
bidang
dan
Sangataspek
observasimenonjol
mendeskripsikan( struktur
lisan dan pekerjaan
permasalahan,
dengan pekerjaan dan
menganalisis
pemahaman
pusat dan
penduduk
menganalisis
meningkatkan nilai
daerah
dan mengatur
praktik
ketrampilan
negara,
nilai Sangat
mengenai dan
menganalisis nilai
menonjol berdoa, memberi dipresentasikan struktur
mengenai
memerhatikan
teks
laporan dan
(permasalahan,
(intisari)
hasil
rekomendasi)
ketrampilan
huan,
Sangat
n teks dan
menonjol
laporan isi
mengenai
kewenangan
pemerintah
pemahaman
Sangat menonjol
penyelenggaraan
pada
NRI 1945 yang meningkatkan
ketrampilan
Menganalisis
penyelenggaraan
struktural
ketahanan
tentang dan
wilayah pemahaman
meningkatkan
berkaitan
dan
argumentasi,
tulis perlu
kebahasaan
rekomendasi)
pada
permasalahan,
berkaitan dengan
menganalisis
dari
dengan kebahasaan,
dengan
kebahasaan, dan
dan
pancasila
menurut
mengenai
ketahanan
pancasila
pemahaman dalam
UUD
dalam penduduk
Sangat
mengenai
perlu
pancasila dan
menonjol
penyelenggaraan
dalam
menganalisis
pada ketrampilan salam, dengan
pemahaman lisan dan menyajikan
argumrn,pengeta
laporan
dan
teks aspek
observasi
eksposisi
mengenai
rekomendasi)
pada isi
hasil
ketrampilan ,
lembaga
pusat dan
menganalisis
pada
pemerintah
pemahaman
mengatur
mengenai
Sangat
praktik
NRI 1945
nilai
daerah
nilai
menonjol
dan
menganalisis
ketrampilan
mengenai
nilai ketentuan
pemerintah
fungsional
negara,
ketahananwarga
Menganalisis
pada ketrampilan
pemerintah
mengenai
bidang
UUD memberi salam, pengetahuan,
isi
meningkatkan
teksdan
pemahamanaspek
laporan
eksposisi
argumentasi,
bidang
tulis hasil Sangat
pekerjaan
pekerjaan
menganalisis
perlu
perlu
teks
menonjol
memerhatikan
(intisari)
observasi
huan, dan
kebahasaan , ,
isi
negara
praktik
mengenai
menurut dan
pancasila
hubungan UUDperlu
dalam meningkatkan
praktik
kewenangan
menganalisis
mengenai
Menganalisis
Sangat menonjol mengenai
memahami
yang
dan
kebahasaan
pemahaman dari berkaitan
dan
dan perlu
menyajikan
mengembangkan
teks
pada dengan
eksposisiisi
bidang
ketrampilan
meningkatkan
aspek
Sangat menonjol
pancasila
pemahaman
negara
tentang dalam
menganalisis
pada wilayah
penyelenggaraan NRI 1945
negara,
pemerintah
nilai negara, yang
menganalisis observasi
berkaitan
pengetahuan, dengan laporan
mendeskripsikan( meningkatkan
UUD memberi salam, isi
perlu
pancasila dalam
meningkatkan
penyelenggaraan
menganalisis
NRI 1945warga
dan ketentuan
menganalisis
ketrampilan UUD
penyelenggaraan
lembaga dan aspek berkaitan
teks
isi
pekerjaan
dan perlu hasil
rekomendasi) dengan
mengkonstruksik
bidang pekerjaan
meningkatkan
(intisari)
mengkonstruksik
praktik
struktural
menganalisis
praktik
negara,
hubungan
pancasila
pemahaman
pemerintah dannilai kewenangan
dalam menganalisis
ketentuan
pada
pusat ketrampilan
mengatur
dan
kewenangan
penduduk
menganalisisdaerah
dan
memahami
laporan
berkaitan
bidang
dan hasil
dipresentasikan
rekomendasi)
teks
mengenai
laporan
permasalahan,
kebahasaan hasil ketrampilan
dengan
pekerjaan
dari
kebahasaan
pada
ketrampilan
observasi ,
ketrampilan
meningkatkan
praktik
pemahaman
pemerintah
kewenangan
perlu
penyelenggaraan
fungsional NRI
hubungan
1945
mengenai
pemerintah
Sangat
menurut
lembaga
hubungan yang
menonjol
UUD
menganalisis
NRI 1945 yang laporan
observasi
dengan
teks hasil
lisan
eksposisi dan bidang
teks
an eksposisi
teks
mengenai pekerjaan
berdasarkan
ketrampilan
laporan hasil
(permasalahan,
dengan
meningkatkan
an teks ,
eksposisi
eksposisi
mengkonstruksik
mengembangkan
pancasila
Sangat
negara,
praktik dalam
penyelenggaraan
menonjol
struktural
Menganalisis
menganalisis
negara dan tentang
menurut
lembaga
ketahananwilayah
kewenanganUUD memberi salam, memahami
bidang
dan pekerjaan
perlu
rekomendasi)
argumentasi,
Sangat
teks menonjol
laporan hasil mengenai
berkaitan dengan
pemahaman
penyelenggaraan
mengenai
lembaga
negara mengatur
struktural
menganalisis
dan perlu pada
NRI dan
ketrampilan
negara,
1945,dan berdasarkan
dan perlu
dengan
interpretasi,
observasi
mengenai
argumrn,pengeta
ketrampilan
memerhatikan isi
meningkatkan
pemerintah
praktik
pada
fungsional
penyelenggaraan
penduduk dan menurut
struktural
hubungan
mengatur
negara, UUD
dan
warga observasi
dannilai berdoa, memberi Sangat
tulis
berkaitan
laporan dengan dengan
menonjol
menganalisis
hasil
mendeskripsikan(
meningkatkan
pengetahuan, menyajikan
an
isi isi
teks menonjol
eksposisi
ketentuan
hubungan
Sangat
pemahaman
negara
pusat dan
UUDnilai NRI
menonjol
pemerintah
mengenai
menganalisis
menurut
meningkatkan
UUD
daerah
penyelenggaraan
menurut
1945,
negara,
lembaga
Sangat
hubungan
Sangat
NRI
UUD
dan
menonjol
fungsional
tentang wilayah
menganalisis
perlu menonjol
1945,
fungsional
struktural
tentang dan
dan
wilayah
teks
pada
Sangateksposisi
observasi
berkaitan
pada
isi dan
observasi
bidang
Sangat
menonjol
dengan
aspek
pekerjaan
menonjol
menyajikan
Sangat
bidang
meningkatkan
memperhatikan
interpretasi,
mengonstruksika
berkaitan
menyajikan
mengenai
huan,
dan
teks
dengan dan
aspek
memperhatikan isi
pekerjaan
dengan
isi
(intisari)
(permasalahan,
negara dan
pemahaman
pemerintah
ketahanan
NRI 1945
struktural
pada
negara
menganalisis perlu
yang negara,
dannilai Sangat
NRI
perlu
menurut menonjol
1945,
pemerintah
pada UUD
ketrampilan
negara, warga salam, permasalahan,
dan
berkaitan
pemahaman
pada dengan pada
teks (intisari)
ketrampilan
berdasarkan
ketrampilan
isi
mengkonstruksik
pancasila
NRI
pemahaman
mengenai
menurut
pemerintah dalam
1945 UUD
meningkatkan
Menganalisis
pusat
negaradan
mengaturdan daerah
perlu
struktural
pancasila
hubungan
pada
perlu
negara,
penduduk
pada
dan
dalam
meningkatkan
ketrampilan
pemerintah
fungsional
Sangat menonjol
warga
dan
ketrampilan
menganalisis
meningkatkan memberi salam,
bidang
yangperlu
pemahaman
kebahasaan
berkaitan
dan
menganalisis
pada
argumentasi,
mengenai
rekomendasi)
bidang dari Sangat
pekerjaan
dengan
pekerjaan
menganalisis
n teks
bidang
teks
isi menonjol
laporan
(intisari)
laporan pekerjaan
mengkonstruksik
rekomendasi)
kebahasaan hasil
memperhatikan
argumrn,pengeta
laporan hasil
mengembangkan
,
fungsional
pemahaman
pancasila
praktik
mengenai dalam
menganalisis nilai NRI 1945,
pusat
Menganalisis
negara,dan
fungsional
praktik
ketrampilan
struktural
menganalisis
meningkatkan
pusat dan daerah
dannilai
daerah pemahaman
dipresentasikan
yang interpretasi,
mengenai
(permasalahan,
an
padateks
laporan
berdasarkan
an
teksteks
observasi eksposisi
ketrampilan
observasi hasil
eksposisi
eksposisi
mengembangkan
(permasalahan, ,
NRI 1945wilayah
pemahaman
negara dan pemerintah
pada ketrampilan
negara, mendeskripsikan(
teks
bidanglaporan
dan hasil huan,
meningkatkan
struktur pekerjaan
dan isi dan
ketentuan
menurut
meningkatkan
tentang
pemerintah
menganalisis
praktik UUD
UUD
penyelenggaraan
Menganalisis
pancasila nilai ketahanan
dalam
menganalisis
hubungan
ketrampilan
Sangat
menurut
ketentuan
penduduk
pemerintah
mengenai UUD memberi salam, pemahaman
menonjol
UUD
dan
penyelenggaraan
fungsional
pancasila
ketrampilan
menurut dalam
UUD
Menganalisis
penduduk
pusat dan daerah
dan
pengetahuan,
memahami
teks
dan
dengan
perlu
eksposisi
struktur
menganalisis
mendeskripsikan(
dipresentasikan
lisan
permasalahan,
observasi dan
observasi
isi
mengonstruksika
menyajikan
dengan
dan argumen,
mengembangkan
berkaitan
observasi
interpretasi,
dengan
isi
dan perlu
argumen,
berkaitan isi
bidang
dengan
(permasalahan,
perlu
mengenai
Menganalisis
NRI 1945
pemahaman
negara,
pusat yang
dan
warga
dan
pancasila daerah
dalam negara,
Sangat
NRI menonjol
dan
kewenangan
mengenai
struktural
pada dan
ketrampilan
1945,
1945 yang
dan
pemahaman
kebahasaan
yang hasil
laporan
berkaitan
meningkatkan
kebahasaan
Memiliki
struktur dan
permasalahan, teks rekomendasi)
mendeskripsikan(
dan dengan
teks berkaitan
memiliki
n teks
teks dengan
(permasalahan,
laporan
(intisari)
penyelenggaraan
pemerintah
ketentuan
praktik
Sangat UUD
menonjol ketahanan
pusat danUUD
menganalisis
pemerintah
praktik
mengenai
NRI 1945,
ketentuan
ketahanan
menurut daerah
UUD dengan
tulis lisan
argumentasi,
berkaitan dengan memperhatikan
pengetahuan,
dan isi
pekerjaan
berkaitan
meningkatkan
pengetahuan,
bidang
dan
teks dengan
(permasalahan,
memperhatikan
pekerjaan
argumen,
eksposisi ,
meningkatkan
Menganalisis
ketentuan
mengatur
Sangat
mengenai
perlu
negara,
menurut UUD
menonjol
UUD perlu
pada ketrampilan
menganalisis
lembaga
fungsional
Menganalisis nilai memberi salam, mengenai
eksposisi
dipresentasikan
permasalahan,
rekomendasi)
observasi
pemahaman
bidang
eksposisipekerjaan
kebahasaan danteks bidang pekerjaan
ketrampilan
argumrn,pengeta
observasi yang
praktik
pemerintah
negara
NRI
pada1945 yang
penyelenggaraan mengatur
perlu
menurut
hubungan
negara,
pusat UUD
dan
dan
menganalisis
NRI 1945
negara,
1945, daerah
penyelenggaraan
yang
dannilai argumentasi,
tulis
Memiliki
menganalisis
pengetahuan,
bidang pekerjaan isi
laporan
dan
dengan
bidang
ketrampilanhasil
(permasalahan,
pekerjaan
argumrn,pengeta
isi
memiliki
berdasarkan
pengetahuan,
pemahaman
NRI 1945
ketentuan
tentang
pada
penduduk
NRI yang
menganalisis
meningkatkanUUD
1945wilayah
dan
penyelenggaraan menganalisis
meningkatkan
dannilai Sangat
menurut menonjol
pancasila
pemerintah
ketentuan
kewenangan
tentang UUD
dalam
UUD memberi salam, perlu
wilayah memahami
dengan
teks
mengenai
dan
yang lisan
argumentasi,
eksposisi
berkaitan
perlu
sama
eksposisi
pengetahuan, dan
dengan dan perlu
berdasarkan
pada huan,
sama pada
dan
berkaitan bidang
negara
mengatur menganalisis
meningkatkan
NRI 1945,
struktural
perlu
menurut
pemerintah dan
UUD (permasalahan,
observasi
rekomendasi),
argumrn,pengeta
memerhatikan
berdasarkan
mengenai
huan,
(permasalahan,
dan isi
pemerintah
pemahaman
mengenai
mengatur
NRI 1945warga
negara,
pemahaman
pancasila
ketahanan
perlu
pemerintah yang
dalam pancasila
mengatur
perlu
kewenangan
ketrampilan
pada
pusat
NRI
dalam
menganalisis
ketrampilan
praktik
1945,
lembaga
negara,dan
1945
hubungan dan
daerah
yang
warga
ketrampilan
isi
pemahaman
dan dan
bidang
semua
dan dengan rekomendasi),
aspek
mendeskripsikan(
laporan
tulis hasil
menganalisis
pengetahuan,
berkaitanpekerjaan
menganalisis
meningkatkan
ketrampilan
interpretasi,
Sangat
dan menonjol
meningkatkan
interpretasi,
semua
rekomendasi)
pekerjaan
dan
berkaitan
argumen,
struktur
yang
dengan
dan
tentang
negara wilayah
Menganalisis meningkatkan
NRI
fungsional
1945,
negara,
praktik
tentang wilayah
meningkatkan
kewenangan memberi salam, kebahasaan
yang sama
rekomendasi)
permasalahan,
observasi
struktur danpada
dari huan,
sama
pada dan
aspek
interpretasi,
menyajikan
rekomendasi)
dan argumen,
strukturpadadanisi
ketrampilan
rekomendasi),
ketrampilan
tentang
mengatur
negara,
Sangat
negara wilayah
menganalisis
praktik
mengenaidan perlu
menonjol
meningkatkan lembaga
mengenai
nilai Menganalisis
penyelenggaraan
perlu
menurut
mengatur
negara,
mengenai
strukturalUUD
dan dan
bidang
Sangat
struktur
pemahamanpekerjaan
yang menonjol
kompetensi dan
rekomendasi) mengonstruksika
teks
denganeksposisi
kompetensi
bidang pekerjaan
kebahasaan,
pengetahuan, ,,
Sangat
negara,
negara,
tentang
penduduk
menonjol
warga
ketentuan UUD
warga
pancasilawilayah
dan
dalam
menganalisis
penyelenggaraan
meningkatkan
pada nilai
ketrampilan
pemerintah
Menganalisis
penyelenggaraan
Sangat
menurut menonjol
ketrampilan
negara,
lembaga warga
UUD
menganalisis
ketentuan
meningkatkan
pemerintah
tentang UUDnilai
wilayah memberi salam,
Memiliki
semua
teks laporan
eksposisi
argumentasi,
kebahasaan
berkaitan
rekomendasi)
pada hasil rekomendasi)
dengan
dipresentasikan
kebahasaan
mengenai teks
teks
kebahasaan
memiliki
Sangat
semua
struktur
mengenai dan , dan
menonjol
mengonstruksika
teks (intisari)
pengetahuan,
eksposisi
kebahasaan,
mengkonstruksik
pemahaman
Menganalisis
pada
negara, NRI 1945,
menganalisis
penduduk
fungsional
mengenai
pusat dan
ketentuan dannilai
daerah
UUD berdoa, memberi teks teks eksposisi
pemahaman n
n teks laporan
perlu
memerhatikan
berdasarkan
dan
teks hasil , isi
eksposisi
mengembangkan
ketrampilan
pada
teksketrampilan
laporan
danteks eksposisi
laporan
perlu yang
NRI 1945warga
negara,
ketahanan
pancasila
praktik
pemerintah yang
dalam pemerintah
pada
NRI ketrampilan
mengenai
negara,
menurut
1945,
pancasila
1945 UUD
ketrampilan dan
dalam
yang kompetensi
observasi
berkaitan
pengetahuan,
eksposisi
bidang
pemahaman
dengan
eksposisi dengan
pekerjaan
eksposisi
lisan kompetensi
an
kebahasaan,
dan mengonstruksika
pemahaman
mengenai
ketentuan
pemahaman
penduduk UUD
dan negara,
pancasila
ketahananwarga
pemerintah dalam
menganalisis
menurut
NRI 1945 UUD
yang memahami
Sangat
berkaitan
yang menonjol
sama dengan
pada observasi
meningkatkan
dan aspek
interpretasi,
rekomendasi),
isi
sama perlu
mengembangkan
pada
rekomendasi),
observasi
mengatur
negara,
penduduk dan negara,
menganalisis
penduduk
1945, dannilai salam,
praktik
perlu berkaitan
bidang
dan
berkaitan dengan n
pekerjaan
yangmenganalisis
dengan meningkatkan
dengan
teks laporan
negara
praktik
mengenaidan
penyelenggaraan
menganalisis
NRI 1945 yang
Menganalisis
ketahanan nilai mengatur
perlu mengenai
negara,
praktik
pusat
NRI daerah berdoa, memberi mendeskripsikan(
dandalam
kewenangan
1945,
mengatur
tulis
laporan
pada
bidang
semua hasil
pekerjaan berkaitan
ketrampilan
kebahasaan bidang
mengonstruksika
struktur
meningkatkan
semua
isi
struktur
berkaitan dan
(permasalahan, ,
bidang
dan
dengan
tentang
penduduk
ketahananwilayah
meningkatkandan
penyelenggaraan
pemerintah Menganalisis
pancasila
ketahanan
penyelenggaraan
meningkatkan
tentang wilayah
menganalisis nilai bidang
dan
bidang
isi dan pekerjaan
perlu
rekomendasi)
dipresentasikan
pekerjaan
permasalahan,
aspek ketrampilan
memperhatikan
observasi
pancasila
Sangat
mengatur
ketentuan
negara dalam
menganalisis
hubunganmenonjol
UUD penduduk
menurut
lembaga
tentang dan
penyelenggaraan
menganalisis
UUD
wilayah salam, observasi
pemahaman
dan perlu
kompetensi pekerjaan
mengenai
mengembangkan
n teks
pekerjaanlaporan
kebahasaan,
ketrampilan
argumrn,pengeta
(permasalahan,
kompetensi
bidang pekerjaan
kebahasaan,
negara, warga
ketahanan
dan
pemahaman ketentuan
perlu praktik
negara,
pemerintah
ketrampilan
negara, UUD
warga meningkatkan
teks
dengan
dan eksposisi
lisan
perlu mengenai
dan isi
berkaitan bidang
pemerintah
negara
praktik
hubungan
struktural
pada
tentang
NRI 1945 dan
wilayah
yang pancasila
ketahanan
kewenangan
NRI
pemerintah
NRI 1945,
menurut
negara,
1945
dalam
UUD
warga
yang
menganalisis
penyelenggaraan memberi salam, argumentasi,
kebahasaan
berkaitan
menganalisis
meningkatkan
pemahaman
berkaitan
dari
dengan
dengan
dengan
menyajikan
isi dan isi
observasi
mengenai
huan,
argumrn,pengeta
dengan
berdasarkan
menyajikan
(permasalahan, isi
negara,
meningkatkan
mengenai
menganalisis
negara
penyelenggaraan
struktural
fungsional dan mengenai
negara,
praktik tulis
bidangmenganalisis
meningkatkan
pengetahuan,
teks laporan
struktur
berdoa, memberi pemahaman hasil
pekerjaan
dan pekerjaan
memerhatikan
teks (intisari)
(permasalahan, isi
negara,
pemahaman
mengatur
pendudukwarga
dan lembaga
negara,
NRI 1945,
negara,
mengatur
kewenangan
pemerintah mengenai
bidang pekerjaan berkaitan
dan bidang
mengonstruksika
rekomendasi)
huan,
memerhatikan
interpretasi,
teks
dan (intisari)
argumen, isi
pemahaman
menganalisis
hubungan
Menganalisis
fungsional
pemerintah menganalisis
penduduk dan
penyelenggaraan
menganalisis nilai salam, isi dan
pemahaman
dan
observasi
yang aspek
kebahasaan teks dengan
dan aspek
laporan hasil
argumrn,pengeta
negara,
menganalisis
tentang
ketahananwilayah menurut UUD
menganalisis
penduduk
tentang dan
wilayah berdoa, memberi mengenai
Memiliki pekerjaan
n
danteks
teks laporan
eksposisi
rekomendasi)
aspek
mengonstruksika
memiliki
laporan hasil ,
mengenai
hubungan
struktural
ketentuan
pemerintah
negara
pusat dan
dan
penduduk
hubungan
negara, perlu negara,
dan
UUD
daerah
dan
warga
lembaga
pancasila
ketahanan
pemerintah
kewenangan
NRI 1945,
hubungan
ketahanan
dalam
dan
memahami
kebahasaan
mengenai
rekomendasi)
berkaitan
eksposisi
menganalisis
pemahaman dandari
dengan
dipresentasikan pengetahuan,
isi memerhatikan
kebahasaan
observasi
huan,
dengan
teks dan
eksposisi
kebahasaan
n
ketrampilan
teks laporan,,yang
,
isi
negara dan
menganalisis
struktural
fungsional
NRI 1945 perlu
dan
yang negara,
menurut
praktik
negara, warga
Menganalisis
UUD salam, laporan hasil
laporan
menganalisis
teks
bidang
denganeksposisi hasil
isi
pekerjaan
lisan dan observasi
dan aspek
pusat
meningkatkan
danUUD
menurut daerah lembaga
ketahanan
struktural
negara,
meningkatkan
kewenangan
fungsional
mengatur
pemerintah
menurut
pemahaman
dan
UUD
perlu
struktural
negara,
ketentuan
NRI 1945,UUD
menganalisis
menurut UUD memberi salam, perlu
dan
dan
penyelenggaraan
dan
yang aspek
observasi
dan
tulis aspek
berkaitan pada berkaitan
samadengan
menganalisis
padadengan
rekomendasi)
memerhatikan
dan perlu
sama
observasi
berkaitan
rekomendasi),
kebahasaan , , isi
bidang
dengan
NRI 1945
fungsional
negara
pendudukdandan
perlu
dan meningkatkan
fungsional
menganalisis
penduduk dan berdoa, memberi meningkatkan
kebahasaan
Memiliki
semua dari bidang
teks
dan aspek
memiliki
pekerjaan pekerjaan
eksposisi
meningkatkan
semua
berkaitan
bidang bidang
pekerjaan
pemahaman
lembaga
pemerintah
tentang
pusat
NRI dan
mengenai
1945
perlu
pemerintah
meningkatkan
ketahanan daerah NRI
wilayah 1945
1945,yang
perlu
pemerintah
kewenangan
NRI
ketrampilan
pemerintah
kewenangan dan salam,
berkaitan
kebahasaan
bidang
isi
teksdan
pemahaman
dengan
aspek
laporan
kompetensi
dari
pekerjaan struktur
hasil berdasarkan
kebahasaan
ketrampilan
dengan
kompetensi
dan
mengkonstruksik
,yang
mengenai
menurut
pusat dan UUD
daerah ketahanan
mengatur
meningkatkan
memiliki
negara,
lembaga bidang
Memiliki
teks
dan pekerjaan
laporan
perlu hasil pekerjaan
berdasarkan
kebahasaan,
an
memiliki
teks dan
eksposisi
negara,
pusat
negara warga
menganalisis
meningkatkan
dan
pemahaman
dan daerah
perlu perlu
mengenai
pusat dan daerah kebahasaan
mengenai
observasi
yang sama dari interpretasi,
pada memerhatikan
sama
mengenaipada isi
menganalisis
menurut UUD lembaga
negara,
tentang
menurut wilayah
ketrampilan
UUD yang yang
pemahaman
observasi
meningkatkan dengan
interpretasi,
perlu
dengan
ketrampilan yang
negara,
NRI 1945
kewenangan
pemahaman
menurut
mengenai dan
UUD
meningkatkan meningkatkan
menganalisis nilai teks laporan
menganalisis
berkaitan
semua hasil
isi semua
dengan mengonstruksika
dan aspek
kewenangan
menganalisis
NRI 1945 menurut
mengenai
negara,
sama
NRI UUD
warga
padadan
1945, memberi salam, yang dipresentasikan
samadengan
berkaitan
pemahaman memerhatikan
mengonstruksika
meningkatkan
pada sama
memperhatikan
pada isi
perlu
penduduk
lembaga
mengenai
NRI 1945 dan
menganalisis
pemahaman dan ketrampilan
pancasila
NRI 1945, dalam observasi
dan
bidangaspek
pekerjaan
kompetensi n teks laporan
kebahasaan
kompetensi
n teks laporan ,
lembaga
hubungan menganalisis
negara,
semua
perlu dannilai dengan
semua
bidang
mengenai lisan dan
pekerjaan dan aspek
ketrampilan
semua
isi
meningkatkan
ketahanan
menurut
kewenangan
perlu
mengenai UUDnilai mengenai
menganalisis praktik berkaitan
memberi salam, kebahasaan
menganalisis dengan
dari observasi
observasi
menurut
strukturalUUD
dan perlu
pancasila
penduduk
kompetensi dalam
meningkatkandannilai tulis isi kebahasaan
menganalisis
kompetensi
menganalisis mengenai
kompetensi
(permasalahan, ,
pemahaman
negara
NRI 1945
pancasila
lembaga dalam
meningkatkan
menganalisis nilai menganalisis
penyelenggaraan bidang
teks
struktur pekerjaan
laporan
dan hasil berkaitan
berkaitan bidang
bidang
NRI 1945
fungsional
mengenai meningkatkan
praktik dalam
ketahanan
ketrampilan isi
dan dan aspek
aspek mengonstruksika
dan argumen,
praktik
menurut
pemahaman
pancasila
pemerintah dalam pancasila
UUD pemerintah
ketrampilan
negara, dan
penyelenggaraan
mendeskripsikan(
observasi
kebahasaan
kebahasaan teks
dari
pekerjaan
pekerjaan
n teks laporan
pengetahuan,
menganalisis
penyelenggaraan
mengenai
NRI 1945 mengenai
praktik
negara, kebahasaan
permasalahan,
berkaitan
eksposisi dari
dengan dengan
praktik
pusat mengenai
perlu
pemerintah
dan daerah penyelenggaraan
menganalisis nilai teks
teks laporan
laporan hasil dengan
observasi
dan
hasil memerhatikan isi
kewenangan
pemerintah
menganalisis
penyelenggaraan argumentasi,
bidang pekerjaan memerhatikan isi
menurut UUD menganalisis
meningkatkan
negara,
pancasila dalam observasi
observasi berkaitan
rekomendasi),bidang
lembaga
negara
kewenangan
pemerintah pemerintah pengetahuan,
mendeskripsikan( dan
dan aspek
aspek
NRI 1945 UUD hubungan
ketrampilan
praktik berkaitan
berkaitan dengan pekerjaan
dengan struktur dan ,
menurut
Menganalisis
lembaga negara, dan
permasalahan, kebahasaan
menganalisis negara, warga
pemerintah
hubungan struktural
negara, dan
pusat dan dan
struktural daerah fungsional
penduduk dan
menurut
fungsionalUUD pemerintah
ketahanan
NRI 1945 dan
pemerintah pusat dan
negara, daerah
dan Memiliki memiliki
perlu
pusat dan daerah menurut
perlu UUD pemahaman ketrampilan yang
meningkatkan
menurut UUD NRI 1945, dan
meningkatkan memberi salam, yang sama pada sama pada
pemahaman perlu berdoa, memberi semua semua
NRI 1945 dan ketrampilan
mengenai meningkatkan salam, kompetensi kompetensi
perlu mengenai
Menganalisis
meningkatkan ketrampilan
menganalisis
ketentuan
pemahaman UUD mengenai
kewenangan
NRI 1945
mengenai yang menganalisis
lembaga
mengatur
menganalisis nilai kewenangan
menurut UUD
tentang
pancasilawilayah
dalam lembaga
NRI 1945,
negara,
praktik warga menurut UUD
menganalisis
negara,
penyelenggaraan NRI 1945,
hubungan
penduduk
pemerintahdan struktural dan
ketahanan
negara fungsional
negara pemerintah
pusat dan daerah
menurut UUD
NRI 1945,
Sangat menonjol
Sangat menonjol pada
pada ketrampilan pemahaman
Menyajikan menganalisis Sangat menonjol
Sangat menonjol
penyelesaian berbagai teori pada ketrampilan
pada
masalahketrampilan
bilangan tentang proses
Sangat menonjol
Menyajikan Sangat menonjol menyajikan hasil
berpangkat,
pada ketrampilan masuknya
Sangat
pada menonjol agama pemahaman
Sangat menonjol
penyelesaian
bentuk akar dan dan kebudayaan
Menyajikan pada
pemahaman tentang konsep
pada
masalahketrampilan
logaritma, bilangan Islam serta Sangat menonjol
penyelesaian pemahaman
menganalisis dasar sejarah,
Menyajikan
berpangkat,
Menyajikan pengaruhnya pada
Sangat ketrampilan
menonjol
masalah
Sangat bilangan
menonjol menganalisis
berbagai teori membuat tulisan
penyelesaian
bentuk akar
penyelesaian dan terhadap menyajikan
pada hasil
ketrampilan
berpangkat,
pada ketrampilan dampak
Sangat pada
menonjol tentang
tentang proses menyajikan berbagai
masalah
logaritma,
masalah bilangan
sistem kehidupan analisis
Sangat nilai-nilai
menonjol
hasil
bentuk akar dan
Menyajikan masa
pada penjajahan
masuknya agama teori masuknya
berpangkat,
Menyajikan
persamaan linier masyarakat sumpah
pada
pemahaman
Sangat pemuda
ketrampilan
menonjol
12 13 logaritma,
penyelesaian
14 15 bangsa
pemahaman
Sangat Eropa
menonjol
dan kebudayaan
16 agama dan
Sangat menonjol
17
Sangat menonjol bentuk
Sangat
dua akar dan
penyelesaian
menonjol
variabel, Indonesia dan
padamaknanya
tentang
membuat konsep
tulisan
ketrampilan
Sangat Menyajikan
masalah bilangan dan
IslamJepang
menganalisis
pada serta kebudayaan
pada ketrampilan
pada menonjol logaritma,
Muatan Nasional pada
pemahaman
Sangat menonjol
masalah
Sangat
pada
Menyajikan
persamaan
sistem
menonjol
ketrampilan
Menyajikan
penyelesaian
berpangkat,
Menyelesaikan
pada
masalah
Sangat
linier
ketrampilan
penyelesaian
sistem
menonjol
menganalisis
Sangat
dalam
dampak
pemahaman
dampak
pada
bangsa
masa
menonjol
kehidupan
pengaruhnyapada
pada
Indonesia
penjajahan
menganalisis
terhadap
bagi
dasar kehidupan
tentang sejarah,
menyajikan
Hindu
menyajikan
membuat
kebangsaan
dan
teoriperlu
berbagai
masuknya
analisis
Buddha
hasil
dantulisan
hasil
di
berbagai
serta
pemahaman
Sangat menonjol bentuk akar
penyelesaian
dua variabel, dan analisis
tentang
Indonesia berbagai
berbagai
meningkatkan
agama dan pada
3 Menerapkan
pada
Sangat menonjol
Menerapkan
pada
konsep bilangan
masalah
persamaan
pada
masalah 4sistem
Menyelesaikan linier
ketrampilan
logaritma,
Menyajikan
kontekstual
masalah yang
pemahaman
masa
bangsa
dampak penjajahan
kini
kehidupan
Sangat
dan
Eropa
pada
menonjol
teori
teori
masa
5 dan
tentang
pengaruhnya
tentang
masuknya
kini,
ketrampilan
kebudayaan
pemahaman
pada dua variabel,
Menyajikan menganalisis
bangsa
Sangat
perlu
dan
masa Eropa
menonjol
Jepang
penjajahan
masyarakat proses
terhadap
Sangat masuknya
menonjol
persamaan
pemahaman
Sangat dan
menonjol
berpangkat, Menyelesaikan
persamaan
penyelesaian
berkaitan
kontekstual linier
dengan
yang pada proses
agama
perlu
Hindu
mengenai
Sangat masuknya
dan
dan
menonjol
Menerapkan
pemahaman Menyajikan
penyelesaian dampak
dan
pada
dalamJepang
bangsa pada
meningkatkan
kehidupan
IndonesiaEropa agama
kehidupan
pada dan
ketrampilan
a Indonesia pertidaksamaan
Menerapkan
pada
bentuk akardan
dan masalah
Sangat
dua
masalah
berkaitan
barisan yang
Matematika
menonjol
variabel,
dandengan
deret pemahaman
Sangat menonjol agama
Sejarah
kebudayaandan
Indonesia
meningkatkan
Buddha
menyajikan
pada sertahasil
ketrampilan
persamaan
Menerapkan program bilangan
linear
penyelesaian
masalah masa
dalam
bangsa
dan penjajahan
kehidupan
pemahaman
Jepang
menganalisis kebudayaan
masyarakat
Indonesia menyajikan
nilai
konsepmutlak
pemahaman
logaritmabilangan
dalam
pertidaksamaan berkaitan
pada
Menyajikan
kontekstual
barisan
geometri, dandengan
ketrampilan
yang
deret
dan menganalisis
pada
Sangat
bangsa menonjol
Eropa kebudayaan
Hindu dan
ketrampilan
pengaruhnya
informasi
Sangat
membuat menonjol
tulisan
persamaan dan dua variabel,
masalah
berpangkat, masa
dalam
dampak Indonesia
menganalisis
mengenai
kini dan
kehidupan
pada Islam serta
Indonesia,
pemahaman dan
bentuk linear
berpangkat,
Menerapkan
menyelesaikan persamaan
Menyajikan
penyelesaian
Sangat
berkaitan
geometri,
perlu dan
menonjol
dengan
dan kehidupan
pemahaman
pada Islam
Buddha
Sangat
mengenai
terhadap
pada
tentang serta
serta
menonjol
ketrampilan
berbagai
nilai
Sikap Sosial dan Spiritual
Sangatmutlak
Pengetahuan
menonjol
pertidaksamaan Menyelesaikan
KetrampilanSikap
kontekstual
bentuk akar yang
dan Sosial dan masa
dan
Spiritual Jepang
proses kini
masuk
Pengetahuan
menganalisis
perlu
Sangat
bangsa
masa menonjol
Indonesia
penjajahan pengaruhnya
Ketrampilan
perlu
tentang konsep
satu
bentukvariabel
persamaan
masalah akar dan
dandan pertidaksamaan
penyelesaian
masalah
pada
program
perlu ketrampilan
linear
meningkatkan Sangat
manusia menonjol
dan
menganalisis
pemahaman pengaruhnya
pada ketrampilan
menyajikan
manusia
kehidupan
teori danhasil
masuknya
bentuk
nilai
pada linear
mutlak masalah
berkaitan
logaritma,
nilai mutlak dengan menganalisis
dalam
dan
berbagaikehidupan
meningkatkan
masa
pada
bangsa kini teori
dan
Eropa terhadap
Sangat
dasar
terhadap menonjol
meningkatkan
sejarah,
Menganalisis
Menentukan
logaritma
pertidaksamaan
perlu
satu variabel nilai
dalam masalah
kontekstual
Menyajikan
dua bilangan
variabel,
meningkatkan
ketrampilan
kontekstual yang memberi salam, pada
hasil-hasil
dampak pada
menganalisis
yang berdoa, memberi tentang
nilai-nilai
bangsa Indonesia
sumpah padamenyajikan
pemahaman
Sangat
hasil budaya
masyarakat
analisis
agama
kehidupan dan hasil
menonjol
nilai-nilai
bentuk
pemahaman
barisan linear
dan deret program
Menyajikan
bentuk linear
linear perkembangan
pemahaman
perlu
Sangat
dan
pemahaman proses
menonjol
Jepang dan ketrampilan
ketrampilan
perlu
kehidupan
variabel
nilai pada
menyelesaikan
mutlak nilai
meningkatkan
Menentukan berkaitan
berpangkat,
penyelesaian
Menyelesaikan
mengenai
ketrampilan
berkaitan dengan
dengan budaya
masa
dampak
masa
pemuda penjajahan
kinipada
dan
dan analisis
tentang
pada
Indonesia,
kebudayaan
sumpah
masyarakatnilai-nilai
ketrampilan
khususnya konsep
dan
pemuda
dua variabel, penjajahan
masuknya
mengenai agama Sangat
menyajikan
mengenai menonjol
satu
Menerapkan
Sangat
sistem
bentukvariabel
geometri
masalah
pemahaman
variabel
menonjol
dan
linear
pada
penyelesaian
satu
bentukvariabel,
program
masalah akar
Menyajikan
mengenai
barisan linear
dan deret berdoa, memberi pada
dan salam, meningkatkan
menganalisis
dalam kehidupan
menganalisis
masyarakat
bangsa
masa
perlu Eropa prake meningkatkan
penjajahan
maknanya
bangsa bagi
Eropa
masyarakat
sumpah
menyajikan
dasar
perlu
dan pemuda
sejarah,
masayarakat
Hindu dan
maknanya
Indonesia, hasil
dan
konsep bilangan
Menganalisis
pada
perlu
persamaan linear Menyelesaikan
masalah
Menyajikan sistem dan kebudayaan
menganalisis
dampak
pemahaman
bangsa
dampak pada
Indonesia
pada pada
informasi
ketrampilan
menyajikan
ketrampilan
Indonesia,
Sangat dan
menonjol
Menerapkan
satu variabel
mengenai dua
logaritma,
variabel,
kontekstual
penyelesaian
Menyajikan yang salam, aksara
dan Indonesia
Jepang analisis
dan maknanya
menyajikan
praaksara
Buddha nilai-nilai
serta
sistem
Sangat
pemahamanmenonjol
berpangkat,
barisan dandan
meningkatkan
dua variabel
persamaan
Menganalisis deret aritmatika,
masalah
persamaan
Sangat linier memberi salam, bangsa
menonjol
penyelesaian
Menyelesaikan
Menyajikan
Sangat menonjol
kehidupan
Indonesia
Hindu
berbagai
masa Eropa
meningkatkan
dan
menganalisis
masa kini
menganalisis
dalam
dan
teori
penjajahan
mengenai dan
penjajahan
kehidupan
meningkatkan
bagi
perlu
perlu
kehidupan
membuat
mengenai
informasi
menyajikan
pada
sumpah
bagi
tulisan
ketrampilan
kehidupan
informasi hasil
pemuda
Menerapkan
persamaan
Sangat linear
menonjol berkaitan
penyelesaian
masalah
Sangat dengan
bilangan
Menyelesaikan
menonjol
kontekstual yang dan
perluJepang
pemahaman
kebangsaan
Buddha
tentang serta
prosesdi ketrampilan
Indonesia,
pengaruhnya
kebangsaan
meningkatkan
tentang
manusia
mengenai di
berbagai
dan
bentuk
pada
geometri
dalam akar
Menganalisis
pemahaman dan
masalah
pertidaksamaan
Sangat dan
menonjol dua
pada variabel,
masalahketrampilan
memiliki sistem
penyelesaian
pada ketrampilan bangsa
bangsa
berbagai Eropa
menganalisis
peristiwa
perlu Eropa
teori
Indonesia menyajikan
meningkatkan
analisis
menyajikan
dan
kebangsaannilai-nilai
maknanya hasil
barisan
persamaan
dua
pada
logaritma
pemahaman
perlu
barisan
mengenai
dandan
variabel deret
dalam
dan
kontekstual deret
program
barisan
masalah
berpangkat,
pada
berkaitan
Menyajikan
linear
dan
Menyelesaikan
persamaan
ketrampilan
deret
bilangan
ketrampilan
yang memberi salam, dan
dengan
linier
dalam
mengenaikehidupan
Indonesia
meningkatkan
pengaruhnya
masuknya
Jepang
berbagai
proklamasi
meningkatkan
dan Jepang
pada
teori
mengenai
membuat
Indonesia
terhadap
ketrampilan
agama Sangat
hasil
manusia
teori dandi
tulisan
pada
menonjol
budaya
masuknya
informasi
ketrampilan
sumpah
analisis nilai-nilai
pemuda
pada
nilai mutlak
geometri dan
pertidaksamaan
dalam masalah masalah
kontekstual
dua
berpangkat,
bentuk sistem
Menyelesaikan
variabel,
geometri,akar
kontekstual yang
dan
dan
yang tentang
masa
bangsa
masa proses
kini
Indonesia
menganalisis
kini dan bagi
Indonesia
kehidupan
manusia
menyajikan
tentang
masa
kehidupan
mengenai
pada budaya pada
dan
berbagai
kini, hasil
dan
ketrampilan
pemahaman
menyelesaikan
Menerapkan
meningkatkan
geometri
Menganalisis
bentuk
pemahaman dan
linear
Menyajikan
barisan
Sangat
masalah
dua
sama dan
variabel,
pada
persamaan
berkaitan deret berdoa, memberi kemerdekaan
menonjol
penyelesaian linier
dengan
pemahaman
terhadap
dan
dalamkebudayaan
tentang kehidupan
pemahaman
dalam
masuknyakehidupan khususnya
hasil
agama
agama mengenai
proses dan
sumpah
masa
dan
maknanya
pemuda
kini, dan
perlu
nilai mutlak
kontekstual masalah
dan
perlu
bentukperlu
akar
logaritma,
berkaitan
penyelesaian dan
dengan salam, menganalisis
masa
perlu kini
berbagai
mengenai
kehidupan dan
teori hasil
kebangsaan
teori
perlu budaya
masuknya
analisis
masyarakat
informasi
menyajikan
membuat
masayarakat
khususnya
kebudayaan di
berbagai
hasil
tulisan
Menganalisis
konsep
pemahaman
masalah
perlu
barisan
satu bilangan
dan
variabel
Menerapkan deret aritmatika,
pada
masalah
semua
dua ketrampilan
kontekstual
Menyajikan
variabel,
barisan
Sangat dan yang
deret
menonjol berdoa, memberi Hindu
masuknya
bangsa
dan
Sangat
bangsa
dan dan agama manusia
Indonesia
maknanya
mengenai menonjol
Indonesia
kebudayaan membuat
dan
bagi
perlu dan
maknanya
Sangat tulisan
kehidupan
menonjol
meningkatkan
bentuk linear
Menganalisis
barisan dan deret kontekstual
meningkatkan
logaritma,
Menyajikan
barisan
masalah dan yang
deret
bilangan nilai-nilai
perlu
meningkatkan
tentang sumpah
proses
menganalisis
masyarakat khususnya
Indonesia
agama
teori
Sangat
pemahaman
tentang
praaksara
Hindu dan
tentang
meningkatkan
Indonesia,
mengenai pada
dan
menonjol
berbagai
dan
masayarakat
berpangkat,
mengenai
Menerapkan
meningkatkan
aritmetika
persamaan
Menganalisis
konsep
pemahaman dan
bilangan Menyelesaikan
kontekstual
berkaitan
penyelesaian
kompetensi
Menyelesaikan
aritmatika,
berkaitan yang salam,
dengan
dengan Buddha
dan
masa
bagi
Islam
Sangat
pemuda serta
kebudayaan
kini
menganalisis
Sangat
masa
pada serta dan
kehidupan
menonjol
kini
menonjol
dan hasil
bagi budaya
tentang berbagai
kehidupan
kebangsaan
pada
meningkatkan
masayarakat
masa kini, di
ketrampilan
dan
satu
Sangatvariabel
barisan
geometri
bentuk menonjol
dan
dan
akar deret
dan ketrampilan
pada ketrampilan
penyelesaian
Menyelesaikan
geometri,
berpangkat,
masalah dan meningkatkan
pemahaman
masuknya
berbagai
Indonesia
pengaruhnya agama
teori kebudayaan
proses
perlu
manusia
tentang
teori
Buddha
praaksara
khususnyamasuknya
ketrampilan
pada dan
ketrampilan
konsep
masuknya
Indonesia, serta
Menganalisis
persamaan
pemahaman
Menganalisis
barisan
pertidaksamaan
dan
berpangkat,
mengenai dan
deret berkaitan
barisan dan
Menyelesaikan
masalah
barisan dandengan
deret
deret memberi salam, Hindu
perlu
bangsa
pada
berbagaidan
Indonesia
menganalisis
pemahaman
pengaruhnya
pada
maknanya teori teori masuknya
kebangsaan
Indonesia
membuat
ketrampilan
bagi menyajikan
perlu
praaksara di
pada
tulisan
Sangat
pada
perlu
logaritmamenonjol
Menganalisis
aritmetika dalam mengenai
Menyajikan
masalah
perlu
bentuk sistem
yang
akar
kontekstual dan
yang pemahaman
dan kebudayaan
mengenai
tentang
Sangat proses
menonjol
menganalisis
terhadap Hindu
agama
hasil
mengenai
dasar
agama dan
dan
meningkatkan
budaya
sejarah,
dan
pengaruhnya
membuat
Indonesia,
masayarakat hasil
tulisan
barisan
pertidaksamaan
Sangat
mengenai
barisan
geometri
nilai
bentuk dan
dan
mutlakdan
akar
Menganalisis deret
menonjol
deret
dan program
aritmatika,
masalah
kontekstuallinear
penyelesaian
geometri, dan
yang
dan Buddha
meningkatkan
pemahaman
dan perlu
tentang
terhadap
kehidupan
pemahaman serta
proses
nilai-nilai
menganalisissumpah agama
Indonesia
masa
tentang dan
kini,
meningkatkan
mengenai
Indonesia, pada
dan
berbagai
pada
barisan
pemahaman dan deret
Menganalisis
meningkatkan Menyajikan
Menyelesaikan
persamaan
berkaitan
meningkatkan
logaritma, linier memberi salam, mengenai
dengan Hindu
pada
berbagaidan
menganalisis
masuknya
kehidupan agama
teori Buddha
kebudayaan
ketrampilan
khususnya
menyajikan
analisis
kebudayaan
terhadap
tentang
menyajikan sertahasil
berbagai
berbagai
hasil
menyelesaikan
nilai
pada mutlak
aritmetika
Menerapkan
geometri
perlu
bentuk
logaritma
barisan dan
linear
dalam
dan deret berkaitan
dua
perlu
kontekstual
berkaitan
masalah
perlu dengan
variabel,
dengan
yang Sangat
pemahaman
kehidupanmenonjol
pengaruhnya
menganalisis
meningkatkan
masuknya
pemuda
proses masuk
kebangsaan dan
menganalisis agama
di praaksara
kebudayaan
masa
perlu
teori kini,
masuknya
ketrampilan
menyajikan
membuat dan
tulisan
Sangat
pemahaman
geometri menonjol
Menerapkan
barisan dan penyelesaian
dua
persamaan yang
variabel,dan Islam
pengaruhnya
mengenaiserta
masayarakat
analisis
teori berbagai
tentang
bentuk
masalah
pemahaman
konsep
perlu
satu danderet
linear
bilangan
variabel
meningkatkan
menyelesaikan
ketrampilan
Menyajikan
barisan dan
Menyelesaikan
meningkatkan
program
barisan
berkaitan deret
linear
dan
kontekstual
meningkatkan deret
dengan memberi salam, Buddha
berbagai
dan
Sangat
pada
mengenai
terhadap
berbagai
pemahaman
dan
proses
maknanya
masyarakat
yang berdoa, memberi peristiwa
Indonesia
serta
teori
kebudayaan
pemahaman
tentang proses
menonjol
masyarakat teori
kebudayaan
masuk
pada
Hindu
kehidupan
Hindu
bagi agama
dan
masuknya
analisis
Indonesia,berbagai
dan
meningkatkan
perlu dan
aritmetika
pada
Menerapkan
persamaan
geometri
Memiliki
Sangat
mengenai
satu
perlu dan
dan
menonjol
variabel
Menerapkan
berpangkat,
meningkatkan
masalah
mengenai
memiliki
geometri,
aritmatika,
masalah
ketrampilan
dua
Sangat
bilangan
pertidaksamaan
penyelesaian dan
variabel,dan
menonjol
berbagai
pengaruhnya
tentang
Hindu
masuknya
pada
Indonesia
pemahaman
kehidupan
tentang
mengenai
Hindu
dan agama informasi
teori
proses
dan
menganalisis
proses
dan
perkembangan
Sangat
kehidupanmenonjol
mengenai
tentang
pengaruhnya
terhadap
menyajikan
teori
proses
Buddha
agama
teori
membuat
Sangat
Buddha
berbagai
tentang
praaksaramasuknya
masyarakat serta
dan
tentangtulisan
menonjol
ketrampilanserta
meningkatkan
kebudayaan
Menganalisis
masalah
pemahaman
konsep
pemahaman dan
bilangan
pertidaksamaan
perlu aritmatika,
barisan
berkaitan
nilai dan
ketrampilan
berpangkat,
persamaan
mutlak
Menyelesaikan
ketrampilan
masalah deret
dengan
dan
sistemyang salam, Indonesia
masa
proklamasi
tentangkini
masuknya
terhadap
Buddha
peristiwa dan
proses
agama
serta menyajikan
mengenai
teori
proses masuknya
terhadap
kehidupan
informasi
agama hasil
masuknya
Indonesia,dan
pengaruhnya
kebudayaan
pada
Menerapkan
Menganalisis
meningkatkan
konsep
bentuk
Memiliki
pemahaman
Sangat bilangan
akar dan
menonjol perlu
kontekstual
mengenai
pada yang
ketrampilan dan kebudayaan
pemahaman
menganalisis
berbagai
masyarakat
memahami
masuknya
Buddha
penjajahan
pada
kebangsaan teori
agama
serta
perkembangan di proses
Indonesia,
Sangat
tentang
pada masuknya
dan
menonjol
berbagai
ketrampilan
pengaruhnya
mengenai
ketrampilan
Hindu dan
barisan
mengenai
perlu
Menerapkandanpada
berpangkat,
nilai
yangmutlak
meningkatkan
sama deret Menyelesaikan
geometri,
program
mengenai
Sangat
bentuk
masalah
sama
persamaan dan
linear
menonjol
akar
pertidaksamaan
linear
yang dan
padadengan menganalisis
kemerdekaan
perlu
masuknya
dan
kehidupan
linier memberi salam, konsep agama
kebudayaan
pengaruhnya
proklamasi manusia
analisis
kehidupan
masyarakat
agama
mengenai
kebudayaan
terhadap
Hindu dan
berbagai
dan
dan
konsep
barisan
pemahamanbilangan
dan
berpangkat,
logaritma
mengenai
pada deret
dalam meningkatkan
berkaitan
Menyajikan Islam
proses
dampak
tentangserta
menganalisis
Indonesia
dan pada
proses
dasar
kebudayaan
pengaruhnya
penjajahan
bangsa
pemahaman
Indonesia Eropa agama
perlu
padake pada
masuk Sangat
teori dan
ketrampilan
menonjol
masuknya
menyajikan
terhadap
mengenai
Buddha sertahasil
geometri
Menganalisis
meningkatkan
konsep
bentuk
pemahaman
semua dan
bilangan
akar
linear
Menerapkan dan masalah
perlu
dua
satu
semua
dua variabel,
Menyelesaikan
pada ketrampilan
logaritma,
nilai mutlak
variabel,
berkaitan dengan
variabel, dampak
dan
Hindu pada
maknanya
meningkatkan
kebudayaan
masyarakat
terhadapdan
kemerdekaan hasil budaya
kebudayaan
teori tentang
Indonesia,
masyarakat
manusia
Islam
kehidupan
Buddha dan
serta
serta
berpangkat,
mengenai
geometri
bentuk dan
akar
menyelesaikan
yang sama
Menerapkan
pemahaman dan
pada ketrampilan
barisan dan
penyelesaian
kontekstual deret
yang memberi salam, pengaruhnya
dampak
dan
masa
masuknya
sejarah
Islam
bangsa pada
penjajahan
serta
terhadap agama
Eropa
menganalisis
masa
Indonesia
kini dan ke kebudayaan
meningkatkan
membuat
pada
agama
analisis
kehidupan
menyajikan
informasi dan tulisan
ketrampilan
nilai-nilai
pengaruhnya hasil
perlu
barisan
logaritma
satu
mengenai
kompetensidan
berpangkat, deret
dalam
variabel meningkatkan
dan perlu
masalah
Menyajikan
Menyelesaikan
bentuk
persamaan
Sangat lineardan
menonjol
kompetensi bagi
Islam
Buddha penjajahan
kehidupan
pemahaman
serta
Indonesia
kehidupan serta khususnya
Hindu
proses dan
masuknya
menyajikan
Indonesia,
hasil
Islam budaya
serta
pengaruhnya
masyarakat hasil
persamaan
konsep
bentuk
perlu
logaritma
masalah
semua akar
Menerapkan
Menerapkan
konsep dan
bilangan
dan
dalam
bilangan Menyelesaikan
mengenai
geometri,
masalah
berkaitan dan
bilangan
dengan dan
masa
Nilaimaknanya
terhadap
penjajahan
perkembangan
bangsa Eropa
kebudayaan
menganalisis
pengaruhnya
dibawah
kehidupan
Indonesia
berbagai
perlu dan
teori ketrampilan
Islam
tentang
sumpah serta
kebudayaan
menyajikan
masyarakat
analisis
mengenai berbagai
hasil
pemuda
berbagai
aritmetika
meningkatkan
mengenai
bentuk akar
menyelesaikan
Menentukan
Menerapkan dan
nilai ketrampilan
meningkatkan
kontekstual
penyelesaian
masalah
satu yang
variabel,
pertidaksamaan
pada yang
ketrampilan memberi salam, bangsa
mengenai Eropa
Indonesia
pengaruhnya
menganalisis
masyarakat terhadap
masayarakat
Buddha
agama
analisis
khususnya
terhadap
Indonesia,dan
serta
berbagai
pengaruhnya dan
pertidaksamaan
berpangkat,
logaritma
persamaan
meningkatkandalam
menyelesaikan
kompetensi
berpangkat, dan masalah
Menyelesaikan
Menyajikan
perlu
berpangkat,
kontekstual yang Sangat
bagi
kehidupan
bangsa
Islam
tentang
dampak menonjol
kehidupan
Eropa
penjajahan
dan Jepang
serta
kehidupan
terhadap
KKM
masyarakat
perlu proses
meningkatkan
pada mengenai
pengaruhnya
teori
Hindu
dan masuknya
analisis dan
nilai-nilai
maknanya
Indonesia,
teori
manusiatentang
dan
persamaan
pemahaman
Menerapkan
logaritma dan
dalam mengenai
barisan
memiliki dan
ketrampilan
masalah
berkaitan deret
bilangan
dengan dan Jepang
perlu
menganalisis kehidupan
praaksara
kebudayaan
pengaruhnya
memberi salam, Nilai
masalah
variabel
konsep
nilai
bentuk dan
pada
bilangan
mutlak
akar
menyelesaikan dan Menyelesaikan
nilai
kontekstual
masalah sistem
mutlak
Menyajikan yang yang dibawah
terhadap
nilai-nilai
Indonesia
pada
bangsa
dan sumpah
Indonesia
masyarakat
Jepang
Eropa teori tentang
masayarakat
terhadap
ke kehidupan
perlu
Sangat
menyajikan
terhadap
agama menonjol
dan hasil
pertidaksamaan
pemahaman
masalah
bentuk
persamaan dandan
akar
pertidaksamaan
mengenai dan penyelesaian
meningkatkan
Sangat
bentuk
berkaitanmenonjol
akar
Menyelesaikan
geometri,
mengenai
barisan
ketrampilan
dan dan
dengan
dan
deret
yang dalam kehidupan
pengaruhnya
kehidupan
manusia
Indonesia
pemahaman
masa
dalam dan
meningkatkan
masuknya agama
penjajahan
berbagaikehidupan
meningkatkanteori Buddha
sumpah
bagi
proses
hasil
Islam serta
pemuda
kehidupan
menyajikan hasil
masuknya
budaya
masyarakat
Indonesia,
terhadapserta
menyelesaikan
perlu
sistem
berpangkat,
bentuk
logaritma
masalah linear
dalam berpangkat,
persamaan
masalah
bentuk linear
penyelesaian
berkaitan dan
linier
dengan KKM
pemuda
kehidupan
pemahaman
dan
dalamperlu
Indonesia dan
kehidupan proses
praaksara
kehidupanmasuknya
masyarakat
meningkatkan
pada ketrampilan
analisis
kehidupan
kebudayaannilai-nilai
nilai mutlak
mengenai
perlu
logaritma
nilai mutlak
Menganalisisdalam
pertidaksamaan masalah
ketrampilan
pada
program
masalah
perlu
Menyajikan
aritmatika,
sama padabilangan
ketrampilan
logaritma, linear
yang memberi salam, bangsa
terhadap
mengenai
tentang
pemahamanIndonesia
masyarakat
hasil-hasil
pemahaman
dan kebudayaan
bangsa Eropa
Indonesia
proses pengaruhnya
dan maknanya
kebangsaan
analisis
khususnya
agama
Indonesia,dan
pengaruhnya
membuat
kehidupan di
nilai-nilai
tulisan
masalah
persamaan
bentuk
Sangat
satu dan
meningkatkan
akar linear
dan
menonjol
variabel
menyelesaikan bentuk
dua
satu akar
pertidaksamaan
kontekstual
Menyelesaikan
variabel,
variabel,
masalah
barisan
persamaan dan
yang
sistem
dan deret
dan maknanya
masyarakat
menganalisis
meningkatkan
bangsa Indonesia agama
masyarakat
Indonesia,
bagi membuat dan
ketrampilan
sumpah
masyarakat
Hindu dan dan
tulisan
pemuda
Menganalisis
bentuk linear
meningkatkan
menyelesaikan
bentuk
barisan
nilai linear
dan
mutlak deret berpangkat,
mengenai
Menyelesaikan
meningkatkan
dua variabel,
berkaitan
penyelesaian
semua dengan masa
budaya
masa kini
kehidupan
Indonesia
mengenai
dan
IslamJepang
serta
menganalisis dan
kinipada
masuknya
mengenai dan bagi kehidupan
terhadap
Indonesia
sumpah
masayarakat
kebudayaan
menyajikan
agama Sangat
terhadap
tentang
masyarakat pada
pemuda
hasil
berbagai
perlu
Sangat
pemahaman
dua menonjol
variabel
logaritma
pada dalam logaritma,
nilai mutlak
Menyajikan
masalah
persamaan yanglinier Indonesia
kehidupan kebudayaan
Indonesia,
menyajikan
perlu menonjol
hasil
Menganalisis
masalah
barisan
satu
satu
bentuk
dan
variabel
pemahaman dan deret
variabel
masalah
aritmetika
linear
meningkatkan
aritmatika,
pertidaksamaan
bentuk
masalah
dan akar
Menyelesaikan
ketrampilan
perlu
persamaan
masalah
kompetensi yang dan memberi salam, dampak
dan
bilangan
Menyelesaikan
bentuk
barisan linear
dan deret
pemahaman
proses
masa
dalam masuk
kini
masyarakat
perlu
menganalisis
pengaruhnya
berbagai
perlu pra tentang
kehidupan
menganalisis
dan teori
kebudayaan
mengenai
menyajikan
Indonesia,
dan
kebangsaan
kehidupan
masa
dan
teori
pada
Islam
berbagai
maknanya
Buddha serta
kini,
maknanya
praaksara
Islam
analisisserta hasil
di
dan
nilai-nilai
masuknya
Indonesia,
kehidupan
ketrampilan
serta
pada
mengenai
dalam
perlu masalah
menyelesaikan
pemahaman
barisan
aritmetika
Menentukandan deret
nilai penyelesaian
berkaitan
dua
nilai mutlak
logaritma,
masalah dengan
variabel,
Menyelesaikan
yang berdoa, memberi kebangsaan
mengenai
masa
dan di
penjajahan
menganalisis
nilai-nilai
Indonesia sumpah analisis
teori
analisis
bagi
Indonesia
masyarakatberbagai
meningkatkan
masuknya
menyajikan hasil
nilai-nilai
kehidupan
pengaruhnya pada
mengenai
Menganalisis
Menentukan
satu
Sangatvariabel nilai
menonjol kontekstual
berkaitan
meningkatkan
mengenai
pertidaksamaan
berpangkat,
masalah yang yang
dengan aksara
bangsa
terhadap
tentang Indonesia
meningkatkan
berbagai
meningkatkan
berbagai
Islam sertateori
Indonesia
proses
teori perlu
bagi kehidupan
Indonesia,
pengaruhnya
sumpah
agama
masyarakat pemuda
dan
pemahaman
Menganalisis
kontekstual
masalah
Menerapkan
geometri
meningkatkandan satu
dan variabel,
aritmatika,
persamaan
perlu
masalah
bentuk linear
Menyelesaikan dan salam,
berdoa, memberi Indonesia
menganalisis
bangsa pada membuat
Eropa
perkembangan
nilai-nilai
pemuda sumpah
dan pengaruhnya
teori
agama
sumpah tentang
ketrampilan
analisis
kebangsaan
terhadap dan tulisan
berbagai
pemuda
nilai-nilai
di
variabel
Menerapkan
barisan
variabel
Menentukan
pada
mengenai
Menerapkan
barisan
pada
dan
padaderet
dandan
Menganalisis
persamaan nilai
deret
berkaitan
memiliki
persamaan
ketrampilan
Menyelesaikan
nilai
bentukmutlak
berkaitanakar
Menyajikan
kontekstual
dengan
pertidaksamaan
meningkatkan
dan
dan
dengan
yang
menganalisis
pemahaman
tentang
masa
kehidupan
tentang
masa kini
masuknya
pemahaman agama masa
proses
dan
proses
pengaruhnya
kini
kini,
Indonesia,
meningkatkan
kebangsaan
terhadap
dan maknanya
kebudayaan
Indonesia,
tentang
terhadap
proses
mengenai
dan
di
berbagai
masuknya
kebudayaan
perlu
pemahaman
sistem
persamaan dan kontekstual
satu variabel,
masalah
persamaan
barisan
ketrampilanyang
dan
pertidaksamaan yang
dan
deret
yang salam, berbagai
dan Jepang
penjajahan
pemuda
maknanya
berbagai
mengenai
masuknya teori
danbagi
teori
agama teori
dan
sumpah tentang
maknanya
Indonesia
kehidupan
menyajikan
perlu
ketrampilan
Indonesia pada
pemuda
hasil
pada
geometri
sistem
variabel
Menerapkan
pemahaman
konsep
barisan dan
pada
bilangan
aritmetikadanlinear
deret mengenai
bentuk
masalah
persamaanlinear
logaritma, yang
penyelesaian
nilai mutlak
berkaitan dan
dengan masyarakat
dan
perlukebudayaan
mengenai
masuknya
terhadap
Sangat agama
menonjol kehidupan
bagi
Hindu
teori
agama kehidupan
dan
masuknya
kehidupan
menyajikandan
pertidaksamaan
meningkatkan
mengenai
persamaan
pertidaksamaan ketrampilan
berkaitan dengan
pertidaksamaan
aritmatika,
sama
nilai pada
mutlak
kontekstual yang memberi salam, dalam
dan tentang
bangsa
maknanya
kehidupan
tentang bagike Hindu
kehidupan
proses
Eropa
proses
menganalisis
dan kebudayaan proses
bagi
masa
dan dan
masuknya
kehidupan
kini,
maknanya
masyarakat
analisis
meningkatkan
mengenai
masa berbagai
kini,
perlu
persamaan
sistem
Menentukan
berpangkat,
aritmetika linear
dan
nilai Menyelesaikan
satu
berkaitan
variabel,
dengan
pertidaksamaan
masalah
bentuk
program sistem
linear
linear Indonesia
Islam
meningkatkan
serta
menganalisis
dan kebudayaan
kehidupan
pada masyarakat
kebangsaan
Buddha
agama
masyarakat
kebudayaan
informasi serta
dan di
nilai
nilai mutlak
pemahaman
Menerapkan
dua variabel
mutlak mengenai
barisan
persamaan
nilai
semua
perlu
bentuk dan
mutlak
berkaitanlinear deret
dan
dengan berdoa, memberi bangsa
masuknya
Indonesia
kehidupanIndonesia
kebangsaan
masuknya
Hindu dan agama
di
agama agama
Buddha
kebangsaan
bagi
teori dan
ketrampilanserta
kehidupan
Indonesia,
tentang
menyajikan di
dan
hasil
meningkatkan
dua variabel
persamaan
pertidaksamaan
variabel
bentuk linear
pada
akar
Menganalisis dan masalah
persamaan
nilai
satu
dua yang
mutlak
variabel,
variabel,dan
linier menganalisis
pengaruhnya
pemahaman
nilai-nilai
masyarakat
Islam serta
pemahaman sumpah Indonesia,
Indonesia
pengaruhnya
kebudayaan
Indonesia,
Islam
mengenaiserta pada
mengenai
persamaan
dalam
bentuk linear
dan
masalah
linear Menyajikan
geometri,
pertidaksamaan
bentuk dan
linear
kompetensi
meningkatkan
satu variabel,
barisan dan salam,
deret berdoa, memberi dan masa
dan kini
Indonesia
manusia dan
kebudayaan
kebangsaan di
pada
kebudayaan
Buddha dan
serta kebudayaan
pengaruhnya
Indonesia
kebangsaan
perlu
proses
mengenai
pemahaman pada
di
masuknya
pemahaman
dalam
dua
nilai
sistem masalah
variabel
mutlak
logaritma
barisan dalam
dan deret memiliki
pertidaksamaan
berkaitan
bentuk
dua dengan
linear
variabel, dampak
mengenai
terhadap
pemuda
Indonesia
pengaruhnyapada
dan
menganalisis masa
terhadap
Hindu kini,
dan
menyajikan
pengaruhnya
manusia dandan
hasil
satu variabel
Menganalisis
pertidaksamaan
kontekstual
satu variabel penyelesaian
perlu
nilai
satu mutlak
variabel,
ketrampilan
Menyajikan
aritmatika, perlu
Islam
masa serta
Indonesia
kini
hasil-hasil
Hindu dan
pengaruhnya pada
dan Islam
terhadap
masa serta
kini,
Indonesia
meningkatkan
menyajikan
agama
tentang dan dan
pada
hasil
konsep
mengenai
kontekstual
dalam masalah
persamaan
bentuk
menyelesaikan
geometri linear
linear
dan ketrampilan
nilai
satu mutlak
persamaan
variabel,
Menyelesaikan yang salam,
dan masa penjajahan
menganalisis
kehidupan
maknanya
terhadap
kehidupan perlu
bagi Buddha
kehidupan
analisis
terhadap
hasil serta
nilai-nilai
budaya
dan
nilai perlu
barisan
mutlak deret
dan
Menganalisis
Menentukan nilai masalah
bentuk
mengenai bilangan
meningkatkan
linear
penyelesaian meningkatkan
pengaruhnya
masa
perlu
budaya
Buddha kini
terhadap dan
serta kehidupan
pengaruhnya
perlu
masa kini,
ketrampilan
analisis
kebudayaan
dasar berbagai
sejarah,
Menganalisis
kontekstual
dua
satu variabel
variabel
masalah
perlu danderet sama
bentuk pada
linear
pertidaksamaan
Menyajikan
masalah memberi salam, berbagai
bangsa
kehidupan
manusia Eropa
masyarakat teori
dan meningkatkan
masyarakat
pengaruhnya
sumpah
kehidupan
khususnya pemuda
meningkatkan
aritmetika
bentuk
barisan
variabel linear
dan
pada berpangkat,
ketrampilan
satu variabel,
Menyajikan
masalah sistem terhadap
pemahaman
perlu
meningkatkan
pengaruhnya
masyarakat
kehidupan pra masyarakat
terhadap
meningkatkan
mengenai
teori
Islam tentang
serta
menyajikan
barisan
dalam
perlu dan
Menganalisis
masalah
Menentukan
meningkatkan
pemahaman deret
nilai nilai
semua
satu mutlak
variabel,
penyelesaian
kontekstual
bentuk yang
akarlinier
dan berdoa, memberi tentang
dan Jepang
Indonesia
kebangsaan
masyarakatproses
hasil-hasil di ketrampilan
Indonesia,
terhadap
dan maknanya
masyarakat
masayarakat
Indonesia, dan
satu variabel mengenai kehidupan
mengenai
meningkatkan kehidupan
ketrampilan
aritmetika
sistem
aritmetika
barisan
variabel dan
kontekstualpada
meningkatkan
pemahaman deret Menyajikan
penyelesaian
persamaan
bentuk linear
kompetensi
masalah
berkaitan dengan salam,
pemahaman
terhadap
aksara
masuknya
dalam
Indonesia
budaya agama menyajikan
Indonesia
masyarakat
kehidupan
pada proses
informasi
mengenai
menyajikan
kehidupan
bagi kehidupan
memiliki
Indonesia,
praaksara
hasil
masuknya
pengaruhnya hasil
mengenai
Menentukan
Menganalisis
persamaan nilai
linear logaritma,
Menyelesaikan
penyelesaian
masalah
dua bilangan
variabel, masyarakat
menganalisis
pemahaman
mengenai
kehidupan
menganalisis
Indonesia perlu
masyarakat
mengenai
pemahaman
agama
terhadap
mengenai dan
Menganalisis
aritmetika
sistem
pemahaman
mengenai satu variabel,
kontekstual
barisan dan yang
deret bangsa
dan
masa Indonesia
kebudayaan
kini
masyarakat pra menyajikan
analisis
masyarakat
kebangsaanberbagai
ketrampilan
menyajikan
Indonesia, di
yang
hasil
Menentukan
variabel
barisan
dua pada
dan
variabel nilai
deret Menyelesaikan
masalah
berpangkat,
Menyajikan yang
sistem Indonesia
berbagai
mengenai
menganalisis
masyarakat
berbagai
masa teori
teori meningkatkan
menyajikan
tentang
kehidupan
kebudayaan
manusia dan hasil
konsep
Menganalisis
persamaan
barisan
mengenai
Menerapkandan linear
deret Menyajikan
berkaitan
aritmatika, dengan memberi salam, Islam kini
aksara serta dan
Indonesia informasi
teori tentang
Indonesia,
Indonesia
sama
analisispada dan
pada
nilai-nilai
variabel
sistem
geometri
dalam pada
masalah masalah
berkaitan
persamaan
bentuk yang
akardengan
linier
dan tentang
berbagai
Indonesia
tentang proses
menganalisisteori menyajikan
ketrampilan
analisis
sumpah dasar sejarah,
masyarakat
Islam serta hasil
berbagai
geometri
barisan
dua
aritmetika
Menentukan
konsep
sistem
persamaan
danderet
dan
variabel nilai
bilangan
linear
penyelesaian
penyelesaian
program
berkaitan
persamaan linear
Menyelesaikan dan memberi salam, dan
dengan perluproses
nilai-nilai
perlu
pengaruhnya
masuknya
berbagai agama
teori
hasil
proses
perlu
masa
semua
sumpah
budaya
mengenai
analisis
mengenai
teori masuknya
kini,
pemuda
nilai-nilai
tentang
menyajikan
kontekstual
perlu
geometri dua variabel,
logaritma,
masalah
masalah sistem tentang
masuknya
pemuda proses
menganalisis
dan
meningkatkan
terhadap agama Indonesia,
pengaruhnya
khususnya
manusia
agama dan
dan
dalam
Menganalisis
variabelmasalah
berpangkat,
persamaan
dua pada
variabellinear dua variabel,
persamaan
pertidaksamaan dan meningkatkan
dan kebudayaan
tentang proses meningkatkan
kompetensi
dan maknanya
sumpah
menyajikan
proses
informasi pemuda
masuknya
Menganalisis
meningkatkan Menyajikan
Menyelesaikan
kontekstual
persamaan yang
linier masuknya
dan
berbagai
maknanya
pemahaman
kehidupan agama
kebudayaan
teori
bagi terhadap
menyajikan
masayarakat
hasil budaya
kebudayaan hasil
kontekstual
barisan
sistem
bentuk
dua
dalam dan deret
akar
variabel
masalahdan Menyelesaikan
kontekstual
pertidaksamaan
nilai mutlak yang pemahaman
Islam serta
masuknya agama ketrampilan
bagi
dan
agama kehidupan
maknanya
informasi
mengenai dan
barisan
pemahaman
geometri dan
danderet penyelesaian
masalah
berkaitan
dua yang
dengan
variabel,
masalah dan
Hindukebudayaan
tentang dan
kehidupan
masyarakat
mengenai
mengenai proses kehidupan
analisis
praaksara
khususnya
Islam
mengenai nilai-nilai
serta
Menganalisis
persamaan
logaritma
dalam linear
dalam
masalah
kontekstual berkaitan
nilai
bentukmutlak dengan
linear pengaruhnya
dan kebudayaan kebangsaan
bagi
mengenai
kebudayaan
manusia dandi
kehidupan
aritmetika
mengenai masalah
berkaitan
program dengan
linear
Menyelesaikan Islam serta
masuknya
Buddha
kebangsaan
Indonesia agama
serta
menganalisis di masyarakat
sumpah
Indonesia,
masayarakat
pengaruhnya pemuda
perlu
barisan
dua dan deret
variabel
menyelesaikan
kontekstual
Menganalisis kontekstual
barisan
bentuk
satu dan
linear
variabel, yang
deret menganalisis
terhadap
Hindu dan menyajikan
Indonesia
kebangsaan
manusia
Islam
hasil dan
serta
budaya hasil
pada
di
Menerapkan kontekstual
persamaan
dua variabel,
masalah yang
dan pengaruhnya
dan pada Indonesia,
kebudayaan
Indonesia
berbagai teori dan maknanya
praaksara
terhadap
meningkatkan
aritmetika
dalam masalah
masalahdan deret
Menganalisis
barisan berkaitan
geometri,
satu dengan
variabel, nilai-nilai
kehidupan
Buddha sumpah
serta analisis
masa
Indonesia
hasil berbagai
kini,
budaya
pengaruhnya
khususnya pada
konsep
pemahamanbilangan berkaitan
Menyelesaikan
kontekstual
barisan dengan
pertidaksamaan yang
dan deret terhadap
Islam
masa
tentang
pemuda serta
kiniproses
dan bagi kehidupan
Indonesia,
kehidupan
teori tentang
Menganalisis
kontekstual
barisan
aritmetikadan deret Menyelesaikan masyarakat masa kini, di
khususnya
terhadap
masayarakat
geometri program
nilai linear
mutlak kehidupan
pengaruhnya kebangsaan
dua variabel
Menerapkan tentang
masyarakatproses terhadap
pengaruhnya
kontekstual yang kehidupan
dalam
konsepmasalah
bilangan masuknya
Indonesia danagama terhadap
berkaitan dengan masyarakat
kontekstual
berpangkat, dan
perlukebudayaan kehidupan
barisan dan deret Indonesia,
Menganalisis
bentuk akar dan Hindu dan
meningkatkan masyarakatdan
aritmatika, dan perlu
barisan
logaritma dan deret
dalam Buddha
pemahaman serta Indonesia, dan
perlu
memiliki meningkatkan
aritmetika
menyelesaikan pengaruhnya
mengenai perlu
meningkatkan
ketrampilan yang memberi salam, ketrampilan
Menganalisis
masalah dan berdoa, memberi terhadap
menganalisis meningkatkan
ketrampilan
sama pada mengenai
barisan
perlu dan deret salam, kehidupan
berbagai teori ketrampilan
mengenai
semua menyajikan
geometri dan
meningkatkan masyarakat
tentang proses mengenai
Menyajikan
kompetensi informasi
perlu
pemahaman Indonesia
masuknya agama menyajikan hasil
penyelesaian mengenai
meningkatkan
mengenai menganalisis
dan kebudayaan analisis berbagai
masalah manusia dan
pemahaman
Menerapkan berbagai
Hindu danteori teori tentang
kontekstual yang hasil budaya
mengenai
persamaan dan tentang proses
Buddha serta proses masuknya
berkaitan dengan khususnya
Menerapkan
pertidaksamaan masuknya
pengaruhnya agama agama dan
program linear masayarakat
persamaan
nilai mutlakdan dan kebudayaan
terhadap kebudayaan
dua variabel, praaksara
pertidaksamaan
bentuk linear Islam serta
kehidupan Islam serta
nilai Indonesia,
satu mutlak
variabel pengaruhnya
masyarakat pengaruhnya
bentuk linear terhadap menyajikan
terhadap hasil
Indonesia
satu variabel kehidupan analisis
kehidupannilai-nilai
menganalisis
masyarakat sumpah
masyarakatpemuda
nilai-nilai sumpah dan maknanya
Indonesia
pemuda dan Indonesia,
menganalisis bagi kehidupan
maknanya bagi
nilai-nilai kebangsaan di
kehidupansumpah
pemuda
kebangsaan dandi Indonesia pada
maknanya bagi masa kini,
Indonesia pada
kehidupan
masa kini
kebangsaan di
Indonesia pada
masa kini
Sangat menonjol
pada
pemahaman
Sangat menonjol
menerapkan
pada Sangat menonjol
18 unsur 19 Sangat 20
menonjol 21 Sangat menonjol
22 23
pemahaman pada ketrampilan Sangat menonjol
kebahasaan teks Sangat
pada
Sangat menonjol
ketrampilan
menonjol
menyusun teks pada pada ketrampilan
menerapkan
Sangat
interaksimenonjol pada
Sangat ketrampilan
menonjol pemahaman
menyusun
pada teks
ketrampilan
interaksi Memilah jenis,
unsur
pada
transaksional Sangat
menyusun
Sangat menonjol
teks
menonjol
pada ketrampilan menganalisis
5 Sangat menonjol
kebahasaan interaksi
menyusun 6
transaksional teks fungsi dan1 unsur
pada dan tulisteks
pemahaman
lisan pada
Sangat
Sangat
menyusunketrampilan
deskriptif
pada menonjol
lisan
ketrampilan
menonjol
transaksional
deskriptif
interaksi teks
lisan jenis, fungsi
Sangat dan
menonjol
Sangat
interaksimenonjol
menerapkan lisan dan tulis
menyusun teks seni budaya
Sangat menonjol
yang melibatkan
pemahaman pada
dan
lisan
dan ketrampilan
tulis
menyusun
pada dengan
teks
ketrampilan
interaksi
dan