Anda di halaman 1dari 2

TATAR SUNDA

Gemah ripah Tatar Sunda


boa ngan tinggal carita
kiwari ruksak alamna
ku sabab pamolah jalma

Kaéndahan pamandangan
walungan hérang ngagenyas
ayeuna kari kenangan
ukur nyésakeun kawaas

Tuh tempo gunung ngajegir


geus robah jadi bulistir
tatangkalan dituaran
satona gé dialaan

Kawajiban urang kabéh


ngamumulé Tatar Sunda
peupeujeuh ulah talobéh
pikadeudeuh salawasna
TATAR SUNDA

Gemah ripah Tatar Sunda


boa ngan tinggal carita
kiwari ruksak alamna
ku sabab pamolah jalma

Kaéndahan pamandangan
walungan hérang ngagenyas
ayeuna kari kenangan
ukur nyésakeun kawaas

Tuh tempo gunung ngajegir


geus robah jadi bulistir
tatangkalan dituaran
satona gé dialaan

Kawajiban urang kabéh


ngamumulé Tatar Sunda
peupeujeuh ulah talobéh
pikadeudeuh salawasna