Anda di halaman 1dari 9

SJK(T) LADANG TELUK BULOH

ABDB005

DIALOG PRESTASI KEHADIRAN


MURID SEKOLAH-SEKOLAH

DAERAH BAGAN DATUK

2018

NAMA GURU BESAR : EN.GOPAL GOVINDARAJU

NAMA GPK HEM : PN.UMA RENGASAMY


Pelaporan Kehadiran

Tahun : D6 USM

Bulan : FEBRUARI,APRIL,MEI

Guru Kelas : CIK.V.VHINAHSHINI

Punca Intervensi
1) Murid bernama Hamshavaasini merupakan a) Guru Kelas selaku Guru Disiplin
pelajar yang mempunyai masalah keluarga dan mengambil tindakan:
ini menyebabkannya murid ini kerap tidak b) mengadakan perjumpaan dengan ibu
hadir ke sekolah. murid berkenaan untuk mengetahui punca
utama murid ini tidak hadir ke sekolah.

2) Pelajar ini juga telah akil baligh dan tidak c) mengadakan sesi perjumpaan (1-1)
hadir ke sekolah atas sebab-sebab agama. dengan murid tersebut untuk
memotivasikannya supaya hadir ke sekolah
tanpa gagal.

2) Guru Besar dan Guru Kanan HEM turut


menasihati ibu dan murid yang terlibat
supaya tidak ponteng sekolah atas sebab-sebab
yang masalah keluarga.
ULASAN GURU BESAR:

______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________

Disediakan oleh, Disemak oleh, Disahkan oleh,

_______________ ______________ _______________

(CIK.V.VHINAHSHINI) (PN.R.UMA ) (EN.G.GOPAL)

Guru Kelas GPK Hem Guru Besar


Pelaporan Kehadiran

Tahun : D2 UM

Bulan : FEBRUARI,APRIL,MEI,JUN

Guru Kelas : CIK.P.ASWANE

Punca Intervensi
3) Murid bernama Pavitra merupakan pelajar a) Guru Kelas mengambil tindakan:
yang mempunyai masalah keluarga dan
b) mengadakan perjumpaan dengan ibu
masalah kelengkapan sekolah dan
ini murid berkenaan untuk mengetahui punca
menyebabkannya murid ini kerap tidak hadir utama murid ini tidak hadir ke sekolah.
ke sekolah. c) mengadakan sesi perjumpaan (1-1)
dengan murid tersebut untuk
memotivasikannya supaya hadir ke sekolah
tanpa gagal.

d) Menghubungi ibubapa murid untuk


mengetahui punca ketidakhadiran murid.

2) Guru Besar dan Guru Kanan HEM turut


mengadakan lawatan ke rumah murid
berkenaan dan menasihati ibubapa dan
murid yang terlibat supaya tidak ponteng
sekolah atas sebab-sebab masalah keluarga.

ULASAN GURU BESAR:

______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________

Disediakan oleh, Disemak oleh, Disahkan oleh,

_______________ ______________ _______________

(Cik.PAswane) (PN.R.UMA ) (En.G.Gopal)

Guru Kelas GPK Hem Guru Besar


Pelaporan Kehadiran

Tahun : D4 UM

Bulan : FEBRUARI,APRIL,MEI,JUN

Guru Kelas : PN.M.MAHESWARI

Punca Intervensi
4) Murid bernama Mayasri merupakan pelajar a) Guru Kelas mengambil tindakan:
yang mempunyai masalah keluarga dan
b) mengadakan perjumpaan dengan ibu
masalah kelengkapan sekolah dan
ini murid berkenaan untuk mengetahui punca
menyebabkannya murid ini kerap tidak hadir utama murid ini tidak hadir ke sekolah.
ke sekolah. c) mengadakan sesi perjumpaan (1-1)
dengan murid tersebut untuk
memotivasikannya supaya hadir ke sekolah
tanpa gagal.

d) Menghubungi ibubapa murid untuk


mengetahui punca ketidakhadiran murid.

2) Guru Besar dan Guru Kanan HEM turut


mengadakan lawatan ke rumah murid
berkenaan dan menasihati ibubapa dan
murid yang terlibat supaya tidak ponteng
sekolah atas sebab-sebab masalah keluarga.

ULASAN GURU BESAR:

______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________

Disediakan oleh, Disemak oleh, Disahkan oleh,

_______________ ______________ _______________

(PN.M.MAHESWARI) (PN.R.UMA ) (En.G.Gopal)

Guru Kelas GPK Hem Guru Besar


Tahun :D3 UM

Bulan : FEBRUARI,APRIL,MEI,JUN

Guru Kelas : PN.M.VASANTHA MALAR

Punca Intervensi
1) Murid bernama Ovinesh merupakan murid a) Guru Kelas mengambil tindakan:
yang mempunyai masalah kesihatan dan
masalah keluarga yang menyebabkan murid ini b) mengadakan perjumpaan dengan ibu
kerap tidak hadir ke sekolah. murid berkenaan untuk mengetahui punca
utama murid ini tidak hadir ke sekolah.

c) mengadakan sesi perjumpaan (1-1)


dengan murid tersebut untuk
memotivasikannya supaya hadir ke sekolah
tanpa gagal.

d) Menghubungi ibubapa murid untuk


mengetahui punca ketidakhadiran murid. Ibu
murid ini telah datang ke sekolah untuk
berbincang bersama GPK HEM.

2) Guru Besar dan Guru Kanan HEM turut


mengadakan lawatan ke rumah murid
berkenaan dan menasihati ibubapa dan
murid yang terlibat supaya tidak ponteng
sekolah atas sebab-sebab masalah keluarga.
ULASAN GURU BESAR:

______________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________

Disediakan oleh, Disemak oleh, Disahkan oleh,

_______________ ______________ _______________

(PN.M.VASANTHA) (PN.R.UMA ) (EN.G.GOPAL)

Guru Kelas GPK Hem Guru Besar


Gambar Evidens

SESI KAUNSELING DIJALANKAN OLEH GURU KAUNSELING KEPADA SESI KAUNSELING DIJALANKAN OLEH GURU KAUNSELING KEPADA
MURID YANG TIDAK HADIR KE SEKOLAH MURID YANG TIDAK HADIR KE SEKOLAH
SESI PERBINCANGAN DENGAN IBU BAPA MURID YANG KERAP TIDAK PEMBERIAN ALATAN KELENGKAPAN SEKOLAH KEPADA MURID YANG
HADIR KE SEKOLAH. TIDAK DAPAT HADIR KE SEKOLAH DISEBABKAN TIADA KELENGKAPAN.

Lawatan ke rumah murid yang sering tidak hadir ke sekolah. Guru Besar menasihati murid-murid yang kerap tidak hadir ke sekolah.
Contoh borang yang digunakan oleh guru kelas untuk mendapatkan
maklumat ketidakhadiran murid ke sekolah.