RANCANGAN PENGAJARAN TAHUNAN PENDIDIKAN MUZIK TAHUN 5 MING GU

1

ASPEK
PERSEPSI ESTETIK 1.1 Detik -detik berkala

HASIL PEMBELAJARAN
a)memainkan detik secara konsisten sepanjang enam bar dalam meter 3 dan 4 4 4

AKTIVITI
-mengesan detik berkala pada lagu. -memainkan detik berkala dengan alat perkusi atau perkusi badan. -membuat latihanlatihan nyanyian dengan memberi tumpuan kepada teknik-teknik yang dipelajari. -membuat latihanlatihan nyanyian dengan memberi tumpuan kepada teknik-teknik yang dipelajari. -mendengar dan menyanyikan lagu dalam meter 2 , 3 , 4 4 4 4 -mendengar dan menyanyikan lagu dalam pelbagai tempo. mendengar,membu nyikan dan memainkan pic tinggi,tengah, rendah,tertinggi dan terendah. -membuat gerakan berdasarkan aras pic yang dimainkan. -menyanyikan pelbagai jenis lagu dalam meter 2 , 3 , 4 secara solo dan 4 4 4 berkumpulan

STRATEGI
-kecerdasan pelbagai

BAHAN
-alat perkusi -kibod

2

PENGALAMAN MUZIKAL 2.1 Pengetahuan teknik 2.1.1 teknik dalam nyanyian.

ARAS 2 Mengamalkan tiga teknik nyanyian dengan baik ketika menyanyi

-kecerdasan pelbagai -kontekstual

-kibod -kaset

3

PENGALAMAN MUZIKAL 2.1 Pengetahuan teknik 2.1.1 teknik dalam nyanyian.

ARAS 3 Mengamalkan lebih daripada tiga detik nyanyian dengan baik ketika menyanyi.

-kecerdasan pelbagai -kontekstual

-kibod -kaset

4

PERSEPSI ESTETIK 1.1 Irama 1.1.2 Meter 2 , 3 , 4 4 4 4 PERSEPSI ESTETIK 1.1 Irama 1.1.3 Tempo lambat,cepat, sederhana. PERSEPSI ESTETIK 1.2 Melodi 1.2.1 Pic aras pic

a)mengenal pasti jenis meter pada lagu-lagu yang diperdengarkan dengan betul. a)mengenal pasti jenis tempo pada lagu-lagu yang diperdengarkan dengan betul. a)mengenal pasti pic tinggi,rendah,tengah,tertingg i dan terendah daripada sekumpulan bunyi yang diperdengarkan dengan betul.

-kecerdasan pelbagai -BCB

-kibod -kaset

5

-kecerdasan pelbagai -BCB -kecerdasan pelbagai -BCB -konstruktivisme

-kaset -kibod

-kibod -kaset

6

7

PENGALAMAN MUZIKAL 2.2 Pengalaman muzik 2.2.1 menyanyi -kemahiran menyanyi pic,tempo,dinamik,mud

a)menyanyikan pelbagai jenis lagu dengan baik dari segi pic,tempo dan dinamik dengan bimbingan.

-kecerdasan pelbagai -konstruktivisme

-kibod -kaset

do a)menyanyikan pic do.fa.la.1.ti.2.ti.2 aplikasi teknik -memegang dan mengendali a)mengecam nilai not dan tanda rehat yang dimainkan dengan betul.d o. -kecerdasan pelbagai -BCB -kaset -kibod -carta 13 b)memainkan dram getar. dinamik dan mud.re. -memainkan alat muzik secara tidak konvensional.so.1 Irama 1. so.ti. -alat perkusi -bahan terbuan g -kecerdasan pelbagai -BCB -kibod -kaset -kecerdasan pelbagai -kibod -carta -kaset 12 PERSEPSI ESTETIK 1.lambat.mengandungi pic do -do -memadankan nilai not yang diperdengarkan dengan notasi yang dipaparkan.4 nilai not dan tanda rehat PENGALAMAN MUZIKAL 2.2 Pengalaman muzik -solfa do.8 PENGALAMAN MUZIKAL 2. so la.1 solfa do.re.ti.1.mi.mi. -menyanyikan lagu tau keratan lagu yang mengandungi pic do.so.fa.mi.do secara berpandu dengan tepat. dengan tumpuan pada pic.dram tenor dan alat perkusi lain dengan betul mengikut notasi sepanjang -kecerdasan pelbagai -alat perkusi -skor lagu .la.mi.2 Pengalaman muzik 2.ti.1 Penerokaan -pengalaman menemui meneroka pelbagai bunyi.1 Irama 1.la.re. ARAS 2 Menyanyikan pic do. 10 11 PERSEPSI ESTETIK 1.la. -membuat latihan solfa dengan pic do.la. cepat. ti.la.fa.so. PENGALAMAN MUZIKAL 2.do ARAS 2 Menyatakan perbezaan dan perubahan tempo lagu yang diperdengarkan dengan betul.alat muzik. fa.so.re. -membuat latihan solfa dengan pic do. 9 EKSPRESI KREATIF 3.1. -latihan memegang dan memainkan dram getar.d o -menyanyikan lagu atau keratan lagu yang .do dalam keratan lagu dengan tepat.fa.re.2 Permainan alat perkusi 2. a)menyusun pelbagai kesan bunyi secara kreatif menggunakan sumber bunyi yang ditetapkan.re.ti.dram tenor dan alat -kecerdasan pelbagai -BCB -konstruktivisme -kibod -carta -kaset -kecerdasan pelbagai -BCB -konstruktivisme -kibod.mi.fa. -mendengar dan menyanyikan lagu dalam pelbagai tempo. bahan improvisasi.alat improvisasi dan perkusi badan. mi.fa. do -meneroka dan menemui pelbagai kesan bunyi secara tidak konvensional daripada sumber bunyi seperti suara.tempo.re.mi.perkusi badan.3 tempo -perubahan tempo .so.

2. 15 PERSEPSI ESTETIK 1.2.perkusi badan. (rujuk HSP m/s 56) -menyanyi dan memainkan pelbagai lagu dalam meter 2 . -memainkan alat perkusi secara tidak konvensional. ostinato melodi. 17 PERSEPSI ESTETIK 1.nipis a)mengenal pasti tekstur muzik nyanyian dan muzik instrumental yang didengar dengan betul. 3 .2 Permainan alat perkusi 2.alat improvisasi dan perkusi badan.menya nyikan dan memainkan pelbagai muzik nyanyian dan instrumental secara solo dan berkumpulan. a)mengenal pasti kehadiran lapisan suara dalam muzik nyanyian dengan betul. -memberi deskripsi -kecerdasan pelbagai -konstruktivisme -BCB -alat perkusi -alat improvis asi -kecerdasan pelbagai -BCB -kibod -kaset -kecerdasan pelbagai -konstruktivisme -kibod -alat perkusi -kecerdasan pelbagai -BCB -kibod -kaset . (rujuk HSP m/s 62) -meneroka dan menemui pelbagai kesan bunyi secara tidak konvensional daripada sumber bunyi seperti suara.2 harmoni lapisan suara melodi kaunter . mendengar. 4 secara 4 4 4 solo dan berkumpulan. perkusi lain.2 Melodi 1. dron . tekanan.3 tekstur -deskripsi tekstur tebal. 16 PENGALAMAN MUZIKAL 2.2.menya nyikan dan memainkan pelbagai muzik nyanyian dan instrumental secara solo dan berkumpulan.2 memainkan alat perkusi -kemahiran bermain alat perkusi a)memainkan corak irama dengan betul dari segi detik.-memainkan dua bar.2 Melodi 1.tempo dan dinamik.bahan improvisasi ARAS 2 Menghasilkan satu gubahan kreatif daripada pelbagai kesan bunyi menggunakan sumber bunyi yang ditetapkan dengan bimbingan guru.alat muzik.1 Penerokaan -pengalaman menemui meneroka pelbagai bunyi. -memainkan alat perkusi mengiringi nyanyian atau muzik instrumental. mendengar. 14 EKSPRESI KREATIF 3.

D.2 Permainan alat perkusi 2.G..tempo. -membaca dan memainkan corak irama dan ostinato. tiupan.2 Improvisasi -pengalaman kreatif mengimprovisasi corak irama.D ARAS 2 -memainkan Menandakan dinamik dengan dinamik dengan betul pada skor lagu seperti alat perkusi dan yang diperdengarkan. -memainkan not-not -latihan penjarian berkaitan dengan penjarian tanpa dan dengan yang betul. F#. -mendengar lagu dan menulis lambang dinamik pada lirik dan skor lagu yang mudah secara berpandu.3 Ekspresi 1. 22 PERSEPSI ESTETIK 1.1 lambang not muzik dan tanda rehat -kedudukan not pada baluk a)membanding beza konsep muzik dengan betul bagi dua buah lagu yang diperdengarkan tekstur lagu yang didengar.1 Nyanyian -memberi respon warna ton. tekstur. menggunakan alat perkusi.2 bermain rekoder secara muzikal -kemahiran bermain dan membaca notasi. 21 PENGALAMAN MUZIKAL 2.18 PENGHARGAAN ESTETIK 4.3.C .Bb. PENGALAMAN MUZIKAL 2.4 Sistem notasi 1. -konstruktivisme -alat perkusi -kibod -carta 20 ARAS 3 Membaca notasi muzik dengan betul menggunakan alat muzik. -kecerdasan pelbagai -BCB -kaset -kibod -carta 19 b)memainkan corak irama sepanjang dua bar dengan betul mengikut notasi. a)mengimprovisasi corak -membalas corak irama sepanjang dua bar irama yang diberi yang betul dari segi nilai not dengan dan meter. -kecerdasan pelbagai -BCB -kibod -carta -skor lagu -kecerdasan pelbagai -BCB -rekoder -kibod -kecerdasan pelbagai -BCB -rekoder -alat perkusi -kecerdasan pelbagai -BCB -alat perkusi -kibod .1 dinamik -lembut.E. -membaca notasi not C. -membaca notasi.4.B.2. -latihan meniup dengan tumpuan kepada teknik pernafasan dan penglidahan. < > 23 EKSPRESI KREATIF 3.F.kuat.2 memainkan alat perkusi -kemahiran bermain sambil membaca notasi. -membaca dan menulis notasi muzik. -kecerdasan pelbagai.bentuk.3.menyanyi dan memainkan melodi mudah.2 Permainan alat perkusi 2. PERSEPSI ESTETIK 1.A.mud. rekoder. -menyatakan ciriciri bentuk lagu yang didengar. -mengecam lagu AB dan ABA.

-memainkan rekoder untuk mengiringi nyanyian atau muzik instrumental. a)menyatakan jenis mud empat buah lagu yang diperdengarkan dengan betul.2 Permainan alat perkusi c)memainkan rekoder bagi mengiringi nyanyian atau muzik instrumental b)memainkan lagu sepanjang lapan bar yang pelbagai corak irama dalam pelbagai meter dengan betul. -membaca dan memainkan pelbagai jenis lagu dalam meter 2 . -membuat lakuan kreatif bagi menunjukkan mud dalam lagu yang didengar. -menggabungkan permainan kaunter melodi dengan melodi.tenang. -latihan memainkan kaunter melodi frasa demi frasa.sedih.2 Mud riang.Masteri -BCB -rekoder -kibod 27 PERSEPSI ESTETIK 1.Masteri -BCB -rekoder -kibod 26 PENGALAMAN MUZIKAL 2. -kecerdasan pelbagai -BCB -kaset -kibod lembara n kerja 28 PENGALAMAN MUZIKAL 2.3.2 Permainan alat perkusi c)memainkan rekoder bagi mengiringi nyanyian atau muzik instrumental ARAS 2 Memainkan lagu sepanjang lapan bar yang pelbagai corak irama dalam pelbagai meter dengan lancar dan betul. -latihan memainkan kaunter melodi frasa demi frasa. -menggabungkan permainan kaunter melodi dengan -kecerdasan pelbagai -P. -mendengar dan menyanyikan pelbagai jenis lagu.ce mas.bersemangat. -kecerdasan pelbagai -P.24 PENGALAMAN MUZIKAL 2.2 bermain rekoder secara muzikal c)memainkan rekoder bagi mengiringi nyanyian atau ARAS 2 Mengiringi lagu dengan kaunter melodi yang pendek dengan lancar dan betul mengikut skor. 3 . 4 4 4 4 secara solo atau berkumpulan.2 Permainan alat perkusi 2. 3 .2 Permainan alat perkusi c)memainkan rekoder bagi mengiringi nyanyian atau muzik instrumental c)mengiringi lagu dengan kaunter melodi yang pendek dengan betul mengikut skor dengan bimbingan guru. -membaca dan memainkan pelbagai jenis lagu dalam meter 2 .dimainkan.3. -kecerdasan pelbagai -BCB -konstruktivisme -kibod -rekoder -skor lagu . -memainkan lagu atau keratan lagu mengikut skor.3 Ekspresi 1. -kecerdasan pelbagai -P. 4 4 4 4 secara solo atau berkumpulan.Masteri -BCB -rekoder -kibod 25 PENGALAMAN MUZIKAL 2.dinyanyik an. takut.

2.menya dengan betul berdasarkan nyikan dan empat buah lagu yang memainkan lagudiperdengarkan.4 bentuk -struktur AB . 4 4 4 secara solo dan berkumpulan.2 Melodi -1.muzik instrumental 29 EKSPRESI KREATIF 3.mi.Waltz.4 bentuk frasa 32 PENGALAMAN MUZIKAL 2.so.2 Improvisasi -pengalaman kreatif mengimprovisasi melodi.betul dan 4 berekspresi. ABA la. -nyanyian solfa mengikut urutan kodaly la.re. dengan betul. dengan lancar. ARAS 2 Mengecam jenis struktur lagu mendengar. Inang dan Zapin. -menandakan seksyen-seksyen -kecerdasan pelbagai -BCB -kaset -kibod -kecerdasan pelbagai -BCB -kibod -rekoder -kecerdasan pelbagai -BCB -konstruktivisme -kibod -rekoder -skor lagu -kecerdasan pelbagai -BCB -- -kaset -kibod -keratan lagu . -memainkan rekoder untuk mengiringi nyanyian atau muzik instrumental. a)mengimprovisasi satu melodi yang muzikal menggunakan pic yang ditetapkan dengan bimbingan guru.Masri.5 Corak irama -rentak zapin 31 PERSEPSI ESTETIK 1. -membanding beza seksyen-seksyen dalam lagu.2 Melodi 1.do a)mengecam lagu berentak -mendengar dan zapin daripada sekumpulan menyanyikan lagulagu yang didengar dengan lagu berentak betul. melodi.2 Permainan alat perkusi c)memainkan rekoder bagi mengiringi nyanyian atau muzik instrumental 33 PERSEPSI ESTETIK 1. -memainkan lagu atau keratan lagu mengikut skor. -memainkan rekoder mengikut frasa (rujuk HSP m/s 57) ARAS 3 -membaca dan Memainkan lagu melebihi memainkan lapan bar yang pelbagai corak pelbagai jenis lagu irama dalam pelbagai meter dalam meter 2 . 3 .2. ARAS 2 -mendengar dan Membanding beza frasa-frasa menyanyikan dalam lagu yang didengar pelbagai jenis lagu. Mac. lagu berbentuk AB dan ABA.re -kecerdasan pelbagai -BCB -kibod -carta 30 PERSEPSI ESTETIK 1.mi.so.1.mi la.so.

4. PENGHARGAAN ESTETIK ARAS 2 -fungsi lagu seperti 4. suara serta bunyi dengan secara koordinasi.5 corak irama irama ostinato yang but dan memainkan -ostinato irama didengari dengan betul. -menyediakan folio tentang aktiviti muzik masyarakat Malaysia (rujuk HSP m/s 69) PERSEPSI ESTETIK ARAS 2 1. -etika persembahan muzik nyanyian dan -memainkan alat instrumental dengan muzik dengan bimbingan guru pelbagai jenis lagu secara berkumpulan.menyali 1. dan tanda isyarat. pantas -memainkan -kecerdasan pelbagai -BCB -kontekstual -konstruktivisme -kaset -VCD -carta -gambar -kecerdasan pelbagai -BCB -kaset -kibod -alat perkusi -kecerdasan pelbagai -BCB -konstruktivisme -kaset -kibod -rekoder -alat perkusi -kecerdasan pelbagai -konstruktivisme -BCB -kibod -skor lagu lembara n kerja -kecerdasan pelbagai -BCB -konstruktivisme -kibod -rekoder -skor lagu .1.klef maksud istilah. Malaysia muzik dan konsep muzik upacara.andante.4 Sistem notasi b)mengecam semua pic pada menulis notasi 1.2 tanda isyarat dan dan istilah dalam skor muzik n.4 Sistem notasi Mengenal pasti tanda isyarat mengecam. PERSEPSI ESTETIK ARAS 3 -membaca dan 1. masyarakat Malaysia.4 Kriteria persembahan keseimbangan dan koordinasi pelbagai jenis lagu -kesepaduan.balu -menyatakan k.fermata/pause.allegro.menye 1. -meneliti fungsi dengan betul bagi dua buah -membuat refleksi lagu masyarakat Malaysia tentang muzik yang diperdengarkan. egato -menyebut istilah staccato.membuat latihan istilah dengan betul.4.1 lambang not muzik baluk dengan betul dan muzik pada baluk.kaitan. trebel -memadankan istilah dengan maksud yang diberi.keseimbangan.l tanda isyarat. pelbagai ostinato irama -memainkan ostinato irama dengan alat perkusi.garis tamat.34 35 36 37 38 dalam lagu.garis bar.tarian.frasa. PENGALAMAN MUZIKAL a)mengawal kesepaduan.forte. menulis tandapiano. -menyanyikan 2. PERSEPSI ESTETIK ARAS 2 1.3 Muzik masyarakat Membanding beza fungsi perayaan.tanda yang diberi kromat. baik semasa persembahan berkumpulan.1 Irama Mengajuk semula corak mendengar.

-menganalisis skor dengan memberi fokus kepadabilangan bar .klef trebel ARAS 3 Menganalisis skor muzik dengan betul secara berpandu. rekoder mengikut skor yang disediakan. tanda isyarat.allegro.4 Sistem notasi 1.garis tamat. ARAS 2 Membina dua ostinato irama untuk mengiringi dua buah lagu yang berlainan meter dan tempo menggunakan nilai not dan tanda rehat yang ditetapkan.fermata/pause.andante.2 tanda isyarat dan istilah piano. jenis not .4. -kecerdasan pelbagai -BCB -konstruktivisme -kibod -carta -skor lagu -kecerdasan pelbagai -BCB -alat perkusi -kibod .kaitan. 40 EKSPRESI KREATIF 3. -menyebut istilah yang diberi -menyatakan maksud istilah.garis bar.balu k.-kedudukan not pada baluk.tempo .frasa . 39 PERSEPSI ESTETIK 1. -memainkan ostinato irama dengan alat perkusi untuk mengiringi lagu.tanda kromat.forte. -memadankan istilah dengan maksud yang diberi.3 Reka cipta -pengalaman kreatif mereka cipta ostinato irama.l egato staccato. dinamik .frasa.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful