Anda di halaman 1dari 21

NOTA PENGAJIAN AKHLAK • ‫إنما بعثت ألتمم مكارم األخالق‬

Bahwasanya aku bangkitkan(utus)


adalah untuk menyempurnakan
TOPIK 1: Konsep Akhlak Dalam Islam keluhuran akhlak.”
Riwayat Tirmizi
1.1 DEFINISI • ‫أكمل المؤمنين إيمانا أحسنهم خلقا‬
1. Berasal daripada perkataan (al- “Orang mukmin yang paling sempurna
akhlaku) iaitu kata jama’ daripada imannya adalah orang mukmin yang
perkataan (al-khuluqu) paling baik akhlaknya.
a. Maksud tabiat, kelakuan,
perangai, tingkahlaku, adat
kebiasaan, malah ia juga 1.3 PEMBAHAGIAN AKHLAK
bererti agama itu sendiri. DALAM ISLAM

2. Istilah

Ibn Miskawaih Akhlak Terhadap Allah


 Keadaan jiwa yang mendorong ke
• Mengakui dan mempercayai Allah
arah melakukan perbuatan tanpa
Taala
pemikiran dan penelitian. • Beribadah kerana Allah Taala
Imam Ghazali • Sentiasa mengabdikan diri sebagai
hamba Allah
 Keadaan yang tertanam di dalam • Menyakini akan zat,sifat dan
jiwa yang menghasilkan nama2 Allah
perbuatan-perbuatan dengan • Amar Makruf dan Nahi munkar
senang tanpa memerlukan
pemikiran dan penelitian.
Contoh,apabila perbuatan yang
terkeluar itu baik dan terpuji Akhlak Sesama Makhluk
menurut syara' dan aqal,
perbuatan itu dinamakan akhlak • Ibu bapa
yang mulia.    • Insan yang wajib ditaati
setelah Allah dan Rasul.
• Redha Allah terletak
1.2 SUMBER kepada redha ibu bapa.
• Guru
• Insan yang mendidik insan
ALQURAN secara formal dan informal.
• Ibu bapa di sekolah dan
Al Qalam: 4 wajib dihormati.
• Rakan
• “Dan sesungguhnya kamu • Insan yang membentuk
(Muhammad) benar-benar sosial yang sihat.
berbudi pekerti (akhlak) yang • Melatih untuk nilai saling
Agung.” membantu dan pelbagai
nilai murni yang lain.
HADIS
Riwayat Baihaqi

1
Akhlak Sesama Diri Sendiri  ( Al-Qasas : 77 )

- Al-Ikhlas; qasadkan kata-kata,  Nikmat yg dikurniakan di Bumi


amal usaha, jihad dan
Firman Allah SWT :
pengorbanan kerana Allah, kerana
wajhullah, kerana mengharapkan Dia lah yang menjadikan bumi ini untuk
keredaan Allah, tanpa harapkan kamu sebagai hamparan, dan langit (serta
suatu faedah, nama, gelaran, segala isinya) sebagai bangunan (yang
pangkat, kedudukan, sanjungan, dibina dengan kukuhnya); dan
penghormatan, ketinggian dan diturunkanNya air hujan dari langit, lalu
kemuliaan lahiriah. dikeluarkanNya dengan air itu berjenis-
jenis buah-buahan yang menjadi rezeki
- Al-Sidiq: asas kemuliaan,
bagi kamu; maka janganlah kamu
lambang ketinggian, tanda
mengadakan bagi Allah, sebarang sekutu,
kesempurnaan, gambaran tingkah
padahal kamu semua mengetahui
perlakuan yang bersih dan suci.
(bahawa Allah ialah Tuhan Yang Maha
- Amanah: Sifat yang mesti Esa).
dipunyai oleh setiap orang dalam
( Al-Baqarah : 22)
menghadapi perjuangan hidup
demi untuk mencapai matlamat
yang diharapkan dan cita-cita yang
diazamkan  Balasan bagi orang yg berbuat
kerosakan
Contoh lain: Sabar, adil
Firman Allah SWT:

Orang-orang yang merosak janji Allah


setelah diikrarkan dengan teguh dan
memutuskan apa-apa yang Allah
Akhlak Terhadap Persekitaran perintahkan supaya dihubungkan dan
mengadakan ker0sakan di bumi, orang-
 Larangan Berbuat Kerosakan di
Bumi orang itulah yang memperoleh kutukan
dan bagi mereka tempat kediaman yang
Firman Allah SWT : buruk (Jahannam).

“Dan tuntutlah dengan harta kekayaan ( Surah Ar-Ra’du : 25 )


yang telah dikurniakan Allah kepadamu
akan pahala dan kebahagiaan hari akhirat
dan janganlah engkau melupakan
 Perintah utk tdk berbuat
bahagianmu (keperluan dan bekalanmu)
kerosakan
dari dunia; dan berbuat baiklah (kepada
hamba-hamba Allah) sebagaimana Allah Firman Allah SWT:
berbuat baik kepadamu (dengan
pemberian nikmatNya yang melimpah- Dan janganlah kamu merugikan manusia
limpah); dan janganlah engkau melakukan pada hak-haknya dan janganlah kamu
kerosakan di muka bumi; sesungguhnya bermaharajalela di muka bumi dengan
Allah tidak suka kepada orang-orang yang membuat kerosakan
berbuat kerosakan “.
( Surah As-Syu’ara : 183)

2
-Faktor membelakangkan akhlak jugalah
yang menyebabkan sesuatu umat tersebut
tidak mencapai ketamadunan yang
sebenarnya. Contohnya tamadun barat
1.4 KEPENTINGAN AKHLAK yang berasaskan oleh ideologi kapitalis
dan lain-lain, jatuh satu persatu kerana
KEPENTINGAN AKHLAK membelakangkan nilai-nilai akhlak.
Akhlak Mencorak Tingkah Laku Akhlak Pemangkin Perubahan
-Akhlak memainkan peranan yang penting
dalam mencorakkan tingkah laku dan - Individu menjadi lebih baik dalam
kehidupan seseorang. mentaati arahan Allah (berakhlak mulia)
-Setiap tingkah laku yang lahir daripada
manusia sebenarnya adalah cernaan -Aspek keluhuran akhlak dan kerohanian
daripada apa yang tersemat di dalam perlulah diambil berat serta diberi fokus
dirinya. yang utama dalam melakukan setiap
-Sebagaimana menurut Al-Ghazali : agenda perubahan kepada masyarakat.
"Setiap yang ada di dalam hati akan
-Ini kerana krisis yang dihadapi oleh dunia
menzahirkan kesannya pada anggota
adalah merupakan krisis kejiwaan dan
badan sehinggalah setiap pergerakkannya
kerohanian sebelum ianya menjadi krisis
adalah berlandaskan kepadanya".
ekonomi  dan politik.
Akhlak Mempengaruhi Pertimbangan

- Akhlak yang sebati dalam diri manusia Akhlak Membawa Kebaikan Menyeluruh
akan mempengaruhi dirinya
-Islam telah mengajarkan akhlak yang
dalam menilai sesuatu perbuatan.
luhur yang menjamin kebaikan dan
Akhlak Mencerminkan Keimanan kebahagiaan bagi individu mahupun
- Akhlak adalah cermin keimanan masyarakat pada setiap waktu dan 
seseorang Muslim. keadaan. 

-Iman yang sempurna akan menghasilkan -Akhlak Islam menjamin kebaikan untuk


akhlak yang mulia. seluruh umat manusia. Mudah untuk
dilakukan dan tidak memberatkan bagi
-Sabda Rasulullah S.A.W  :                 yang melakukannya. Islam telah
"Di kalangan mu'minin yang paling mengajarkan akhlak yang mulia, sehingga
sempurna imannya ialah yang terbaik dapat dirasakan sesuai dengan jiwa
akhlaknya”. manusia dan dapat diterima akal yang
waras.

Akhlak Sebagai Simbol Tamadun


Manusia.
- Tamadun sesuatu umat bergantung TOPIK 2 : PERBANDINGAN
kepada penghayatannya dan kemurnian ANTARA AKHLAK DAN MORAL
sumber peradabannya.        

 -Akhlak adalah sebagai mercu tanda,


berjaya atau tidaknya sesuatu umat dalam 2.1 KONSEP AKHLAK DAN MORAL
melakukan proses kemajuan dan
pembangunan.

-Tanpa akhlak nescaya manusia akan


berada di lembah kehinaan biarpun
AKHLAK vs MORAL
kejayaan material yang dicapai sangat
menakjubkan. AKHLAK ASPEK MORAL

3
kepada sifat kepada
Tingkah laku SUMBER Tingkah yang tertanam tingkah
manusia laku dalam jiwa laku yang
yang bersumb manusia yang sesuai
erkan kepada yang mendorong dengan
asas wahyu bersumbe seseorang tatasusila
(Al-Quran) rkan oleh untuk atau
atau syarak. etika melakukan peraturan
sama ada perbuatan masyarak
baik atau tanpa at
jahat. memerlukan setempat
pemikiran dan di mana
Satu sistem SISTEM Satu sistem pertimbangan. masyarak
yang menilai PENILAIA yang at
tindakan zahir N menilai bertindak
dan batin tindakan sebagai
manusia. zahir penentu. 
manusia
sahaja.

Merangkumi RANGKU Merangkum TOPIK 3 : HUBUNGAN AKHLAK


pemikiran, MAN i pemikiran,
DENGAN KEHIDUPAN SEHARIAN
perasaan dan HUBUNG perasaan
niat di hati AN dan niat di
manusia dalam hati
hubungan manusia
manusia dalam
 HUBUNGAN AKHLAK DENGAN
dengan Allah, hubungan AKIDAH
manusia manusia
dengan dengan 1. Beriman kpd Allah
manusia dan manusia 2. Sentiasa bertaubat dgn Allah
manusia sahaja. 3. Redha dgn Qada Qadar
dengan
4. Beribadah dan mengabdi diri
makhluk lain.
(amar makruf nahi mungkar)
5. Sentiasa mencari redha dan
Nilai-nilai akhlak PENENTU Nilai-nilai keberkatan drpd Allah
ditentukan AN NILAI moral 6. Mempunyai akidah sejahtera
oleh Allah ditentukan
SWT melalui oleh DALIL BERKAITAN :
al-Quran dan manusia.
tunjuk ajar “ Mereka beriman kepada Allah dan hari
oleh akhirat dan menyuruh berbuat perkara
Rasulullah kebaikan dan melarang daripada perkara
SAW. mungkar dan mereka pula bersegera pada
mengerjakan berbagai kebaikan dan
mereka itu adalah daripada orang-orang
Bersifat SIFAT Bersifat
mutlak, relatif, yang soleh.” (Surah al-Imran: 114)
sempurna dan subjektif
tetap. dan
sementara
Maka barangsiapa yang mengharapkan
.
perjumpaan dengan Tuhannya hendaklah
Merujuk DEFINISI Merujuk dia beramal shalih dan tidak

4
mempersekutukan sesuatu apapun mungkar dan mereka pula bersegera pada
dengan-Nya dalam beribadah kepada- mengerjakan berbagai kebaikan dan
Nya.” (QS. Al Kahfi: 110) mereka itu adalah daripada orang-orang
yang soleh.” (Surah al-Imran: 114)

Sungguh telah diwahyukan kepadamu dan


kepada orang-orang sebelummu:  HUBUNGAN AKHLAK DENGAN
Sungguh, apabila kamu berbuat syirik PENDIDIKAN
pasti akan terhapus seluruh amalmu dan
kamu benar-benar akan termasuk 1. Ilmu yang dituntut diberkati Allah
golongan orang-orang yang merugi.” (QS. 2. Ilmu bermanfaat untuk diri,
Az Zumar: 65 masyarakat dan agama
3. Dipermudahkan segala urusan
4. Berjaya dunia akhirat

 HUBUNGAN AKHLAK DENGAN


IBADAH DALIL BERKAITAN :

1. Menanam elemen khusyuk ke “Tidak patut bagi laki-laki mukmin dan


dalam ibadah bagi perempuan, apabila Allah dan
2. Meningkatkan kualiti ibadah rasulNya telah menetapkan sesuatu
3. Mendidik nafsu ketetapan akan ada bagi mereka pilihan
4. Ibadah diterima di sisi Allah tentang urusan mereka dan barang siapa
yang menderhakai Allah dan rasulNya
DALIL BERKAITAN :
maka sesungguhnya dia telah sesat, sesat
Riwayat Ibn Majah Rasulullah s.a.w. yang nyata" (Surah al-Ahzab: 36)
bersabda yang bermaksud: “Akhlak yang
buruk itu merosakkan amal kebajikan
seperti cuka yang merosakkan madu dan *Maaf segala kekurangan,
seperti api yang membakar kayu bakar”.
* chaiyok2 exam nanti
Firman Allah taala : “Sesungguhnya
orang-orang yang beriman kepada Allah *semoga zia safiqah zamree dpt
dan rasulnya kemudian mereka tidak jawab exam exam dgn baik, Amin
meragu- ragukan”.
* semoga zia safiqah kawin
cepat2 ya allah amin

“Barang siapa mengerjakan kebaikan


seberat zarah pun, nescaya akan
~ sekiang, twime kwasih ~
diperlihatkannya dan barang siapa yang
mengerjakan kejahatan seberat zarah
pun, nescaya akan diperlihatkannya.”
(Surah al-Zalzalah:7-8) TOPIK 4 : AKHLAK RASULULLAH
SEBAGAI PEMIMPIN DAN QUDWAH
HASANAH
“ Mereka beriman kepada Allah dan hari
akhirat dan menyuruh berbuat perkara
kebaikan dan melarang daripada perkara

5
4.2 QUDWAH HASANAH -Nabi Muhammad SAW diberi gelaran Al-
RASULULLAH SAW DLM KHIDUPN Amin yang bermaksud 'boleh dipercayai‘
BDSRKN kerana apa pun yang baginda ucapkan,
SIDDIQ,AMANAH,TABLIGH & dipercayai dan diyakini penduduk kerana
FATONAH. baginda terkenal sebagai seorang yang
tidak pernah berdusta
*Konsep Qudwatul Hasanah
-Ketika Nabi Muhammad SAW ditawarkan
- ialah contoh teladan yang baik iaitu kerajaan, harta dan wanita oleh kaum
sesuatu yang boleh dicontohi orang lain. Quraisy agar baginda meninggalkan tugas
menyebarkan agama Islam, Baginda
- Qudwah ialah keadaan yang boleh diikuti
menjawab:
oleh orang lain samada baik atau buruk.
Manakala, Hasanah ialah contoh yang 'Demi Allah wahai pak cik, seandainya
baik dan sunnah yang bagus (Muhammad mereka dapat meletakkan matahari di
Hajir, 2012). tangan kanan ku dan bulan di tangan kiri
ku agar aku meninggalkan tugas suci ku,
- Firman Allah dalam Surah Al-Ahzab ayat
maka aku tidak akan meninggalkannya
21, yang bermaksud : Demi
sampai Allah memenangkan (Islam) atau
sesungguhnya, adalah bagi kamu pada
aku hancur kerananya".
diri Rasulullah itu contoh ikutan yang baik,
iaitu bagi orang yang sentiasa - Firman Allah dalam Surah Al-Araf ayat
mengharapkan (keredaan) Allah dan 68 yang bermaksud : (Tugasku)
(balasan baik) hari akhirat, serta dia pula menyampaikan kepada kamu akan
menyebut dan mengingati Allah banyak- perintah-perintah (yang diutuskan oleh)
banyak (dalam masa susah dan senang). Tuhanku dan aku adalah pemberi nasihat
yang amanah, bagi kamu.

*1) SIDDIQ
*3) TABLIGH
- Sifat benar iaitu tidak ada sepatah pun
perkataannya yang mengandungi - Iaitu Sifat menyampaikan
kebatilan, dalam apa sahaja keadaan dan
suasana. - Firman Allah dalam Surah Al-Maidah
ayat 67 yang bermaksud : Wahai Rasul
- Rasulullah bukan sahaja benar dari segi Allah! Sampaikanlah apa yang telah
perkataan namun juga perbuatan. diturunkan kepadamu dari Tuhanmu dan
jika engkau tidak melakukannya (dengan
- Firman Allah dalam Surah An-Najm, ayat
menyampaikan semuanya), maka
4 yg bermaksud : Segala yang
bermakna tiadalah engkau menyampaikan
diperkatakannya itu (samada Al-Quran
perutusanNya dan Allah jualah akan
atau hadis) tidak lain hanyalah wahyu
memeliharamu dari (kejahatan) manusia.
yang diwahyukan kepadanya.
Sesungguhnya Allah tidak memberi
hidayat petunjuk kepada kaum yang kafir.

*2) AMANAH - Firman Allah dalam Surah Al-Imran ayat


104 yang bermaksud : Dan hendaklah ada
-Iaitu boleh dipercayai. di antara kamu satu puak yang menyeru
(berdakwah) kepada kebajikan

6
(mengembangkan Islam) dan menyuruh - Firman Allah dalam Surah An-Nahl ,ayat
berbuat segala perkara yang baik, serta 125 yang bermaksud : Serulah ke jalan
melarang daripada segala yang salah Tuhanmu (wahai Muhammad) dengan
(buruk dan keji) dan mereka yang bersifat hikmat kebijaksanaan dan nasihat
demikian ialah orang-orang yang berjaya. pengajaran yang baik dan berbahaslah
dengan mereka (yang engkau serukan itu)
dengan cara yang lebih baik;
sesungguhnya Tuhanmu Dialah jua yang
*4) FATONAH
lebih mengetahui akan orang yang sesat
- Iaitu bijaksana. dari jalanNya dan Dialah jua yang lebih
mengetahui akan orang-orang yang
- Cara berdakwah rasulullah yang mendapat hidayat petunjuk.
berkesan adalah tidak mendedahkan
keaiban seseorang dan berdakwah
dengan cara lemah lembut dan penuh
4.3 KAEDAH PEMBENTUKAN
hikmah
AKHLAK OLEH RASULULLAH SAW
- Betapa ramai orang kafir yang memusuhi
1) DIALOG DAN SOAL JAWAB
Nabi S.A.W. tetapi akhirnya memeluk
Islam kerana melihat ketinggian akhlak -beri sahabat peluang dan masa utk
dan peribadai baginda. bertanya

- Baginda SAW mampu berdebat dengan -mengajak bukan memaksa


orang kafir dengan sebaik-baiknya supaya
mereka dapat memahami firman-firman
Allah SWT.

- Baginda mampu mengatur umatnya


2) PENGULANGAN
sehingga berjaya mentransformasikan
bangsa Arab jahiliah yang asalnya bodoh, -mengulang bagi sesuatu perkara yang
kasar/bengis, berpecah-belah serta penting
sentiasa berperang antara suku, menjadi
satu bangsa yang berbudaya dan -cth : Muadz bertanya kepada nabi. ‘Ya
berpengetahuan. Itu semua memerlukan Nabi, beritahu aku suatu amalan yang
kebijaksanaan yang luar biasa. menyebabkan aku masuk syurga. Aku
tidak akan bertanya selain ini’.
- Cth : peristiwa perselisihan antara
kelompok kabilah di Mekah, setiap Nabi pun bersabda:’Sungguh kamu telah
kelompok memaksakan kehendak untuk bertanya tentang suatu yang agung.
meletakkan al-Hajar al-Aswad (batu hitam) Sungguh kamu telah bertanya tentang
di atas Ka’bah, lalu Rasulullah saw. suatu yang agung. Sungguh kamu telah
menengahinya dengan cara semua bertanya tentang suatu yang agung.
kelompok yang bersengketa agar Kemudian baginda menjawab dan
memegang hujung dari kain itu. mengulang tiga kali, sesungguhnya hal itu
Kemudian, Nabi meletakkan batu itu di akan mudah bagi orang-orang yang
tengahnya, dan mereka semua dikehendaki Allah’.
mengangkat hingga sampai di atas
Ka’bah.
3) PERUMPAMAAN

7
-menggunakan perumpamaan utk - Baginda tidak mengarahkan sesuatu
mnjelaskan sesuatu perkara melainkan setelah Baginda
melakukannya terlebih dahulu kemudian
-Melalui perumpamaan nabi mengajak barulah diikuti oleh para sahabat
agar kita berfikir dan menggunakan akal berdasarkan apa yang mereka lihat.
kita.
- Nabi tidak menghukum sahabat atau
- Mengajak untuk memberi peringatan dan muridnya
kabar gembira kepada umatnya
- Mendengar atau menyaksikan trlbih
- Sesuatu perkara yang sukar dhulu perbuatan yang tidak senang
digambarkan oleh akal perlu disampaikan
secara kreatif agar mampu diterjemah - Agar sahabat berfikir patut atau tidak,
dengan mudah oleh pendengar perlu atau tidak sesuatu prkara itu
dilakukan
- Perumpamaan dan kiasan digunakan
apabila sesuatu perkara yang ingin
disampaikan agak samar dan hukumnya
sukar untuk diketahui. 6) BERSIKAP TEGAS JIKA PERLU

- Nabi SAW menjadi marah apabila


-cth : Daripada Abu Hurairah ra katanya: 
terdapat sahabat yang bertanya dan
Rasulullah saw bersabda:"Apa pendapat berbicara mengenai perkara yang tidak
kamu sekiranya terdapat sebatang sungai sepatutnya diperbincangkan.
di hadapan pintu rumah salah seorang
-cth : Daripada `Amru bin Syu`aib
dari kamu dan dia mandi di dalamnya
daripada ayahnya; Rasulullah keluar
setiap hari sebanyak lima kali.Apakah
menemui para sahabat Baginda yang
masih lagi terdapat kotoran pada
sedang bertengkar tentang masalah al-
badannya? Para sahabat menjawab :
Qadar (ketentuan Allah keatas hamba
Sudah pasti tidak terdapat sedikit pun
sejak azali) lalu wajah baginda menjadi
kotoran padanya.Lalu baginda bersabda :
sangat merah seperti kemerahan biji
“Begitulah perumpamaanya dengan solat
delima lantaran terlalu murka.
lima waktu.Allah menghapuskan segala
kesalahan mereka dengannya."
Lantas baginda bersabda; “Apakah untuk
(Diriwayatkan oleh Imam al-Bukhari,
ini kalian disuruh? Atau apakah kerana
Muslim dan selainnya)
perkara ini kalian diciptakan? Kalian
mencampuradukkan sebahagian al-Quran
kepada sebahagian yang lain, justeru
4) PENCERITAAN TENTANG kerana perkara inilah umat-umat terdahulu
UMAT-UMAT TERDAHULU sebelum kalian menjadi binasa.” (Riwayat
Imam Ibnu Majah)
- dapat mengambil motivasi dan iktibar

- Satu pertiga ayat-ayat yang terkandung


dalam al-Quran merupakan sejarah

5) SURI TELADAN

8
secara menyeluruh kerana ia akan
menjadi gejala sosial yang sukar
dirawat.
- Menyebabkan nyawa pengguna
jalanraya lain berada dalam
keadaan yang membimbangkan.
- Merempit merupakan istilah
kepada penunggang motosikal
yang terlibat dengan
perlumbaan haram
- Biasanya mereka menggunakan
motosikal atau skuter
- Ada yang terbaru merempit
menggunakan basikal
- Berita Harian 22 Okt 2017:
Pelajar SPM ditahan merempit.
Melalui berita ini, bukan shj lelaki
malah pelajar permpuan turut
ditahan
- Mereka dah dikaitkan dengan
TOPIK 5 : ISU-ISU SEMASA
aktiviti lain seperti rompak
KERUNTUHAN AKHLAK REMAJA
berkumpulan, pergaduhan dan
5.1 ISU-ISU SEMASA KERUNTUHAN kecurian.
AKHLAK REMAJA - Kecurian: mak ayah xbg duit.
Dorang nak lepak makan isi
a) MEREMPIT minyak perlu duit. Ambil jalan
- Gejala ‘mat rempit’ bukanlah mudah, dengan mencuri.
merupakan satu gejala yang baru. - Pergaduhan: mungkin ada
Malah, gejala sebegini telah lama kelompok tertentu mat rempit ni.
wujud dan kedengaran hangat Taksub dan mempertahankan
diperkatakan di dalam media kelompok masing2. Bila berlaku
elektronik mahupun media cetak. salah faham, mula bergaduh
- Gejala merempit yang semakin - Rompak berkumpulan: keinginan
menular dan menjadi-jadi dalam melakukan sesuatu yang lebih
kalangan remaja serta sikap mencabar. Rasa seronok apabila
remaja yang semakin mengganas dilakukan secara berkumpulan.
telah membuatkan panggilan ‘mat Terikut-ikut rakan yang lain.
rempit’ tidak lagi digunakan.
Sebaliknya, kini panggilan tersebut b) MEMBUANG ANAK
telah ditukarkan kepada panggilan ‫ َف ۢ َها‬n‫ دَ هُمۡ َس‬n‫و ْا أَ ۡو ٰ َل‬nٓ nُ‫ِين َق َتل‬
َ ‫ َر ٱلَّذ‬n‫َق ۡد َخ ِس‬ -
‘samseng jalanan’.
- Trend menunjukkan aksi ‫ِب َغ ۡي ِر عِ ۡل ٖم‬
menunggang motosikal di jalan
raya dengan pelbagai bentuk - Sesungguhnya rugilah orang yang
gaya oleh remaja dan belia membunuh anak-anak mereka
khususnya sehingga karena kebodohan tanpa ilmu, dan
mendatangkan kecelakaan perlu mereka mengharamkan apa yang
dikawal dan dihapuskan segera Allah telah rezekikan kepada

9
mereka dengan semata-mata kebanyakan remaja skrg mmg
mengada-adakan terhadap Allah. terdedah dgn perbuatan berzina.
Sesungguhnya mereka telah sesat (tgk punca2).
dan tidaklah mereka mendapat - HURAI LAGI: dari berzina ramai
petunjuk. (Surah al an’am : 140) remaja sekarang buang anak. Dah
- Peringatan Allah untuk para berzina, keluarga malu, si lelaki
pembuang anak-anak mereka, xmau bertanggungjawab, takut
yang membunuh anak2 mereka keluarga tahu, kewangan xkukuh,
hanya karena tidak dapat belum bersedia jadi ibu.
memberi makan dan segala - BH 17 april 2018: kes buang bayi
keperluan hidupnya. di Tawau. (stesen bas).
- SERTA Peringatan ini ditujukan
kepada wanita yang berperilaku
berzina kemudian hamil yang c) SEKS LUAR NIKAH
akhirnya membuang anak2 - Lebih kurang dengan buang anak,
mereka setelah melahirkan. tp specifically pada seks luar nikah
Mereka para pelaku zina, bukan la (hubungan)
shj xmnyesal berzina, bahkan telah - Setiap manusia mempunyai
menyebabkan insan lain terkapai2 keinginan seks kerana ia adalah
- dalam ayat ni, Allah tu memberi fitrah manusia. Bagi remaja
rezeki anak, percaya dengan keinginan ini berlaku akibat
rezeki Allah. Dimurkai Allah, perubahan hormon ketika alam
berlaku zalim terhadap darah remaja.
daging sendiri. - Seks luar nikah adalah seks diluar
- HADIS LAIN: Hadis riwayat ikatan perkahwinan. Ia adalah seks
Abdullah ra., ia berkata: Aku yang melibatkan pasangan kekasih
bertanya kepada Rasulullah SAW: yang belum mempunyai ikatan sah
Dosa apakah yang paling besar sebagai suami isteri.
menurut Allah? Rasulullah SAW. - Dikalangan remaja, walaupun
bersabda: Engkau membuat kebanyakannya berlaku pada
sekutu bagi Allah, padahal Dialah pasangan kekasih namun ia juga
yang menciptakanmu. Aku boleh berlaku dalam beberapa
berkata: Sungguh, dosa demikian keadaan seperti sumbang
memang besar. Kemudian apa mahram, rogol, pelacuran, seks
lagi? Beliau menjawab: Engkau bebas dan nimfomania atau gila
membunuh anakmu karena takut shahwat.
miskin. Aku tanya lagi: Kemudian - HURAI LAGI: Sumbang mahram:
apa? Rasulullah SAW. menjawab: Sumbang mahram adalah
Engkau berzina dengan istri hubungan jenis antara mereka
tetanggamu. yang mempunyai tali persaudaraan
- Dari hadis ni: kuatkan ayat al dan perkahwinan antara mereka
quran tadi. Dosa besar buang adalah tidak sah di sisi undang-
anak semata mata takutkan undang atau dilarang oleh adat
miskin. Mereka itu rezeki. resam. Contoh: Hubungan jenis
(kaitkan dengan punca nanti- antara remaja dengan ibubapa
tauhid etc). mereka, adik beradik, ibubapa
- Selain itu, hadis ni tekankan tntg saudara, datuk dan sebagainya.
jgn berzina. Kita maklum

10
- Dengan peningkatan kadar - Gangsterisme adalah jenis salah
penceraian, lebih ramai kanak- laku yang sudah lama wujud dalam
kanak terdedah kepada risiko yang kalangan pelajar dan masih
lebih tinggi bagi mengalami berterusan hingga kini. Keadaan
sumbang mahram. Jika seseorang menjadi bertambah serius apabila
ibu berkahwin semula, anak didapati semakin ramai pelajar
perempuan beliau yang tinggal perempuan dan murid sekolah
serumah dengan mereka terdedah rendah di kesan terlibat dengan
kepada risiko yang lebih tinggi gejala samseng yang dikenali
untuk penganiayaan seksual oleh sebagai gangsterisme.
bpa tirinya berbanding bapanya - Menurut Miller’s (1980) definisi
sendiri. gang ini adalah termasuk dalam
- HURAI LAGI: Rogol. Rogol aktiviti haram dan sentiasa
berlaku apabila seseorang dipaksa berubah-ubah.
melakukan hubungan seks tanpa - Manakala Klein & Maxson pula
kerelaannya, juga boleh berlaku menekankan gang ini adalah suatu
secara paksaan, ugutan atau pujuk aktiviti haram dan suatu yang
rayu. Paksa: dengan melakukan kritikal.
ugutan (keluarga sendiri, sewaktu - Berita penahanan 18 pelajar
bersendirian di luar). Pujuk rayu: sekolah di Klang yang menjadi
oleh bf. Termakan pujukan. Masih viral baru-baru ini mengembalikan
bawah umur. perhatian semua pihak terhadap
- Hubungan seksual dengan gadis di isu pelajar sekolah dalam
bawah umur 16 tahun adalah salah gangsterism.(28 april 2017 :
di sisi undang-undang dengan atau akhbar)
tanpa kerelaan gadis tersebut.
- Ada juga yang terbabit dalam seks APAKAH KAITAN SISTEM
luar nikah ini memberi PENDIDIKAN DENGAN
pelbagai alasan - seperti tekanan GANGSTERISME DI KALANGAN
hidup - untuk `menghalalkan? PELAJAR?
perbuatan mereka.  - Majoriti pelajar yang terlibat dalam
Bukan itu saja, ada yang gangsterisme adalah golongan
melakukan seks oral (hubungan yang terpinggir yang diketegorikan
seks yang membabitkan mulut dan dari golongan pelajar tidak
alat sulit saja) dengan anggapan pandai. Memandangkan sistem
bahawa ia?ringan? dan tidak akan pendidikan ini yang lebih minat dan
menyebabkan kehamilan.  memberi perhatian lebih kepada
- Malah, ada yg dirogol kerana pelajar pandai, pelajar yang kurang
tertipu golongan beragama. pandai ini mencari dan cuba untuk
Akhbar Metro (15/1/2018) gadis 14 mendekati aktiviti atau kumpulan
tahun dirogol imam yang ingin yang memberi perhatian dan
membantunya di beaufort. Konon penghormatan untuk mereka.
membantu utk urusan kahwin, - Di situlah bermulanya penglibatan
last2 ditipu dan dirogol. pelajar kurang pandai ini dalam
- aktiviti gangsterisme dan kongsi
gelap di mana di situ mereka tiada
d) GANGSTERISME tekanan untuk belajar malah

11
lebih kepada aktiviti berfizikal mereka terlibat dalam aktiviti
yang mengembirakan mereka. yang tidak berfaedah seperti
- Sekiranya daripada awal gangsterism.
persekolahan pelajar yang kurang - Majoriti pelajar yang terjebak
berminat dengan akademik dalam gangsterisme adalah kerana
didedahkan dengan aktiviti mereka mendapat satu
sukan, teknikal dan vokasional, kebanggaan dan pengiktirafan
sudah tentu pelajar mampu yang tidak diperolehi di sekolah
menjadi cemerlang dalam bidang masing-masing.
yang mereka minati. - Seperti kata peri bahasa, melentur
- Di Malaysia, pelajar sekolah buluh biarlah daripada rebungnya,
kerajaan tiada pilihan untuk begitulah jika pelajar ini dididik
memilih bidang (teknikal atau mengikut bakat dan minat mereka
vokasional) yang mereka minati daripada awal, sudah pasti mereka
kerana semua dinilai dan diukur mampu memilih jalan hidup yang
berdasarkan prestasi akademik. lebih baik dan berguna untuk diri
- Pentadbiran sekolah, guru, pelajar dan negara.
dan semua pihak kejar mengejar
untuk menjadi juara. Tekanan e) CLUBBING
pelbagai penjuru untuk menjadi (berhibur di kelab malam)
sekolah cemerlang, pelajar
cemerlang, guru cemerlang hingga - Clubbing adalah istilah khas anak
melupakan matlamat utama muda yang bermaksud malam
pendidikan dan kewujudan kebebasan, moden, dan metropolis
sekolah. yang menjanjikan semua bentuk
- Di Malaysia, terdapat 91 Sekolah kegembiraan (Perdana, 2004).
Menengah Vokasional dan Melalui clubbing, terutamanya
Sekolah Menengah Teknik. Jumlah golongan muda mencari identiti
ini sangat rendah berbanding mereka, di sana mereka bebas,
dengan 5.07 juta pelajar sekolah minum alkohol dan menari hingga
rendah dan menengah di Malaysia. ke pagi, kemudian pulang ke
- Pelajar harus dibimbing dan rumah dengan keadaan letih.
dibangunkan dalam bidang- Melalui clubbing mereka dapat
bidang yang mereka mempunyai mencari rakan untuk melepak.
bakat dan minat. Melalui sistem - Ringkasnya, aktiviti clubbing
pendidikan yang pelbagai dan adalah bagi mencari keseronokan,
bukan berdasarkan prestasi kebebasan serta menghilangkan
akademik dan peperiksaan stress.
semata-mata mampu melahirkan - Minum arak: melepaskan diri dari
pelajar yang berkaliber, berbakat memikirkan masalah. Dianggap
dan berkebolehupayaan. sebagai jalan penyelesaian.
- Sistem pendidikan yang - Bergaul bebas antara lelaki
berpelbagai ini mampu mendorong perempuan. Pergerakan yang tidak
pelajar dari peringkat awal lagi terbatas. Berpakaian mencolok
mengenali diri dan bakat mereka. mata.
Pelajar yang mempunyai - Clubbing sudah sangat sinonim
kesedaran diri dari peringkat dengan kehidupan masyarakat
awal akan mengelakkan diri metropolitan. Bukan sahaja

12
menjadi sebahagian daripada gaya Muhhamad) tentang “al-Khamr” dan
hidup, tetapi juga menjadi cara “judi”. Katakanlah: “Pada kedua-
untuk bersosial (anak muda duanya itu terdapat dosa besar dan
berkumpul, melepak bukan lagi di beberapa manfaat bagi manusia, akan
mall, tapi juga di kelab malam). tetapi dosa kedua-duanya lebih besar
- Clubbing sentiasa dikaitkan daripada manfaatnya.”
dengan muzik yang kuat yang
boleh membuat orang leka dan
lalai.  Ibnu Umar RA, menyebut bahawa
Baginda Rasulullah bersabda yang
bermaksud: “Setiap bahan yang
f) Penyalahgunaan dadah & memabukkan ialah khamr dan segala
inhalen yang memabukkan adalah haram.
Sesiapa meminum arak di dunia ini
dan mati dalam meminumnya dan tidak
 Penyalahgunaan dadah atau bahan
memohon keampunan, tidak akan
terlarang melibatkan perlakuan yang
dapat meminumnya di akhirat.”
berulang-ulang atau penggunaan
dadah yang berlebihan. Pada
Punca:
kebiasaannya ia akan mendatangkan
perasaan gembira melampau atau  Tekanan hidup.
ketagih bertujuan lari daripada  Pengaruh rakan sebaya
kenyataan.  Kurang penghayatan agama
 Ingin mencuba / terikut2 /
 Mengikut statistik AADK, sepanjang suasana semasa contohnya
Januari hingga September 2017, di kelab malam.
sejumlah 1,731 pelajar sekolah
Kesan
menengah positif dadah menerusi
pelaksanaan ujian saringan air  Semasa mengambil dadah,
kencing terhadap 36,664 pelajar penagih dadah akan mengalami
seluruh negara. kesan euforia serta mengalami
halusinasi (rasa khayal), dari
segi fisiologi penagih akan
mengalami peningkatan sel
 Islam begitu tegas mencegah
darah putih dan paras gula
penyalahgunaan dadah kerana najis
dalam darah,kemusnahan otot-
dadah diistilahkan sebagai sesuatu
otot dan peningkatan suhu
yang melemahkan (mukhadir); sesuatu
badan.
yang memabukkan (muftir) dan
sesuatu yang mengakibatkan
 penagih dadah kebayakkan
seseorang tidak sedar (musakir). Lebih
dikaitkan dengan penyakit
tepat lagi, dari segi biologinya najis
psikosis (tidak siuman),
dadah termasuk dalam perkataan
kerosakan otak dan
sesuatu yang memabukkan itu haram
ketidakstabilan emosi. Oleh hal
(al-Khamr).
yang demikian, mereka akan
terdorong untuk melakukan
 Surah al-Baqarah ayat 219 bermaksud:
perkara di luar jangkaan seperti
“Mereka bertanya kepada-Mu (Wahai
merompak,meragut, merogol,

13
dan membunuh dan sekolah rendah dan menengah di
meningkatkan kadar berlakunya seluruh negara.
masalah sosial.
 Sabda Rasulullah SAW yang
 membawa kepada penagih bermaksud: "Tidak akan berganjak dua
kepada risiko dijangkiti tapak kali manusia pada hari kiamat
HIV/AIDS, hepatitis dan sawan. sehinggalak dia disoal tentang empat
Hal ini demikian kerana, mereka perkara. Mengenai umurnya
menggunakan alat suntikan kemanakah dihabiskan umurnya?
yang dikongsi dengan penagih Mengenai ilmunya, apakah yang sudah
lain. Bagi ibu yang mengandung dilakukan dengan ilmunya? Mengenai
akan membawa risiko seperti hartanya, dari sumber manakah dia
keguguran, kandungan yang perolehi dan jalan manakah dia
tidak stabil, cacat atau mati. belanjakan? Dan tentang tubuh
badannya, apakah yang telah dia
 Inhalan dikenali juga sebagai bahan lakukan?" (Hadis Hasan Sahih riwayat
hiduan atau sedutan adalah bahan Tirmizi)
mudah meruap (volatile) yang dihidu
atau disedut untuk menimbulkan kesan
psikoaktif atau merangsangkan Punca:
perubahan minda. (Hidu gam)  kurang berminat terhadap
pengajaran dan pelajaran di
Kesan: sekolah.
 mementingkan keseronokan
 Ketidakmampuan untuk berfikir
daripada pelajaran (melepak
secara lojik dan waras.
tmpt hiburan).
 Keletihan
 takut didenda, guru yang
 Gangguan emosi
garang, malu, dan sebagainya.
 Kurang berat badan
 Bekerja sambilan.
 membawa kepada penggunaan
dadah yang lebih serius seperti
ganja dan heroin Kesan:
 Keracunan/ketoksikan otot
jantung yang menyebabkan  Pembaziran masa dan tenaga
denyutan jantung menjadi tidak  Masa depan tidak terjamin.
normal atau “arrhythmia”  Menjejaskan prestasi
pembelajaran.
 Masyarakat memandang
serong.
g) Ponteng

h) Siber Seks
 Ponteng sekolah mencatatkan rekod
tertinggi dalam salah laku disiplin
 SEKS siber atau sex texting
pelajar sekolah sepanjang tahun 2017.
adalah perbuatan melakukan
hubungan komunikasi dengan
 Menteri Pendidikan, Datuk Seri
seorang yang lain, (sama jenis
Mahdzir Khalid berkata ia meliputi 1.4
atau berlainan jenis), melalui
peratus bersamaan 67,053 pelajar
perantara media internet, dengan
daripada hampir lima juta pelajar

14
menghantar mesej yang lucah, digunakan adalah kaunseling
sama ada dalam bentuk ayat dan individu, kaunseling kelompok,
huruf, dan bersama atau tidak kaunseling keluarga, modifikasi
dengan foto yang memberikan tingkah laku dan rawatan
makna lucah. ketagihan siber.

 Hubungan secara maya ini i) Sumbang Mahram


dilakukan bagi mendapat
kepuasan seksual secara fantasi  Perbuatan zina yang dilakukan
bagi satu pihak atau kedua-dua oleh seseorang yang ada pertalian
pihak. (Hahn, Harley; 1996). darah/nasab (keturunan) dengan
mangsa.Contohnya, ayah merogol
 Dilakukan di alam maya. Dilakukan anak, datuk merogol cucu, abang
bagi mendapat kepuasan seks merogol adik dan sebagainya.
secara fantasi. Boleh diikuti
dengan perbuatan onani Mesej  Ketundukan terhadap hawa nafsu
yang diberikan boleh jadi berpunca daripada kelemahan
disertakan dengan foto. akidah dan keimanan akibat
kejahilan terhadap ayat-ayat Allah,
 Punca disebabkan dunia tanpa kejahilan terhadap hukuman Allah
sempadan jalur lebar. dan kejahilan terhadap
tanggungjawab dan amanah
 Penggunaan telefon bimbit yang terhadap Allah. Ketundukan
meluas iaitu kira-kira 14.2 juta terhadap hawa nafsu
pengguna di negara ini pada tahun menyebabkan manusia terlupa
lalu dengan 30 peratus siapakah yang menjadi mangsa
daripadanya remaja bawah 15 samada anak sendiri, cucu sendiri
tahun, merumitkan lagi usaha atau siapa sahaja.
membendung gejala pornografi
(Utusan Malaysia,1999).  Sabda Rasulullah SAW : Hadis
Abu Hurairah RA. berkata bahawa
 kesan hubungan interpersonal iaitu Rasulullah SAW bersabda : Tidak
kurangnya komunikasi dalam berzina seorang penzina
keluarga dan perhubungan sosial sedangkan ketika berzina itu dia
dengan orang lain. Kesan terhadap masih beriman, tidak mencuri
emosi pula akan timbul rasa seorang pencuri sedangkan ketika
kesunyian dan rasa keseorangan, mencuri itu dia masih beriman,
mengalami stress dan tidak sensitif tidak minum arak seorang
dengan perasaan orang lain. peminum arak sedangkan ketika
itu dia masih beriman.
 Remaja atau klien yang terlibat
perlu dinilai terlebih dahulu bagi  Masalah ekonomi. Sistem rumah
mendapatkan diagnosis dan kos rendah pada masa yang lalu
pendekatan rawatan yang sesuai yang tidak dilengkapi sekurang-
berdasarkan keperluan bagi kurangnya tiga buah bilik bagi
membantu klien tersebut. Jenis memisahkan antara ibubapa, anak
rawatan yang kebiasaannya lelaki dan perempuan. Ini
menyebabkan percampuran yang

15
mulanya dianggap biasa
menyebabkan suasana yang tidak
disangka-sangka.

 Tidak menutup aurat dan


berpakaian seksi menyebabkan
nafsu lelaki sentiasa terangsang.

 Firman Allah dalam surah Al-Nur


ayat 2 yg bermaksud : Penzina
perempuan dan penzina lelaki
maka sebatlah kedua mereka
denagn seratus sebatan, dan
jangan kamu menaruh simpati
ketika melaksanakan hukuman
Allah, jika kamu benar-benar
beriman dengan Allah dan hari
akhirat, dan hendaklah disaksikan
perlaksanaan hukumannya oleh
sebahagian orang yang beriman.

 Allah meletakkan undang-undang


dan hukum Allah sebagai asas
utama pembasmian jenayah.

 Penguatkuasaan hukum Allah.

5.2 PUNCA MASALAH

d) Media massa
- Pengaruh persekitaran luaran dan
pengaruh media masa sentiasa
membentuk perilaku para remaja
yang masih mentah. Pelbagai
dorongan kurang sihat dipaparkan
melalui media massa dan
seterusnya menyebabkan remaja
terikut-ikut dengan pengaruh
berkenaan. Lantaran itu, bagi
memenuhi perasaan ingin tahu
akibat dedahan persekitaran,
mereka merayau-rayau di
kompleks-kompleks membeli-
belah, pusat snuker, pusat
permainan video dan sebagainya

16
serta mendorong kepada - Dalam tempoh ini, remaja mula
pergaulan yang kurang sihat. mengubah tingkah laku, sikap dan
- Kemajuan dalam komunikasi nilai. Malahan, mengubah seluruh
mengakibatkan remaja terdedah cara hidup daripada alam kanak-
kepada pengaruh negatif. kanak kepada alam yang lebih
Pengaruh negatif ini dapat dilihat matang dan dewasa. Zaman
daripada majalah-majalah hiburan, remaja adalah tempoh kehidupan
buku yang mengandungi unsur- yang diselubungi harapan, cabaran
unsur lucah serta radikal, dan ketegangan. Mengikut kajian
televisyen dan tayangan-tayangan yang dibuat ada tiga faktor yang
filem barat. Media massa lebih penyumbang kepada ketegangan
mengutamakan hiburan, dalam zaman remaja iaitu
keganasan dan fantasi kosong. perubahan fizikal yang cepat dan
Bahan-bahan ini mendorong sikap pencapaian kematangan jantina,
negatif. kedudukan remaja sebagai
- Segelintir program dan manusia pinggiran (manusia
drama yang marginal) dan keperluan
memaparkan pergaulan menyediakan diri untuk memasuki
bebas dalam kalangan remaja, dunia dewasa. 
program realiti televisyen, - Kawan-kawan menjadi orang yang
serta rancangan yang bersifat rapat dengan mereka. Kawan
hiburan semata-mata yang baik, boleh membimbing
mempengaruhi keruntuhan akhlak mereka kepada kebaikan, namun
para remaja. jika tersilap memilih kawan,
Contohnya, corak pergaulan remaj akan mempengaruhi mereka
a yang jauh dari nilai-nilai kepada perkara-perkara yang
ketimuran, cara berpakaian yang buruk. Selain itu sikap remaja yg
kurang sopan dan gaya hidup yang terlalu mudah mempercayai rakan
mengikut cara barat.  mereka turut menyumbang
kepada gejala sosial,
e) Pengaruh rakan - Contohnya, jika mereka
- Rakan sebaya merupakan merasakan rakan-
pengaruh yang paling kuat dan rakan mereka lebih rapat dan lebih
boleh merubah corak kehidupan memahami, dengan mudah
seseorang kanak-kanak atau mereka akan mengikut apa yang
remaja yang boleh mengatasi dilakukan oleh rakan-rakan. Dalam
pengaruh dan kuasa ibu bapa.  keadaan ini ramai para remaja
- Punca keruntuhan akhlak remaja terjerumus ke dalam gejala sosial.
ini, antaranya ialah mudah terikut-
ikut dengan perangai rakan f) Seks bebas
mereka. Zaman sekarang, remaja - Seks bebas merupakan satu
mula terdedah kepada alam yang perbuatan yang terkutuk dan
luas di luar rumah, malah paling dibenci dan dimurkai oleh
persekitaran ini menjadi rumah Allah. Gejala yang tidak bermoral
kedua mereka. Remaja juga ini berlaku disebabkan terlalu
mempelajari banyak perkara bebas dalam pergaulan antara
daripada persekitaran sosial di lelaki dan perempuan. 
mana ia membesar.

17
- Nilai dan budaya hidup barat juga
merupakan faktor berlakunya
keruntuhan akhlak kanak-kanak
dan remaja. Pengaruh hidup 5.3 KESAN
budaya barat menjadi ikutan
seperti percampuran bebas antara
lelaki dan perempuan yang
membawa masalah sosial yang KEPADA DIRI
teruk dan tiada batasan dalam
Aspek masyarakat:
hubungan yang mengakibatkan
terjadinya masalah akhlak yang  individu akan dipandang hina oleh
teruk. masyarakat sekeliling
- Kemunculan pengaruh berseronok  masyarakat tidak lagi menyanjung
mengikut hawa nafsu dan inginkan akhlak dan keperibadian individu
kemewahan dunia membawa  masyarakat akan sentiasa
kepada keruntuhan akhlak remaja berprasangaka buruk terhadap
yang sukakan kepada pergaulan individu
bebas dan keseronokan dunia
dengan mengenepikan landasan Aspek emosi dan rohani :
agama dalam kehidupan.
 Kepercayaan terhadap illahi serta
- Kajian yang dilakukan oleh
ketakutan dalam melakukan
Universiti Pensylvania menunjukka
perbuatan yang dilarang oleh Allah
n terdapat lebih kurang 400,000
akan semakin menipis
remaja dibawah umur di Amerika
 Tidak wujud perasaan takut
yang berkerja sebagai pelacur.
terhadap balasan yang akan
- Remaja kini beranggapan bahawa
diterima atas perbuatan yang
seks ini adalah satu perkara yang
dilakukan dan kemurkaan Allah
enteng dan tidak perlu
disebabkan terhadap perbuatan
diperbesarkan. Nabi Muhammad
berkenaan.
bersabda dalam sebuah hadis
 sentiasa mengalami tekanan
yang diriwayatkan oleh Bukhari
perasaan dan emosi dan pastinya
dalam sahihnya “Akan muncul
tidak wujud kedamaian didalam
daripada umatku
hati
yang menghalalkan Zina,
sutera bagi lelaki, minuman Aspek kesihatan:
arak dan lagu-lagu yang
melalaikan”.  Penyakit berjangkit dan
merbahaya serti AIDS, Hepetetis
B, Kanser dan HIV

KEPADA KELUARGA

  Keruntuhan institusi kekeluargaan


  Masa depan anak-anak akan
terbiar dan tidak terpelihara.

18
 Anak-anak akan hilang tempat 5.5 PENYELESAIAN MASALAH
bergantung dan bermanja.
 Wujudnya masalah-masalah sosial
yang lain seperti budaya lepak,
a) PERANAN IBU BAPA
ketagihandadah,
pelacuran, perjudian, hubungan
sesama jenis dan masalah-  mengetahui dan mengenal pasti
masalah yang lain. masalah yang dihadapi oleh anak
mereka

 Ibu bapa menjadikan diri mereka


sebagai contoh terbaik untuk anak-
KEPADA MASYARAKAT anak mereka

 Masyarakat di negara ini  Ibu bapa juga perlu menyekat


akan menjadi porak-peranda, kebebasan anak-anak dalam
berpecah-belah dan tidak  bersatu- pergaulan.
padu.
 Perasaan buruk dan prasangka  mengetahui rakan-rakan anak
pasti akan wujud mereka dan sentiasa memastikan
dalam masyarakat. anak-anak mereka berkawan dan
 Sifat saling curiga-mencurigai akan bergaul dengan mereka yang
bertahta di hati masyarakat. mempunyai kedudukkan moral
 Wujudnya pergaduhan dalam yang baik.
masyarakat .
 Isu-isu perkauman akan wujud  memberikan keyakinan,
seandainya pergaduhan ini keberanian, mewujudkan sikap
melibatkan antara dua kaum. positif terhadap masalah, emosi
dan keputusan.

KEPADA NEGARA  tingkatkan penghayatan anak-anak


terhadap pendidikan agama dan
 Negara akan kehilangan nilai-nilai murni
generasi dan kepimpinan pada
masa hadapan.  Ibu bapa perlu menerapkan nilai-
 Kerancakan pembangunan nilai dan etika untuk menguruskan
negara akan terbantut masa dengan baik
 keadaan ekonomi negara juga
 memberikan perangsang dan
sukar untuk berkembang
galakan kepada anak-anak untuk
kerana wujudnya gejala sosial berjaya.
dan keruntuhan akhlak yang
tinggi di kalangan masyarakat.  Ibu bapa meluangkan banyak
masa untuk anak-anak
terutamanya pada hujung minggu
dan beriadah bersama-sama.

19
 sentiasa berada di sisi anak-anak menguatkan semangat individu itu
ketika anak-anak berada dalam untuk terus melakukan perubahan ke
kesusahan arah yang lebih baik.
- Sentiasa yakin diri bahawa azam
 menjadi rakan atau pendengar yang dibina itu akan tercapai dengan
yang setia untuk mendengar dan cemerlang ke arah pembentukan diri
berkongsi segala masalah yang yang lebih berdisiplin.
dihadapi anak-anak.
 Mengamalkan cara hidup yang sihat
(positif).

- Melakukan aktiviti-aktiviti yang


berfaedah seperti beriadah bersama
b) PERANAN INDIVIDU
keluarga dan rakan-rakan.
- Melakukan senaman secara
 Mendekatkan diri kepada Tuhan.
sistematik
- Mengamalkan pemakanan yang
- Sentiasa melakukan ibadah seperti
sihat untuk menjamin fizikal dan
solat, berzikir dan membaca Al-
mental yang berkualiti.
Quran.
- Menghindari diri daripada terjebak
- Dapat menimbulkan rasa insaf serta
dengan gejala yang tidak sihat seperti
rendah diri.
najis dadah, seks bebas dan
- Mencuba untuk mengelakkan diri
sebagainya.
daripada terlibat dengan sebarang
gejala negatif atau masalah disiplin.

 Sentiasa meminta dorongan daripada c) PERANAN SEKOLAH & GURU


keluarga, rakan-rakan dan pihak
- Guru menjadi rakan kepada murid-
kaunseling.
murid (mudah untuk share dan
bincang masalah)
- Jangan malu untuk berkongsi
- sekolah memperbanyakkan aktiviti
masalah.
yang berteraskan akademik dan
- Luahkan segala masalah yang
separa akademik.
dialami.
- mewujudkan sistem perundangan
- Dapat mengurangkan masalah atau
di sekolah untuk memastikan
beban yang ditanggung.
kemenjadian murid yang
- Meningkatkan keyakinan diri di
berdisiplin
samping dapat merapatkan lagi
hubungan antara satu sama lain.
- Timbul rasa kasih sayang serta d) PERANAN MEDIA MASSA
saling memahami perasaan sesama
mereka. - Meningkatkan kualiti sistem
keselamatan sedia ada
 Tetapkan target atau bina satu azam terutamanya yang melibatkan
untuk mencapai kehidupan yang lebih penggunaan internet.
berkualiti. - menapis atau mengurangkan
program televisyen yang lebih
- Azam yang dibina dapat mementingkan hiburan

20
- mengkaji semula kandungan2
majalah/akhbar yang memaparkan
unsur pendedahan yang kurang
baik

e) PERANAN PEMIMPIN &


KERAJAAN

- Kerjasama dengan pihak luar atau


mana2 agensi untuk
melaksanakan aktiviti yang
melibatkan remaja terutamanya.
- membanteras persekitaran yang
kurang sihat
- memperkasa program sedia ada
seperti PLKN
- menguatkuasa undang2

21

Anda mungkin juga menyukai