Anda di halaman 1dari 13

http://syazalina83.blogspot.

com

TEMA KEBERSIHAN
TAJUK Menjaga Diri

Standard 1.2 Mendengar, mengecam dan menyebut bunyi


Kandungan bahasa iaitu abjad, suku kata, perkataan, frasa
dan ayat dengan betul .
FOKUS
UTAMA Standard 1.2.4 Mendengar, memahami, menyebut dan
Pembelajaran mengeja perkataan yang mengandungi suku
kata terbuka dan tertutup dengan betul dan
tepat.
Standard 2.2 Membaca dan memahami perkataan, frasa dan
Kandungan ayat daripada pelbagai sumber dengan sebutan
yang betul.
FOKUS
SAMPINGAN Standard 2.2.1 Membaca dan memahami perkataan yang
Pembelajaran mengandungi dua atau tiga suku kata, diftong,
vokal berganding, digraf dan konsonan
bergabung dengan sebutan yang betul.

Pada akhir pengajaran, murid dapat:


i. mendengar dan mengecam perkataan yang berkaitan dengan
anggota badan dan bukan anggota badan.
OBJEKTIF ii. menyebut dan mengeja perkataan yang mengandungi suku kata
terbuka dan tertutup yang didengar dengan betul dan tepat.
iii. memahami dengan memberi makna perkataan yang mengandungi
dua tau tiga suku kata dengan sebutan yang betul.

i. Ilmu: Sains (anggota badan),Pendidikan Kesihatan,


PENGISIAN Pendidikan Moral
KURIKULUM ii. Nilai: Menjaga kebersihan anggota badan
iii. KBT: Kemahiran Berfikir – mengumpul dan mengelas
SISTEM
Tatabahasa: Kata nama am, kosa kata
BAHASA
MEDIA Gambar anggota badan, kad perkataan,lembaran kerja, ICT

24
http://syazalina83.blogspot.com

STRATEGI PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN

PENGISIAN
AKTIVITI CATATAN
KURIKULUM
Langkah 1

1. Guru menamakan anggota badannya


kepada murid dan murid mendengar
dengan teliti.
Contoh:
tangan leher mata
dahi hidung perut
mulut badan kaki
jari

2. Murid diminta menyebut semula anggota


badan yang disebutkan oleh guru secara
individu, kumpulan atau kelas.

Langkah 2

1. Murid menyebut perkataan yang berkaitan KBT (KB):


dengan anggota badan yang ditunjukkan . - Mengumpul Perkataan:
dan
Contoh: mengelas Contoh:
tangan leher mata  tangan
dahi hidung perut Nilai: hidung
mulut badan kaki - Jaga  perut
jari kebersihan mulut
diri  badan
leher
2. Murid menyebut semula perkataan yang Ilmu:
mengandungi suku kata terbuka dan - Sains
tertutup dengan bimbingan guru. (anggota Media:
badan) - Gambar
3. Murid mengecam perkataan yang didengar anggota
lalu menyentuh bahagian badan masing- badan
masing. - kad perkataan

25
http://syazalina83.blogspot.com

PENGISIAN
AKTIVITI CATATAN
KURIKULUM

Langkah 3

1. Murid menceritakan cara-cara menjaga


kebersihan diri dan peralatan yang selalu
digunakan

2. Murid diminta mengeja dan membaca kad


perkataan yang mengandungi suku kata
terbuka dan suku kata tertutup seterusnya
memadankan dengan gambar yang diberi.

3. Murid mengeja dan membaca semula Lembaran Kerja 1


perkataan yang telah disuaikan dengan
gambar menggunakan sebutan yang betul.

Langkah 4

1. Murid mendengar dan mengulang KBT (KB): Lampiran 1


perkataan yang disebut oleh guru - klasifikasi
berpandukan kad perkataan yang
ditunjukkan.
Sistem Bahasa:
2. Seorang murid mengeja dan menyebut - Kata nama
perkataan yang terdapat pada kad dan Am
murid lain akan mengulanginya.
KBT(TKP):
3. Murid menyebut perkataan yang terdapat - hubung kait
pada kad dan mengasingkan kad-kad yang
menunjukkan anggota badan dan bukan Nilai:
anggota badan. - Kebersihan

4. Murid mengkelaskan perkataan yang Lembaran Kerja 2


menunjukkan anggota badan dan bukan
anggota badan pada lembaran kerja yang
diberi.

26
http://syazalina83.blogspot.com

PENGISIAN
AKTIVITI CATATAN
KURIKULUM

Langkah 5

1. Murid membaca dan memahami petikan Kemahiran ICT Lampiran 2


beramai-ramai dengan bimbingan guru.
Sistem Bahasa:
2. Murid mengeja dan menyebut perkataan - sinonim
yang dihitamkan dalam perenggan secara
bergilir-gilir.

3. Murid bersoal jawab tentang maksud


perkataan yang dihitamkan.

4. Murid menyebut semula makna perkataan


yang dihitamkan.

5. Murid memadankan perkataan dengan Lembaran Kerja 3


makna yang diberi secara menaip atau
klik dan seret - MS Word perkataan

Pentaksiran

1. Murid menyebut perkataan yang Lembaran Kerja 4


mengandungi suku kata terbuka dan
tertutup yang disebut oleh guru.

2. Murid menulis perkataan yang disebut


dengan ejaan yang betul.

Pemulihan

1. Murid menyebut suku kata yang Lembaran Kerja 5


ditunjukkan.

2. Murid menggabungkan suku kata menjadi


perkataan dan mengeja serta menyebut
perkataan itu.

27
http://syazalina83.blogspot.com

PENGISIAN
AKTIVITI CATATAN
KURIKULUM

Pengayaan

1. Murid mengeja dan menyebut perkataan Lembaran Kerja 6


yang ditunjukkan.

2. Murid memadankan perkataan untuk


membentuk frasa yang bermakna.

3. Murid menyebut frasa yang telah dibina.

28
http://syazalina83.blogspot.com

Lampiran 1

Aktiviti 1

tangan jari

leher kaki

badan mulut

mata perut

hidung dahi

29
http://syazalina83.blogspot.com

Lembaran Kerja 1

Aktiviti 2

Sebutkan nama gambar dan tuliskan perkataan.

berus
sikat mulut
perut

berus

sikat

mulut

perut

30
http://syazalina83.blogspot.com

Lembaran Kerja 2
Aktiviti 1

Sebutkan dan tuliskan perkataan yang menunjukkan anggota badan dan


bukan anggota badan.

selipar leher tangan mulut kasut


berus mandi sikat hidung kotor
perut

Anggota Badan Bukan Anggota Badan

31
http://syazalina83.blogspot.com

Lampiran 2

Secara berpasangan, dengar bacaan rakan kamu.

Razak budak yang sihat. Dia selalu jaga diri


supaya bersih. Hari-hari dia mandi tiga kali sehari.
Dia mandi guna sabun supaya badannya tidak
ada kuman. Razak gosok badan agar hilang daki.

Selepas mandi, Razak lap badan supaya


kering. Dia sapu bedak pada badannya supaya
rasa segar. Dia juga pakai baju yang bersih.
Razak selalu nampak kemas.

32
http://syazalina83.blogspot.com

Lembaran Kerja 3

Aktiviti 3

Baca dan tuliskan makna bagi perkataan yang diberi.

uzur rapi
serbuk harum
bakteria nyaman

1. sakit

2. kuman

3. bedak

4. segar

5. kemas

33
http://syazalina83.blogspot.com

Lembaran Kerja 4
Pentaksiran

Dengar perkataan yang disebut dan tuliskan di kotak yang


disediakan.

1. ebrsu

nuhdgi
2.

3. nsaub

4. hsita

5. esarg

34
http://syazalina83.blogspot.com

Lembaran Kerja 5
Pemulihan

Melengkapkan suku kata supaya menjadi perkataan.

bun sok kat

sut suh

go
1.

2. ba

3. sa

4. si

5.
ka
35
http://syazalina83.blogspot.com

Lembaran Kerja 6
Pengayaan

Secara berpasangan, dengar sebutan rakan dan cari pasangan perkataan


untuk membentuk frasa.

gosok kasut sabun badan

basuh rambut tangan sikat

cuci gigi kuku potong

Jawapan:

1.

2.

3.

4.

5.

6.

36

Anda mungkin juga menyukai