Anda di halaman 1dari 10

Hidup Atau Bukan Hidup?

Tajuk:

HIDUP ATAU BUKAN HIDUP?

Ringkasan

Di dalam tajuk ini, murid diperkenalkan dengan benda hidup dan benda bukan hidup.Murid-murid dapat mengenal pasti benda hidup dan benda bukan hidup.

Kandungan

Sains Hayat

Standard:

1.1

Memahami cirri benda hidup dan benda bukan hidup.

Standard

1.1

.1

Mengenal pasti benda hidup dan benda bukan hidup.

pembelajaran:

1.1.3

Menjelaskan pemerhatian secara lakaran, TMK, penulisan atau lisan.

Tempoh masa:

4 waktu

 

Sumber:

 

1. Kad gambar

2. Kad imbasan – benda hidup, benda bukan hidup.

3. Lembaran Kerja1 - Penilaian

4. Lembaran kerja 2 - Penilaian

5. Lembaran kerja 3 - Pemulihan

6. Lembaran kerja 4 - Pemulihan

7. Lembaran kerja 5 - Pengayaan

8. Lembaran kerja 6 - Pengayaan

Aktiviti:

1. Guru membimbing murid menamakan semua benda di sekeliling berdasarkan pemerhatian dan pengetahuan sedia ada. Aktiviti kajian lapangan (luar bilik darjah)

 

1.1 Menama dan menyenaraikan benda-benda yang terdapat di kawasan kajian.

1.2 Murid memilih dan melakar satu benda berdasarkan pemerhatian mereka.

2. Kembali ke bilik darjah

 

2.1 Guru menampal 2 contoh gambar bagi benda hidup dan 2 contoh gambar benda bukan hidup di dalam ruangan yang disediakan pada papan tulis.(Guru belum memperkenalkan/menyebut benda hidup dan benda bukan hidup)

2.2 Murid menampal hasil lakaran ke dalam ruangan yang disediakan itu. Guru membimbing murid sambil menanya

 

i. Kenapa saya kumpulkan gambar – gambar ini?

ii. Apakah yang sama dalam gambar ini?

iii. Apakah beza pada gambar ini?

 

2.3 Murid menerangkan kenapa lakaran mereka

 

ditempatkan di dalam ruangan tersebut.

6

Hidup Atau Bukan Hidup?

 

2.4 Pembetulan/pengelasan semula akan dibuat selepas perbincangan.(Guru membimbing murid mengenal pasti kriteria yang digunakan untuk pengelasan)

3. Guru memperkenalkan istilah benda hidup dan benda bukan hidup dengan menggunakan kad imbasan.

3.1

Murid menampal kad imbasan ke ruangan

pengelasan yang telah dibuat.

4. Pengelasan benda hidup dan benda bukan hidup

4.1 Guru membekalkan kotak/sampul yang mengandungi gambar/model kepada kumpulan murid.

4.2 Murid mengelaskan gambar-gambar mengikut kumpulan benda hidup dan benda bukan hidup.

4.3 Pembentangan hasil kerja kumpulan.

Penilaian:

Menyiapkan Lembaran Kerja 1 dan 2.

Aktiviti

Guru membimbing murid untuk menguasai unit pembelajaran dengan menggunakan teknik yang bersesuaian. Murid menyiapkan lembaran kerja 3 dan 4.

Pemulihan:

Aktiviti

Murid menyiapkan lembaran kerja 5 dan 6.

Pengayaan:

7

Hidup Atau Bukan Hidup?

Nota

TARIKH:

TARIKH:

Tumbuhan dan haiwan adalah benda hidup. Benda hidup memerlukan makanan dan minuman.Tanpa makanan dan minuman benda hidup akan mati. Benda hidup bernafas, bergerak dan membiak. Benda hidup juga melalui proses tumbesaran.

Benda bukan hidup adalah benda yang tidak pernah mengalami proses hidup.Benda bukan hidup tidak memerlukan makanan dan minuman. Benda bukan hidup tidak bernafas,tidak bergerak dan tidak membiak. Benda bukan hidup juga tidak melalui proses tumbesaran.

Benda bukan hidup juga tidak melalui proses tumbesaran. tumbuhan benda hidup haiwan pokok kelapa pokok pisang

tumbuhan

benda hidup

haiwan

tidak melalui proses tumbesaran. tumbuhan benda hidup haiwan pokok kelapa pokok pisang kucing burung ikan ular
tidak melalui proses tumbesaran. tumbuhan benda hidup haiwan pokok kelapa pokok pisang kucing burung ikan ular
pokok kelapa pokok pisang
pokok
kelapa
pokok
pisang
tumbuhan benda hidup haiwan pokok kelapa pokok pisang kucing burung ikan ular bola beg cerek 8
kucing burung ikan ular
kucing
burung
ikan
ular
bola
bola
beg
beg
cerek 8
cerek
8
benda hidup haiwan pokok kelapa pokok pisang kucing burung ikan ular bola beg cerek 8 bukan

bukan benda hidup

Hidup Atau Bukan Hidup?

Lembaran Kerja 1
Lembaran Kerja
1

TARIKH:

TARIKH:

Bulatkan ( O ) pada benda hidup Gariskan ( / ) pada benda bukan hidup.

TARIKH: Bulatkan ( O ) pada benda hidup Gariskan ( / ) pada benda bukan hidup
TARIKH: Bulatkan ( O ) pada benda hidup Gariskan ( / ) pada benda bukan hidup

9

Markah:

/ 14

Hidup Atau Bukan Hidup?

2
2

Lembaran Kerja

TARIKH:

TARIKH:

Tandakan ( ) pada jawapan yang betul.

Contoh

(     ) pada jawapan yang betul. Contoh benda hidup √ benda bukan

benda hidup

√

benda bukan hidup

jawapan yang betul. Contoh benda hidup √ benda bukan hidup benda hidup benda hidup benda bukan
jawapan yang betul. Contoh benda hidup √ benda bukan hidup benda hidup benda hidup benda bukan

benda hidup

betul. Contoh benda hidup √ benda bukan hidup benda hidup benda hidup benda bukan hidup benda

benda hidup

benda bukan hidup

benda bukan hidup benda hidup benda hidup benda bukan hidup benda bukan hidup benda hidup benda

benda bukan hidup

benda hidup benda hidup benda bukan hidup benda bukan hidup benda hidup benda hidup benda bukan
benda hidup benda hidup benda bukan hidup benda bukan hidup benda hidup benda hidup benda bukan

benda hidup

benda hidup

benda bukan hidup benda bukan hidup benda hidup benda hidup benda bukan hidup benda bukan hidup

benda bukan hidup

benda bukan hidup benda hidup benda hidup benda bukan hidup benda bukan hidup benda hidup benda
benda bukan hidup benda hidup benda hidup benda bukan hidup benda bukan hidup benda hidup benda

benda bukan hidup

benda hidup benda hidup benda bukan hidup benda bukan hidup benda hidup benda hidup benda bukan
benda hidup benda hidup benda bukan hidup benda bukan hidup benda hidup benda hidup benda bukan

benda hidup

benda hidup

benda bukan hidup

hidup benda bukan hidup benda bukan hidup benda hidup benda hidup benda bukan hidup benda bukan
hidup benda bukan hidup benda bukan hidup benda hidup benda hidup benda bukan hidup benda bukan

benda bukan hidup

hidup benda bukan hidup benda bukan hidup benda hidup benda hidup benda bukan hidup benda bukan

Markah:

/ 6

10

Hidup Atau Bukan Hidup?

3A
3A

Lembaran Kerja

TARIKH:

TARIKH:

Potong gambar benda hidup dan benda bukan hidup. Tampal gambar pada lembaran kerja yang disediakan.

TARIKH: Potong gambar benda hidup dan benda bukan hidup. Tampal gambar pada lembaran kerja yang disediakan.
TARIKH: Potong gambar benda hidup dan benda bukan hidup. Tampal gambar pada lembaran kerja yang disediakan.
TARIKH: Potong gambar benda hidup dan benda bukan hidup. Tampal gambar pada lembaran kerja yang disediakan.
TARIKH: Potong gambar benda hidup dan benda bukan hidup. Tampal gambar pada lembaran kerja yang disediakan.
TARIKH: Potong gambar benda hidup dan benda bukan hidup. Tampal gambar pada lembaran kerja yang disediakan.
TARIKH: Potong gambar benda hidup dan benda bukan hidup. Tampal gambar pada lembaran kerja yang disediakan.

11

TARIKH: Potong gambar benda hidup dan benda bukan hidup. Tampal gambar pada lembaran kerja yang disediakan.
TARIKH: Potong gambar benda hidup dan benda bukan hidup. Tampal gambar pada lembaran kerja yang disediakan.
TARIKH: Potong gambar benda hidup dan benda bukan hidup. Tampal gambar pada lembaran kerja yang disediakan.

Hidup Atau Bukan Hidup?

3B
3B

Lembaran Kerja

TARIKH

TARIKH

Tampal gambar pada ruangan yang betul.

benda hidup

benda hidup benda bukan hidup

benda bukan hidup

benda hidup benda bukan hidup

Markah :

/ 10

12

Hidup Atau Bukan Hidup?

4
4

Lembaran Kerja

TARIKH

TARIKH

Padankan gambar pada kumpulan benda hidup dan benda bukan hidup

TARIKH Padankan gambar pada kumpulan benda hidup dan benda bukan hidup benda hidup benda bukan hidup
TARIKH Padankan gambar pada kumpulan benda hidup dan benda bukan hidup benda hidup benda bukan hidup
TARIKH Padankan gambar pada kumpulan benda hidup dan benda bukan hidup benda hidup benda bukan hidup
TARIKH Padankan gambar pada kumpulan benda hidup dan benda bukan hidup benda hidup benda bukan hidup

benda hidup

TARIKH Padankan gambar pada kumpulan benda hidup dan benda bukan hidup benda hidup benda bukan hidup
TARIKH Padankan gambar pada kumpulan benda hidup dan benda bukan hidup benda hidup benda bukan hidup
TARIKH Padankan gambar pada kumpulan benda hidup dan benda bukan hidup benda hidup benda bukan hidup
TARIKH Padankan gambar pada kumpulan benda hidup dan benda bukan hidup benda hidup benda bukan hidup

benda bukan hidup

TARIKH Padankan gambar pada kumpulan benda hidup dan benda bukan hidup benda hidup benda bukan hidup

Markah:

/ 5

13

Hidup Atau Bukan Hidup?

5
5

Lembaran Kerja

TARIKH

TARIKH

1. Tandakan ( )

pada benda hidup dan

( X ) pada benda bukan hidup.

Air mineral
Air mineral

14

Markah:

/ 10

Hidup Atau Bukan Hidup?

6
6

Lembaran Kerja

TARIKH

TARIKH

Kumpulkan benda hidup dan benda bukan hidup. Tulis perkataan pada ruangan yang disediakan di bawah.

baldi monyet lampu suluh bayi jam siput kapal pokok pisang basikal
baldi monyet lampu suluh bayi jam siput kapal pokok pisang basikal
baldi monyet lampu suluh bayi jam siput kapal pokok pisang basikal

baldi

monyet

lampu suluh

baldi monyet lampu suluh bayi jam siput kapal pokok pisang basikal
baldi monyet lampu suluh bayi jam siput kapal pokok pisang basikal
baldi monyet lampu suluh bayi jam siput kapal pokok pisang basikal

bayi

jam

siput

baldi monyet lampu suluh bayi jam siput kapal pokok pisang basikal
baldi monyet lampu suluh bayi jam siput kapal pokok pisang basikal
baldi monyet lampu suluh bayi jam siput kapal pokok pisang basikal

kapal

pokok pisang

basikal

benda hidup

benda bukan hidup

baldi

15

Markah:

/ 8